Khóa luận Các giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Tây

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I:

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHO VAY TRONG

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG

I. Tín dụng ngân hàng và vai trò của tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế quốc dân. 5

1. Cơ sở ra đời của tín dụng ngân hàng: 5

2. Đặc trưng của tín dụng Ngân hàng. 6

3. Vai trò của tín dụng Ngân hàng trong nền kinh tế quốc dân. 7

II. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán ngân hàng. 12

1. Vai trò của kế toán ngân hàng. 12

2. Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng 13

III. Vai trò và nhiện vụ của kế toán cho vay. 14

1. Vai trò của kế toán cho vay. 14

2. Nhiện vụ của kế toán cho vay. 15

IV. Các phương thức cho vay, tài khoản và chứng từ kế toán cho vay

16

1. Các phương thức cho vay. 16

2. Tài khoản dùng trong kế toán cho vay . 19

3. Chứng từ dùng trong kế toán cho vay. 20

V. Quy trình kế Toán cho vay, thu nợ 21

2. Quy trình kế toán cho vay thu nợ theo hạn mức tín dụng 25

VI. Phương pháp tính lãI và thu lãI cho vay. 28

1. Phương pháp thu lãi theo tích số . 28

2. Phương pháp tính lãi và thu lãi theo từng lần. 28

VII. Quản lý hồ sơ cho vay 28

CHƯƠNG II:

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN HÀ TÂY

I. Vài nét về chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Hà Tây 30

1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng. 30

2. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Hà Tây 32

3. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng ĐT&PT Hà Tây 33

III. tình hình thực hiện nghiệp vụ kế toán cho vay tạI chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Hà Tây. 44

1 . Tình hình cho vay và thu nợ chung 44

2. Thủ tục giấy tờ trong cho vay: 46

3 . Chứng từ dùng trong quá trình cho vay, thu nợ. 47

4. Quá trình hạch toán cho vay, thu nợ, thu lãi và chuyển nợ quá hạn

48

5. Kế toán xử lý chuyển nợ quá hạn . 57

IV. Mối quan hệ giữa cán bộ kế toán cho vay và cán bộ tín dụng 58

CHUƠNG III:

MỘT SỐ NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT&PT HÀ TÂY

I. Đa dạng hoá các hình thức cấp tín dụng. 60

II. thủ tục giấy tờ trong cho vay: 61

III. Kiến nghị về phương pháp thu lãi đối với từng món vay. 62

IV. hạch toán, theo dõi các khoản lãi phải thu. 63

V. ứng dụng tin học trong hoạt động Ngân hàng 65

KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

doc70 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 15/06/2013 | Lượt xem: 1192 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Các giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Tây, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCác giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại chi nhánh ngân hàng NHĐT&PT (BIDV) Hà Tây.DOC
Tài liệu liên quan