Luận văn Xác lập môi trường trầm tích thời Hologen ở nông trường Phạm Văn Hai, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

(Bản scan)

Mục lục

Chương 1: Đặc địa địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn vùng nghiên cứu

Chương 2: Lịch sử nghiên cứu địa chất

Chương 3: Đặc điểm địa chất vùng nghiên cứu

Chương 4: Đặc điểm địa chất trầm tích đệ tứ vùng nghiên cứu

Chương 5: Môi trường trầm tích

Chương 6: Nhận định về môi trường trầm tích vùng nghiên cứu dựa trên các kết quả phân tích

Chương 7: Quản lý tài nguyên đất dựa trên cơ sở các môi trường trầm tích

Chương 8: Ứng dụng kết quả nghiên cứu phục vụ qui hoạch phát triển đô thị và khai thác khoáng sản

Chương 9: Kết luận

pdf3 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 19/12/2013 | Lượt xem: 1464 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Xác lập môi trường trầm tích thời Hologen ở nông trường Phạm Văn Hai, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf3.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1_2.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf13.PDF
 • pdf14.PDF
Tài liệu liên quan