Lĩnh vực phát triển nhận thức - Khám phá khoa học: Tìm hiểu nghề dịch vụ

+ Các con vừa đo chiều dài cuống của bông hoa được mấy lần thước đo màu xanh?

+ Tương ứng với số mấy?

- Tương tự như vậy các con hãy chọn thước đo màu đỏ, đo chiều dài cuống của bông hoa, vừa đo các con vừa đếm xem chiều dài cuống của bông hoa được mấy lần thước đo? Tương ứng với số mấy?

- Trong rổ của các con còn thước đo màu gì?

- Các con dùng thước đo màu vàng đo hết chiều dài cuống của bông hoa được mấy lần thước đo rồi đặt số tương ứng.

Qua kết quả đo chiều dài cuống của bông hoa bằng các thước đo có độ dài khác nhau, thì kết quả số lần đo như thế nào?

- Cô chốt lại: Cùng một đối tượng được đo bằng các thước đo có độ dài khác nhau nên có kết quả khác nhau.

* TC: “Thi nói nhanh và đúng”

Bây giờ cô cùng các con chơi một trò chơi nhé! Trò chơi có tên gọi “Thi nói nhanh và đúng”.

Cô nói số lần thước đo, các con nói màu sắc của thước đo.

 

doc37 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 22/11/2018 | Lượt xem: 284 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Lĩnh vực phát triển nhận thức - Khám phá khoa học: Tìm hiểu nghề dịch vụ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tính, màn chiếu. - 2 Mô hình vườn hoa. - 3 bức tranh vườn hoa. III. Nội dung tích hợp: PTTM: Âm nhạc PTNH: MTXQ IV. TIẾN HÀNH. Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ *HĐ 1: Ổn định tổ chức, gây hứng thú. - Chúng mình cùng hát vang bài hát “Màu hoa” của tác giả Hồng Đăng nào! Nội dung bài hát nói về điều gì? Ngoài các loài hoa có trong bài hát các con còn biết những loài hoa nào? Để có được những bông hoa đẹp các nông dân trồng hoa phải làm gì? - Cô chốt lại: Muốn chăm sóc cho cây tươi tốt các con phải làm gì? *HĐ 2: Nội dung a) Phần 1: Luyện tập thao tác đo. Hôm nay cô đã chuẩn bị rất nhiều bông hoa, để biết được cuống của bông hoa đó dài bằng bao nhiêu lần nắm tay. Các con hãy cầm bông hoa, tay trái cầm sát xuống cuống của bông hoa, sau đó tay phải nắm sát đầu trên của nắm tay trái, cứ như thế cho đến hết chiều dài của cuống hoa. Các con vừa làm vừa đếm xem chiều dài cuống của bông hoa bằng bao nhiêu lần nắm tay. Vừa rồi các con đã đo chiều dài đã đo chiều dài của cuống hoa bằng mấy lần của nắm tay? Các con ơi! Cô có hai vườn hoa, một vườn hoa Cúc, một vườn hoa Hồng, nhưng các bác nông dân chưa biết chiều dài của hai vườn hoa. Các bác nhờ hai bạn lên đo giúp chiều dài của hai vườn hoa đó bằng những bàn chân của các con. (Cô mời 2 trẻ lên) - Con cho cô biết con đã đo được chiều dài của vườn hoa Cúc được bao nhiêu lần bước chân? Tương ứng với số mấy? - Còn con, con đã đo được chiều dài vườn hoa Hồng được bao nhiêu lần bàn chân của con? Tương ứng với số mấy? Hai bạn lên đo chiều dài của hai vườn hoa được 6 lần bàn chân, các con có nhận xét gì về chiều dài của hai vườn hoa? Cùng bằng mấy? Như vậy hai vườn hoa mà các bạn vừa đo được 6 lần bàn chân, tương ứng với số 6. b) Phần II: Đo độ dài một đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau. - Trên tay cô có gì đây? - Để biết chiều dài cuống của bông hoa, cô đặt bông hoa nằm ngang trên bảng, cuống hoa bên trái, bông hoa bên phải. - Trên tay cô có các thước đo, các con có nhận xét gì về chiều dài của các thước đo? Thước đo nào dài nhất? thước đo nào ngắn nhất? Để đo chiều dài cuống của bông hoa sen cô chọn thước đo màu xanh và bút màu xanh, tay trái cô cầm thước đo, tay phải cô cầm bút. Cô đặt đầu trái của thước đo trùng khít với đầu trái của cuống hoa, cô dùng bút đặt sát đầu phải của thước đo, sau đó cô kẻ một vạch từ trên xuống dưới, rồi cô nhắc thước đo lên đặt đầu trái thước đo trùng khít với vạch bút cô vừa kẻ được, cứ như thế cô đo hết chiều dài cuống của bông hoa. - Các con cùng đếm với cô chiều dài cuống của bông hoa được mấy lần thước đo màu xanh? Tương ứng với số mấy? (đặt số 3 tương ứng) Cô dùng thước đo màu đỏ và bút màu đỏ, tay trái cô cầm thước đo, tay phải cô cầm bút. Cô đặt đầu trái của thước đo trùng khít với đầu trái của cuống hoa, cô dùng bút đặt sát đầu phải của thước đo, sau đó cô kẻ một vạch từ trên xuống dưới, rồi cô nhắc thước đo lên đặt đầu trái thước đo trùng khít với vạch bút cô vừa kẻ được, cứ như thế cô đo hết chiều dài cuống của bông hoa. Cô cùng trẻ kiểm tra kết quả số lần thước đo, đặt số tương ứng(đặt số 5 tương ứng) Tương tự như thước đo màu xanh, thước đo màu đỏ, cô dùng thước đo màu vàng đẻ đo chiều dài cuống của bông hoa các con đếm cùng cô nào! Tương ứng với số mấy? (Cô đặt số 7 tương ứng) Cô chốt lại: Như vậy từ chiều dài cuống của bông hoa Sen, cô dùng 3 thước đo có độ dài khác nhau, kết quả số lần đo như thế nào? + Thước đo màu xanh đo được mấy lần thước đo? + Thước đo màu đỏ đo được mấy lần thước đo? + Thước đo màu vàng đo được mấy lần thước đo? Và bây giờ các con hãy hướng lên màn hình xem cô đo chiều dài cuống của bông hoa bằng từng thước đo. - Cô dùng thước đo màu xanh để đo cuống của bông hoa, các con đếm cùng cô nào! + Tất cả được được mấy lần thước đo? + Tương ứng với số mấy? - Tương tự như vậy cô dùng thước đo màu đỏ để đo cuống của bông hoa, các con đếm cùng cô! + Tất cả được được mấy lần thước đo? + Tương ứng với số mấy? -Tiếp theo cô dùng thước đo màu vàng để đo chiều dài cuống của bông hoa. + Tương ứng với số mấy? Vừa rồi cô đã đo chiều dài cuống của bông hoa trên màn hình với 3 thước đo khác nhau, kết quả số lần đo như thế nào? Cô đã chuẩn bị cho các con bông hoa sen màu đỏ các con hãy đặt bông hoa nằm ngang, ngay ngắn trước mặt bàn sao cho cuống hoa bên trái, bông hoa bên phải. Tay trái các con cầm thước đo màu xanh, tay phải cầm bút màu xanh.Đặt đầu trái của thước đo trùng khít với đầu trái cuống của bông hoa, các con dùng bút đặt sát đầu phải của thước đo rồi kẻ một vạch từ trên xuống dưới cứ như vậy các con đo hết chiều dài cuống của bông hoa. (Cô quan sát trẻ đo) + Các con vừa đo chiều dài cuống của bông hoa được mấy lần thước đo màu xanh? + Tương ứng với số mấy? - Tương tự như vậy các con hãy chọn thước đo màu đỏ, đo chiều dài cuống của bông hoa, vừa đo các con vừa đếm xem chiều dài cuống của bông hoa được mấy lần thước đo? Tương ứng với số mấy? - Trong rổ của các con còn thước đo màu gì? - Các con dùng thước đo màu vàng đo hết chiều dài cuống của bông hoa được mấy lần thước đo rồi đặt số tương ứng. Qua kết quả đo chiều dài cuống của bông hoa bằng các thước đo có độ dài khác nhau, thì kết quả số lần đo như thế nào? - Cô chốt lại: Cùng một đối tượng được đo bằng các thước đo có độ dài khác nhau nên có kết quả khác nhau. * TC: “Thi nói nhanh và đúng” Bây giờ cô cùng các con chơi một trò chơi nhé! Trò chơi có tên gọi “Thi nói nhanh và đúng”. Cô nói số lần thước đo, các con nói màu sắc của thước đo. + 3 lần thước đo + 5 lần thước đo + 7 lần thước đo Chúng mình cùng chơi lại một lần nữa nhé! Cô nói màu sắc của thước đo, các con nói số lần thước đo, đồng thời cất thước đo và số vào rổ. +Thước đo màu xanh +Thước đo màu đỏ + Thước đo màu vàng * Trẻ thực hiện thao tác đo trên máy. Các con ơi! Cô có một băng giấy trên màn hình các con hãy dùng các thước đo có độ dài khác nhau để đo băng giấy giúp cô nhé! - Mời từng trẻ lên thực hiện trên máy tính (Sau mỗi lần đo cô hỏi trẻ số lần thước đo, đặt số tương ứng) - Cô chốt lại: Vừa rồi 3 bạn lên đo chiều dài băng giấy bằng ba thước đo khác nhau, có kết quả đo như thế nào? vì sao? +Thước đo màu xanh được mấy lần thước đo? +Thước đo màu đỏ được mấy lần thước đo? +Thước đo màu vàng được mấy lần thước đo? * Hướng dẫn sử dụng sách. Các con hãy đếm xem cuống bông hoa dài bao nhiêu đoạn trên băng giấy, viết kết quả đo vào ô trống Vì sao kết quả đo lại khác nhau? Các con hãy tô màu của các bông hoa nào! HĐ 3: Luyện tập Trò chơi: “Thi đo nhanh và đúng” Luật chơi: Mỗi bạn lên đo chỉ được đo một lần, đội nào đo đúng và đặt số chính xác là đội chiến thắng. - Các con đã rõ chưa? (kết thúc trò chơi cô kiểm tra kết quả và tuyên dương trẻ) * Kết thúc: Cả lớp hát bài “Em yêu cây xanh” và ra ngoài Trẻ hát. Trẻ trả lời Trẻ kể Chăm sóc tưới nước cho hoa. Trẻ trả lời. Trẻ chú ý nghe. Trẻ trả lời. Trẻ chú ý nghe. Trẻ lên đo vườn hoa bằng bàn chân. Trẻ trả lời Trẻ trả lời Trẻ trả lời Có bông hoa. Chú ý nghe. Trẻ trả lời Chú ý lắng nghe. Trẻ đếm cùng cô. Chú ý quan sát. Trẻ kiểm tra kết quả cùng cô. Trẻ đếm theo cô. Số 7 Trẻ trả lời 3 lần thước đo 5 lần thước đo 7 lần thước đo Trẻ đếm 3 lần thước đo màu xanh. Số 3. Trẻ đếm 5 lần thước đo màu xanh. Số 5. Trẻ đếm Số 7 Trẻ trả lời Bông hoa Trẻ thực hiện. 3 lần thước đo Số 3 Trẻ đo và đếm 5 lần thước đo Số 5 Thước đo màu vàng Trẻ thực hiện Trẻ trả lời. Trẻ chú lắng nghe thước đo màu xanh thước đo màu đỏ thước đo màu vàng 3 lần thước đo 5 lần thước đo 7 lần thước đo Chú ý nghe 3 Trẻ lên thực hiện. Khác nhau. Trẻ trả lời. 3 lần thước đo 5 lần thước đo 7 lần thước đo Trẻ chú ý nghe và thực hiện. Trẻ chú ý nghe. Rồi ạ! * Nhận xét sau tiết học: - Thái độ, trạng thái cảm xúc, hành vi : ............................................................................................................................................................................................................................................................................ - Kiến thức, kỹ năng : ............................................................................................................................................................................................................................................................................ C. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY 1. Thái độ, Trạng thái, cảm xúc, hành vi của trẻ. .............................................................................................. .............................................................................................. 2. Sự hứng thú, tích cực tham gia hoạt động của trẻ (Ghi rừ tờn trẻ tớch cực, chưa tích cực) ................................................................................................. ................................................................................................. 3. Kiến thức và kỹ năng của trẻ - Những kiến thức kỹ năng trẻ tỡm hiểu tốt ( chưa tốt ) lý do? Ghi rừ những trẻ tốt, chưa tốt. ................................................................................................. ................................................................................................. 4. Những hoạt động theo kế hoạch mà chưa thực hiện được , lý do chưa thực hiện được, những thay đổi tiếp theo. ................................................................................................. ................................................................................................. 5. Số trẻ thực hiện được trong hoạt động học như cháu ................................................................................................. ................................................................................................. A. KẾ HOẠCH NGÀY Thứ tư, ngày 30 tháng 11 năm 2016 Nội dung Chuẩn bị Yêu cầu Phương pháp 1. Trò chuyện - Cô cùng trẻ trò chuyện về nghề dịch vụ. * Làm quen TV: Đưa thư, Khám bệnh, Thuốc. - Cho trẻ quan sát công việc của một số nghề dịch vụ. - Một số đồ chơi, tranh, ảnh để cung cấp từ cho trẻ. - Trẻ biết tên gọi và một số đặc điểm rõ nét biết công việc của nghề dịch vụ, biết tôn trọng các bác làm nghề dịch vụ. - Trẻ phát âm đúng và hiểu nghĩa của các từ: Đưa thư, Khám bệnh, Thuốc. - Cô hỏi trẻ về công việc của cô thợ may - Đồ dùng của cô thợ may có những gì ? - Bác làm ra sản phẩm gì ? - Ngoài ra nghề dịch vụ còn những nghề gì? => Giáo dục trẻ biết yêu quý các nghề dịch vụ và biết trân trọng những sản phẩm của nghề dịch vụ. - Cô sử dụng đồ chơi, tranh, ảnh và các hoạt động có liên quan để cung cấp cho trẻ các từ “Đưa thư”, “Khám bệnh”, “Thuốc”. Khi cung cấp các từ cô giải thích nghĩa của các từ và cho trẻ nhắc đi nhắc lại nhiều lần. 2. Hoạt động học LVPTNN: Thơ: Chiếc cầu mới LVPTTM: NDTT: VĐTP: Bác đưa thư vui tính. NDKH: Nghe hát: Lý hoài nam. Trò chơi: Nghe tiết tấu tìm đồ vật. 3. Hoạt động ngoài trời - TCVĐ: “Người tài xế giỏi” - Sân rộng sạch sẽ, bằng phẳng. - Mỗi cháu 1 túi cát. - Vẽ 1 vòng tròn ở cuối lớp giả làm bến xe. - Trẻ nắm rõ được cách chơi và luật chơi, qua trò chơi giúp trẻ phát triển tố chất nhanh hẹn. Luật chơi: - Tài xế đưa xe đi và về đúng tín hiệu. - Ai làm đổ hàng phải ra ngoài 1 lần chơi. Cách chơi: - Phát cho mỗi cháu 1 túi cát. Các cháu làm “ô tô” đi chở hàng. “Ô tô” đúng cách bến 3 – 4m, khi có hiệu lệnh “ô tô đi chở hàng”, tất cả các cháu đặt túi cát lên đầu đi xung quanh lớp vừa đi vừa làm động tác lái ô tô và kêu “bim, bim, bim”, đi cẩn thận sao cho hàng không bị rơi. Khi nghe hiệu lệnh: “chở hàng về kho” thì các “ô tô” đi nhanh về bến để đổ hàng xuống (trên đường đi, ai không bị rơi túi cát được công nhận là người tài xế giỏi). Sau đó lại cầm túi cát đội lên đầu và trò chơi tiếp tục. - HĐCMĐ: Quan sát cây hoa lan. - Sân trường rộng rãi không có chướng ngại vật. - Trẻ biết gọi tên nêu đặc điểm của cây rau cải, rễ, gốc, thân, lá, màu sắc của cây... Biết được ích lợi của cây, cách chăm sóc và bảo vệ. - Cô gợi hỏi trẻ lớp mình đang đứng quanh cái gì? - Cây cảnh này có những đặc điểm gì nhiều? - Thân cây mầu gì? - Trồng cây hoa lan để làm gì? - Muốn cây lớn nhanh tươi tốt các con phải làm gì? - Ngoài cây cảnh này ra các con còn biết những loại cây hoa gì nhiều? => Cô chốt lại toàn bộ cây hoa lan: đúng rồi cây rau cải có phần thân, lá, cuống, trồng cây để làm cảnh và để cho không khí trong lành nữa đấy. Vì vây chúng ta phải biết yêu thương, chăm sóc cho cây luôn tươi tốt để cây nở hoa thật đẹp các con nhớ chưa? - Giáo dục trẻ biết cách chăm sóc, nhổ cỏ cho cây - Chơi tự do: Chơi theo ý thích - Chơi DG: Lộn cầu vồng - Địa điểm sân sạch sẽ, bằng phẳng. - Lời đồng dao - Hoạt động có nề nếp. - Trẻ hứng thú tham gia vào trò chơi - Nhắc nhở nề nếp trước khi ra chơi. - Cho trẻ chơi, cô bao quát trẻ tốt. - Cho 2 trẻ cầm tay nhau. Và đọc đồng dao “Lộn cầu vồng....đến ra lộn cầu vồng” thì trẻ giơ tay cao lên chui đầu qua dưới cánh tay và lộn người ra sau lưng 2 trẻ quay vào nhau. 4. Hoạt động góc - Góc xây dựng - Góc phân vai - Góc nghệ thuật - Góc học tập – sách - Góc thiên nhiên Đã soạn kế hoạch riêng 5. Hoạt động chiều - VĐ nhẹ: “Đu quay” -LQKT: Ôn chữ cái b, d, đ. * Vệ sinh, nêu gương và trả trẻ - Nhạc, máy tính - Thẻ chữ cái b, d, đ. Một số tranh ảnh co chứa chữ cái b, d, đ - Khăn, nước, cờ - Trẻ vận động nhẹ nhàng theo - Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái b, d, đ. - Trẻ rửa tay, rửa mặt, - Biết nhận xét các bạn ngoan trong tổ. - Khi đi về biết chào cô, các bạn - Cô tập cùng trẻ, động viên khuyến khích trẻ vận động - Cô tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi với chữ cái b, d, đ. - Cô cho trẻ vệ sinh, ăn nhẹ bữa chiều, nhắc trẻ ăn gọn gàng, ăn hết xuất sau đó cho trẻ lau mặt, chải lại đầu tóc, sửa sang quần áo cho trẻ. - Cô cho các tổ tự nhận xét các bạn ngoan, cô nhận xét chung cả lớp và cho trẻ ngoan lên cắm cờ, động viên khuyến khích trẻ chưa ngoan lần sau cố gắng. - Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ và sức khỏe của trẻ nhắc nhở trẻ chào cô giáo bố B. HOẠT ĐỘNG HỌC Tiết 1. LÜnh vùc ph¸t triÓn ng«n ngữ. Bµi th¬: ChiÕc cÇu míi (Th¸i Hoµng Linh) I.Môc tiªu: 1. KiÕn Thøc: - TrÎ 4 tuổi: HiÓu néi dung bµi th¬, nhí tªn bµi th¬, tªn t¸c gi¶. - TrÎ 5 tuổi: ®äc thuéc th¬, c¶m nhËn ®­îc nhÞp ®iÖu vui t­¬i khi ®äc th¬, trÎ ®äc diÔn c¶m bµi th¬, biÕt ®äc ®óng tranh th¬ ch÷ to. 2. Kü n¨ng: - RÌn cho trÎ kh¶ n¨ng ®äc th¬ diÔn c¶m cho trÎ. - BiÕt ®äc c¸c tõ lÇn l­ît tõ tr¸i sang ph¶i, tõ dßng trªn xuèng dßng d­íi - RÌn kü n¨ng tr¶ lêi c©u hái râ rµng, m¹ch l¹c, nãi ®ñ c©u. 3. Thái độ: - TrÎ høng thó tham gia häc tËp cã nÒp. - Qua bµi th¬, gi¸o dôc trÎ yªu mÕn, biÕt ¬n c¸c c«, c¸c b¸c c«ng nh©n, lµm viÖc vÊt v¶ ®Ó ®em l¹i niÒm vui cho mọi người. 4. Kết quả mong đợi: Đa số trẻ nắm được kiến thức, kĩ năng của bài học. II. ChuÈn bÞ: 1. Đồ dùng của cô: Tranh minh họa bài thơ, tranh chữ to, que chỉ. 2. Đồ dùng của trẻ: trang phục gọn gàng. 3. Nội dung tích hợp: âm nhạc, toán, an toàn giao thông. III. Cách tiến hành. Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ Ho¹t ®éng 1: æn ®Þnh tæ chøc - Cho trÎ h¸t bµi "Ch¸u yªu c« chó c«ng nh©n" - C« hái trÎ bµi h¸t nãi vÒ ai? - Cô nói : Chú công nhân xây nhà cao tầng, cô công nhân dệt may áo mới.Chú công nhân ngoài xây nhà ra còn xây gì nữa ? Ho¹t ®éng 2: Bµi míi * Giíi thiÖu bµi th¬: ChiÕc cÇu míi - Cô có biết bài thơ mà chú Thái Hoàng Linh đã mô tả niềm vui, niềm phấn khởi của nhân dân khi được đi lại trên chiếc cầu mới . Và niềm vui đó được thể hiện qua bài thơ “ Chiếc cầu mới ”. Cô sẽ đọc cho các con nghe nhé C« ®äc th¬ cho trÎ nghe: LÇn 1: C« ®äc vµ thÓ hiÖn cö chØ ®iÖu bé, thÓ hiÖn ©m ®iÖu vui t­¬i khi ®äc th¬, ng¾t giäng ë c¸c c©u 3, 5, 6. NhÊn vµo c¸c tõ t­îng thanh: tu tu, x×nh xÞch, hín hë, tÊm t¾c. * Tãm t¾t ND bài th¬: Bài thơ miêu tả sự vui mừng, phấn khởi của người dân khi được đi lại trên chiếc cầu mới bắc qua dòng sông trắng. Có chiếc cầu bắc qua sông mọi người qua lại rất nhộn nhịp, nhân dân đi 2 bên, còn tàu và xe thì chạy ở giữa, nhân dân vui cười hớn hở khen ngợi các chú công nhân thật tài giỏi. - LÇn 2: C« ®äc kÕt hîp chØ tranh minh ho¹. Ho¹t ®éng 3: §µm tho¹i - C« võa ®äc bµi th¬ g×? Do nhµ th¬ nµo s¸ng t¸c? ( gäi 2-3 trÎ ) Bài th¬ nãi lªn ®iÒu g×? ChiÕc cÇu míi ®­îc x©y dùng ë ®©u? + C©u th¬ nµo nãi cho con biÕt ®­îc chiÕc cÇu míi ®­îc x©y dùng trªn dßng s«ng tr¾ng? - ChiÕc cÇu ®­îc x©y dùng lªn ®Ó lµm g×? - TiÕng xe löa vµ tiÕng cßi tµu ®­îc miªu t¶ b»ng ©m thanh ntn? (cho trÎ b¾t ch­íc ©m thanh) - Khi ®i trªn chiÕc cÇu míi, mäi ng­êi nghÜ g×? ( gäi 2 trÎ + c¶ líp ) + C©u th¬ nµo cho ch¸u biÕt? c« gi¶i thÝch tõ: "Hín hë" thÓ hiÖn sù vui t­¬i r¹ng rì trªn khu«n mÆt - Ngoµi nh÷ng chiÕc cÇu ®­îc XD kiªn cè b»ng xi m¨ng, s¾t thÐp, c¸c con cã biÕt cÇu cßn ®­îc XD ë ®©u n÷a vµ ®­îc XD b»ng nh÷ng nguyªn vËt liÖu g×? => ®Ó XD ®­îc 1 chiÕc cÇu c¸c c« chó c«ng nh©n rÊt vÊt v¶, kh«ng qu¶n ng¹i n¾ng m­a, s­¬ng giã , ngµy ®ªm ch¨m chØ lµm viÖc ®Ó XD cÇu cho mäi ng­êi vµ c¸c PTGT ®i l¹i -> Ph¶i yªu mÕn c« chó c«ng nh©n, gi÷ g×n vµ BV chiÕc cÇu Ho¹t ®éng 4: LuyÖn trÎ ®äc th¬: - Tr­íc khi cho trÎ ®äc th¬ c« giíi thiÖu c¸ch ®äc th¬. §äc thÓ hiÖn sù vui t­¬i, ng¾t nhÞp ®óng vµo c¸c c©u 3, 5, 6 + C« cho c¶ líp ®äc cïng c« 2 lÇn + C« cho c¸c tæ ®äc nèi tiÕp. + nhãm b¹n trai, b¹n g¸i ®äc th¬. + Mêi 2 trÎ lªn nhËn 2 tranh vµ ®äc theo ND tranh. => Qu¸ tr×nh trÎ ®äc: c« chó ý nghe, söa sai cho trÎ ®äc ch­a ®óng, HD trÎ ®äc diÔn c¶m bµi th¬. §éng viªn trÎ ®äc ®óng kÞp thêi. - Cho trÎ ®äc th¬ ch÷ to. + Tr­íc khi ®äc th¬ c« giíi thiÖu c¸ch ®äc th¬ ch÷ to ®äc tõ trªn xuèng d­íi tõ tr¸i sang ph¶i) + C« chØ th¬ ch÷ to cho trÎ ®äc 1 lÇn + Cho 1 trÎ lªn ®äc 1 lÇn Ho¹t ®éng 5: KÕt thóc: - Cho trÎ vÒ c¸c nhãm x©y dùng cÇu b»ng c¸c khèi g¹ch. - TrÎ h¸t cïng c« - Bµi h¸t nãi vÒ c« chó c«ng nh©n - X©y nhµ, cÇu, ®­êng - TrÎ chó ý l¾ng nghe - TrÎ tr¶ lêi theo yªu cÇu - TrÎ chó ý nghe c« ®äc - TrÎ chó ý l¾ng nghe, hiÓu néi dung bµi th¬ - TrÎ chó ý nghe c« ®äc th¬ vµ xem tranh minh ho¹ - ChiÕc cÇu míi - C¸c c« chó c«ng nh©n - ë trªn dßng s«ng tr¾ng +TrÎ ®äc c©u th¬ "trªn dßng s«ng tr¾ng, cÇu míi dùng lªn" - §Ó mäi ng­êi vµ c¸c PTGT ®i l¹i dÔ dµng h¬n. - Tu tu. X×nh xÞch - Mäi ng­êi vui thÝch vµ thÇm c¶m ¬n c« chó c«ng nh©n XD - TrÎ ®äc: "Kh¸ch ngåic«ng nh©n XD" - CÇu ®­îc lµm b»ng tre, gç ë n«ng th«n, ë lµng quª - TrÎ chó ý l¾ng nghe vµ hiÓu ®iÒu c« nãi - C¶ líp ®äc th¬ - C¸c tæ, nhãm ®äc th¬ - TrÎ chØ tranh vµ ®äc ®óng tõng ®o¹n th¬ t­¬ng øng ND tranh - > TrÎ ®äc th¬ diÔn c¶m, ®äc ®óng, ng¾t giäng ®óng. - TrÎ chó ý l¾ng nghe ®Ó ghi nhí c¸ch ®äc tranh th¬ ch÷ to. - TrÎ høng thó ®äc th¬, ®äc ®óng tõ vµ h×nh ¶nh. - TrÎ biÕt c¸ch chØ vµ ®äc ®óng tranh th¬ ch÷ to. - TrÎ vÒ c¸c nhãm ch¬i l¾p ghÐp cÇu. *Nhận xét sau tiết học: 1. Th¸i ®é, tr¹ng th¸i c¶m xóc, hµnh vi. .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 2. KiÕn thøc kü n¨ng. .................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... * Trß ch¬i chuyÓn tiÕp: Nu na nu nèng. Tiết 2. Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ Âm nhạc: NDTT: VĐTP: Bác đưa thư vui tính. NDKH: Nghe hát: Lý hoài nam. Trò chơi: Nghe tiết tấu tìm đồ vật. I. Môc tiêu. 1. KiÕn thøc: - TrÎ 4-5 tuổi: h¸t thuéc lêi vui t­¬i ®óng giai ®iÖu cña bµi h¸t “B¸c ®­a th­ vui tÝnh”. TrÎ biÕt h¸t ®èi ®¸p theo c©u h¸t cña bµi “B¸c ®­a th­ vui tÝnh”. TrÎ ®­îc nghe c« h¸t “Xe chØ luån kim” hiÓu néi dung bµi h¸t. TrÎ ®­îc tham gia ch¬i trß ch¬i “Ai ®o¸n giái” qua trß ch¬i ph¸t triÓn tai nghe cho trÎ. 2. Kü n¨ng: - TrÎ h¸t thÓ hiÖn tèt giai ®iÖu cña bµi h¸t víi ©m ®iÖu vui t­¬i dÝ dám kÕt hîp gâ ®Öm, h¸t ®èi nhÞp nhµng bµi h¸t “B¸c ®­a th­ vui tÝnh” - RÌn kh¶ n¨ng c¶m thô ©m nh¹c cho trÎ 3. Thái độ: - Gi¸o dôc trÎ t×nh c¶m yªu mÕn b¸c ®­a th­ (lµ ng­êi lµm ë nghµnh b­u ®iÖn) ®· gióp mäi ng­êi ®­a tin vui ®Õn cho ng­êi th©n cña m×nh. 4. Kết quả mong đợi : Đa số trẻ đạt được mục tiêu của bài. II. ChuÈn bÞ: - Ph¸ch tre, x¾c x«, vßng, mò chãp kÝn III. Néi dung tÝch hîp: To¸n, MTXQ IV. C¸ch tiÕn hµnh: Ho¹t ®éng c« Ho¹t ®éng trÎ Hoạt động 1. æn ®Þnh tæ chøc * Trß chuyÖn víi trÎ - Nhµ con cã ai ë xa kh«ng? B¸c (chó) lµm nghÒ g×? ë xa vËy? - G§ con liªn l¹c víi b¸c nh­ thÕ nµo? - Cã nhiÒu c¸ch liªn l¹c víi nhau nh­ng cã mét c¸ch mµ mäi ng­êi nãi lªn ®­îc nhiÒu t×nh c¶m cña m×nh víi ng­êi th©n ®ã lµ g×? - Ai lµ ng­êi mang th­ cña ng­êi th©n göi ®Õn cho g® con? Hoạt động 2. Bµi d¹y: a. D¹y h¸t: B¸c ®­a th­ vui tÝnh (Méng L©n) “KÝnh coong”2 tiÕng g× kªu ®Êy? - TiÕng chu«ng xe ®¹p cña ai ®Êy nhØ? «i b¸c ®­a th­ mang th­ ®Õn cho líp m×nh k×a chóng m×nh cïng chµo b¸c nµo? - TrÎ ®ãng vai b¸c ®­a th­ nãi: c¸c ch¸u rÊt ngoan ®©y lµ th­ cña c¸c ch¸u - Chóng m×nh cïng h¸t thËt hay ®Ó c¶m ¬n b¸c ®­a th­ + LÇn 1: H¸t ®i theo vßng trßn + LÇn 2: ®øng ®éi h×nh vßng trßn nhón theo nhÞp bµi h¸t + LÇn 3: h¸t vç tay theo nhÞp ®i vÒ §H ch÷ U => Chóng m×nh ®· nhËn ®­îc mét bøc th­, c« vµ c¸c con cïng xem ®ã lµ th­ cña ai göi ®Õn nhÐ “c¸c ch¸u líp 5 tuổi yªu quÝ c¸c chó lµ nh÷ng chó bé ®éi biªn phßng ®ang ngµy ®ªm canh gi÷ biªn giíi LS th©n yªu cña chóng ta. Nghe kÓ vÒ thµnh tÝch häc tËp cña c¸c ch¸u c¸c chó rÊt vui v× thÊy c¸c ch¸u ch¸u nµo còng ch¨m ngoan, häc giái. C¸c chó mong r»ng c¸c ch¸u sÏ ngµy cµng ch¨m ngoan häc gië h¬n n÷a ®Ó xøng ®¸ng lµ con ngoan cña bè mÑ trß ngoan cña c« gi¸o, ch¸u ngoan B¸c Hå vµ lµ nh÷ng bÐ ngoan cña c¸c chó. Yªu c¸c ch¸u nhiÒu. Chóng m×nh l¹i cïng h¸t vang bµi h¸t c¶m ¬n B¸c ®­a th­ ®· ®em th­ cña c¸c chó bé ®éi biªn phßng ®Õn cho líp m×nh vµ nhê b¸c göi th­ cho c¸c chó H¸t lÇn 4: H¸t +vç tay theo ph¸ch *H¸t ®èi ®¸p “ B¸c ®­a th­ vui tÝnh” B¸c ®­a th­ ®· quay trë l¹i vµ mang tin vui ®Õn cho líp m×nh, chóng m×nh cïng h¸t vang chµo ®ãn b¸c nµo (h¸t + s¾c x« ph¸ch tre theo nhÞp) - Cho trÎ h¸t ®èi LÇn 1: c« vai b¸c ®­a th­- trÎ vai em bÐ C«: “Kinh coong”2 TrÎ: “B¸c ®­a th­..em” C«: “Xe ®¹pcoong” TrÎ: “ThÊy chiÕc.c¶m ¬n” C«: “Nµy em.nhД TrÎ: KÝnh..®i råi” LÇn 2: Cho trÎ h¸t ®èi theo tæ. LÇn 3: Cho trÎ ®ãng vai b¸c ®­a th­ h¸t ®èi nh­ trªn (cho 2-3 trÎ ®ãng vai b¸c ®­a th­ h¸t) hái tªn bµi h¸t. b. Nghe h¸t: “Lý hoài nam” - Bây giờ cô hát tặng lớp mình bài hát Lý hoài nam” dân ca Nam bộ - LÇn 1: H¸t nhÑ nhµng thÓ hiÖn ®iÖu bé minh häa. - LÇn 2: Nghe ca sü h¸t c« ®éng viªn trÎ h¸t cïng ca sü. c. Trß ch¬i ©m nh¹c: “Nghe tiết tâu tìm đồ vật” - C¸ch ch¬i: Cô có một đò chơi mỗi lượt chơi cô mời 1 bạn lên đội mũ chóp kín, sau đó cô dâu đồ chơi đằng sau 1 bạn. Bạn lên chơi sẽ được mở mũ chóp kín rồi đi tìm đồ chơi, khi cô gõ sắc xô nhẹ, đều tay là bạn đó chưa đi đến gần chỗ cô dấu đồ chơi, khi cô gõ sắc xô mạnh dồn dập có nghĩa là bạn đó đã đến gần chỗ cô giấu đồ chơi, bạn chơi sẽ phải nhanh chóng tìm thấy đồ chơi mang lại cho cô. - LuËt ch¬i: Bạn nào tìm được đồ vật sẽ được cả lớp khen, bạn nào không tìm được đồ vật sẽ nhảy lò cò 1 vòng. - TC cho trÎ ch¬i 4-5 lÇn (c« ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ lªn ch¬i kÞp thêi) Hoạt động 3. KÕt thóc H¸t: “B¸c ®­a th­ vui tÝnh” Chóng m×nh hµy cïng b¸c ®­a th­ vui tÝnh ®em tin vui ®Õn cho mäi ng­êi nµo. TrÎ kÓ ViÕt th­, ®iÖn tho¹i..? ViÕt th­ B¸c ®­a th­ Chu«ng xe ®¹p Cña t«i (trÎ ®ãng vai b¸c ®­a th­) Chúng cháu chµo b¸c ®­a th­ Chúng cháu c¶m ¬n b¸c TrÎ h¸t vui t­¬i ®óng g® bµi h¸t thÓ hiÖn t×nh c¶m cña m×nh khi h¸t TrÎ sö dông nh¹c cô gâ ®Öm Tham gia h¸t cïng c« TrÎ h¸t vui t­¬i TrÎ biÕt tham gia h¸t ®èi cïng c« h¸t ®óng c©u h¸t cña m×nh thÓ hiÖn ®­îc sù vui t­¬i dÝ dám cña bµi h¸t “B¸c ®­a tÝnh” cña Méng L©n TrÎ nghe biÕt tªn bµi h¸t Nghe h¸t vµ thÓ hiÖn t×nh c¶m TrÎ nghe c« giíi thiÖu c¸ch ch¬i, luËt ch¬i, n¾m ®­îc c¸ch tham gia ch¬i TrÎ høng thó tham gia ch¬i trß ch¬i, ch¬i ®óng luËt TrÎ h¸t vµ vÉy tay ra sau *Nhận xét sau tiết học: 1. Th¸i ®é, tr¹ng th¸i c¶m xóc, hµnh vi. .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 2. KiÕn thøc kü n¨ng. .................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... C. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY 1. Thái độ, Trạng thái, cảm xúc, hành vi của trẻ. .............................................................................................. ............................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLop 5 tuoi_12416386.doc
Tài liệu liên quan