Lịch báo giảng tuần 12 – Lớp 1 năm 2014

Ôn, ơn

Luyện tập chung

Ôn tập bài hát Đàn gà con (GVBM)

Thảo luận – Đặt tên bức tranh – Chia sẻ (GVBM)

Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - TTVĐ (GVBM)

En, ên

Ôn tập chương 1: Kĩ thuật xé, dán giấy (GVBM)

Phép cộng trong phạm vi 6

Luyện tập

Ôn tập chương 1: Kĩ thuật xé, dán giấy (GVBM)

(GVBM)

In, un

Nhà ở (GVBM)

Nghiêm trang khi chào cờ (GVBM)

Luyện tập

Luyện đọc

Luyện viết

 

doc1 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 26/11/2018 | Lượt xem: 226 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lịch báo giảng tuần 12 – Lớp 1 năm 2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT NGŨ HÀNH SƠN TRƯỜNG TH PHẠM HỒNG THÁI ™&˜ LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 12 – LỚP 1/3 (Từ 10/ 11 – 16/11/2014) Thứ Buổi Tiết Môn Tên bài giảng HAI S 1 Chào cờ Học vần Ôn, ơn 2 Học vần 3 Toán Luyện tập chung C 1 Âm nhạc Ôn tập bài hát Đàn gà con (GVBM) 2 Mĩ thuật Thảo luận – Đặt tên bức tranh – Chia sẻ (GVBM) 3 Thể dục Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - TTVĐ (GVBM) BA S Học vần En, ên 2 Học vần Thủ công Ôn tập chương 1: Kĩ thuật xé, dán giấy (GVBM) 4 Toán Phép cộng trong phạm vi 6 C 1 Toán + Luyện tập 2 Thủ công + Ôn tập chương 1: Kĩ thuật xé, dán giấy (GVBM) 3 HĐTT (GVBM) TƯ S 1 Học vần In, un 2 Học vần 3 TNXH Nhà ở (GVBM) 4 Đạo đức Nghiêm trang khi chào cờ (GVBM) C 1 Toán + Luyện tập 2 Tiếng Việt + Luyện đọc 3 Tiếng Việt + Luyện viết NĂM S 1 Học vần Iên, yên Học vần 2 Anh văn (GVBM) 4 Toán Phép trừ trong phạm vi 6 C 1 Toán + Luyện tập 2 Tiếng Việt + Luyện đọc 3 Tiếng Việt + Luyện viết SÁU S 1 Toán Luyện tập 2 Anh văn (GVBM) Học vần Uôn, ươn 4 Học vần C 1 HĐTT (GVBM) 2 Thể dục + (GVBM) 3 SHL

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLỊCH BÁO GIẢNG 12.doc