Luận văn Công nghệ CDMA và ứng dụng của công nghệ CDMA trong thông tin di động

(Bản scan)

Mục lục

Phần 1: Mạng thông tin di dộng và kỹ thuật trải phổ

Chương 1: Tổng quan về mạng thông tin di động

Chương 2: Kỹ thuật trải phổ

Phần 2: Ứng dụng công nghẹ CDMA trong thông tin di dộng

Chương 3: Tổng quan về công nghệ CDMA

Chương 4: Ứng dụng công nghệ CDMA trong thông tin di động

pdf136 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 1258 | Lượt tải: 24download

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftieu-luan-de-an-cong-nghe-cdma-va-ung-dung-cua-cong-nghe-cdma-trong-thong-tin-di-dong.pdf