Kiểm tra cuối học kì II - Năm học :2017 - 2018 - Môn: Toán lớp 1

B.Phần tự luận ( 6 điểm )

Câu 1 : Đặt tính rồi tính: ( 2 điểm )

31 + 42

 

 

 .

 20-10

 .

 .

 .

 . 15+2

 

 .

 .

 . 60-30

 

 .

 .

 .

Câu 2 : ( 1điểm)

Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 7 cm:

.

Câu 3: Hà có 25 que tính, Lan có 34 que tính. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu que tính? ( 2 điểm )

Bài giải

 .

 

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: ( 1 điểm )

 61 + < 80 + 2 + 12

 

 

docx3 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 159 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra cuối học kì II - Năm học :2017 - 2018 - Môn: Toán lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường TH Lê Qúy Đôn Họ và tên :................................. Thứ......ngày.......tháng......... năm2018 Lớp 1..... Kiểm tra cuối HKII. Năm học :2017 - 2018 Môn : Toán lớp 1 Thời gian : 40 phút Điểm Nhận xét của giáo viên Phần trắc nghiệm khách quan ( 4 điểm ) Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: ( 1điểm ) a) Trong các số: 45 , 67 , 87, 99 số nào lớn nhất A. 45            B. 67           C. 99              D. 87 b) Trong các số: 29 , 22 , 88 , 79 số nào bé nhất A. 29           B. 88             C. 79              D. 22 Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: ( 1 điểm ) a) Số liền sau của 69 là: A. 68           B. 70           C. 71            D. 72 b) Số liền trước của 50 là: A. 53              B. 52             C. 51             D. 49 Câu 3 Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: ( 1 điểm ) Trong các số 15; 66; 40; 19; 70. Số tròn chục là A: 15; 40            B: 66; 40            C: 40; 70            D: 19; 70 Câu 4 Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: ( 1 điểm ) Kếtquảphéptính: 38 – 32 + 32 =? A. 39 B. 37 C. 40 D. 38 B.Phần tự luận ( 6 điểm ) Câu 1 : Đặt tính rồi tính: ( 2 điểm ) 31 + 42 .. 20-10 . . . . 15+2 .. .. .. 60-30 .. .. .. Câu 2 : ( 1điểm) Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 7 cm: ................................................................................................... Câu 3:  Hà có 25 que tính, Lan có 34 que tính. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu que tính? ( 2 điểm ) Bài giải . Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: ( 1 điểm ) 61 + < 80 + 2 + 12 HẾT Đáp án Phần trắc nghiệm khách quan ( 4 điểm ) Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: ( 1điểm ) a) Trong các số: 45 , 67 , 87, 99 số nào lớn nhất   C. 99    ( 0.5 điểm ) b) Trong các số: 29 , 22 , 88 , 79 số nào bé nhất    D. 22 ( 0.5 điểm ) Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: ( 1 điểm ) Số liền sau của 69 là:     B. 70      ( 0.5 điểm )     Số liền trước của 50 là: D. 49 ( 0.5 điểm )     Câu 3 Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: ( 1 điểm ) Trong các số 15; 66; 40; 19; 70. Số tròn chục là            C: 40; 70     ( 1 điểm )        Câu 4 Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: ( 1 điểm ) Kếtquảphéptính: 38 – 32 + 32 =? D. 38 ( 1 điểm ) B.Phần tự luận ( 6 điểm ) Câu 1 : Đặt tính rồi tính: ( 2 điểm ) Mỗi phép tính đúng đạt 0,5 điểm 31 + 42 = 53 20-10 = 10 15+2= 17 60-30 = 30 Câu 2 : ( 1điểm) Vẽ được đoạn thẳng AB có độ dài 7 cm. Đạt 1 diểm Câu 3:   ( 2 điểm ) Bài giải Số que tính hai bạn có tất cả là : 25 + 34 = 59 ( que tính ) Đáp số : 59 que tính Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: ( 1 điểm ) 61 + < 80 + 2 + 12 = 61 + < 94. Số điền là : 94 – 61 – 1 = 32 Vậy : 61 + 32 < 80 + 2 + 12 Vì : 93 < 94 Hết

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxKT Toan HKII Lop 1 2017 2018 _12348631.docx