Kế hoạch bài dạy môn Tin học 7 - Tiết 8 đến tiết 68 - Trung học cơ sở Tam Quan Bắc

I./ Mục tiêu:

1./ Kiến thức:

-Ôn tập mảng kiến thức về các phần mềm học tập: Typing Test, Toolkit Math, Goegebra.

2./ Kĩ năng:

-Vận dụng các kiến thức đã biết để giải quyết các bài tập.

3./ Thái độ:

-Chuyên cần, nhiệt tình, tích cực, liên hệ vận dụng kiến thức vào thực tiễn

II./ Chuẩn bị:

1./ Chuẩn bị của giáo viên:

-Giáo án soạn giảng và các tài liệu liên quan, hình ảnh, máy chiếu

-Phương án tổ chức lớp học: tổ chức học tập của mỗi cá nhân, phối hợp với học hợp tác và học nhóm.

2./ Chuẩn bị của học sinh:

-Nội dung ôn tập: Đề cương ôn tập.

-Sách giáo khoa, vở học, bài cũ và các đồ dùng học tập khác.

 

docx122 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 08/03/2019 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế hoạch bài dạy môn Tin học 7 - Tiết 8 đến tiết 68 - Trung học cơ sở Tam Quan Bắc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3) trong một hoặc nhiều cột được (4) theo thứ tự tăng dần hay (5). 2. Biểu đồ là cách biểu diễn (6) một cách (7). bằng các (8) đồ họa (các cột, đoạn thẳng,) B./ Tự luận: (5 điểm) Câu 1. (1.5 điểm) Lọc dữ liệu là gì? (1 điểm) Cho ví dụ? (0.5 điểm) Câu 2. (1.5 điểm )Nêu các bước chính để tạo biểu đồ? Câu 3. (2 điểm) Quan sát hình: Trình bày các bước sắp xếp cột Tổng cộng theo thứ tự tăng dần. Bài làm: A. Trắc nghiệm: I. Chọn đáp án đúng: Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 Câu 11 Câu 12 B. Tự luận: ĐỀ 2 A./ Trắc nghiệm: (5 điểm) I. Em hãy chọn đáp án đúng: (3 điểm) Câu 1./ Để thêm hoặc ẩn tiêu đề của biểu đồ, em chọn lệnh: A. Chart Title B. Legend C. Axis Titles D. Data Labels Câu 2./ Để lọc dữ liệu, ở bước chuẩn bị ta chọn lệnh nào? A. Lệnh Filter trên dải lệnh Data B. Lệnh Filter trên dải lệnh Insert C. Lệnh Sort trên dải lệnh Data D. Lệnh Sort & Filter Câu 3./ Trường hợp nào chúng ta phải thực hiện thao tác sắp xếp bằng cách chọn lệnh Sort để mở hộp thoại Sort mà không thực hiện được bằng nút lệnh hay: A. Sắp xếp theo tiêu đề hàng B. Sắp xếp và đồng thời lọc dữ liệu C. Sắp xếp theo 1 tiêu chuẩn duy nhất D. Sắp xếp theo nhiều tiêu chuẩn cùng lúc (sắp xếp theo các mức độ ưu tiên) Câu 4./ Muốn hiển thị toàn bộ danh sách mà vẫn tiếp tục làm việc trong chế độ lọc, ta thực hiện: A. Chọn lệnh Clear trong nhóm Sort & Filter trên dải lệnh Data B. Nháy chuột vào biểu tượng và chọn Filter C. Nháy chuột vào biểu tượng trên tiêu đề cột đã lọc và chọn Clear Filter from D. Chọn lại lệnh Filter trong nhóm Sort & Filter trên dải lệnh Home Câu 5./ Biểu đồ nào thích hợp với việc so sánh dữ liệu có trong nhiều cột: A. Biểu đồ cột B. Biểu đồ hình tròn C. Biểu đồ đường gấp khúc D. Cả (A), (B), (C) đều đúng. Câu 6./ Chọn câu không đúng: A. Có thể lọc dữ liệu với nhiều tiêu chí khác nhau B. Kết quả lọc dữ liệu sắp xếp lại dữ liệu. C. Chọn Bottom để lọc giá trị nhỏ nhất. D. Lựa chọn Top 10 có thể thực hiện với các cột có dữ liệu kí tự Câu 7./ Các thông tin giải thích biểu đồ quan trọng gồm: A. Tiêu đề biểu đồ B. Tiêu đề trục ngang và trục đứng Chú giải D. Cả 3 thông tin trên Câu 8./ Tiêu chuẩn lọc Top 10 là tiêu chuẩn lọc: A. Hàng có giá trị cao nhất. B. Cột có giá trị nhỏ nhất. C. Cột có giá trị cao nhất. D. Hàng có giá trị cao nhất hoặc nhỏ nhất. Câu 9./ Mục đích sắp xếp và lọc dữ liệu là để: A. Dễ so sánh dữ liệu B. Làm đẹp cho bảng tính C. Dễ tìm kiếm dữ liệu D. Cả A và C đều đúng Câu 10./ Để tạo biểu đồ em thực hiện trên dải lệnh nào? A. Home B. Data C. View D. Insert Câu 11./ Lệnh dùng để làm gì? A. Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần B. Lọc dữ liệu C. Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự giảm dần D. Tô màu chữ. Câu 12./ Để lọc dữ liệu, chúng ta thực hiện qua mấy bước chính? A. 4 B. 2 C. 3 D. 1 II. Điền vào chỗ trống dựa vào các cụm từ gợi ý sau: trực quan, dữ liệu, giảm dần, đối tượng, các hàng, hoán đổi, sắp xếp, giá trị (2 điểm) Biểu đồ là cách biểu diễn (1) một cách (2). bằng các (3) đồ họa (các cột, đoạn thẳng,) Sắp xếp dữ liệu là (4) vị trí (5) của bảng dữ liệu để các (6) trong một hoặc nhiều cột được (7) theo thứ tự tăng dần hay (8). B./ Tự luận: (5 điểm) Câu 1. (1.5 điểm) Lọc dữ liệu là gì? (1 điểm) Cho ví dụ? (0.5 điểm) Câu 2. (1.5 điểm )Nêu các bước chính để tạo biểu đồ? Câu 3. (2 điểm) Quan sát hình: Trình bày các bước sắp xếp cột Tổng cộng theo thứ tự giảm dần. Bài làm: A. Trắc nghiệm: I. Chọn đáp án đúng: Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 Câu 11 Câu 12 B. Tự luận: IV. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM A. Trắc nghiệm: (5 điểm) ĐỀ 1 A. Trắc nghiệm: (5 điểm) I. Chọn đáp án đúng: (mỗi đáp án đúng 0.25 điểm) Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 C D C A C B,C Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 Câu 11 Câu 12 B,D D D C D C II. Điền vào chỗ trống: (mỗi đáp án đúng 0.25 điểm) (1) hoán đổi (2) các hàng (3) giá trị (4) sắp xếp (5) giảm dần (6) dữ liệu (7) trực quan (8) đối tượng B. Tự luận: (5 điểm) Câu 1. (1 điểm) Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hàng thỏa mãn tiêu chuẩn nhất định nào đó. Ví dụ: Lọc ra 3 bạn có điểm trung bình cao nhất (0.5 điểm) (Cho ví dụ khác đúng vẫn đạt điểm tối đa) Câu 2. (1.5 điểm) Đáp án Điểm Việc tạo biểu đồ gồm 2 bước chính: + Bước 1: Chỉ định miền dữ liệu để biểu diễn bằng biểu đồ + Bước 2: Chọn dạng biểu đồ (chọn nhóm biểu đồ thích hợp trong nhóm Charts trên dải lệnh Insert rồi chọn dạng biểu đồ trong nhóm đó) 0.5 1 Câu 3. (2 điểm) (mỗi đáp án đúng 1 điểm) Các bước sắp xếp cột Tổng cộng theo thứ tự tăng dần: - Chọn một ô trong cột Tổng cộng. - Chọn lệnh trong nhóm Sort & Filter trên dải lệnh Data ĐỀ 2 A. Trắc nghiệm: (5 điểm) I.Chọn đáp án đúng: (mỗi đáp án đúng 0.25 điểm) Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 A A D A,C A B,D Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 Câu 11 Câu 12 D D D D A B II. Điền vào chỗ trống: (mỗi đáp án đúng 0.25 điểm) (1) dữ liệu (2) trực quan (3) đối tượng (4) hoán đổi (5) các hàng (6) giá trị (7) sắp xếp (8) giảm dần B. Tự luận: (5 điểm) Câu 1. (1 điểm) Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hàng thỏa mãn tiêu chuẩn nhất định nào đó. Ví dụ: Lọc ra 3 bạn có điểm trung bình cao nhất (0.5 điểm) (Cho ví dụ khác đúng vẫn đạt điểm tối đa) Câu 2. (1.5 điểm) Đáp án Điểm Việc tạo biểu đồ gồm 2 bước chính: + Bước 1: Chỉ định miền dữ liệu để biểu diễn bằng biểu đồ + Bước 2: Chọn dạng biểu đồ (chọn nhóm biểu đồ thích hợp trong nhóm Charts trên dải lệnh Insert rồi chọn dạng biểu đồ trong nhóm đó) 0.5 1 Câu 3. (2 điểm) (mỗi đáp án đúng 1 điểm) Các bước sắp xếp cột Tổng cộng theo thứ tự tăng dần: - Chọn một ô trong cột Tổng cộng. - Chọn lệnh trong nhóm Sort & Filter trên dải lệnh Data V./ Kết quả đạt được: K. Lop S. Số 0à2 2à3.5 3.5à5 5à6.5 6.5à8 8à10 TB trở lên Ghi chú SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 7A5 7A6 7A7 7A8 VI./ Rút kinh nghiệm bổ sung: -Kiến thức: -Thời gian:..... -Phương pháp: -------------------------------- & -------------------------------- Ngày soạn: 1 / 03 /2018 Tiết: 52 PHẦN 2. PHẦN MỀM HỌC TẬP. Bài. LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST. I./ Mục tiêu: 1./ Kiến thức: -Biết ý nghĩa của phần mềm. -Thực hiện được thao tác khởi động / thoát khỏi phần mềm, mở được các trò chơi luyện gõ. -Biết luật chơi của mỗi trò chơi. 2./ Kĩ năng: -Thực hiện được thao tác khởi động/ thoát khỏi phần mềm, mở được các trò chơi luyện gõ. -Rèn luyện gõ phím nhanh bằng 10 ngón, gõ chính xác. 3./ Thái độ: -Chuyên cần, nghiêm túc trong học tập, rèn luyện. II./ Chuẩn bị: 1./ Chuẩn bị của giáo viên: -Giáo án soạn giảng và các tài liệu liên quan, hình ảnh, máy chiếu -Phương án tổ chức lớp học: tổ chức học tập của mỗi cá nhân, phối hợp với học hợp tác và học nhóm. 2./ Chuẩn bị của học sinh: -Nội dung ôn tập: Phần mềm Excel -Sách giáo khoa, vở học, bài cũ và các đồ dùng học tập khác. III./ Hoạt động dạy học: 1./ Ổn định tình hình lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số lớp. 2./ Kiểm tra bài cũ: (4) Câu hỏi: Phương án trả lời: ? Có những dạng biểu đồ nào phổ biến? -Biểu đồ cột -Biểu đồ đường gấp khúc -Biểu đồ hình tròn ? Để sắp xếp dữ liệu tăng dần ta chọn lệnh? Nháy vào nút lệnh AZ ? Để sắp xếp dữ liệu giảm dần ta chọn lệnh? Nháy vào nút lệnh ZA 3./ Bài mới: a./ Giới thiệu bài: (2’) Chiếu các slide 5->7. ?Có những phần mềm luyện gõ phím nhanh nào em biết? Tl: Một số phần mềm luyện gõ phím nhanh như Rapid Typing hoặc Typing Test Giới thiệu các nội dung của bài học: 1. Giới thiệu phần mềm, 2. Khởi động phần mềm, 3. Bài luyện Bubbles (bong bóng), 4. Bài luyện ABC (bảng chữ cái), 5. Bài luyện Clouds (Đám mây), 6. Bài luyện Wordtris (gõ từ nhanh), 7. Kết thúc phần mềm. b./ Tiến trình bài dạy: TG Hoạt động của GV: Hoạt động của HS: Nội dung: 4 Hoạt động 1: 1. Giới thiệu phần mềm Chiếu Slide 8. Giới thiệu màn hình Typing test. ?Em hãy nêu tác dụng của phần mềm Typing Test? ?Giống các phần mềm khác, để khởi động Typing Test em làm thế nào? Quan sát, theo dõi, lắng nghe ghi nhớ, trả lời các câu hỏi theo gợi ý: -Typing Test là phần mềm dùng để luyện gõ bàn phím nhanh thông qua một số bài luyện hấp dẫn. 1. Giới thiệu phần mềm: -Typing Test là phần mềm dùng để luyện gõ bàn phím nhanh thông qua một số bài luyện hấp dẫn. 7 Hoạt động 2: 2. Khởi động phần mềm. Chiếu Slide 9. ?Giống các phần mềm khác, để khởi động Typing Test em làm thế nào? Chiếu các Slide 10->13: hướng dẫn đăng kí người luyện và vào cửa sổ các bài luyện. -Trong cửa sổ đăng kí: ? Ô lệnh số 1 dùng làm gì? ? Ô lệnh số 2 dùng làm gì? Nháy chuột vào Warm up games để vào màn hình bốn bài luyện gõ phím. ?Bài luyện số 1 là gì? ?Bài luyện số 2 là gì? ?Bài luyện số 3 là gì? ?Bài luyện số 4 là gì? -Hướng dẫn chọn nhóm từ luyện gõ -Hướng dẫn nút lệnh bắt đầu bài luyện Quan sát, theo dõi, lắng nghe ghi nhớ, trả lời các câu hỏi theo gợi ý: - Khởi động phần mềm: nháy đúp chuột vào biểu tượng Free Typing Test trên màn hình windows. - Ô lệnh số 1: Chọn tên hoặc gõ tên mới vào ô Enter Your Name. Ô lệnh số 2: Chọn lệnh Enter chuyển sang cửa sổ tiếp theo Quan sát, theo dõi, lắng nghe ghi nhớ, trả lời các câu hỏi theo gợi ý: -Bài luyện bong bóng -Bài luyện bảng chữ cái -Bài luyện đám mây -Bài luyện gõ từ nhanh 2. Khởi động phần mềm. -Nháy đúp chuột vào biểu tượng Free Typing Test trên màn hình windows. 10 Hoạt động 3: 3. Bài luyện Bubbles (bong bóng) Chiếu các Slide 14->18. Giới thiệu bài luyện bubbles. ? Để chọn bài luyện Bubbles em chọn lệnh nào? ?Vị trí số 1 trên hình là gì? ?Vị trí số 2 trên hình là gì? ?Vị trí số 3 trên hình là gì? ?Vị trí số 4 trên hình là gì? ?Em hãy trình bày cách luyện bài luyện gõ Bubbles? Lưu ý: -Khi gõ cần phân biệt chữ in hoa và in thường. -Các bọt khí có màu sắc sẽ chuyển động nhanh hơn, cần ưu tiên gõ chữ trong các bọt khí này trước. Quan sát, theo dõi, lắng nghe ghi nhớ, trả lời các câu hỏi theo gợi ý: - Chọn lệnh Start Bubbles để bắt đầu luyện -Các bọt khí chứa chữ cái - Score: Điểm số của em - Missed: Số chữ đã bỏ qua không kịp gõ - Cancel: Kết thúc bài luyện Cách luyện: -Một dãy các chữ cái xuất hiện trong các bọt khí di chuyển từ dưới lên trên. -Cần gõ chính xác các chữ cái đó: -Nếu gõ đúng bọt khí sẽ biến mất -Nếu gõ sai bọt khí sẽ di chuyển lên trên đến khi không nhìn thấy nữa à bỏ qua. -Nếu bỏ qua 6 chữ bài luyện sẽ kết thúc. 3. Bài luyện Bubbles (bong bóng) -Chọn lệnh Start Bubbles để bắt đầu luyện *Cách luyện: -Một dãy các chữ cái xuất hiện trong các bọt khí di chuyển từ dưới lên trên. -Cần gõ chính xác các chữ cái đó: -Nếu gõ đúng bọt khí sẽ biến mất -Nếu gõ sai bọt khí sẽ di chuyển lên trên đến khi không nhìn thấy nữa à bỏ qua. -Nếu bỏ qua 6 chữ bài luyện sẽ kết thúc. Lưu ý: -Khi gõ cần phân biệt chữ in hoa và in thường. -Các bọt khí có màu sắc sẽ chuyển động nhanh hơn, cần ưu tiên gõ chữ trong các bọt khí này trước. 10 Hoạt động 4: 4. Bài luyện ABC (bảng chữ cái): Chiếu các Slide 19->22. Giới thiệu bài luyện ABC. ? Để chọn bài luyện ABC em chọn lệnh nào? ?Vị trí số 1 trên hình là gì? ?Vị trí số 2 trên hình là gì? ?Vị trí số 3 trên hình là gì? ?Vị trí số 4 trên hình là gì? ?Em hãy trình bày cách luyện bài luyện gõ Bubbles? Quan sát, theo dõi, lắng nghe ghi nhớ, trả lời các câu hỏi theo gợi ý: - Chọn lệnh Start ABC để bắt đầu luyện -Chữ cái cần gõ theo thứ tự - Score: Điểm số đạt được - Time: Thời gian đã luyện - Cancel: Kết thúc bài luyện Cách luyện: - Một dãy các chữ cái xuất hiện theo thứ tự trong một vòng tròn. Xuất phát từ vị trí ban đầu, cần gõ chính xác các chữ có trên vòng tròn này theo đúng thứ tự xuất hiện của chúng. Thời gian có hạn, hoàn thành bài luyện trong thời gian sớm nhất. 4. Bài luyện ABC (bảng chữ cái): -Chọn lệnh Start ABC để bắt đầu luyện. Cách luyện: - Một dãy các chữ cái xuất hiện theo thứ tự trong một vòng tròn. Xuất phát từ vị trí ban đầu, cần gõ chính xác các chữ có trên vòng tròn này theo đúng thứ tự xuất hiện của chúng. Thời gian có hạn, hoàn thành bài luyện trong thời gian sớm nhất. 5 Hoạt động 5: Củng cố -HDVN -Chiếu các Slide 23->29. Hướng dẫn cách đặt tay trên bàn phím. Hướng dẫn trả lời các câuhỏi bài tạp củng cố. -Hướng dẫn về nhà luyện gõ phím nhanh bằng phần mềm Typing Test -Quan sát, lắng nghe, ghi nhớ, rút kinh nghiệp. -Trả lời câu hỏi bài tập củng cố kiến thức. -Ghi nhớ bài tập về nhà luyện tập. -Bài tập củng cố. -Bài tập về nhà luyện tập. 4./ Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: (2’) - Học thuộc các nội dung đã học trong tiết. - Làm các bài tập SGK, SBT. -Thực hành luyện gõ phím nhanh bằng 10 ngón ở nhà nếu có điều kiện. -Xem trước nôi dung tiết học tiếp theo: 5. Bài luyện Clouds 6. Bài luyện Wordtris 7. Kết thúc phần mềm IV./ Rút kinh nghiệm bổ sung: -Kiến thức: -Thời gian:..... -Phương pháp: -------------------------------- & ----------------------------- Ngày soạn: 5 / 03 / 2018 Tiết: 53 Bài. LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST (tt). I./ Mục tiêu: 1./ Kiến thức: -Biết ý nghĩa của phần mềm. -Thực hiện được thao tác khởi động/ thoát khỏi phần mềm, mở được các trò chơi luyện gõ. -Biết luật chơi của mỗi trò chơi. 2./ Kĩ năng: -Thực hiện được thao tác khởi động, thoát khỏi phần mềm, mở được các trò chơi luyện gõ. -Rèn luyện gõ phím nhanh bằng 10 ngón, gõ chính xác. 3./ Thái độ: -Chuyên cần, nghiêm túc trong học tập, rèn luyện. II./ Chuẩn bị: 1./ Chuẩn bị của giáo viên: -Giáo án soạn giảng và các tài liệu liên quan, hình ảnh, máy chiếu -Phương án tổ chức lớp học: tổ chức học tập của mỗi cá nhân, phối hợp với học hợp tác và học nhóm. 2./ Chuẩn bị của học sinh: -Nội dung ôn tập: Phần mềm Typing Test. -Sách giáo khoa, vở học, bài cũ và các đồ dùng học tập khác. III./ Hoạt động dạy học: 1./ Ổn định tình hình lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số lớp. 2./ Kiểm tra bài cũ: (6’) Câu hỏi: Phương án trả lời: ?Em hãy trình bày cách luyện bài luyện Bubbles (bong bóng)? *Cách luyện: -Một dãy các chữ cái xuất hiện trong các bọt khí di chuyển từ dưới lên trên. -Cần gõ chính xác các chữ cái đó: +Nếu gõ đúng bọt khí sẽ biến mất +Nếu gõ sai bọt khí sẽ di chuyển lên trên đến khi không nhìn thấy nữa à bỏ qua. -Nếu bỏ qua 6 chữ bài luyện sẽ kết thúc. 3./ Bài mới: a./ Giới thiệu bài: (2’) Chiếu Slide 33. Giới thiệu nội dung bài, tiết học hôm nay các em sẽ tìm hiều các nội dung: 5. Bài luyện Clouds (Đám mây), 6. Bài luyện Wordtris (gõ từ nhanh), 7. Kết thúc phần mềm b./ Tiến trình bài dạy: TG Hoạt động của GV: Hoạt động của HS: Nội dung: 15 Hoạt động 1: 5. Bài luyện Clouds (Đám mây) Chiếu các Slide 34->37. Giới thiệu bài luyện Clouds. Để bắt đầu bài luyện Clouds em chọn lệnh nào? -Chiếu các hình ảnh: ?1 là gì? ?2 là gì? ?3 là gì? ?4 là gì? ?5 là gì? ?Em hãy trình bày cách luyện bài luyện gõ Clouds? Quan sát, theo dõi, lắng nghe ghi nhớ, trả lời các câu hỏi theo gợi ý: -Chọn lệnh Start Clouds để bắt đầu luyện -1: Đám mây có khung -2: Đám mây có chữ cần gõ -3: Các đám mây đã bị bỏ qua -4: Kết thúc bài luyện -5: Điểm số Cách luyện: -Các đám mây chuyển động từ phải sang trái có thể có cụm chữ hoặc không -Có một đám mây được đóng khung. -Em cần gõ đúng cụm chữ dưới đám mây được đóng khung đó. -Nếu gõ đúng đám mây sẽ biến mất. -Dùng phím Space hoặc phím Enter để chuyển sang đám mây tiếp theo. -Muốn quay lại đám mây đã đi qua thì nhấn phím Backspace. -Chỉ được phép bỏ qua nhiều nhất 6 cụm chữ 5. Bài luyện Clouds (Đám mây) -Chọn lệnh Start Clouds để bắt đầu luyện Cách luyện: -Các đám mây chuyển động từ phải sang trái có thể có cụm chữ hoặc không -Có một đám mây được đóng khung. -Em cần gõ đúng cụm chữ dưới đám mây được đóng khung đó. -Nếu gõ đúng đám mây sẽ biến mất. -Dùng phím Space hoặc phím Enter để chuyển sang đám mây tiếp theo. -Muốn quay lại đám mây đã đi qua thì nhấn phím Backspace. -Chỉ được phép bỏ qua nhiều nhất 6 cụm chữ 10 Hoạt động 2: 6. Bài luyện Wordtris (gõ từ nhanh) Chiếu các Slide 38->41: Giới thiệu bài luyện Wordtris. ?Để bắt đầu bài luyện Wordtris em chọn lệnh nào? -Chiếu các hình ảnh: ?1 là gì? ?2 là gì? ?3 là gì? ?4 là gì? ?5 là gì? ? Em hãy trình bày cách luyện bài luyện gõ Wordtris? Quan sát, theo dõi, lắng nghe ghi nhớ, trả lời các câu hỏi theo gợi ý: -Chọn lệnh Start Wordtris để bắt đầu luyện -1: Khung hình chữ U -2: Thanh chữ xuất hiện, cần gõ nhanh. -3: Các thanh chữ nằm trong khung -4: Điểm đạt được -5: Từ cần gõ Cách luyện: -Có một khung hình chữ U chỉ cho phép chứa 6 thanh chữ. Các thanh chữ sẽ lần lượt xuất hiện tại trung tâm màn hình và trôi dần xuống khung chữ U. -Khi thanh chữ xuất hiện, em cần gõ nhanh và chính xác dòng chữ trên thanh và nhấn phím Space để gõ tiếp từ khác. 6. Bài luyện Wordtris (gõ từ nhanh) -Chọn lệnh Start Wordtris để bắt đầu luyện Cách luyện: -Có một khung hình chữ U chỉ cho phép chứa 6 thanh chữ. Các thanh chữ sẽ lần lượt xuất hiện tại trung tâm màn hình và trôi dần xuống khung chữ U. -Khi thanh chữ xuất hiện, em cần gõ nhanh và chính xác dòng chữ trên thanh và nhấn phím Space để gõ tiếp từ khác. 5 Hoạt động 3: 7. Kết thúc phần mềm Chiếu các Slide 42->43. Hướng dẫn nút lệnh Close thoát khỏi phần mềm. ?Đê thoát khỏi phần mềm em sử dụng lệnh gì? Quan sát, theo dõi, lắng nghe ghi nhớ, trả lời các câu hỏi theo gợi ý: - Nháy nút Close để thoát khỏi phần mềm. 7. Kết thúc phần mềm Nháy nút Close để thoát khỏi phần mềm. 5 Hoạt động 5: Củng cố -HDVN -Chiếu Slide 44. Hướng dẫn cách đặt tay trên bàn phím. -Hướng dẫn về nhà luyện gõ phím nhanh bằng phần mềm Typing Test -Quan sát, lắng nghe, ghi nhớ, rút kinh nghiệp. -Ghi nhớ bài tập về nhà luyện tập. -Bài tập củng cố. -Bài tập về nhà luyện tập. 4./ Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: (1’) Các em về học bài, làm các bài tập sách bài tập. Chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: BTH. LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST. IV./ Rút kinh nghiệm bổ sung: -Kiến thức: -Thời gian:..... -Phương pháp: -------------------------------- & ----------------------------- Ngày soạn: 10 / 03 / 2018 Tiết: 54 BTH. LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST. I./ Mục tiêu: 1./ Kiến thức: -Biết ý nghĩa của phần mềm. -Thực hiện được thao tác khởi động/ thoát khỏi phần mềm, mở được các trò chơi luyện gõ. -Biết luật chơi của mỗi trò chơi. 2./ Kĩ năng: -Thực hiện được thao tác khởi động/ thoát khỏi phần mềm, mở được các trò chơi luyện gõ. -Rèn luyện gõ phím nhanh bằng 10 ngón, gõ chính xác. 3./ Thái độ: Chuyên cần, nghiêm túc trong học tập, rèn luyện. II./ Chuẩn bị: 1./ Chuẩn bị của giáo viên: -Giáo án soạn giảng và các tài liệu liên quan, hình ảnh, máy chiếu -Phương án tổ chức lớp học: tổ chức học tập của mỗi cá nhân, phối hợp với học hợp tác và học nhóm. 2./ Chuẩn bị của học sinh: -Nội dung ôn tập: Phần mềm Typing Test. -Sách giáo khoa, vở học, bài cũ và các đồ dùng học tập khác. III./ Hoạt động dạy học: 1./ Ổn định tình hình lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số lớp. 2./ Kiểm tra bài cũ: (5’) Câu hỏi: Phương án trả lời: ?Em hãy nêu cách khởi động Typing Test? ?Có mấy Bài luyện trong cửa sổ Games. Em hãy nêu tên các bài luyện đó? -Nháy đúp chuột lên biểu tượng Typing Test trên màn hình nền. -Có 4 bài luyện trong cửa sổ Games là: Bubble (bong bóng), ABC (bảng chữ cái), Clouds (đám mây) và Wordtris (gõ từ nhanh). 3./ Bài mới: a./ Giới thiệu bài: (1’) Tiết hôm nay các em sẽ luyện gõ bàn phím với 2 bài luyện là bong bóng và bảng chữ cái. b./ Tiến trình bài dạy: TG Hoạt động của GV: Hoạt động của HS: Nội dung: 20’ HĐ1: Bài luyện Bubbles (bong bóng): ?Em hãy nêu cách khởi động typing Test? ?Cách luyện bài luyện Bubble? -Nhận xét, tổng kết. *Hướng dẫn cách luyện bài luyện Bubbles trên màn hình. -Các em cần lưu ý: -Các bong bóng có màu sẽ bay nhanh hơn. -Các em cần gõ phím theo qui tắc gõ 10 ngón. - Các em hãy khởi động chương trình Typing Test và luyện tập với trò chơi Bubble (Trò chơi bong bóng) -Khi gõ chữ in hoa cần kết hợp với phím Shift hoặc phím CapsLock (Giữ phím Shift và gõ chữ cái). -Nháy đúp chuột lên biểu tượng Typing Test. -Nháy chọn Start Bubbles để vào cửa sổ bài luyện. *Cách luyện: -Một dãy các chữ cái xuất hiện trong các bọt khí di chuyển từ dưới lên trên. -Cần gõ chính xác các chữ cái đó: +Nếu gõ đúng bọt khí sẽ biến mất +Nếu gõ sai bọt khí sẽ di chuyển lên trên đến khi không nhìn thấy nữa à bỏ qua. -Nếu bỏ qua 6 chữ bài luyện sẽ kết thúc. -Quan sát ghi nhớ thao tác mẫu. -Luyện tập gõ phím với bài luyện bong bóng. -Khởi động phần mềm Typing Test. -Luyện gõ phím với bài luyện Bubbles (bong bóng). 13’ HĐ2: Bài luyện ABC (bảng chữ cái): ?Cách luyện bài luyện Bubble? -Nhận xét, tổng kết. *Hướng dẫn cách luyện bài luyện Bubbles trên màn hình. -Các em cần lưu ý cách gõ phím bằng 10 ngón như đã học. -Các em hãy khởi động PM Typing Test và bắt đầu luyện tập với bài luyện bảng chữ cái. -Chọn lệnh Start ABC để bắt đầu luyện. Cách luyện: -Một dãy các chữ cái xuất hiện theo thứ tự trong một vòng tròn. -Xuất phát từ vị trí ban đầu, cần gõ chính xác các chữ có trên vòng tròn này theo đúng thứ tự xuất hiện của chúng. -Thời gian có hạn, hoàn thành bài luyện trong thời gian sớm nhất. -Quan sát ghi nhơ thao tác mẫu. Luyện tập gõ phím. -Luyện gõ phím với bài luyện ABC (bảng chữ cái). 4 Hoạt động 3: Củng cố -HDVN Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hành của các nhóm. Nêu một số ưu khuyết điểm, những hạn chế qua tiết thực hành. -Hướng dẫn học sinh về nhà luyện tập gõ phím với phần mềm Clouds và Wordtris. Lắng nghe, quan sát, ghi nhớ các thao tác. -Ghi nhớ bài tập về nhà và cách thực hiện. -Ghi chép bài tập về nhà Ghi nhớ các thao tác đã học Bài tập về nhà luyện tập. 4./ Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: (1’) Các em về học bài, làm các bài tập sách bài tập. Chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: BTH. LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST, học bài kiểm tra 15 phút. IV./ Rút kinh nghiệm bổ sung: -Kiến thức: -Thời gian:..... -Phương pháp: -------------------------------- & ----------------------------- Ngày soạn: 10 / 03 / 2018 Tiết: 55 BTH. LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST (tt). I./ Mục tiêu: 1./ Kiến thức: -Biết ý nghĩa của phần mềm. -Thực hiện được thao tác khởi động/ thoát khỏi phần mềm, mở được các bài luyện luyện gõ. -Biết luật chơi của mỗi trò chơi. 2./ Kĩ năng: -Thực hiện được thao tác khởi động/ thoát khỏi phần mềm, mở được các bài luyện luyện gõ. -Rèn luyện gõ phím nhanh bằng 10 ngón, gõ chính xác. 3./ Thái độ: Chuyên cần, nghiêm túc trong học tập, rèn luyện. II./ Chuẩn bị: 1./ Chuẩn bị của giáo viên: -Giáo án soạn giảng và các tài liệu liên quan, hình ảnh, máy chiếu -Phương án tổ chức lớp học: tổ chức học tập của mỗi cá nhân, phối hợp với học hợp tác và học nhóm. 2./ Chuẩn bị của học sinh: -Nội dung ôn tập: Phần mềm Typing Test. -Sách giáo khoa, vở học, bài cũ và các đồ dùng học tập khác. III./ Hoạt động dạy học: 1./ Ổn định tình hình lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số lớp. 2./ Kiểm tra bài cũ: (Kiểm tra 15’) 3./ Bài mới: a./ Giới thiệu bài: (1’) Để rèn luyện và kiểm tra kĩ năng gõ phím nhanh, hôm nay chúng ta sẽ tiến hành luyện tập gõ phím với trò chơi: Clouds và Wordtris. b./ Tiến trình bài dạy: TG Hoạt động của GV: Hoạt động của HS: Nội dung: 13’ HĐ1: Bài luyện Clouds (đám mây): -?(tb)Trước khi vào trò chơi, một em hãy nhắc lại các bước để khởi động phần mềm Typing Test và vào cửa sổ trò chơi? -Nhận xét, tổng kết. -?(tb)Để bắt đầu trò chơi đám mây ta phải vào đâu? -Những đám mây nào có chữ cần phải gõ? -Các em hãy luyện gõ phím nhanh với trò chơi Clouds HS: Các bước: -Nháy đúp chuột vào biểu tượng chương trình Typing Test trên màn hình nền. -Chọn tên trong danh sách hoặc gõ tên mới vào ô Enter Your Name và nháy chuột vào nút Enter tại góc phải bên dưới màn hình để chuyển sang hộp thoại thứ hai. -Nháy chuột vào dòng -Ta nháy nút và nháy nút Next ở hộp thoại tiếp theo. -Đám mây màu xanh. -Luyện gõ phím nhanh với trò chơi Clouds. 1./ Khởi động phần mềm: B1:Nháy đúp chuột vào biểu tượng chương trình Typing Text trên màn hình nền. B2: Chọn tên trong danh sách hoặc gõ tên mới vào ô Enter Your Name và nháy chuột vào nút tại góc phải bên dưới màn hình để chuyển sang hộp thoại thứ hai B3: Nháy chuột vào dòng 2./ Cách chơi trò chơi Clouds: Đã học 10’ HĐ2: Bài luyện Wordtris: -Một em hãy nhắc lại để bắt đầu Bài luyện Wordtris ta phải làm thế nào? -?(tb)Có tối đa mấy thanh chữ trong khung chữ U? -Sau khi gõ xong các chữ có trong thanh chữ đang rơi xuống ta phải làm gì? -Các em hãy luyện gõ phím nhanh với trò chơi Wordtris. -Ta nháy chuột chọn -Có tối đa 6 thanh chữ. - Ta nhấn phím Space (phím cách). - Luyện gõ phím nhanh với trò chơi Wordtris. B1: Đặt hai tay lên bàn phím theo đúng cách. B2: Gõ nhanh và chính xác các chữ trong thanh chữ và nhấn phím Space trước khi thanh chữ chạm đáy. 4’ HĐ3: Củng cố: GV: Một em hãy nhắc lại các Bài luyện mà em đã học? HS: Có 4 trò chơi: - Bài luyện Bubble (bong bóng). - Bài luyện abc (bảng chữ cái) - Bài luyện Clouds (đ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiao an Tin Hoc 7 HKII N20172018_12349584.docx
Tài liệu liên quan