Luận án Nghiên cứu một số thông số chính làm cơ sở thiết kế bộ phận cắt thái rơm liên hợp với máy đập lúa

Phương pháp mô hình hóa là phương pháp thay thế một phần hay toàn bộ hệ thống được xét bằng một mô hình có khả năng tái hiện các tính chất cần được khảo sát cùa hệ thống đà được thay thế. Khi đó mô hình sẽ diễn ra các quá trình tương tự như ở hệ thống thực, nhưng có thê dề dàng quan sát, ghi lại, kiếm tra. Như vậy mô hình hóa có thế thay thế một phần cho những nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm. Có hai phương pháp cơ bản trong mô hình hóa là: mô hình hóa vật lý là mô hình có cùng bản chất vật lý với hệ thống thực và mô hình hóa toán học là mô hình dựa vào sự đồng nhất giữa các phương trình vi phân, tích phân diễn tả các hiện tượng xảy ra trong mô hình và trong hệ thống thực (Trần Thị Nhị Hường và Đặng Thế Huy, 1987).

Mô phóng hệ thống kỹ thuật với mục đích mô hình hóa tính toán, phân tích các tính chất tĩnh học và động lực học của một hệ thống kỹ thuật. Cụ thế là, xứ lý dao động, tối ưu hóa quá trình chuyến tiếp, khảo sát tác động qua lại giữa các thành phần điện hoặc cơ trong hệ thống nghiên cứu (Bùi Hải Triều, 2009).

 

pdf173 trang | Chia sẻ: Lavie11 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu một số thông số chính làm cơ sở thiết kế bộ phận cắt thái rơm liên hợp với máy đập lúa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfktck_la_nguyen_van_tam_5649_2005332.pdf
Tài liệu liên quan