Kế hoạch bài dạy môn Tin học 8 - Bài thực hành 1

1) Giáo viên:

- Lập kế hoạch bài dạy chu đáo, đọc kỹ tài liệu hướng dẫn học (TLHDH) trước khi lên lớp; đồ dùng và phương tiện dạy học đầy đủ: phòng máy tính với các máy tính được cài đặt sẵn phần mềm Free Pascal, máy chiếu

2) Học sinh:

- Chuẩn bị trước bài học, đồ dùng, phương tiện học tập đầy đủ.

 

doc5 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 08/03/2019 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bài dạy môn Tin học 8 - Bài thực hành 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔ ĐUN 2. LÀM QUEN VỚI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH BẬC CAO PASCAL Tuần 20 Tiết 37, 38 Ngày chuẩn bị: 05/01/2018 BÀI THỰC HÀNH 1 (02 tiết) I/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Kiến thức: Như tài liệu HD học Tin học lớp 8, trang 115. Kĩ năng: Như tài liệu HD học Tin học lớp 8, trang 115. Thái độ, phẩm chất: Nghiêm túc, tự giác và tích cực trong học tập .. Yêu thích môn học; nhân ái, khoan dung; tự lập, tự tin, tự chủ. Năng lực cần hình thành: NL tự học, NL hợp tác, NL giao tiếp, NL thẩm mỹ, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL công nghệ thông tin truyền thông (ICT): NL sử dụng máy tính, phần mềm; NL lập trình, II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Lập kế hoạch bài dạy chu đáo, đọc kỹ tài liệu hướng dẫn học (TLHDH) trước khi lên lớp; đồ dùng và phương tiện dạy học đầy đủ: phòng máy tính với các máy tính được cài đặt sẵn phần mềm Free Pascal, máy chiếu Học sinh: - Chuẩn bị trước bài học, đồ dùng, phương tiện học tập đầy đủ. III/ THỰC HIỆN TIẾT DẠY: *Ngày dạy: Tiết Lớp - Ngày dạy 8A 8B 8C 8D 8Đ 37 38 *Phân chia bài dạy Tiết 37: Từ đầu cho đến hết phần B). Tiết 38: Toàn bộ các nội dung còn lại. IV/ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Định hướng HĐ của HS Định hướng HĐ của GV TIẾT 37 A - HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (5 ph) + Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao: + Các hs đọc kĩ nội dung phần khởi động, thảo luận và trình bày hiểu biết của mình về nội dung vừa học. + Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm của mình. * Gv giao nhiệm vụ cho HS: -Đọc thông tin ở phần hđ khởi động để hiểu về Free Pascal, công cụ chúng ta se sử dụng để lập trình Pascal. * Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần. * Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết quả (sản phẩm) * Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình: KQ: B - HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC VÀ LUYỆN TẬP (40 ph) 1) Làm quen với các đối tượng trên màn hình làm việc của Free Pascal *PPDH: Hỏi đáp, giải quyết vấn đề *KTDH: Đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ, động não *Định hướng phát triển năng lực: NL tự học, NL hợp tác, NL giao tiếp, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL công nghệ thông tin truyền thông (ICT): NL sử dụng máy tính,phần mềm. + Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao: -Các Hs đọc kĩ nội dung mục này và TH trên máy tính theo hd của GV. + Một vài hs báo cáo KQ làm được trước lớp. * Gv giao nhiệm vụ cho HS: -Đọc, tìm hiểu thông tin ở mục này trong TLHDH-tr 115 và TH trên máy tính theo hd của GV. * Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần. * Gv tổ chức cho Hs được phát biểu, trình bày KQ trước lớp. * Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình: KQ: -Bảng chọn File bao gồm: New, open, save, save as, exit. -Hs TH thao tác với các lệnh được học trên -Hs gõ ch/tr sau trên máy tính: Begin Writeln (‘chuong trinh Pascal dau tien. Chao cac ban’); Readln; End. *Gv giải thích ý nghĩa của các lệnh *Gv y/c hs lưu ch/tr trên và thoát khỏi ch/tr. 2) Làm quen với cách mở, dịch và chạy chương trình *PPDH: Hợp tác nhóm nhỏ, giải quyết vấn đề *KTDH: Đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ, động não *Định hướng phát triển năng lực: NL tự học, NL hợp tác, NL giao tiếp, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL công nghệ thông tin truyền thông (ICT): NL sử dụng máy tính,phần mềm; NL lập trình, + Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao: Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục nay, thực hành trên máy theo y/c. + Đại diện các nhóm hs báo cáo kết quả + Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm của mình * Gv giao nhiệm vụ cho HS: E hãy đọc thông tin trong sách HDH-tr 117 để biết cách mở, dịch và chạy ch/tr. Sau đó TH với ch/tr đã tạo đượcr mục 1. * Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần. * Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết quả (sản phẩm) * Gv nx và định hướng kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình. KQ: -Cách mở ch/tr: Vào file à open hoặc nhấn phím F3, khi khung hội thoại hiện ra, nháy chuột và tệp cần mở. -Cách dịch ch/trsang dạng mã máy: Chọn compile hoặc nhấn tổ hợp phím Alt+F9. -Cách dịch và thực hiện ch/tr: chọn Run hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9. 3) Làm quen với các bảng chọn khác trên thanh bảng chọn *PPDH: Hợp tác nhóm nhỏ, giải quyết vấn đề *KTDH: Đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ, động não *Định hướng phát triển năng lực: NL tự học, NL hợp tác, NL giao tiếp, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL công nghệ thông tin truyền thông (ICT): NL sử dụng máy tính,phần mềm; NL lập trình, + Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao: Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục này, thực hành trên máy theo y/c. + Đại diện các nhóm hs báo cáo kết quả + Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm của mình * Gv giao nhiệm vụ cho HS: E hãy đọc thông tin trong sách HDH-tr 118 để hiểu về các bảng chọn khác trên thanh bảng chọn. Sau đó vận dụng để thực hiện các hđ tiếp theo. * Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần. * Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết quả (sản phẩm) * Gv nx và định hướng kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình. KQ: -Bảng chọn Edit gồm các lệnh: Undo, redo, cut, coppy, paste. *Gv hd hs thực hiện các thao tác với các lệnh trên. TIẾT 38 A - HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (5 ph) + Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao: + Các hs đọc kĩ nội dung phần khởi động, thảo luận và trình bày hiểu biết của mình về nội dung vừa học. + Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm của mình. * Gv giao nhiệm vụ cho HS: -Em hãy thực hiện trên máy tính một số thao tác như mở tệp chương trình đã có, tạo tệp mới, dịch chương trình, tìm và sửa lỗi, chạy chương trình. * Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần. * Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết quả (sản phẩm) * Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình: KQ: C - HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (35 ph) *PPDH: Hợp tác nhóm nhỏ, giải quyết vấn đề *KTDH: Đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ, động não *Định hướng phát triển năng lực: NL tự học, NL hợp tác, NL giao tiếp, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL công nghệ thông tin truyền thông (ICT): NL sử dụng máy tính,phần mềm; NL lập trình, (TLHDH-tr 53) + Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao: Các nhóm hs đọc kĩ nội dung trong SHDH, thảo luận và trả lời câu hỏi. + Đại diện các nhóm hs báo cáo kết quả + Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm của mình * Gv giao nhiệm vụ cho HS: -Khởi động Free Pascal, soạn thảo một ch/tr mới có nội dung như trong sách HDH-tr 121. -Thực hiện dịch và chạy ch/tr. -Quan sát kq. Nhập vàosố 2 để gán cho bán kính R. -Chú ý cách hiển thị số thực trong lệnh Writeln thứ hai, dành 8 vị trí để hiển thị diện tích hình tròn trong đó 3 vị trí dành riêng để hiển thị các chữ số thập phân sau dấu phẩy. * Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần. * Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết quả (sản phẩm) * Gv nx và định hướng kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình. KQ: D - HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG (5 ph) + Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao: HS tự tìm hiểu hoặc trao đổi –hỏi người khác để hiểu thêm các tiện ích khi soạn thảo trong Free Pascal. + HS chia sẻ kết quả với người khác và báo cáo thành tích làm được với thầy cô giáo. + Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm của mình * Gv giao nhiệm vụ về nhà cho HS: -Các em HS hãy đọc thông tin trong SHDH và tự TH trên máy tính để tìm hiểu thêm một số tiện ích khi soạn thảo trong Free Pascal. * Gv có thể trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần. * Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết quả (sản phẩm) * Gv nx, đánh giá kết quả để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình. KQ: Lạc Đạo, ngày . tháng năm 2018 Người kiểm tra kí duyệt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKHDHCN-Tin hoc 8 - Tuan 20.doc
Tài liệu liên quan