Luận văn Đặc điểm địa chất và nguồn gốc thành tạo quặng magnesit vùng Kông Queng, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai

(Bản scan)

Mục lục

Phần chung: Địa chất vùng Kông Chro

Chương 1: Đặc điểm địa lý tự nhiên - kinh tế - nhân văn

Chương 2: Lịch sử nghiên cứu

Chương 3: Đại chất vùng Kông Chro

Phần chuyên đề: Đặc điểm địa chất và nguồn gốc thành tạo quặng magnesit vùng Kông Queng, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai

Chương 4: Cấu trúc địa chất khu vực Kông Queng

Chương 5: Đặc điểm địa chất và thành phần vật chất các thành tạo quặng magnesit khu mỏ Kông Queng

pdf5 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 18/12/2013 | Lượt xem: 2045 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Đặc điểm địa chất và nguồn gốc thành tạo quặng magnesit vùng Kông Queng, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf4.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1_2.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
Tài liệu liên quan