Khóa luận Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán huy động vốn tại ngân hàng đầu tư và phát triển Uông Bí

Phép đo trạng thái tiền mặt của Ngân hàng bao gồm 04 loại thuộc Tài sản Có cơ bản như sau:

ỉ Tiền mặt tại quỹ: Là số tiền mặt mà Ngân hàng giữu để đáp ứng nhu cầu giao dịch hàng ngày của mình. Nếu tại quỹ Ngân hàng có nhiều tiền mặt hơn so với nhu cầu thì Ngân hàng sẽ đem gửi số tiền đó vào NHTW hoặc Ngân hàng đại lý. Trường hợp ngược lại, Ngân hàng sẽ phải rút tiền mặt về từ NHTW hay Ngân hàng đại lý.

ỉ Tiền gửi của Ngân hàng tại Ngân hàng Trung Ương: Đây chính là số dư tiền gửi của Ngân hàng tại NHTW. Tài khoản này là tài khoản dự trữ cơ bản của các Ngân hàng và các Ngân hàng bắt buộc phải duy trì tài khoản này. sau khi thanh toán bù trừ séc và chuyển tiền điện tử, mọi khoản phải thu hoặc phải tra còn lại sẽ được ghi có hay ghi nợ vào tài khoản này. số dư tài khoản tăng lên nếu Ngân hàng mua số dự trữ dư thừa của các Ngân hàng khác thể hiện trên số dư tài khoản tiền gửi tại NHTW, vay NHTW, gửi thêm tiền mặt hoặc nhận tiền thanh toán tín phiếu và trái phiếu Kho Bạc đến hạn. Khi muốn giảm số dư tài khoản này, Ngân hàng có thể cho các Ngân hàng khác vay số dự trữ nhàn rỗi của mình, trả nợ NHTW, rút tiền mặt và trực tiếp mua các chứng khoán Kho Bạc.

ỉ Tiền gửi của Ngân hàng tại các NHTM khác: Bao gồm toàn bộ số dư tiền gửi của Ngân hàng tại các NHTM khác. Các Ngân hàng không phải thường duy trì một số dư tiền gửi nhát định tại các NHTM khác, nhưng số tiền này không được tính vào tổng số tiền dự trữ bắt buộc của Ngân hàng. Để bù lại, Ngân hàng nhận gửi sẽ cung cấp cho các Ngân hàng gửi tiền nhiều loại hình thức dịch vụ khác nhau như hợp vốn cho vay, giao dịch quốc tế và tư vấn đầu tư.

ỉ Tiền mặt đang trong quá trình nhờ thu: Là giá trị các séc mà Ngân hàng đã nộp vào NHTW hoặc tại Ngân hàng chủ trì trong hệ thống thanh toán bù trừ nhưng chưa được thanh toán (Chưa được ghi Có). Khoản mục này nhiều hay ít là phụ thuộc vào giá trị các tờ séc và thời gian cần thiết để thanh toán các séc đó.

 

doc131 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 15/06/2013 | Lượt xem: 1041 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán huy động vốn tại ngân hàng đầu tư và phát triển Uông Bí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc1 số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán huy động vốn tại ngân hàng NHĐT&PT (BIDV) Uông Bí <KTNH>.DOC
Tài liệu liên quan