Kiểm tra 45 phút môn Tin học khối lớp 7

Câu 1: Em hãy viết cú pháp nêu rõ các thành phần của các hàm sau:

a/ Hàm tính Tổng (1 điểm)

b/ Hàm tính Trung bình cộng (1 điểm)

Câu 2:a/ Hãy nêu lợi ích việc sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức. (1 điểm)

b/ Viết các biểu thức sau bằng các kí hiệu của chương trình bảng tính: (1 điểm)

- (144/6-3)x5+20-15x152

- 20-(15x4)+152/4-(6+5)3

Câu 2: Em hãy lập công thức để tính tổng điểm các môn của HS Lê Thái Anh. (1 điểm).

Câu 3: Lập công thức để tính điểm trung bình cộng của HS Đinh Vạn Hoàng Anh. (1điểm).

Câu 4: Lập công thức để xác định điểm thấp nhất môn Anh Văn của các HS trong bảng trên. (1 điểm).

 

doc2 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 08/03/2019 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 45 phút môn Tin học khối lớp 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS TT TIỂU CẦN Họ và tên học sinh :..................................... Lớp: 7/............ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN TIN HỌC – KHỐI LỚP 7 Điểm Lời phê của GV ĐỀ : A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất. Câu 1: Cụm từ H5 trong hộp tên có nghĩa là? a) Phím chức năng H5 b) Kí tự ô được chọn là H5 c) Ô ở cột H hàng 5 d) Ô ở hàng H cột 5 Câu 2: Để mở một bảng tính mới chúng ta nháy chuột vào nút: a) b) c) d ) Câu 3: Trong chương trình bảng tính có các công cụ thực hiện tính toán theo công thức được định nghĩa sẵn từ trước, các công cụ đó chính là: a) Hàm b) Chú thích c) Định dạng d) Biểu thức Câu 4: Cách nhập hàm nào sau đây không đúng? a) =SUM(25,A7,D3) b) =SUM(25,A7:D3) c) =SUM(A1:D3,F6) d) =SUM(25:A7:D3) Câu 5: Cách viết địa chỉ của một khối đúng là: a) 5A : 8B b) A5 ; B8 c) A5:B8 d) A5 , B8 Câu 6: Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô C2 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Trong các công thức sau, công thức nào đúng. a) =(C2+D4*B2) b) =(C2+D4)*B2 c) =C2+D4*B2 d) =(C2+D4)B2 B. Phần tự luận (7điểm) Câu 1: Em hãy viết cú pháp nêu rõ các thành phần của các hàm sau: a/ Hàm tính Tổng (1 điểm) b/ Hàm tính Trung bình cộng (1 điểm) Câu 2:a/ Hãy nêu lợi ích việc sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức. (1 điểm) b/ Viết các biểu thức sau bằng các kí hiệu của chương trình bảng tính: (1 điểm) (144/6-3)x5+20-15x152 20-(15x4)+152/4-(6+5)3 Câu 2: Em hãy lập công thức để tính tổng điểm các môn của HS Lê Thái Anh. (1 điểm). Câu 3: Lập công thức để tính điểm trung bình cộng của HS Đinh Vạn Hoàng Anh. (1điểm). Câu 4: Lập công thức để xác định điểm thấp nhất môn Anh Văn của các HS trong bảng trên. (1 điểm). Bài làm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docde kt 1t tin 7 hk1.doc
Tài liệu liên quan