Khóa luận Tổ chức hạch toán lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội ở công ty TNHH Trị An

Mục lục

PHẦN MỞ ĐẦU : LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 5

PHẦN I : GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TRỊ AN

I/ Lịch sử hình thành và phát triễn 8

II/ Đặc điểm cơ bản của Công ty, thuận lợi và khó khăn 9

III/ Tổ chức quản lý 9

IV/ Quy trình công nghệ 11

V/ Tổ chức công tác kế toán 12

PHẦN II : MỘT SỐ VẤN ĐE LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN

LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG – BẢO HIỂM XÃ HỘI

I/ Ý nghĩa của l.động tiền lương trong sản xuất kinh doanh 17

II/ Hạch toán lao động 18

III/ Nguyên tắc tổ chức tiền lương trong xí nghiệp sản xuất 19

IV/ Quỹ lương và các hình thức lương 22

V/ Quỹ Bảo hiểm xã hội 32

VI/ Nhiệm vụ của kế toán lao động tiền lương và BHXH 34

VII/ Hạch toán chi tiết lao động tiền lương và BHXH 35

VIII/ Hạch toán tổng hợp 43

PHẦN III : TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI CÔNG TY TNHH TRỊ AN

I/ Hạch toán lao động 54

II/ Hạch toán tiền lương 56

A. Trình tự xây dựng đơn giá tiền lương 56

B. Cách tính lương 61

III/ Hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ 71

A. Cách tính BHXH 71

B. Cách tính BHYT 71

C. Cách tính KPCĐ 72

IV/ Hạch toán tổng hợp 72

PHẦN IV : NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 84

KẾT LUẬN 86

TÀI LIỆU THAM KHẢO 87

 

doc88 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 24/06/2013 | Lượt xem: 1211 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Tổ chức hạch toán lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội ở công ty TNHH Trị An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức hạch toán lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội ở công ty TNHH Trị An.doc
Tài liệu liên quan