Giáo án các môn học khối lớp 3 - Tuần 26

 I.Mục tiêu:

 - Nghe viết đúng một đoạn trong truyện Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử. Viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm, vần dễ lẫn (r/d/gi; ên/ênh)

II. Đồ dùng dạy học:

 THTV + Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học:

 

doc23 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 30/11/2018 | Lượt xem: 144 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án các môn học khối lớp 3 - Tuần 26, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g con, phấn ,vở III. Cỏc hoạt động dạy - học : Hoạt động dạy Hoạt động học A. ễn bài: 4p - GV đọc : Chớp trắng, em trụng - GV nhận xột. B. Bài mới : 28p 1. Giới thiệu bài - ghi đầu bài. 2. Hướng dẫn nghe - viết. a. Hướng dẫn chuẩnbị: - GV đọc 1 lần đoạn chớnh tả * Đoạn viết cú mấy cõu ? + Chữ cỏi đầu dũng viết như thế nào? - GV đọc 1 số tiếng khú: Nuụi tằm, dệt vải, Chử Đồng Tử, hiển linh. b. GV đọc đoạn viết GV theo dừi, uốn nắn cho HS c. Chấm chữa bài: - GV thu vở nhận xột bài viết của HS. 3. Hướng dẫn làm bài tập 2a - GV gọi HS nờu yờu cầu - GV dỏn bảng 3 tờ phiếu a. hoa giấy - giản dị - giống hệt - rực rỡ - GV nhận xột. 3. Củng cố : 3p - Chốt Nd bài - Nx tiết học. HS viết bảng con , nhận xột - Nghe ,2 HS đọc - HS nờu - Viết hoa - HS nghe, luyện viết vào bảng con. - HS viết vào vở - HS đổi vở, soỏt lỗi - 2HS nờu yờu cầu bài tập - HS đọc thầm - làm nhỏp - 3 -> 4 HS lờn bảng thi làm bài . - HS nhận xột .............................................................................................................................................................................................................................................................................. Toỏn LÀM QUEN VỚI THỐNG Kấ SỐ LIỆU I. Mục tiờu: - Bước đầu làm quen với dóy số liệu thống kờ. Biết xử lý số liệu ở mức độ đơn giản và lập dóy số liệu. - Học sinh luụn tự tin và tự chịu trỏch nhiệm khi làm bài tập - Học sinh chăm học và biết giỳp đỡ bạn trong học tập. II. Đồ dựng dạy- học: GV: Tranh minh hoạ bài học trong SGK. HS : Vở,bảng con, phấn III. Cỏc hoạt động dạy- học: Hoạt động dạy Hoạt động học A. ễn bài: 4p - Gọi HS làm bài 4 (tiết 126) - GV nhận xột. B. Bài mới: 28p 1. Hoạt động 1: Làm quen với dóy số liệu. a. Hỡnh thành dóy số liệu: - GV yờu cầu HS quan sỏt hỡnh minh hoạ + Hỡnh vẽ gỡ? + Chiều cao của cỏc bạn là bao nhiờu ? - GV: Dóy cỏc số đo chiều cao của cỏc bạn được gọi là dóy số liệu +Đọc dóy số liệu về chiều cao của 4 bạn ? b. Làm quen với thứ tự và số hạng của dóy số liệu. - Số 130 cm đứng thứ mấy trong dóy số liệu? - Số nào là số đứng thứ tư . + Dóy số liệu này cú mấy số ? + Hóy sắp xếp tờn cỏc bạn HS trờn theo thứ tự chiều cao -> thấp và từ thấp -> cao + Chiều cao của bạn nào cao, thấp nhất ? + Phong cao hơn Minh bao nhiờu cm ? + Bạn Ngõn cao hơn những bạn nào ? 2. Hoạt động 2: Thực hành a. Bài 1 - GV gọi HS nờu yờu cầu + Bài toỏn cho dóy số liệu như thế nào? - GV yờu cầu HS làm vào nhỏp - nờu kết quả - GV nhận xột b. Bài 2 - GV gọi HS nờu yờu cầu - HS làm việc theo cặp -> HS trả lời + Thỏng 2- 2004 cú mấy ngày chủ nhật ? + Chủ nhật đầu tiờn là ngày nào? + Ngày 22 là chủ nhật thứ mấy trong thỏng ? - GV nhận xột tuyờn dương học sinh. c. Bài 3: - GV gọi HS nờu yờu cầu - GV yờu cầu HS làm vào vở - nờu kết quả -> GV nhận xột. d. Bài 4 - GV gọi HS nờu yờu cầu - Yờu cầu HS làm nhỏp, nờu kết quả C. Củng cố: 3p - Gọi 2 em nờu lại dóy số liệu - 1 HS làm bài miệng,NX - vẽ 4 bạn, cú số đo chiều cao của 4 bạn - Chiều cao của bạn Anh, Phong, Ngõn, Minh là 122 cm, 130 cm, 127cm, 118 cm. -2HS đọc:122cm, 130cm, 127cm, 118cm. - Đứng thứ nhỡ. - Số 127 cm - Số 118 cm - Cú 4 số - 1HS lờn bảng + lớp làm nhỏp; Thấp – cao :Minh, Anh, Ngõn, Phong + Cao -> thấp: Phong, Ngõn, Anh, Minh -> bạn Phong, Minh -> 12cm -> Cao hơn Anh và Minh - 2HS nờu yờu cầu bài tập -> Về chiều cao của 4 bạn a. Hựng cao 125 cm, Dũng cao 129cm, Hà cao 132cm, Quõn cao 135 cm. b. Dũng cao hơn Hựng 4cm, Hà thấp hơn . - 2HS nờu yờu cầu 5 ngày chủ nhật - Ngày 1 thỏng 2 - Là ngày chủ nhật thứ tư trong thỏng. - 2HS nờu yờu cầu bài tập - HS quan sỏt hỡnh trong SGK -2HS nờu yờu cầu bài tập - 1HS đọc dóy số liệu của bài a. Dóy tõn cú 9 số liệu. Số 25 là số thứ 5 trong dóy. b. Số thứ 3 trong dóy là số 15; Số này lớn hơn số thứ nhất 10 ĐV - 2 em nờu Luyện Tiếng Việt chính tả: Sự tích lễ hội chử đồng tử I.Mục tiêu: - Nghe viết đúng một đoạn trong truyện Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử. Viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm, vần dễ lẫn (r/d/gi; ên/ênh) II. Đồ dùng dạy học: THTV + Bảng phụ III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy T.g Hoạt động học A. Ôn bài: - GV đọc: Chớp trắng, trông em, chói chang HS + GV nhận xét. B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài - ghi đầu bài. 2. Hướng dẫn nghe - viết. a. Hướng dẫn chuẩn bị: - GV đọc 1 lần đoạn chính tả 3- 5' 25- 28' - 1 hs lên bảng viết - CL viết bảng con: chênh chếch, trâu bò - HS nghe - 2HS đọc lại * Đoạn viết có mấy câu ? - HS nêu + Những chữ cái đầu viết nh thế nào? - Viết hoa - GV đọc 1 số tiếng khó: Nuôi tằm, dệt vải, Chử Đồng Tử, hiển linh. - HS nghe, luyện viết vào bảng con. b. GV đọc đoạn viết - HS viết vào vở GV theo dõi, uốn nắn cho HS c. Chấm chữa bài: - GV đọc lại bài - HS đổi vở, soát lỗi - GV thu vở nx 3. Hướng dẫn làm bài tập 2 - GV gọi HS nêu yêu cầu - 2HS nêu yêu cầu bài tập - HS đọc thầm - làm nháp - Làm bài - 2 HS lên bảng làm bài + THTV a. giăng/ gió/ rải b. trên/ bềnh/ bên/ mênh/ mênh - GV nhận xét. C. Củng cố 2- 3' Chốt nội dung bài Nhận xét giờ học Thứ tư ngày Tập đọc RƯỚC ĐẩN ễNG SAO I. Mục tiờ - Biết ngắt nghỉ hơi đỳng sau cỏc dấu cõu, giữa cỏc cụm từ. + Hiểu ND ý nghĩa bài học: Trẻ em Việt Nam rất thớch cỗ Trung Thu đờm hội rước đốn. Trong cuộc vui ngày Tết Trung Thu, cỏc em thờm yờu quý gắn bú với nhau. - Học sinh cú ý thức tự giỏc và trả lời được cỏc cõu hỏi trong bài - Chăm học, đoàn kết biết giỳp đỡ bạn trong học tập. II. Đồ dựng dạy- học: GV : Tranh minh hoạ ND bài đọc trong SGK. HS : Vở, SGK. III. Cỏc hoạt động dạy- học: Hoạt động dạy Hoạt động học A. ễn bài: 4p - Đọc bài: Sự tớch lễ hội Chử đồng Tử - GV nhận xột. B. Bài mới: 28p 1. Giới thiệu bài - ghi đầu bài. 2. Luyện đọc: a. GVđọc toàn bài GV hướng dẫn cỏch đọc b. HĐ luyện đọc + giải nghĩa từ. - Đọc từng cõu - Đọc từng đoạn trong nhúm 3. Tỡm hiểu bài: - Nội dung mỗi đoạn văn trong bài tả những gỡ ? - Mõm cỗ Trung Thu của Tõm được trỡnh bày như thế nào? - Chiếc đốn ụng sao của Hà cú gỡ đẹp? - Những chi tiết nào cho thấy Tõm và Hà rước đốn rất vui ? 4. Luyện đọc lại: - GV hướng dẫn đọc đỳng 1 số cõu. - GV nhận xột tuyờn dương học sinh. C. Củng cố : 3p - Gọi 2em nờu lại ND bài - Nx tiết học 2HS đọc, HS khỏc nghe , nhận xột - HS nối tiếp đọc từng cõu trong bài - Học sinh đọc theo nhúm 3. Đọc đoạn 1: Tả mõm cỗ của Tõm Đoạn 2: Tả chiếc đốn ụng sao của Hà.. -Bày rất vui mắt; 1 quả bưởi cú khớa 8 cỏnh hoa, mỗi cỏnh hoa là 1 quả ổi chớn, . - Cỏi đốn làm bằng giấy búng kớnh đỏ, trong suốt, ngụi sao được gắn vào giữa vũng trũn. - Nghe - 1HS khỏ đọc lại toàn bài - 1 vài HS thi đọc 2 HS nờu lại nội dung bài Toỏn LÀM QUEN VỚI THỐNG Kấ SỐ LIỆU (tiếp) A. Mục tiờu: - Biết những khỏi niệm cơ bản của bảng số liệu thống kờ hàng,cột. Đọc được cỏc số liệu của bảng thống kờ. Biết phõn tớch cỏc số liệu thống kờ của 1 bảng số liệu (dạng đơn giản). - Học sinh luụn tự tin và tự chịu trỏch nhiệm khi làm bài tập - Học sinh chăm học và biết giỳp đỡ bạn trong học tập. B. Đồ dựng dạy - học: GV:- Cỏc bảng thống kờ số liệu trong bài. HS :-Vở, bảng con,phấn. C. Cỏc hoạt động dạy - học: Hoạt động dạy Hoạt động học I. ễn bài: 4p - Gọi 1 em làm bài 3 (tiết 127) - GV nhận xột. II. Bài mới: 28p 1. Hoạt động 1: Làm quen với bảng thống kờ số liệu. a. Hỡnh thành bảng số liệu: - GV đưa ra bảng số liệu + Bảng số liệu cú những nội dung gỡ? - GV: Bảng này cú mấy cột ? mấy hàng? + Hàng thứ 1 của bảng cho biết điều gỡ? - GV giới thiệu: Đõy là bảng thống kờ số con của 3 gia đỡnh. b. Đọc bảng số liệu: - Bảng thống kờ số con của mấy gia đỡnh? - Gia đỡnh cụ Mai cú mấy người con? - Gia đỡnh cụ Lan cú mấy người con ? - Gia đỡnh cụ Hồng cú mấy người con ? - 1HS làm bài ,nhận xột - HS quan sỏt - Đưa ra tờn cỏc gia đỡnh và số con tương ứng của mỗi gia đỡnh. - 4 cột và 2 hàng. - Ghi số con của cỏc gia đỡnh cú tờn trong hàng thứ nhất. - 3 Gia đỡnh đú là gia đỡnh cụ Mai, Lan, Hồng - Gia đỡnh cụ Mai cú 2 con - Gia đỡnh Lan cú 2 người con - Gia đỡnh cụ Hồng cú hai người con. 2. Hoạt động 2: Thực hành. a. Bài 1 - GV gọi HS nờu yờu cầu - 2HS nờu yờu cầu + Bảng số liệu cú mấy cột? Mấy hàng ? - 5 cột và 2 hàng - GV hỏi - HS trả lời miệng + Lớp 3B cú bao nhiờu HS giỏi? Lớp 3D cú bao nhiờu HS giỏi ? -Lớp 3B cú 13 HS giỏi - 3D cú 15 HS giỏi + Lớp 3C nhiều hơn lớp 3D bao nhiờu HS giỏi? - 7 HS giỏi + Vỡ sao em biết điều đú? - Vỡ 25 - 18 = 7 (HS giỏi) + Lớp nào cú nhiều HS giỏi nhất? - Lớp 3C. b. Bài 2 - GV gọi HS nờu yờu cầu - 2HS nờu yờu cầu bài tập - HS làm theo cặp - nờu kết quả + Lớp nào trồng được nhiều cõy nhất? - Lớp 3A trồng được nhiều nhất + Lớp nào trồng được ớt cõy nhất ? - Lớp 3B trồng được ớt nhất +Nờu tờn cỏc lớp theo thứ số cõy trồng được từ ớt - nhiều ? - Lớp 3B, 3D, 3A, 3C + Cả 4 lớp trồng được bao nhiờu cõy ? - Cả 4 lớp trồng được số cõy là: c. Bài 3 - GV gọi HS nờu yờu cầu - 2HS nờu yờu cầu III. Củng cố : 3p T2 = 1140 m - Goi 2 em nờu lại bảng thống kờ số liệu - 2 em nờu - Nx tiết học. Luyện Toỏn Làm quen với thống kê số liệu (Bài 124) I/ Mục tiêu: Làm quen với dãy số liệu. - Xử lí dữ liệu ở mức độ đơn giản và lập dãy số liệu. II/ Đồ dùng dạy học: Vở thực hành toán III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu: Nội dung HĐ của Gv HĐ của Hs 1. Ôn bài: (3-5') ! Làm BT1(trang 32) - Nxét - 2hs - Nhận xét 2. Bài mới (27-30’) a. GTB GTB + Ghi bảng Nghe b. Hướng dẫn làm bài tập Bài 1: HĐ1: Cá nhân 3A: 30hs 3C : 32hs !Yêu cầu đọc đề - 1hs 3B: 28hs 3D: 29hs ! Làm bài - Hs làm VTH Báo cáo kq - 1 Hs lên bảng - Nxét Nxét, bài làm đúng Bài 2: HĐ2: Cá nhân !Yêu cầu đọc đề - 1hs VN: 158 huy chương vàng Phi-líp-pin: 48 huy chương vàng ! Nội dung của dãy số liệu trên là gì? - Hs TL Đoàn đạt nhiều huy chương vàng nhất là VN. ! Làm bài - Hs làm VTH - 1 Hs lên bảng - Nxét Nxét, chốt bài làm đúng Bài 3: HĐ 3: Cá nhân 1959, 1961, 1965, 1969, 1971 ! Nêu yêu cầu BT 3 - 1hs Dãy trên có 5 số ! Làm bài - Hs làm VTH Số thứ hai trong dãy là: 1961 - 1 Hs lên bảng Số thứ năm trong dãy là: 1971 - Nxét Số thứ ba hơn số thứ hai 4 đơn vị Số thứ ba bé hơn số thứ t 4 đơn vị Nxét, bài làm đúng 3. Củng cố: (1-3’) - Chốt nội dung bài - Nhận xét giờ học Tập viết ễN CHỮ HOA T I. Mục tiờu: - Viết đỳng và tương đối nhanh chữ hoa T, D, Nh; viết đỳng tờn Tõn Trào và cõu ứng dụng : Dự ai đi ngược mồng mười thỏng ba bằng chữ cỡ nhỏ. - Luyện kỹ năng viết, đỳng, đẹp. - Giỏo dục HS cú ý thức luyện chữ hàng ngày II. Đồ dựng dạy- học: GV : - Mẫu chữ viết hoa T, từ ứng dụng HS : - phấn,bảng con,vở III. Cỏc hoạt động dạy- học: Hoạt động dạy Hoạt động học A. ễn bài: 4p - Nhắc lại từ và cõu ứng dụng (tiết 25) - GV nhận xột. B. Bài mới: 28p 1. Giới thiệu bài - ghi đầu bài 2. HD học sinh viết trờn bảng con. a. Luyện viết chữ hoa - 2HS nờu - nhận xột - T, D, N (NH) - GV viết mẫu, nhắc lại cỏch viết - HS nghe và quan sỏt. - HS tập viết chữ T trờn bảng con - GV quan sỏt, sửa sai cho HS b. Luyện viết từ ứng dụng. - GV gọi HS đọc cõu ứng dụng - 2HS đọc - GV giới thiệu: Tõn Trào là 1 xó thuộc huyện Sơn Dương.là nơi diễn ra những sự kiện nổi tiếng trong lịch sử cỏch mạng. - HS nghe - GV đọc, Tõn Trào - HS tập viết bảng con - GV sửa sai cho HS c. Luyện viết cõu ứng dụng. - GV gọi HS đọc cõu ứng dụng - 2HS đọc - GV giỳp HS hiểu ND cõu ca dao; núi về ngày giỗ tổ Hựng Vương - HS nghe - GV đọc: Tõn Trào, giỗ tổ - HS viết bảng con 3 lần - GV quan sỏt, sửa sai cho HS. 3. HD viết vào vở tập viết. - GV nờu yờu cầu - HS nghe , HS viết bài 4. Chấm, chữa bài. - GV thu vở nhận xột bài viết của HS - GV nhận xột bài viết - HS nghe C. Củng cố : 3p - Chốt Nd bài - Nx tiết học Luyện từ và cõu TỪ NGỮ VỀ LỄ HỘI. DẤU PHẨY I. Mục tiờu : - Hiểu nghĩa cỏc từ lễ , hội , lễ hội. Tỡm một số từ ngữ thuộc chủ điểm lễ hội . Biết đặt đỳng dấu phẩy vào chỗ thớch hợp trong đoạn văn ngắn. - Học sinh luụn tự tin và tự chịu trỏch nhiệm khi làm bài tập - Học sinh chăm học và biết giỳp đỡ bạn trong học tập. II. Đồ dựng dạy-học : GV :- Bảng phụ, phấn màu HS : - Vở ,bảng con ,phấn III. Cỏc hoạt động dạy- học: Hoạt động dạy Hoạt động học A. ễn bài: 3p - Làm BT 1, 3 ( tiết 25 ) -> GV nhận xột B. Bài mới : 28p 1. GTB : ghi đầu bài 2. Hướng dẫn làm bài tập : - Bài tập 1: GV gọi HS nờu yờu cầu BT - GV : Bài tập này giỳp cỏc em hiểu đỳng nghĩa cỏc từ : lễ, hội và lễ hội - GV dỏn 3 tờ phiếu lờn bảng -> GV nhận xột, chốt lại lời giải đỳng Lễ: Hoạt động tập phần lễ và phần hội Hội : Cuộc vui tổ chức cho đụng người dự theo phong tục hoặc nhõn dịp đặc biệt Lễ hội: Cỏc nghi thức nhằm đỏnh dấu hoặc kỉ niệm một sự kiện cú ý nghĩa. b. Bài tập 2: GV gọi HS nờu yờu cầu GV phỏt phiếu học tập cho cỏc nhúm - GV nhận xột - 2 HS làm,NX - 2 HS nờu yờu cầu BT - HS nghe - HS làm BT cỏ nhõn - 3 HS lờn bảng làm -> HS nhận xột - Nhiều HS đọc lại lời giải đỳng - 2HS nờu yờu cầu bài tập - HS làm việc theo nhúm - Đại diện cỏc nhúm dỏn kết quả - HS nhận xột Tờn 1 số lễ hội Lễ hội Đền Hựng, đền Giúng, Chựa Hương, Thỏp Bà, nỳi Bà, chựa Keo, Phủ Giầy, Kiếp Bạc, Cổ Loa. Tờn 1 số hội Hội vật, bơi trảo, đua thuyền, chọi trõu, lựng tựng (xuống đồng), đua voi, đua ngựa, chọi gà, thả diều, hội Lim, hội khoẻ Phự Đổng. Tờn 1 số hoạt động trong lễ hội và hội Cỳng phật, lễ phật, thắp hương,tưởng niệm, đua thuyền, đua ngựa, đua ụ tụ,đua xe đap, kộo co, nộm cũn, cướp cờ. c. Bài tập 3 - GV gọi HS nờu yờu cầu - GV mời 4 HS lờn bảng làm bài. C. Củng cố : 3p - Nờu lại một số từ về lễ hội - Nx tiết học. - 2HS nờu yờu cầu bài tập - HS làm bài cỏ nhõn - 4HS làm bài , HS nhận xột a. Vỡ thương dõn, Chử ĐồngTử và cụng chỳa cỏch trồng lỳa, nuụi tằm, dệt vải - 2 em nờu Thủ công Làm lọ hoa gắn tường.(tiết 2) A/ Mục tiêu: Hs biết vận dụng kĩ năng gấp, cắt dán để làm lọ hoa gắn tường. Làm được lọ hoa gắn tường đúng qui trình kĩ thuật. - Hứng thú với giờ học đồ chơi. B/ Đồ dùng dạy học: - Mẫu lọ hoa gắn tường bằng giấy. - 1 lọ hoa gắn tường hoàn chỉnh có trang trí. - tranh quy trình+ giấy t/ công- bìa khổ A4. C/ các hoạt động dạy học chủ yếu: Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS I/ Ôn bài: 3’ II/ Bài mới. 1. Giới thiệu bài + ghi bảng 2. Hd hs thực hành. B1: Gấp đế+ các nếp gấp cách đều B2: Tách phần đế B3: Làm thành lọ hoa gắn tường. Trng bày sản phẩm 3. Củng cố: 3’ - Ktra đồ dùng ht t/ công của hs - Nhận xét sự cbị của hs Giới thiệu bài + ghi bảng ! hs nhắc lại các bước làm lọ hoa. - Treo tranh qui trình làm lọ hoa bằng giấy. B1: Gấp phần giấy làm đế lọ hoa, gấp các nếp gấp cách đều. B2: Tách phần gấp đế lọ hoa ra khỏi các nếp gấp làm thân lọ hoa. B3: Làm thành lọ hoa gắn tường - T/c cho hs thực hành theo nhóm - Qsát uốn nắn cho hs. - Gợi ý cho hs cắt dán ( vẽ) cành, hoa, lá thành các bông hoa để cắm trang trí. ! Hs làm xong trưng bày sản phẩm của mình sao cho đẹp. Nhận xét- bình chọn sẩn phẩm của hs Tuyên dương những sản phẩm tốt. Khen ngợi những em trang trí đẹp, có nhiều sáng tạo. Chốt nội dung bài Nhận xét sự cbị , tt thái độ học tập đặt lên bàn nhắc lại hs nhắc lại HS thực hành cắt hoa (vẽ) trưng bày sản phẩm bình chọn Thứ năm ngày Chớnh tả ( nghe- viết ) RƯỚC ĐẩN ễNG SAO I. Mục tiờu: - Nghe viết đỳng 1 đoạn văn trong bài Rước đốn ụng sao. Làm đỳng bài tập phõn biệt cỏc tiếng cú cỏc õm đầu hoặc phần dễ lẫn, dễ viết sai r/d/gi. - Luyện kỹ năng viết đỳng mẫu, đẹp. - Giỏo dục HS cú ý thức luyện chữ hàng ngày. II. Đồ dựng dạy- học: GV :- Bảng phụ, phấn màu. HS : -Vở,bảng con, phấn III. Cỏc hoạt động dạy- học: Hoạt động dạy Hoạt động học A. ễn bài: 4p - GV đọc: dập dềnh, giặt giũ, dớ dỏm. (HS viết bảng con) - GV nhận xột. B. Bài mới: 28p 1. Giới thiệu bài - ghi đầu bài. 2. Hướng dẫn nghe - viết. a. Hướng dẫn chuẩn bị: - GV đọc 1 lần đoạn chớnh tả + Mõm cỗ trung thu của Tõm cú gỡ ? * Đoạn viết cú mấy cõu ? + Chữ cỏi đầu dũng viết như thế nào? - GV đọc 1 số tiếng khú: quả bưởi, xung quanh. b. GV đọc đoạn viết GV theo dừi, uốn nắn cho HS c. Chấm chữa bài: - GV thu vở nhận xột bài viết của HS. 3. Hướng dẫn làm bài tập 2a - GV gọi HS nờu yờu cầu - GV dỏn bảng 3 tờ phiếu - GV nhận xột. C.Củng cố: 3p Yờu cầu HS viết 1 số từ khú trong bài - Nx tiết học - HS viết bảng con - nhận xột - 2 HS đọc - HS nờu - Viết hoa - HS nghe, luyện viết vào bảng con. - HS viết vào vở - HS đổi vở, soỏt lỗi - 2HS nờu yờu cầu bài tập - HS đọc thầm - làm nhỏp - 3 -> 4 HS lờn bảng thi làm bài . - HS nhận xột - R rổ, rỏ, rựa, rắn - D: dao, dõy, dế. - gi: giường, giày da - cả lớp viết bảng con-NX Luyện Tiếng Việt chính tả: Rước đèn ông sao I.Mục tiêu: - Nghe viết đúng một đoạn trong bài “Rước đèn ông sao”. Viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm, vần dễ lẫn (r/d/gi). II. Đồ dùng dạy học: THTV + Bảng phụ III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy T.g Hoạt động học Bsung A. Ôn bài: - GV đọc: giăng lưới, dang tay, rải rác, dập dềnh GV nhận xét. B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài - ghi đầu bài. 2. Hướng dẫn nghe - viết. a. Hướng dẫn chuẩn bị: - GV đọc 1 lần đoạn chính tả 3- 5' 25- 28' BL+ BC Nhận xét - HS nghe - 2HS đọc lại ! Mâm cỗ trung thu của Tâm được bày như thế nào? - HS nêu + Những chữ nào trong bài được viết hoa? Vì sao? - Viết hoa - GV đọc 1 số tiếng khó: sắm, khía, chuối ngự, xung quanh. - HS nghe, luyện viết vào bảng con. b. GV đọc đoạn viết - HS viết vào vở GV theo dõi, uốn nắn cho HS c. Chấm chữa bài: - GV đọc lại bài - HS đổi vở, soát lỗi - GV thu vở nx 3. Hướng dẫn làm bài tập 2 - GV gọi HS nêu yêu cầu - 2HS nêu yêu cầu bài tập - Tổ chức cho hs các nhóm thi tìm từ. - Cử đại diện và chơi - Nhận xét, tuyên dương nhóm ghi được nhiều từ và đúng. - Nhận xét, bổ sung rán thịt, cá rán, bánh rán,... Dán nhãn vở, dán tem, keo dán,... Con gián, gián điệp, gián tiếp,... - GV nhận xét. C. Củng cố 2- 3' Chốt nội dung bài Nhận xét giờ học Đạo đức Bài 12: Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác (Tiết 1) I/ Mục tiêu: 1.- H/s hiểu thế nào là tôn trọng thư từ, tài sản của người khác - Vì sao cần tôn trọng thư từ tài sản của người khác - Quyền được tôn trọng bí mật riêng tư của trẻ em. 2. H/s biết tôn trọng, giữ gìn thư từ tài sản của những người xung quanh - H/s có thái độ tôn trọng thư từ tài sản của người khác II/ Chuẩn bị VBT đạo đức lớp 3, phiếu BT, truyện, thư III/ Hoạt động dạy- học Nội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Bsung I. Ôn bài (3-5’) Nhận xét việc thực hành kĩ năng trong tiết trước. - Nghe - Nhận xét II. Bài mới (27-30’) 1. Giới thiệu bài Giới thiệu bài + Ghi bảng Nhắc lại 2. Các hoạt động HĐ1: Xử lí tình huống KL: Minh cần khuyên bạn không được bóc thư của người khác. Đó là tôn trọng thư từ, tài sản của ngời khác. HĐ2: TLN H/s hiểu TNL tôn trọng thư từ, tài sản.. . GV nêu tình huống (BT1) ! Các nhóm TL và đóng vai xử lí tình huống. ! Đóng vai ! Trong những cách giải quyết mà các nhóm đa ra , cách nào là phù hợp nhất? ! Em thử đoán xem ông T sẽ nghĩ gì về Nam và Minh nếu thư bị bóc? Nhận xét, KL HĐ 1 HĐ cả lớp: ! Đọc BT2 ! TLN 2 và điền vào phiếu học tập ! Báo cáo kết quả ! Nhận xét chung Thư từ tài sản của ngời khác là Bí mật riêng của mỗi người nên cần được tôn trọng. Xâm phạm chúng là việc làm Sai trái vi phạm Pháp luật. b, Mọi người cần tôn trọng bí mật riêng của trẻ em Nghe Các nhóm TL, phân vai Trình bày Nhận xét, bổ sung 2 h/s 2 h/s TLN và làm bài Đại diện BC Nhận xét HĐ3: Liên hệ thực tế - Tự đánh giá việc mình đã thực hiện tôn trọng thư từ.. . ! Em đã biết tôn trọng thư từ, tài sản gì, của ai? ! Việc đó xảy ra như thế nào? ! Học sinh trình bày Nhận xét, khen những em đã biết tôn trọng thư từ, tài sản của người khác và đề nghị lớp noi theo. - Hs liên hệ Một vài hs trình bày Nhận xét III.Củng cố:(1-3’) - Chốt nội dung bài - Nhận xét giờ học Toỏn LUYỆN TẬP I. Mục tiờu: - Biết đọc, phõn tớch, xử lý số liệu của một dóy số và bảng số liệu đơn giản. - Học sinh luụn tự tin và tự chịu trỏch nhiệm khi làm bài tập - Học sinh chăm học và biết giỳp đỡ bạn trong học tập. II. Đồ dựng dạy - học: GV :- Cỏc bảng số liệu trong bài học. HS :- Vở, bảng con, phấn III. Cỏc HĐ dạy - học: Hoạt động dạy Hoạt động học A. ễn bài: 4p - Làm bài tập (tiết 128) - GV nhận xột. B. Bài mới: 28p + Hoạt động 1: Thực hành 1. Bài 1: - GV gọi HS nờu yờu cầu + Bài tập yờu cầu chỳng ta làm gỡ ? + Cỏc số liệu đó cho cú nội dung gỡ ? + Nờu số thúc gia đỡnh chị ỳt thu hoạch ở từng năm ? - GV yờu cầu HS quan sỏt bảng số liệu + ễ trống thứ nhất ta điền số nào? vỡ sao? - GV nhận xột tuyờn dương học sinh. 2. Bài 2 - Bảng thống kờ ND gỡ? - Bản Na trồng được mấy loại cõy ? - Năm 2002 trồng được nhiều hơn năm 2000 bao nhiờu cõy bạch đàn ? - GV gọi HS làm phần (b) - GV nhận xột c. Bài tập 3: - GV gọi HS nờu yờu cầu - GV yờu cầu HS làm vào vở - GV nhận xột tuyờn dương học sinh. d. Bài tập 4. * Phõn tớch, xử lý số liệu trong bảng - GV gọi HS nờu yờu cầu - GV nhận xột tuyờn dương học sinh. C. Củng cố : 3p - Nờu ND bài bài tập đỳng - chuẩn bị bài sau -1 HS làm - nhận xột - 2HS nờu yờu cầu bài tập - Điền số liệu thớch hợp vào bảng - Là số thúc gia đỡnh chị ỳt. - HS nờu. - HS quan sỏt - Điền số 4200 kg, vỡ số trong ụ trống này là số kg thúc gia đỡnh chị ỳt thu hoạch năm 2001 - HS làm bài vào SGK - HS nờu kết quả - Bảng thống kờ số cõy bản Na trồng được trong 4 năm .. - 2 loại cõy - Số cõy bạch đàn năm năm 2002 trồng được nhiều hơn năm 2000 là: 2165 - 1745 = 420 (cõy) - 1HS lờn bảng + lớp làm vào vở. Số cõy thụng và cõy bạch đàn trồng được là: 2540 + 2515 = 5055 (cõy) - 2HS nờu yờu cầu bài tập - 1HS đọc dóy số trong bài- 1HS đọc dóy số trong bài a. Dóy đầu tiờn cú 9 số b. Số thứ tự trong dóy số là 60 - HS đọc bài nhận xột -2HS nờu yờu cầu - HS làm SGK - nờu kết quả - 1 HS nờu - nhận xột Luyện Toán Làm quen với thống kê số liệu (tt)(Bài 125) I/ Mục tiêu: Làm quen với dãy số liệu. - Xử lí dữ liệu ở mức độ đơn giản và lập dãy số liệu. II/ Đồ dùng dạy học: Vở thực hành toán III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu: Nội dung HĐ của Gv HĐ của Hs Bsung 1. Ôn bài: (3-5') ! Làm BT2,3(trang 33) - Nxét - 2hs - Nhận xét 2. Bài mới (27-30’) a. GTB GTB + Ghi bảng Nghe b. Hướng dẫn làm bài tập Bài 1: HĐ1: Cá nhân HN: 25o Đà Nẵng: 31o !Yêu cầu đọc đề - 1hs TP HCM: 32o Nhiệt độ ở HN thấp nhất ! Bảng thống kê số liệu có nội dung gì? - 1hs Nhiệt độ ở TP HCM cao nhất ! Làm bài - Hs làm VTH Nhiệt độ ở ĐN cao hơn nhiệt độ ở Báo cáo kq - 1 Hs lên bảng HN, Huế - Nxét Nxét, bài làm đúng Bài 2: HĐ2: Cá nhân ĐH có nhiều VĐV tham gia: 19 !Yêu cầu đọc đề - 1hs Có 7000 người VĐV tham gia ĐH thứ 21 ít hơn ĐH thứ 19. ! Nội dung của bảng số liệu trên là gì? - Hs TL Số VĐV tham gia ĐH thứ 17 nhiều hơn số VĐV tham gia ĐH ! Làm bài - Hs làm VTH Thứ 15. - 1 Hs lên bảng - Nxét Nxét, chốt bài làm đúng 3. Củng cố: (1-3’) - Chốt nội dung bài - Nhận xét giờ học Thứ sỏu ngày Tập làm văn KỂ VỀ MỘT NGÀY HỘI I. Mục tiờu: - Bước đầu biết kể về 1 ngày hội theo cỏc gợi ý cho trước. Viết được những điều vừa kể thành 1 đoạn văn ngắn gọn, mạch lạc khoảng 5 cõu. - HS cởi mở , chia sẻ với mọi người. - Chăm học, đoàn kết biết giỳp đỡ bạn trong học tập. II. Đồ dựng dạy- học: GV :- Phấn màu, bảng phụ HS : - Vở, bảng con ,phấn III. Cỏc hoạt động dạy- học Hoạt động dạy Hoạt động học A. ễn bài: 4p - Kể về quang cảnh và hoạt động của những người tham gia lễ hội ở bức tranh 1 - GV nhận xột. B. Bài mới: 28p 1. Giới thiệu bài. 2. Hướng dẫn HS kể a. Bài tập 1: - GV gọi HS nờu yờu cầu + Em chọn kể về ngày hội nào ? + Gợi ý chỉ là chỗ dựa để cỏc em kể lại cõu chuyện của mỡnh. Tuy nhiờn vẫn cú thể kể theo cỏch trả lời từng cõu hỏi. - GV nhận xột tuyờn dương học sinh. b. Bài tập 2: - GV gọi HS nờu yờu cầu - GV chỉ viết cỏc điều cỏc em vừa kể và những trũ vui trong ngày hội. Viết thành 1 đoạn văn liền mạch khoảng 5 cõu - GV thu vở chấm 1 số bài C. Củng cố : 3p - 1 em làm tốt nờu lại ND bài văn - Nx tiết học. - 2 HS kể, nhận xột - 2HS nờu - HS phỏt biểu - HS nghe - 1 HS giỏi kể mẫu - Vài HS kể trước lớp - HS nhận xột, bỡnh chọn - 2HS nờu yờu cầu bài tập - HS nghe - HS viết vào vở - 1 số HS đọc bài viết - HS nhận xột. - 1 em đọc Luyện Tiếng Việt Tập làm văn: Kể về một ngày hội ở quê em I.Mục tiêu: - Rèn kỹ năng nói: Biết kể về 1 ngày hội theo các gợi ý - lời kể rõ ràng, tự nhiên, giúp người nghe hình dung đợc quang cảnh và hoạt động trong ngày hội. - Rèn kĩ năng viết: Viết được những điều vừa kể thành 1 đoạn văn ngắn gọn, mạch lạc khoảng 5 câu. II.Đồ dùng dạ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 26 Lop 3_12305578.doc