Lab – Send e- Mail to friend

Thực hiện lệnh gởi Send E-mail

+ Chọn Panel Application -> Chọn Tab Server Behavior-> Click + -> Developer Toolbox-> Send

E-mail-> Sned E-mail

+ Tại Form -> click nút sấm chớp -> chọn Transaction Field tại Get values from-> tại Transaction

fieldchọn {yourmail}

+ Tại To: chọn {yourfriendmail}

+ Tại Subjectnhập chủ đề

+ tại Bodychọn Write content

pdf10 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 06/02/2014 | Lượt xem: 1162 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lab – Send e- Mail to friend, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Mạng VIỆT CHUYÊN 740/12 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P12, Q10, TP.HCM Tel: (84.8) 862 7509 – Fax: (84.8) 2649179 Email: traning@vietchuyen.org Website: www.vietchuyen.org – www.ddcntt.vn Lớp: Chuyên Viên Website Lành Nghề Trang 1 Biên soạn: Nguyễn Phát Tài LAB – SEND E- MAIL TO FRIEND B1: Tạo 2 trang sendtofriend.php & sendtofriendOK.php B2: Mở trang sendtofriendOK.php thiết kế như sau + Tạo link cho mục Close như sau : chọn chữ Close, trong hộp Link nhập vào javascript:window.close() + File -> Save B3: Mở trang sendtofriend.php lên để thiết kế + Đặt con trỏ tại vị trí cần chèn click nút Custom Form Wizard + Chọn kết nối Connection VI ỆT C HU YÊ N Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Mạng VIỆT CHUYÊN 740/12 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P12, Q10, TP.HCM Tel: (84.8) 862 7509 – Fax: (84.8) 2649179 Email: traning@vietchuyen.org Website: www.vietchuyen.org – www.ddcntt.vn Lớp: Chuyên Viên Website Lành Nghề Trang 2 Biên soạn: Nguyễn Phát Tài + Tại When finished, go to chọn trang sendtofriendOK.php + Click nút Next + Click nút + , thêm vào các Filed cho Form như sau + Bạn hãy tạo các Form Field và kiểu hiển thị như hình vẽ + Click nút Next VI ỆT C HU YÊ N Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Mạng VIỆT CHUYÊN 740/12 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P12, Q10, TP.HCM Tel: (84.8) 862 7509 – Fax: (84.8) 2649179 Email: traning@vietchuyen.org Website: www.vietchuyen.org – www.ddcntt.vn Lớp: Chuyên Viên Website Lành Nghề Trang 3 Biên soạn: Nguyễn Phát Tài + Hãy kiểm tra hợp lệ cho các Filed cần thiết + Click nút Finish VI ỆT C HU YÊ N Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Mạng VIỆT CHUYÊN 740/12 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P12, Q10, TP.HCM Tel: (84.8) 862 7509 – Fax: (84.8) 2649179 Email: traning@vietchuyen.org Website: www.vietchuyen.org – www.ddcntt.vn Lớp: Chuyên Viên Website Lành Nghề Trang 4 Biên soạn: Nguyễn Phát Tài + Đây là giao diện của Form mà bạn mới thực hiện B4: Thực hiện lệnh gởi Send E-mail + Chọn Panel Application -> Chọn Tab Server Behavior-> Click + -> Developer Toolbox -> Send E-mail -> Sned E-mail + Tại Form -> click nút sấm chớp -> chọn Transaction Field tại Get values from -> tại Transaction field chọn {yourmail} + Tại To: chọn {yourfriendmail} + Tại Subject nhập chủ đề + tại Body chọn Write content VI ỆT C HU YÊ N Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Mạng VIỆT CHUYÊN 740/12 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P12, Q10, TP.HCM Tel: (84.8) 862 7509 – Fax: (84.8) 2649179 Email: traning@vietchuyen.org Website: www.vietchuyen.org – www.ddcntt.vn Lớp: Chuyên Viên Website Lành Nghề Trang 5 Biên soạn: Nguyễn Phát Tài + Tại Content nhập như sau hình bên dưới với các giá trịn trong dấu { } được lấy từ Transaction Field + Chọn Tab Options VI ỆT C HU YÊ N Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Mạng VIỆT CHUYÊN 740/12 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P12, Q10, TP.HCM Tel: (84.8) 862 7509 – Fax: (84.8) 2649179 Email: traning@vietchuyen.org Website: www.vietchuyen.org – www.ddcntt.vn Lớp: Chuyên Viên Website Lành Nghề Trang 6 Biên soạn: Nguyễn Phát Tài + Chọn mức độ quan trọng của thư và chọn Encoding là UTF-8 + Click OK + File -> Save + Quay về trang newsdetail.php -> tạo link cho mục Gởi mail cho bạn bè bằng cách đánh dấu chữ Gởi mail cho bạn bè, chọn Panel Inspector -> click + + Chọn lệnh như hình VI ỆT CH UY ÊN Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Mạng VIỆT CHUYÊN 740/12 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P12, Q10, TP.HCM Tel: (84.8) 862 7509 – Fax: (84.8) 2649179 Email: traning@vietchuyen.org Website: www.vietchuyen.org – www.ddcntt.vn Lớp: Chuyên Viên Website Lành Nghề Trang 7 Biên soạn: Nguyễn Phát Tài + Trong cửa sổ chọn trang sendtofriend.php, đặt độ rộng và chiều cao cho cửa sổ + Click OK + Đổi sự kiện lại là onclick + Chú ý: khi bạn đứng trong dòng chữ Gởi mail cho bạn bè thì trong Behavior phải xuất hiện sự kiện onclick VI ỆT C HU YÊ N Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Mạng VIỆT CHUYÊN 740/12 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P12, Q10, TP.HCM Tel: (84.8) 862 7509 – Fax: (84.8) 2649179 Email: traning@vietchuyen.org Website: www.vietchuyen.org – www.ddcntt.vn Lớp: Chuyên Viên Website Lành Nghề Trang 8 Biên soạn: Nguyễn Phát Tài + Qua chế độ Code bạn thấy như sau <td width="27%" align="left" onclick="MM_openBrWindow('sendtofriend.php','','width=400,height=300')">Gởi mail cho bạn bè + Bạn hãy chỉnh nó lại một chút để cho có thêm biểu tượng bàn tay khi người dùng đụng vào Link này như sau <a onclick="MM_openBrWindow('sendtofriend.php','','width=400,height=300')" style="cursor:hand;color:#FF0000" >Gởi mail cho bạn bè + Mở trang index.php, click thử vào xem một tin, trong trang tin tức chi tiết thử click mục Gởi mail cho bạn bè xem có gởi và nhận được email không ? . Nhớ nhập các thông tin email chính xác. Cải tiến Send mail cho gởi luôn nội dung của tin tức đang xem qua Email: + Trong trang newsdetail.php truyền thêm 3 biền như sau: <a onclick="MM_openBrWindow('sendtofriend.php?ID_tintuc=<?php echo $_GET['ID_tintuc']; ?>&ID_theloai=&ID_theloaitin=<?php echo $_GET['ID_theloaitin']; ?>','','width=500,height=300')" style="cursor:hand;color:#FF0000">Gởi mail cho bạn bè + Hãy copy Recordset rs_newsdetail từ trang newsdetail.php sang trang sendtofriend.php để lọc đúng tin tức cần gởi nội dung đi. + Trong Tab Server Behavior -> mở lệnh Send E-mail lên để thêm vào như sau VI ỆT C HU YÊ N Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Mạng VIỆT CHUYÊN 740/12 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P12, Q10, TP.HCM Tel: (84.8) 862 7509 – Fax: (84.8) 2649179 Email: traning@vietchuyen.org Website: www.vietchuyen.org – www.ddcntt.vn Lớp: Chuyên Viên Website Lành Nghề Trang 9 Biên soạn: Nguyễn Phát Tài + Trong Tab Options chọn định dạng là HTML Text + Hãy chèn thêm tieudetin và noidungtin từ Recordset rs_newsdetail vào thêm trong phần Content VI ỆT C HU YÊ N Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Mạng VIỆT CHUYÊN 740/12 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P12, Q10, TP.HCM Tel: (84.8) 862 7509 – Fax: (84.8) 2649179 Email: traning@vietchuyen.org Website: www.vietchuyen.org – www.ddcntt.vn Lớp: Chuyên Viên Website Lành Nghề Trang 10 Biên soạn: Nguyễn Phát Tài + Click nút OK + File -> Save + Mở trang index.php, click thử vào xem một tin, trong trang tin tức chi tiết thử click mục Gởi mail cho bạn bè xem có gởi và nhận được email không ? Hãy kiểm tra xem trong mail có nội dung của tin tức đang xem không. VI ỆT C HU YÊ N

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdflab_send_to_friend_quangtrungbl_8078.pdf
Tài liệu liên quan