Luận án Đặc điểm địa chất, thạch học, khoáng vật, thạch địa hóa granitoid khối suối Ty, Đồng Nai và khoáng hóa vàng liên quan

(Bản scan)

Mục lục

Phần A: Những vấn đề chung

Chương 1: Địa lý tự nhiên - kinh tế nhân văn

Chương 2: Lịch sử nghiên cứu địa chất

Chương 3: Địa chất và các các thành phần magma xâm nhập

Chương 4: Kiến tạo và khoáng sản

Phần B: Phần chuyên đề

Chương 5: Đặc điểm địa chất granitoid khối suối Ty

Chương 6: Đặc điểm thạch học, khoáng vật

Chương 7: Đặc điểm thạch địa hóa

Chương 8: Điều kiện thành tạo và khoáng hóa liên quan

pdf2 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 18/12/2013 | Lượt xem: 1581 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Đặc điểm địa chất, thạch học, khoáng vật, thạch địa hóa granitoid khối suối Ty, Đồng Nai và khoáng hóa vàng liên quan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf3.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1_2.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf13.PDF
 • pdf14.PDF
Tài liệu liên quan