Luận văn Đặc điểm thạch học, thạch địa hóa granitoid vùng núi Hòn Trùng và Đá Dựng, Long Hải, Bà Rịa

(Bản scan)

Mục lục

Phần 1: Những vấn đề chung

Chương 1: Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế - nhân văn

Chương 2: Lịch sử nghiên cứu địa chất vùng

Chương 3: Địa chất vùng

Phần 2: Đặc điểm thạch học, thạch địa hóa granitoid vùng núi Hòn Trùng và Đá Dựng, Long Hải, Bà Rịa

Chương 4: Đặc điểm địa chất

Chương 5: Đặc điểm thạch học - khoáng vật

Chương 6: Đặc điểm thạch địa hóa

Chương 7: Điều kiện và nguồn gốc thành tạo

Chương 8: Khoáng hóa liên quan

Chương 9: So sánh một số đặc điểm đặc trưng giữa granitoid vùng núi Hòn Trùng và Đá Dựng, Long Hải, Bà Rịa

pdf3 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 20/12/2013 | Lượt xem: 1623 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Đặc điểm thạch học, thạch địa hóa granitoid vùng núi Hòn Trùng và Đá Dựng, Long Hải, Bà Rịa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf3.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1_2.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf4_2.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf13.PDF
 • pdf14.PDF
 • pdf15.PDF
Tài liệu liên quan