Lịch báo giảng tuần 19 đến tuần 35

 

 

Vẽ về cuộc sống an toàn.

Họa sĩ Tô Ngọc Vân (Nghe- vieát )

Luyện tập .

Luyện tập Tiếng việt

Phép trừ phân số.

Câu kể Ai là gì?.

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Ánh sáng cần cho sự sống.

Ôn tập

Đoàn thuyền đánh cá.

Phép trừ phân số(tiếp).

Thành phố Cần Thơ

Luyện tập

Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối.

Luyện tập Tiếng việt

Ánh sáng cần cho sự sống( tiếp)

 

doc31 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 29/11/2018 | Lượt xem: 183 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Lịch báo giảng tuần 19 đến tuần 35, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ồng mẫu số các phân số Trả bài văn miêu tả đồ vật Luyện tập Tiếng việt Sự lan truyền âm thanh. Chiều 1 2 3 4 Tin học Kỹ thuật Thể dục Sáu Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC TLV Tin học 105 42 42 Luyện tập Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối Chiều 1 2 3 4 Anh văn LT Toán SHL 21 Luyện tập Toán NỘI DUNG GDBVMT Mơn Tiết Bài Nội dung tích hợp GDBVMT Mức độ tích hợp Tập Đọc TLV 42 Bè xuôi Sông La Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối GV tìm hiểu bài theo câu hỏi trong SGK, từ đĩ HS cảm nhận được vẽ đẹp của thiên nhiên đất nước, thêm yêu quý mơi tường thiên nhiên, cĩ ý thức BVMT. HS đọc bài bãi ngơ và nhận xét về trình tự miêu tả.Qua đĩ, cảm nhận được vẽ đẹp của cây cối. Khai thác trực tiếp nội dung bài. Khai thác trực tiếp nội dung bài. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH Tên bài học Nội dung điều chỉnh Quy đồng mẫu số các phân số (tr116) Không làm ý c BT1; ý c, d, e, g BT2; BT3 NỘI DUNG GDKNS Tên bài học Các kĩ năng cơ bản được giáo dục Các PP/kĩ thuật dạy học tích cực cĩ thể sử dụng Tập đọc: Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa - Tự nhận thức: xác định giá trị cá nhân. - Tư duy sáng tạo. - Trình bày ý kiến cá nhân - Trình bày 1 phút. - Thảo luận nhóm. Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia. - Giao tiếp. - Thể hiện sự tự tin. - Ra quyết định. - Tư duy sáng tạo. - Trình bày 1 phút. - Trả lời câu hỏi. NỘI DUNG GDKNS Tên bài học Các kĩ năng cơ bản được giáo dục Các PP/kĩ thuật dạy học tích cực cĩ thể sử dụng Tập đọc: Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa - Tự nhận thức: xác định giá trị cá nhân. - Tư duy sáng tạo. - Trình bày ý kiến cá nhân - Trình bày 1 phút. - Thảo luận nhóm. Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia. - Giao tiếp. - Thể hiện sự tự tin. - Ra quyết định. - Tư duy sáng tạo. - Trình bày 1 phút. - Trả lời câu hỏi. LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 22 (Từ ngày 21/01/2013 đến ngày 25/01/2013) Thứ Tiết Môn học TTCT Bài dạy Hai Sáng 1 2 3 4 Anh văn Đạo đức Tập đọc Chính tả 43 22 Sầu riêng. Sầu riêng (Nghe- viết ) Chiều 1 2 3 4 Toán LTTV Chào cờ 106 43 Luyện tập chung Luyện tập Tiếng việt Ba Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC Kể chuyện Khoa học 107 43 22 43 So sánh hai phân số cùng mẫu số. Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào? Con Vịt xấu xí. Âm thanh trong cuộc sống. Chiều 1 2 3 4 Âm nhạc Mỹ thuật Lịch sử 22 Trường học thời Hậu Lê. Tư Sáng 1 2 3 4 Tập đọc Toán Thể dục Địa lý 44 108 22 Chợ Tết. Luyện tập Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ Năm Sáng 1 2 3 4 Toán TLV LTTV Khoa học 109 43 44 44 So sánh hai phân số khác mẫu số Luyện tập quan sát cây cối. Luyện tập Tiếng việt Âm thanh trong cuộc sống (tiếp theo). Chiều 1 2 3 4 Tin học Kỹ thuật Thể dục Sáu Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC TLV Tin học 110 44 44 Luyện tập Mở rộng vốn từ: Cái đẹp. Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối. Chiều 1 2 3 4 Anh văn LT Toán SHL 22 Luyện tập Toán Nội dung tích hợp GDBVMT Môn Tiết Bài Nội dung tích hợp GDBVMT Mức độ tích hợp Kể chuyện Khoa học 22 43, 44 Con Vịt xấu xí. .- GV liên hệ: Cần yêu quý các loài vật xung quanh ta, không vội đánh giá một con vật chỉ dựa vào hình thức bên ngoài. Một số đặc điểm chính của môi trường và tài nguyên thiên nhiên. - Khai thác trực tiếp nội dung bài. - Liên hệ/ bộ phận NỘI DUNG GDKNS Tên bài Các KNS cơ bản được giáo dục Các PP/kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng. Bài 44: Âm thanh trong cuộc sống. Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về nguyên nhân, giải pháp chống ô nhiễm tiếng ồn. Thảo luận theo nhóm nhỏ. LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 23 (Từ ngày 28/01/2013 đến ngày 01/02/2013) Thứ Tiết Môn học TTCT Bài dạy Hai Sáng 1 2 3 4 Anh văn Đạo đức Tập đọc Chính tả 45 23 Hoa học trò. Chợ Tết (Nhớ- vieát ) Chiều 1 2 3 4 Toán LTTV Chào cờ 111 45 Luyện tập chung Luyện tập Tiếng việt Ba Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC Kể chuyện Khoa học 112 45 23 45 Luyện tập chung. Dấu gạch ngang. Kể chuyện đã nghe, đã đọc. Ánh sáng. Chiều 1 2 3 4 Âm nhạc Mỹ thuật Lịch sử 23 Văn học và khoa học thời Hậu Lê Tư Sáng 1 2 3 4 Tập đọc Toán Thể dục Địa lý 46 113 23 Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ. Phép cộng phân số. Thành phố Hồ Chí Minh Năm Sáng 1 2 3 4 Toán TLV LTTV Khoa học 114 45 46 46 Phép cộng phân số (tiếp theo) Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối. Luyện tập Tiếng việt Bóng tối. Chiều 1 2 3 4 Tin học Kỹ thuật Thể dục Sáu Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC TLV Tin học 115 46 46 Luyeän taäp Mở rộng vốn từ: Cái đẹp. Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối. Chiều 1 2 3 4 Anh văn LT Toán SHL 23 Luyện tập Toán Nội dung tích hợp GDBVMT Môn Tiết Bài Nội dung tích hợp GDBVMT Mức độ tích hợp Khoa học 43, 44 Bài 45, 46 Một số đặc điểm chính của mơi trường và tài nguyên thiên nhiên. . - Liên hệ/ bộ phận NỘI DUNG GIÁO DỤC KNS Tên bài học Các KNS cơ bản được giáo dục Các PP/kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng Tập đọc: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Giao tiếp. - Đảm nhận trách nhiệm phù hợp với lứa tuổi. - Lắng nghe tích cực. - Trình bày ý kiến cá nhân. - Trình bày 1 phút. - Thảo luận nhóm. LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 24 (Từ ngày 18/02/2013 đến ngày 22/02/2013) Thứ Tiết Môn học TTCT Bài dạy Hai Sáng 1 2 3 4 Anh văn Đạo đức Tập đọc Chính tả 47 24 Vẽ về cuộc sống an toàn. Họa sĩ Tô Ngọc Vân (Nghe- vieát ) Chiều 1 2 3 4 Toán LTTV Chào cờ 116 47 Luyện tập . Luyện tập Tiếng việt Ba Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC Kể chuyện Khoa học 117 47 24 47 Phép trừ phân số. Câu kể Ai là gì?. Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Ánh sáng cần cho sự sống. Chiều 1 2 3 4 Âm nhạc Mỹ thuật Lịch sử 24 Ôn tập Tư Sáng 1 2 3 4 Tập đọc Toán Thể dục Địa lý 48 118 24 Đoàn thuyền đánh cá. Phép trừ phân số(tiếp). Thành phố Cần Thơ Năm Sáng 1 2 3 4 Toán TLV LTTV Khoa học 119 47 48 48 Luyện tập Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối. Luyện tập Tiếng việt Ánh sáng cần cho sự sống( tiếp) Chiều 1 2 3 4 Tin học Kỹ thuật Thể dục Sáu Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC TLV Tin học 120 48 48 Luyeän taäp chung. Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?. Ôn tập. Chiều 1 2 3 4 Anh văn LT Toán SHL 24 Luyện tập Toán Noäi dung tích hôïp GDBVMT Moân Tieát Baøi Noäi dung tích hôïp GDBVMT Möùc ñoä tích hôïp Kể chuyện Tập đọc Luyện từ và câu Tập làm văn 24 48 48 CK được chứng kiến hoặc tham gia. Đoàn thuyền đánh cá. Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? Tóm tắt tin tức. - Giáo dục BVMT qua đề bài: Em (hoặc người xung quanh) đã làm gì để góp phần giữ gìn xóm làng (đường phố, trường học) xanh, sạch đẹp? Hãy kể lại câu chuyện đó. - Qua bài thơ, giúp HS cảm nhận được vẻ đẹp huy hoàng của biển đồng thời thấy được giá trị của môi trường thiên nhiên đối với cuộc sống con người. - Đoạn thơ trong BT1b(Luyện tập) nói về vẽ đẹp của quê hương có tác dụng giáo dục BVMT. - HS tóm tắt bản tin Vịnh Hạ Long được tái công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.Qua đó thấy được giá trị cao quý của cảnh vật thiên nhiên trên đất nước ta. .- Khai thác trực tiếp nội dung bài. Khai thác gián tiếp nội dung bài. - Khai thác trực tiếp nội dung bài. - Khai thác trực tiếp nội dung bài. ******************* NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH Tên bài dạy Điều chỉnh TLV: Tóm tắt tin tức(trang 63, tập II) Không dạy ******************* NỘI DUNG GIÁO DỤC KNS Tên bài học Các KNS cơ bản được giáo dục Các PP/kĩ năng dạy học tích cực có thể sử dụng Tập đọc: Vẽ về cuộc sống an toàn - Tự nhận thức: xác định giá trị cá nhân. - Tư duy sáng tạo. - Đảm nhận trách nhiệm. - Trải nghiệm. - Trình bày ý kiến cá nhân. - Thảo luận nhóm. Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Giao tiếp. - Thể hiện sự tự tin. Ra quyết định. -Tư duy sáng tạo - Trải nghiệm. - Trình bày ý kiến cá nhân. - Thảo luận cặp đôi- chia sẽ. LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 25 (Từ ngày 25/02/2013 đến ngày 01/03/2013) Thứ Tiết Môn học TTCT Bài dạy Hai Sáng 1 2 3 4 Anh văn Đạo đức Tập đọc Chính tả 49 25 Khuất phục tên cướp biển Khuất phục tên cướp biển (nghe- viết) Chiều 1 2 3 4 Toán LTTV Chào cờ 121 49 Phép nhân phân số Luyện tập Tiếng việt Ba Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC Kể chuyện Khoa học 122 49 25 49 Luyện tập Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? Những chú bé không chết Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắt Chiều 1 2 3 4 Âm nhạc Mỹ thuật Lịch sử 25 Trịnh Nguyễn phân tranh Tư Sáng 1 2 3 4 Tập đọc Toán Thể dục Địa lý 50 123 25 Bài thơ về tiểu đội xe không kính Luyện tập Ôn tập Năm Sáng 1 2 3 4 Toán TLV LTTV Khoa học 124 49 50 50 Tìm phân số của một số Luyện tập tóm tắt tin tức Luyện tập Tiếng việt Nóng lạnh và nhiệt độ Chiều 1 2 3 4 Tin học Kỹ thuật Thể dục Sáu Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC TLV Tin học 125 50 50 Phép chia phân số Mở rộng vốn từ: Dũng cảm Luyện tập xd mở bài trong bài văn mt cây cối Chiều 1 2 3 4 Anh văn LT Toán SHL 25 Luyện tập Toán NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH Tên bài dạy Điều chỉnh TLV: Luyện tập tóm tắt tin tức (trang 72, tập II) Không dạy ******************* Nội dung tích hợp GDBVMT Môn Tiết Bài Nội dung tích hợp GDBVMT Mức độ tích hợp Tập làm văn 50 Luyện tập XD mở bài trong bài văn tả cây cối Thông qua bài tập cụ thể, GVhướng dẫn HS quan sát, tập viết mở bài để giới thiệu về cây sẽ tả, có thái độ gần gũi, yêu quí các loài cây trong môi trường thiên nhiên. Khai thác gián tiếp nội dung bài. ******************* NỘI DUNG GDKNS Tên bài Các KNS cơ bản được GD Các PP/kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng Khoa học: Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắt - Kĩ năng trình bày về các việc nên, không nên để bảo vệ mắt. - Kĩ năng bình luận về các quan điểm khác nhau liên quan tới việc sử dụng ánh sáng. Chuyên gia. Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển. - Tự nhận thức: xác định giá trị cá nhân - Ra quyết định. - Ứng phó, thương lượng. - Tư duy sáng tạo: bình luận, phân tích. Trình bày ý kiến cá nhân. Thảo luận cặp đôi-chia sẻ. LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 26 (Từ ngày 04/03/2013 đến ngày 08/03/2013) Thứ Tiết Môn học TTCT Bài dạy Hai Sáng 1 2 3 4 Anh văn Đạo đức Tập đọc Chính tả 51 26 Thắng biển Nghe - viết: Thắng biển Chiều 1 2 3 4 Toán LTTV Chào cờ 126 51 Luyện tập Luyện tập Tiếng việt Ba Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC Kể chuyện Khoa học 127 51 26 51 Luyện tập Luyện tập về câu kể Ai làm gì? KC chuyện đã nghe, đã đọc Nóng lạnh và nhiệt độ (tiếp theo) Chiều 1 2 3 4 Âm nhạc Mỹ thuật Lịch sử 26 Cuộc khẩn hoang ở đàng trong Tư Sáng 1 2 3 4 Tập đọc Toán Thể dục Địa lý 52 128 26 Ga - Vrốt ngoài chiến luỹ Luyện tập chung Dải đồng bằng duyên hải miền Trung Năm Sáng 1 2 3 4 Toán TLV LTTV Khoa học 129 51 52 52 Luyện tập chung LT xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối Luyện tập Tiếng việt Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt Chiều 1 2 3 4 Tin học Kỹ thuật Thể dục Sáu Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC TLV Tin học 130 52 52 Luyện tập chung MRVT Dũng cảm LT miêu tả cây cối Chiều 1 2 3 4 Anh văn LT Toán SHL 26 Luyện tập Toán Nội dung tích hợp GDBVMT Môn Tiết Bài Nội dung tích hợp GDBVMT Mức độ tích hợp Chính tả Tập làm văn 26 26 Thắng biển Luyện tập miêu tả cây cối Giáo dục cho HS lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết chống lại sự nguy hiểm do thiên nhiên gây ra để bảo vệ cuộc sống con người. HS thể hiện hiểu biết về môi trường thiên nhiên, yêu thích các loài cây có ích trong cuộc sống qua thực hiện đè bài: Tả một cây có bóng mát (hoặc cây ăn quả, cây hoa) mà em thích. - Khai thác trực tiếp nội dung bài. - Khai thác trực tiếp nội dung bài. NỘI DUNG GIÁO DỤC KNS Môn Tên bài học Các KNS cơ bản được giáo dục Các PP/kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng Tập đọc Thắng biển -Giao tiếp: thể hiện sự cảm thông -Ra quyết định, ứng phó -Đảm nhận trách nhiệm -Đặt câu hỏi -Trình bày ý kiến cá nhân Tập đọc Ga-vrốt ngoài chiến luỹ - Tự nhận thức, xác định giá trị cá nhân. - Đảm nhận trách nhiệm. - Ra quyết định - Trải nghiệm. - Trình bày ý kiến cá nhân. - Thảo luận nhóm. Khoa học Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt -Lựa chọn giải pháp cho các tình huống cần dẫn nhiệt/cách nhiệt tốt -Giải quyết vấn đề liên quan tới dẫn nhiệt, cách nhiệt -Thí nghiệm theo nhóm nhỏ LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 27 (Từ ngày 11/03/2013 đến ngày 15/03/2013) Thứ Tiết Môn học TTCT Bài dạy Hai Sáng 1 2 3 4 Anh văn Đạo đức Tập đọc Chính tả 53 27 Dù sao trái đất vẫn quay Nhớ - viết: Bài thơ về tiểu đội xe không kính Chiều 1 2 3 4 Toán LTTV Chào cờ 131 53 Luyện tập chung Luyện tập Tiếng việt Ba Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC Kể chuyện Khoa học 132 53 27 53 Kiểm tra định kỳ giữa HKII Câu khiến Ôn tập Các nguồn nhiệt Chiều 1 2 3 4 Âm nhạc Mỹ thuật Lịch sử 27 Thành thị ở thế kỷ XVI – XVII Tư Sáng 1 2 3 4 Tập đọc Toán Thể dục Địa lý 54 133 27 Con sẻ Hình thoi Người dân và hoạt động sản xuấtmiền trung Năm Sáng 1 2 3 4 Toán TLV LTTV Khoa học 134 53 54 54 Diện tích hình thoi Miêu tả cây cối (KT viết) Luyện tập Tiếng việt Nhiệt cần cho sự sống Chiều 1 2 3 4 Tin học Kỹ thuật Thể dục Sáu Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC TLV Tin học 135 54 54 Luyện tập Cách đặt câu khiến Trả bài văn miêu tả cây cối Chiều 1 2 3 4 Anh văn LT Toán SHL 27 Luyện tập Toán NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG Môn Tên bài Các KNS cơ bản được GD Các phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực cĩ thể sử dụng Khoa học Các nguồn nhiệt Xác định giá trị bản thân qua việc đánh giá việc sử dụng các nguồn nhiệt -Nêu vấn đề liên quan tới sử dụng năng lượng chất đốt và ô nhiễm môi trường -Xác định các lựa chọn về các nguồn nhiệt được sử dụng (trong các tình huống đặt ra) -Tìm kiếm và xử lí thông tin về việc sử dụng các nguồn nhiệt NỘI DUNG GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ. Môn Tên bài Nội dung tích hợp Mức độ tích hợp Địa lý Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền trung - Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nănglượng trong quá trình sản xuất ra sản phẩm của một số ngành công nghiệp ở nước ta Liên hệ Khoa học Các nguồn nhiệt HS biết sử dụng tiết kiệm các nguồn nhiệt trong đời sống hàng ngày Bộ phận ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC Môn Tên bài dạy Điều chỉnh Toán Luyện tập (tr. 143) Không làm bài ý b bài tập 1. Kể chuyện KC: Kể chuyện ®ưîc chøng kiÕn hoÆc tham gia (trang 89, tập II) Không dạy. LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 28 (Từ ngày 18/03/2013 đến ngày 22/03/2013) Thứ Tiết Môn học TTCT Bài dạy Hai Sáng 1 2 3 4 Anh văn Đạo đức Tập đọc Chính tả 55 28 Ôn tập và kiểm tra GHK II (tiết 1) Ôn tập và kiểm tra GHK II (tiết 2) Chiều 1 2 3 4 Toán LTTV Chào cờ 136 55 Luyện tập chung Luyện tập Tiếng việt Ba Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC Kể chuyện Khoa học 137 55 28 55 Giới thiệu tỉ số. Ôn tập và kiểm tra GHK II (tiết 3) Ôn tập và kiểm tra GHK II (tiết 4) Ôn tập:Vật chất và năng lượng. Chiều 1 2 3 4 Âm nhạc Mỹ thuật Lịch sử 28 Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long Tư Sáng 1 2 3 4 Tập đọc Toán Thể dục Địa lý 56 138 28 Ôn tập và kiểm tra GHK II (tiết 5) Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó Người dân và hoạt động sản xuấtmiền trung(TT) Năm Sáng 1 2 3 4 Toán TLV LTTV Khoa học 139 55 56 56 Luyện tập. Ôn tập và kiểm tra GHK II (tiết 6) Luyện tập Tiếng việt Ôn tập:Vật chất và năng lượng. Chiều 1 2 3 4 Tin học Kỹ thuật Thể dục Sáu Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC TLV Tin học 140 56 56 Luyện tập Ôn tập và kiểm tra GHK II (tiết 7) Ôn tập và kiểm tra GHK II (tiết 8) Chiều 1 2 3 4 Anh văn LT Toán SHL 28 Luyện tập Toán LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 29 (Từ ngày 25/03/2013 đến ngày 29/03/2013) Thứ Tiết Môn học TTCT Bài dạy Hai Sáng 1 2 3 4 Anh văn Đạo đức Tập đọc Chính tả 57 29 Đường đi Sa Pa. Ai đã nghĩ ra các chữ số 1,2,3,4? Chiều 1 2 3 4 Toán LTTV Chào cờ 141 57 Luyeän taäp chung Luyện tập Tiếng việt Ba Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC Kể chuyện Khoa học 142 57 29 57 Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. MRVT: Du lịch- Thám hiểm Đôi cánh của Ngựa Trắng Thực vật cần gì để sống? Chiều 1 2 3 4 Âm nhạc Mỹ thuật Lịch sử 29 Quang Trung đại phá quân Thanh Tư Sáng 1 2 3 4 Tập đọc Toán Thể dục Địa lý 58 143 29 Trăng ơitừ đâu đến? Luyện tập. Thành phố Huế Năm Sáng 1 2 3 4 Toán TLV LTTV Khoa học 144 57 58 58 Luyện tập. Ôn tập Luyện tập Tiếng việt Nhu cầu nước của thực vật Chiều 1 2 3 4 Tin học Kỹ thuật Thể dục Sáu Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC TLV Tin học 145 58 58 Luyeän taäp chung. Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị. Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật Chiều 1 2 3 4 Anh văn LT Toán SHL 29 Luyện tập Toán Noäi dung tích hôïp GDBVMT Moân Tieát Baøi Noäi dung tích hôïp GDBVMT Möùc ñoä tích hôïp LTVC Kể chuyện 55 29 MRVT:Du lịch- thám hiểm. Kể chuyện đã nghe, đã đọc - HS thực hiện BT4: Chọn các tên sông cho trong ngoặc đơn để giải các câu đố dưới đây. Qua đó giúp các em hiểu biết về thiên nhiên đất nước tươi đẹp, có ý thức bảo vệ môi trường. - GV giúp HS thấy được những nét ngây thơ và đáng yêu của Ngựa Trắng, từ đó có ý thức bảo vệ các loài động vật hoang dã. Khai thác dán tiếp nội dung bài. Khai thác dán tiếp nội dung bài. NỘI DUNG GIÁO DỤC KNS Môn Tên bài học Các KNS cơ bản được giáo dục Các PP/kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng Luyện từ & câu Giữ phép lịch sự khi yêu cầu đề nghị Giao tiếp: ứng xử, thể hiện sự cảm thông -Thương lượng -Đặt mục tiêu -Trải nghiệm -Trình bày ý kiến cá nhân -Thảo luận cặp đôi – chia sẻ -Đóng vai Khoa học Thực vật cần gì để sống -Làm việc nhóm -Quan sát, so sánh có đối chứng để thấy sự phát triển khác nhau của cây trong những điều kiện khác nhau. -Làm việc nhóm -Làm thí nghiệm -Quan sát, nhận xét Khoa học Nhu cầu nước của thực vật -Hợp tác trong nhóm nhỏ -Trình bày sản phẩm thu nhập được và các thông tin về chúng -Làm việc nhóm -Sưu tầm, trình bày các sản phẩm ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC Môn Tên bài dạy Điều chỉnh Tập làm văn TLV: Luyện tập tãm t¾t tin tøc (trang 109, tập II) Không dạy LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 30 (Từ ngày 01/04/2013 đến ngày 05/04/2013) Thứ Tiết Môn học TTCT Bài dạy Hai Sáng 1 2 3 4 Anh văn Đạo đức Tập đọc Chính tả 59 30 Hơn một nghìn ngày vịng quanh trái đất Đường đi Sa Pa (Nhớ- viết) Chiều 1 2 3 4 Toán LTTV Chào cờ 146 59 Luyện tập chung Luyện tập Tiếng việt Ba Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC Kể chuyện Khoa học 147 59 30 59 Tỉ lệ bản đồ MRVT: Du lịch- Thám hiểm Kể chuyện đã nghe, đã đọc Nhu cầu chất khí của thực vật Chiều 1 2 3 4 Âm nhạc Mỹ thuật Lịch sử 30 Những chính sách về KT&VH của vua Quang Trung Tư Sáng 1 2 3 4 Tập đọc Toán Thể dục Địa lý 60 148 30 Dòng sông mặc áo. Ứng dụng tỉ lệ bản đồ. Thành phố Đà Nẵng Năm Sáng 1 2 3 4 Toán TLV LTTV Khoa học 149 59 60 60 Ứng dụng tỉ lệ bản đồ.(tiếp) Luyện tập quan sát con vật Luyện tập Tiếng việt Nhu cầu không khí của thực vật. Chiều 1 2 3 4 Tin học Kỹ thuật Thể dục Sáu Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC TLV Tin học 150 60 60 Thực hành Câu cảm. Điền vào giấy tờ in sẵn. Chiều 1 2 3 4 Anh văn LT Toán SHL 30 Luyện tập Toán Nội dung tích hợp GDBVMT Môn Tiết Bài Nội dung tích hợp GDBVMT Mức độ tích hợp Kể chuyện 30 Kể chuyện đã nghe, đã đọc - HS Kể lại một câu chuyện em đã được nghe, được đọc về D u lịch- Thám hiểm. Qua đĩ, mở rộng vốn hiểu biết về thiên nhiên, mơi trường sống của các nước trên thế giới. Khai thác trực tiếp nội dung bài. NỘI DUNG GIÁO DỤC KNS Môn Tên bài học Các KNS cơ bản được giáo dục Các PP/kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng Tập đọc Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất -Tự nhận tức, xác định giá trị bản thân -Giao tiếp: Trình bày suy nghĩ, ý tưởng -Đặt câu hỏi -Thảo luận nhóm đôi – chia sẻ -Trình bày ý kiến cá nhân Tập làm văn Điền vào giấy tờ in sẳn -Thu thập, xử lí thông tin -Đảm nhận trách nhiệm công dân -Làm việc nhóm – chia sẻ thông tin -Trình bày 1 phút ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC Môn Tên bài dạy Điều chỉnh Toán Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tr. 156) Với các bài tập cần làm, chỉ cần làm ra kết quả, không cần trình bày bài giải. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) (tr. 156) LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 31 (Từ ngày 08/04/2013 đến ngày 12/04/2013) Thứ Tiết Môn học TTCT Bài dạy Hai Sáng 1 2 3 4 Anh văn Đạo đức Tập đọc Chính tả 61 31 Ăng-co Vát. Nghe lời chim nói(Nghe- viết) Chiều 1 2 3 4 Toán LTTV Chào cờ 151 61 Thực hành Luyện tập Tiếng việt Ba Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC Kể chuyện Khoa học 152 61 31 61 Ôn tập về số tự nhiên Thêm trạng ngữ cho câu Ôn tập Trao đổi chất ở thực vật Chiều 1 2 3 4 Âm nhạc Mỹ thuật Lịch sử 31 Nhà Nguyễn thành lập Tư Sáng 1 2 3 4 Tập đọc Toán Thể dục Địa lý 62 153 31 Con chuồn chuồn nước Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) Năm Sáng 1 2 3 4 Toán TLV LTTV Khoa học 154 61 62 62 Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo). Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật. Luyện tập Tiếng việt Động vật cần gì để sống Chiều 1 2 3 4 Tin học Kỹ thuật Thể dục Sáu Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC TLV Tin học 155 62 62 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu. Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật Chiều 1 2 3 4 Anh văn LT Toán SHL 32 Luyện tập Toán Nội dung tích hợp GDBVMT Môn Tiết Bài Nội dung tích hợp GDBVMT Mức độ tích hợp Tập đọc Chính tả. 61 31 Ăng- co Vát. Nghe lời chim nói. - HS nhận biết bài văn ca ngợi công trình kiến trúc tuyệt diệu của nước bạn Cam-pu-chia xây dựng từ đầu thế kỉ XII: Ăng- co Vát; thấy được vẻ đẹp của khu đền hài hòa trong vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên lúc hoàng hôn. - Giáo dục ý thức yêu quý, bảo vệ môi trường thiên nhiên và cuộc sống con người. Khai thác trực tiếp nội dung bài. Khai thác trực tiếp nội dung bài. NỘI DUNG GIÁO DỤC KNS Môn Tên bài học Các KNS cơ bản được giáo dục Các PP/kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng Khoa học Động vật cần gì để sống -Làm việc nhóm -Quan sát, so sánh và phán đoán các khả năng xảy ra với động vật khi được nuôi trong những điều kiện khác nhau. -Làm việc nhóm -Làm thí nghiệm -Quan sát, nhận xét ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC Môn Tên bài dạy Điều chỉnh Kể chuyện Kể chuyện ®ưîc chøng kiÕn hoÆc tham gia (trang 127, tập II) Không dạy LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 32 (Từ ngày 15/04/2013 đến ngày 19/04/2013) Thứ Tiết Môn học TTCT Bài dạy Hai Sáng 1 2 3 4 Anh văn Đạo đức Tập đọc Chính tả 63 32 Vương quốc vắng nụ cười.. Vương quốc vắng nụ cười.(Nghe- viết) Chiều 1 2 3 4 Toán LTTV Chào cờ 156 63 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp) Luyện tập Tiếng việt Ba Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC Kể chuyện Khoa học 157 63 32 63 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp) Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu Khát vọng sống. Động vật ăn gì để sống. Chiều 1 2 3 4 Âm nhạc Mỹ thuật Lịch sử 32 Kinh thành Huế Tư Sáng 1 2 3 4 Tập đọc Toán Thể dục Địa lý 64 158 32 Ngắm trăng- Không đề. Ôn tập về biểu đồ. Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển ViệtNam Năm Sáng 1 2 3 4 Toán TLV LTTV Khoa học 159 63 64 64 Ôn tập về phân số. Luyện tập xây dựng đoan văn miêu tả con vật Luyện tập Tiếng việt Trao đổi chất ở động vật . Chiều 1 2 3 4 Tin học Kỹ thuật Thể dục Sáu Sáng 1 2 3 4 Toán LTVC TLV Tin học 160 64 64 Ôn tập về các phép tính với phân số. Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu. LT xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật. Chiều 1 2 3 4 Anh văn LT Toán SHL 32 Luyện tập Toán Nội dung tích hợp GDBVMT Môn Tiết Bài Nội dung tích hợp GDBVMT Mức độ tích hợp Kể chuyện Tập đọc 32 62 Khát vọng sống. Không đề - Giáo dục ý thức vượt khó khăn, khắc phục những trở ngại trong môi trường thiên nhiên. - GV giúp HS cảm nhận được nét đẹp trong cuộc sống gắn bó với môi trường thiên nhiên của Bác Hồ kính yêu. Khai thác trực tiếp nội dung bài. Khai thác trực tiếp nội dung bài. NỘI DUNG GIÁO DỤC KNS Môn Tên bài học Các KNS cơ bản được giáo dục Các PP/kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng Kể chuyện Khát vọng sống -Tự nhận thức: xác định giá trị bản thân -Tư duy sáng tạo: bình luận, nhận xét -Làm chủ bản thân: đảm nhận trách nhiệm -Trải nghiệm -Trình bày 1 phút -Đóng vai NỘI DUNG GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ. Môn Tên bài Nội dung tích hợp Mức độ tích hợp Địa lý Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam - Tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất của thềm lục dịa là đầu lửa, khí đốt. Cần khai thác và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên qu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doclich bao giang tuan 19-35.doc
Tài liệu liên quan