Luận văn Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần Sapa - Geleximco

MỤC LỤC

Lời cảm ơn 1

Contents MỤC LỤC 2

DANH MỤC BẢNG BIỂU 4

DANH MỤC SƠ ĐỒ 4

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 4

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 5

1.1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài 5

1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 6

1.3. Các mục tiêu nghiên cứu 6

1.4. Phạm vi nghiên cứu 6

1.5. Một số khái niệm và phân định nội dung nghiên cứu 7

1.5.1. Một số khái niệm và vai trò của chức năng tổ chức trong hoạt động quản trị 7

1.5.2. Phân định nội dung nghiên cứu 9

1.5.3. Các mô hình cơ cấu tổ chức 12

1.5.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức: 20

1.6. Sự cần thiết hoàn thiện cơ cấu tổ chức: 22

CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SAPA – GELEXIMCO 23

2.1. PHƯƠNG PHÁP HỆ NGHIÊN CỨU 23

2.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 23

2.1.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 23

2.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu 24

2.2. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH VÀ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SAPA - GELEXIMCO 24

2.2.1. Đánh giá tổng quan tình hình 24

2.2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần Sapa – Geleximco 28

2.3. Kết quả phân tích thực trạng cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần Sapa – Geleximco 33

2.3.1. Tổng hợp kết quả phỏng vấn chuyên sâu: 44

2.3.2. Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp 46

CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SAPA - GELEXIMCO 55

3.1. CÁC KẾT LUẬN VÀ PHÁT HIỆN QUA NGHIÊN CỨU CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SAPA - GELEXIMCO 55

3.1.1. Các kết luận qua nghiên cứu cơ cấu tổ chức của công ty Cổ Phần Sapa – Geleximco 55

3.1.2. Các phát hiện qua nghiên cứu cơ cấu tổ chức của công ty Cổ Phần Sapa - Geleximco 58

3.2. DỰ BÁO TRIỂN VỌNG VÀ QUAN ĐIỂM GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ HÒA THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY SAPA - GELEXIMCO 59

3.2.1. Dự báo triển vọng về hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty: 59

3.2.2. Các quan điểm hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ Phần Sapa - Geleximco 61

3.3. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY SAPA - GELEXIMCO 62

3.3.1. Các đề xuất về việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức công ty Cổ Phần Sapa - Geleximco 62

3.3.2. Một số kiến nghị 64

KẾT LUẬN 66

TÀI LIỆU THAM KHẢO 67

 

 

doc67 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 13/08/2013 | Lượt xem: 3268 | Lượt tải: 29download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần Sapa - Geleximco, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
au thuế tăng năm 2009/2008 là 11.675% và giảm xuống còn 7.835% năm 2010/2009. Từ đó cho ta thấy tốc độ tăng của chi phí quản lý tăng trong khi tốc độ tăng của lợi nhuận giảm, điều này chứng tỏ hiệu quả của cơ cấu tổ chức đang giảm dần. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần Sapa – Geleximco Nhân tố khách quan Môi trường vĩ mô Kinh tế Khi nền kinh tế tăng trưởng mạnh sẽ khiến giá cả tăng theo và khi nền kinh tế khó khăn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới các nhân viên của công ty. Với các nhà quản trị thì không khó khăn mấy nhưng với nhân viên thì họ rất khó khăn, luôn muốn được làm việc trong công ty có mức lương cao. Điều đó dẫn đến việc nhân viên có thể dời bỏ công ty làm cho cơ cấu tổ chức có sự thay đổi. Văn hóa, xã hội Môi trường văn hóa có ảnh hưởng lớn đến nhân viên trong công ty. Với công ty Sapa – Geleximco các nhân viên đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau như Hưng Yên, Hà Nội, Bắc Ninh… sẽ có các lối sống khác nhau ảnh hưởng tới công tác quản lý và xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty Chính trị, pháp luật Chính trị, pháp luật ảnh hưởng tới các chính sách kinh doanh quốc tế của công ty Sapa - Geleximco. Công ty phải kinh doanh những mặt hàng theo quy định của pháp luật như bao bì, xuất nhập khẩu máy móc, sản phẩm từ giấy bìa,... nền chính trị của Việt Nam có sự ổn định tạo điều kiện cho công ty Sapa – Geleximco có thể phát triển, cạnh tranh lành mạnh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước từ đó có thể học tập các mô hình quản lý hiệu quả của nhau Công nghệ, kỹ thuật Trong thời kỹ công nghệ thông tin ngày càng phát triển như hiện nay tạo cơ hội cho các nhân viên trong công ty Sapa – Geleximco có thể học tập nhau và trau dồi kiến thức trên mạng Internet như các kiến thức về máy tính, kiến thức về chuyên môn và nhiều kiến thức trong cuộc sống khác. Vì vậy cơ cấu tổ chức cũng phải thay đổi sao cho phù hợp với trình độ của nhân viên, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để đạt hiệu quả cao Thị trường lao động Lao động là yếu tố quan trọng của cơ cấu tổ chức trong công ty. Bởi vậy vấn đề quản trị nhân lực luôn được các nhà quản lý quan tâm. Chất lượng lao động và cơ cấu lao động có ảnh hưởng trực tiếp đến cơ cấu tổ chức của công ty. Bảng 2.2: Tình hình lao động của công ty qua 3 năm STT Chỉ tiêu Năm So sánh (%) 2008 2009 2010 2009/ 2008 2010/ 2009 BQ 1 Tổng số lao động 259 280 320 108,108 114,286 111,154 2 Phân theo trình độ Trên Đại học 2 3 3 150 100 122,474 Đại học 9 10 12 111,111 120 115,470 Cao đẳng, trung cấp 30 35 36 116,667 102,857 109,545 Lao động phổ thông 218 232 269 106,422 115,948 111,083 3 Phân theo chuyên môn Cán bộ quản lý 28 28 30 100 107,142 103,510 Cán bộ kỹ thuật 16 17 17 106,25 100 103,078 Công nhân sản xuất 215 235 273 109,302 116,17 112,684 4 Phân theo giới tính Nam 97 104 115 107,216 110,576 108,884 Nữ 162 176 205 108,652 116,478 112,491 5 Phân theo các phòng ban Phòng kế hoạch Kinh doanh 12 12 13 100 108,333 104,083 Phòng kế toán tài chính 9 9 10 100 111,111 105,409 Phòng tổ chức hành chính 7 7 7 100 100 100 Phòng kỹ thuật 13 14 14 107,692 100 103,775 Xưởng 1 80 93 106 116,25 113,978 115,109 Xưởng 2 56 60 63 107,143 105 106,066 Xưởng 3 82 85 104 103,659 112,353 112,619 (Nguồn: Phòng tổ chức) Qua Bảng 2.2 cho thấy lực lượng lao động của Công ty được bố trí hợp lý, tổng số lao động hiện nay là 320 người. tổng số lao động của Công ty tăng liên tục trong 3 năm (2008 – 2010) tăng cả về số lượng lao động và trình độ lao động. về số lượng lao động bình quân 3 năm tăng 11,19% trong đó, năm 2009 tăng 8,108% so với năm 2008, năm 2010 tăng 14,286% so với năm 2009. Sở dĩ lao động năm 2010 tăng mạnh là do Công ty lắp đặt thêm dây chuyền sản xuất. Về trình độ lao động bình quân 3 năm trình độ lao động trên Đại học tăng 122,474%, trình độ đại học tăng 115,470%, trình độ Cao đẳng, trung cấp tăng 109,545% Do đặc tính công việc nên số lượng lao động nữ trong Công ty chiếm nhiều hơn lao động nam. Lao động nữ chủ yếu thuộc phân xưởng may và dệt. Về trình độ lao động, Công ty không ngừng tạo điều kiên nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn cho CBCNV của Công ty. Số lao động có trình độ chiếm tỷ lệ tương đối. Do mở rộng sản xuất nên số lượng lao động phổ thông cũng tăng lên về số lượng và cơ cấu. Đặc điểm của Công ty là SXKD nên chủ yếu là lao động trực tiếp. số này chiếm khoảng 84,17% trong tổng số. Theo hình thức sử dụng lao động, trong Công ty chủ yếu là lao động chế biến là lao động hợp đồng ngắn hạn. Hiện nay Công ty đang có xu thế phát triển loại hợp đồng dài hạn (3 năm hoặc không xác định thời hạn). Lao động hợp đồng ngắn hạn (1 năm) sẽ được dần chuyển sang hợp đồng dài hạn. do hình thức sử dụng lao động hợp đồng ngắn hạn không được nhà nước khuyến khích. Công ty cần phải quan tâm tới trình độ, độ tuổi, giới tính và thâm niên công tác của CBCNV bởi vì những yếu tố này có ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả lao động của người lao động. Để có thể từ đó sắp xếp và bố trí nhân sự một cách hợp lý nhằm giảm chi phí quản lý và nâng cao hiệu quả của cơ cấu tổ chức Có thể nói, quy mô về lao động của Công ty liên tục tăng qua 3 năm. Công ty đang có những thay đổi về cơ cấu tổ chức lao động nhằm tổ chức lại bộ máy sản xuất, nâng cao trình độ nâng cao năng suất lao động. Môi trường quốc tế Công ty Sapa – Geleximco là công ty chuyên sản xuất các mặt hàng bao bì, Kinh doanh, nhập khẩu máy móc, thiết bị…nên môi trường quốc tế cũng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Qua môi trường quốc tế công ty mở rộng được tầm nhìn về công nghệ, về các mô hình quản lý mới, về phong cách tổ chức lãnh đạo của các nước trên thế giới và tiếp thu cái hay, phù hợp hoàn cành của công ty. b. Môi trường đặc thù Các cơ quan hữu quan Các tổ chức, đoàn thể tại nơi công ty Sapa - Geleximco đang kinh doanh như các tổ chức Công đoàn , các tổ chức Phụ nữ có những hoạt động về chính sách cho người lao động, trợ cấp việc làm, hay chế độ nghỉ thai sản đã góp phần định hướng và lãnh đạo cho thế hệ cán bộ, nhân viên trẻ để họ có thể đóng góp công sức và trí tuệ cho việc phát triển công ty nói riêng và phát triển đất nước nói chung. Từ đó công ty môi trường làm việc của công ty, cơ cấu tổ chức công ty gọn nhẹ nhưng làm việc lại có hiệu quả. Nhà cung cấp Nhà cung cấp của công ty chính là những doanh nghiệp chế biến nhựa plastics, các doanh nghiệp buôn bán đay cho sản xuất bao bì carton, cùng nhiều doanh nghiệp về nhập khẩu máy móc thiết bị khác. Với số lượng nhà cung cấp đa dạng thì công ty Sapa – Geleximco phải có quản lý tốt của các nhà quản trị để tổ chức cơ cấu tổ chức quản lý tốt và hiệu quả Khách hàng Khách hàng của công ty là các chủ hàng đặt theo đơn đặt hàng, các doanh nghiệp kinh doanh bìa nhãn, bìa nhựa plastic, và các doanh nghiệp kinh doanh bột xay sát Với hệ thống khách hàng rộng lớn như vậy thì cơ cấu công ty cần phù hợp đủ nhân lực, làm việc chuyên nghiệp để đảm bảo hoạt động kinh doanh công ty diễn ra bình thường, đạt hiệu quả cao. Đối thủ cạnh tranh Công ty Sapa – Geleximco kinh doanh chính là các mặt hàng bao bì, ngoài ra còn kinh doanh các mặt hàng xuất nhập khẩu tiểu thủ công nghiệp khác. các đối thủ cạnh tranh chính của công ty gồm : Cty Nhựa Hưng Yên, Nhà máy sx giấy và bao bì Thanh Long, Cty Đay Hưng Yên, Xí Nghiệp Bao bì Xuất khẩu Các công ty này là những công ty nhiều kinh nghiệm kinh doanh mặt hàng bao bì và xuất nhập khẩu trong địa bàn tỉnh Hưng Yên. Họ có tiềm lực tài chính cũng không thua kém Sapa – Geleximco. Vì vậy Công ty phải có đội ngũ nhân viên làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả để ngày càng mở rộng thị trường kinh doanh của mình. Nhân tố chủ quan a. Chiến lược của công ty chiến lược của công ty có sự ảnh hưởng lớn tới cơ cấu tổ chức của công ty. Chiến lược kinh doanh của công ty Sapa – Geleximco thay đổi trong từng giai đoạn từ như dẫn đầu thị trường thì tất cả mọi hoạt động của công ty đều hướng tới mục tiêu đó, điều đó kéo theo quy mô hoạt động, số lượng nhân viên cũng phải được đảm bảo để hoàn thành công việc b. Quy mô quy mô của công ty Sapa – Geleximco có ảnh hưởng trực tiếp tới cơ cấu tổ chức. quy mô mà càng lớn thì số lượng các phòng ban trong công ty sẽ tăng theo do đó sự quản lý cũng phức tạp hơn. Các nhà quản trị công ty phải biết sắp xếp sao cho các phòng ban càng gọn nhẹ linh hoạt càng tốt cho việc giải quyết công việc được nhanh gọn. Hiện nay quy mô của công ty Sapa – Geleximco gồm có 5 phòng ban và 3 phân xưởng nên sự phối hợp giữa các phân xưởng phải linh hoạt thì mới đảm bảo yêu cầu công việc c. Trình độ quản trị viên và trang thiết bị Trình độ quản trị viên của công ty Sapa – Geleximco càng cao thì sự đáp ứng yêu cầu công việc càng cao. Với những nhà quản trị viên có kinh nghiệm Công ty Sapa - Geleximco như có người dẫn dắt, hướng tới mục tiêu chung của toàn công ty là đem lại lợi ích cho mỗi thành viên, và lợi ích cho xã hội. Trình độ trang thiết bị của công ty thể hiện ở việc có đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho hoạt đông sản xuất kinh doanh của mình. Công ty có đầy đủ trang thiết bị thì mọi việc truyền đạt thông tin được nhanh chóng. Kết quả phân tích thực trạng cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần Sapa – Geleximco PHỤ LỤC 1 PHIẾU ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM Đối tượng: nhà quản trị (công ty Cổ phẩn Sapa – Geleximco) Cơ cấu tổ chức là một phần không thể thiếu trong quản trị doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường đầy tính cạnh tranh này, mỗi doanh nghiệp cần có một cơ cấu tổ chức thật sự hợp lý để phát huy tốt nhất thế mạnh của mình. Sau thời gian thực tập tôi đã chọn nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần SAPA – GELEXIMCO”. Để có thêm cơ sở dữ liệu , thông tin, nhằm thực hiện đề tài, rất mong có sự giúp đỡ của quý vị, kính đề nghị quý vị vui lòng cho biết các thông tin sau: Kính gửi: Ông (bà):………………………………………… Chức vụ công tác:………………………………………...... (Xin vui lòng trả lời bằng cách đánh dấu (√) vào những lựa chọn trong các câu hỏi sau đây). PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN Thời gian Ông (bà) làm việc tại công ty CP Sapa - Geleximco ? □ Dưới 1 năm □ từ 1 đến 3 năm □ trên 3 năm Độ tuổi của Ông (bà) ? □ Dưới 30 tuổi □ từ 30 đến 40 tuổi □ trên 40 tuổi PHẦN II: CƠ CẤU TỔ CHỨC Xin Ông (bà) cho biết cơ cấu tổ chức của công ty hiện nay theo mô hình nào? □ Mô hình tổ chức đơn giản □ Mô hình tổ chức chức năng □ Mô hình tổ chức phân ngành □ Mô hình hỗn hợp trực tuyến chức năng □ Mô hình tổ chức ma trận Các bộ phận của công ty đã được hình thành theo tiêu chuẩn nào? □ Theo số lượng nhân viên □ Theo sản phẩm □ Theo thời gian làm việc □ Theo lãnh thổ □ Theo chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của công ty □ Theo khách hàng □ Theo quy trình, thiết bị sản xuất Theo Ông (bà) , cơ cấu tổ chức hiện nay của công ty đã hợp lý chưa? □ Hợp lý □ chưa hợp lý Ông (bà) đánh giá tình hình tuân thủ các nguyên tắc tổ chức tại công ty hiện nay thế nào? (ghi chú: mức 5 là Tốt, 4 là Khá, 3 là Trung bình, 2 là Yếu, và mức 1 là Kém) Stt Các nguyên tắc tổ chức Điểm quan trọng 5 4 3 2 1 1 Thống nhất chỉ huy 2 Nguyên tắc gắn với mục tiêu 3 Nguyên tắc hiệu quả 4 Nguyên tắc cân đối 5 Nguyên tắc linh hoạt Xin ông (bà) cho biết các nhân tố nào sau đây ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức của công ty? Mức độ? (ghi chú: mức 5 là ảnh hưởng nhiều nhất, mức 1 là ảnh hưởng ít nhất) Stt Nhân tố ảnh hưởng 5 4 3 2 1 1 Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 2 Công nghệ kinh doanh của doanh nghiệp 3 Quy mô của doanh nghiệp 4 Thái đô của lãnh đạo cấp cao 5 Môi trường bên ngoài Xin ông (bà) cho đánh giá về số lượng phòng ban hiện nay trong cơ cấu tổ chức của công ty? □ Đủ □ chưa đủ Số lượng nhân viên bố trí trong các phòng ban chức năng đã hợp lý chưa? □ Hợp lý □ chưa hợp lý Ông (bà) đánh giá thế nào về tác phong làm việc của nhân viên? □ Tốt □ trung bình □kém Quá trình phân công nhiệm vụ trong công ty đã hợp lý chưa? □ Hợp lý □ chưa hợp lý Phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của nhà quản trị trong công ty hiện nay có rõ ràng không? □ Rõ ràng □ chưa rõ ràng Việc phân công quyền hạn trách nhiệm của nhà quản trị trong công ty hiện nay có bị chồng chéo không? □ Chồng chéo □ không chồng chéo Việc phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban trong công ty có bị chồng chéo không? □ Chồng chéo □không chồng chéo Phân công nhiệm vụ cho nhân viên đã được thực hiện ra sao? □ Hợp lý □ chưa hợp lý việc kiểm tra kết quả thực hiện công việc của nhân viên được tiến hành ra sao? □ Thường xuyên □ không thường xuyên việc phối hợp công việc giữa các bộ phận trong công ty được thực hiện như thế nào? □ Thường xuyên □ không thường xuyên Rất cảm ơn sự đóng góp của quý vị! PHỤ LỤC 2 CÂU HỎI PHỎNG VẤN Đối tượng phỏng vấn: nhà quản trị công ty CP Sapa - Geleximco Câu 1: xin Ông (bà) cho biết tầm quan trọng của cơ cấu tổ chức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty? Câu 2: theo Ông (bà) cơ cấu tổ chức của công ty hiện nay đã hợp lý chưa? Nếu chưa hợp lý thì vấn đề tồn tại của cơ cấu tổ chức là gì? ở bộ phận nào? Câu 3: số lượng nhân viên của các phòng ban đã đáp ứng đủ nhu cầu của công việc không? Nếu thiếu thiếu thì cần bổ sung nhân viên cho bộ phận nào? Câu 4: Ông (bà) có thể cho biết cơ cấu độ tuổi của cán bộ quản trị của công ty? Câu 5: xin Ông (bà) cho biết nguyên tắc tổ chức nào có vai trò quan trọng đối với cơ cấu tổ chưc của công ty? Tại sao? Câu 6: theo Ông (bà) việc phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban trong công ty xảy ra hiện tượng chồng chéo hay không ? Và xảy ra hiện tượng chồng chéo ở những bộ phận nào? Câu 7: xin Ông (bà) cho nhận xét về tình hình phối hợp giữa các phòng ban trong công ty? Việc phối hợp giữa các phòng ban trong công việc diễn ra như thế nào? Câu 8: theo Ông (bà) thì có cần tăng cường phối hợp giữa các phòng ban trong công việc hay không? Tăng cường bằng những biện pháp nào? Câu 9: xin Ông (bà) cho biết Ông (bà) có đúng như quyền hạn, trách nhiệm được phân công hay không? Ông (bà) có phải đảm nhiệm thêm trách nhiệm gì ngoài những việc đã được qui định không? Câu 10: xin Ông (bà) vui lòng cho biết hướng giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty trong thời gian tới như thế nào? Kết quả điều tra phiếu trắc nghiệm Để thu thập thông tin vể cơ cấu tổ chức tại công ty, em đã tiến hành phát phiếu điều tra trắc nghiệm. kết quả thu được như sau: Số lượng phiếu phát ra: 10 phiếu Số lượng phiếu thu về: 10 phiếu Đạt tỷ lệ 100% Phiếu trắc nghiệm gồm 17 câu chia làm 2 phần: Thông tin cá nhân và cơ cấu tổ chức Thông tin cá nhân: 100% các nhà quản trị được hỏi đã làm việc cho công ty trên 3 năm, thời gian gắn bó với công ty của họ khá dài nên có thể hiểu rõ những vướng mắc mà công ty thường gặp phải trong quá trình SXKD; Độ tuổi: 60% các nhà quản trị có độ tuổi từ 30 – 40 tuổi, ở tầm tuổi này họ đã tích lũy được những kinh nghiệm trong công việc và trong cuộc sống để có cách xử lý hợp lý trong công việc quản trị, 40% còn lại có độ tuổi trên 40 tuổi, và họ là nhà lãnh đạo cấp cao của công ty, họ đã gắn bó với công ty từ khi đang bắt đầu phát triển Cơ cấu tổ chức: Kết quả đánh giá tình hình tuân thủ các nguyên tắc tổ chức: Nguyên tắc thống nhất chỉ huy:Theo nguyên tắc này mỗi thành viên trong công ty Sapa – Geleximco chỉ chịu trách nhiệm báo cáo cho nhà quản trị trực tiếp của mình Nguyên tắc gắn với mục tiêu: mọi hoạt động của nhân viên trong công ty đều phải được gắn với mục tiêu chung của của toàn công ty Nguyên tắc hiệu quả: Cấu trúc tổ chức của công ty phải được xây dựng trên nguyên tắc sử dụng chi phí đạt hiệu quả cao nhất (dựa trên tiêu chuẩn về mối tương quan giữa chi phí dự định bỏ ra và kết quả thu về) Nguyên tắc cân đối: Tính cân đối ở đây thể hiện sự cân đối giữa quyền hành và trách nhiệm, cân đối về công việc giữa các đơn vị, cá nhân với nhau. Nguyên tắc linh hoạt: Cơ cấu tổ chức phải linh hoạt để có thể đối phó kịp thời với sự thay đổi của môi trường bên ngoài. Bảng 2.3: Đánh giá tình hình tuân thủ các nguyên tắc tổ chức STT Các nguyên tắc tổ chức Đánh giá 5 4 3 2 1 1 Thống nhất chỉ huy 5/10 (50%) 5/10 (50%) 2 Nguyên tắc gắn với mục tiêu 8/10 (80%) 2/10 (20%) 3 Nguyên tắc hiệu quả 1/10 (10%) 8/10 (80%) 1/10 (10%) 4 Nguyên tắc cân đối 4/10 (40%) 4/10 (40%) 2/10 (20%) 5 Nguyên tắc linh hoạt 3/10 (30%) 6/10 (60%) 1/10 (10%) (Nguồn: Kết quả điều tra của sinh viên) Các nhân tố có mức ảnh hưởng lớn đến cơ cấu tổ chức là: chiến lược kinh doanh của công ty, quy mô của doanh nghiệp. những nhân tố này có vai trò quan trọng từ khi bắt đầu thiết kế cơ cấu tổ chức cho doanh nghiệp cho đến khi doanh nghiệp muốn thay đổi cơ cấu tổ chức. Những nhân tố môi trường kinh doanh, hình thức pháp lý, nhiệm vụ kinh doanh, công nghệ kinh doanh là những nhân tố có ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức nhưng mức độ ảnh hưởng được đánh giá ở mức thấp hơn với tỷ lệ đánh giá không quá 5/10 phiếu đạt 50% và mức độ đánh giá là dưới mức 3 (mức trung bình). Kết quả điều tra về cơ cấu tổ chức: Bảng 2.4: Kết quả điều tra vể cơ cấu tổ chức STT Các tiêu chí Các phương án lựa chọn Số phiếu Tỷ lệ % 1 Cơ cấu tổ chức hiện nay ở công ty Hợp lý 5/10 50 Chưa hợp lý 5/10 50 2 Số lượng phòng ban Đủ 10/10 100 3 Số lượng nhân viên bố trí trong các phòng ban Hợp lý 6/10 60 Chưa hợp lý 4/10 40 4 Tác phong làm việc của nhân viên Trung bình 10/10 100 5 Phân công nhiệm vụ trong công ty Hợp lý 5/10 50 Chưa hợp lý 5/10 50 6 Phạm vi quyền hạn của nhà quản trị Rõ ràng 10/10 100 7 Phân công quyền hạn của nhà quản trị Không chồng chéo 10/10 100 8 Phân công nhiệm vụ của các phòng, ban Chồng chéo 4/10 40 Không chồng chéo 6/10 60 9 Phân công nhiệm vụ cho nhân viên Hợp lý 10/10 100 10 Kiểm tra kết quả thực hiện của nhân viên Thường xuyên 8/10 80 Không thường xuyên 2/10 20 11 Phổi hợp thực hiện công việc của các phòng, ban trong công ty Thường xuyên 5/10 50 Không thường xuyên 5/10 50 (Nguồn: Kết quả điều tra của sinh viên) Công ty Cổ Phần Sapa - Geleximco xây dựng và phát triển như ngày hôm nay một phần nhờ vào cơ cấu tổ chức phù hợp với quy mô công ty và hình thức công ty. Theo kết quả điều tra, mô hình tổ chức của công ty là mô hình tổ chức theo chức năng, các bộ phận của công ty được hình thành dựa trên chức năng nhiệm vụ chủ yếu của công ty là xuất nhập khẩu các sản phẩm công nghiệp thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu, máy móc… tổ chức thực hiện việc sản xuất bao bì PP phục vụ cho ngành đóng gói vật tư nông nghiệp, thức ăn gia súc. Công ty có 5 phòng ban và 3 phân xưởng trực thuộc. Các phòng ban và các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thực thi nhiệm vụ mà ban lãnh đạo giao phó và có nhiệm vụ tổng hơp, báo cáo kết quả cho Tổng giám đốc. Theo đánh giá của các nhà quản trị cơ cấu tổ chức hiện nay còn có chỗ chưa hợp lý, một số phòng ban chưa được phân công quyền hạn và trách nhiệm một cách hợp lý mà còn có sự chồng chéo trong công việc. Chỉ còn tồn tại một số đơn vị chưa đi sâu kiểm tra công việc và kết quả thực hiện của nhân viên câp dưới.Vấn đề của cơ cấu tổ chức công ty là việc phối hợp hoạt động giữa các phòng, ban và tác phong làm việc của nhân viên chưa cao dẫn đến cơ cấu tổ chức bị hạn chế và không linh hoạt, cân đối. Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức của công ty Môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến cơ cấu tổ chức của Công ty. Các nhân tố thuộc môi trường bên trong và bên ngoài doanh nghiệp đều tác động đến cơ cấu tổ chức. nghiên cứu sự tác động này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó cho phép đưa ra các giải pháp hoàn thiện cơ cầu tổ chức của công ty một cách phù hợp hơn. 1. chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp: Nơi mà doanh nghiệp cố gắng vươn tới trong dài hạn 2. công nghệ kinh doanh của doanh nghiệp: là công cụ, phương tiện dùng để biến đổi các nguồn lực thành sản phẩm 3. quy mô của doanh nghiệp: phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp, số lượng các phòng ban, số lượng nhân viên 4. trình độ quản trị viên và trang thiết bị: trình độ của lực lượng lao động cao hay thấp, trang thiết bị có trang bị đầy đủ hay không, mức độ sẵn có của trang thiết bị 5. môi trường bên ngoài: những yếu tố thuộc kinh tế, chính trị pháp luật, văn hóa của công ty Bảng 2.5 Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến cơ cấu tổ chức của Công ty STT Nhân tố Mức độ ảnh hưởng 5 4 3 2 1 1 Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 3/10 (30%) 5/10 (50%) 2/10 (20%) 2 Công nghệ kinh doanh của doanh nghiệp 3/10 (30%) 5/10 (50%) 2/10 (20%) 3 Quy mô của doanh nghiệp 7/10 (70%) 2/10 (20%) 1/10 (10%) 4 Trình độ quản trị viên và trang thiết bị 6/10 (60%) 3/10 (30%) 1/10 (10%) 5 Môi trường bên ngoài 6/10 (60%) 4/10 (40%) (Nguồn: Kết quả điều tra của sinh viên) Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp trong từng giai đoạn Theo bảng trên thì chiến lược của Công ty có ảnh hưởng tương đối lớn tới cơ cấu tổ chức của Công ty, có 30% ý kiến đánh giá ở mức độ 5 và 50% ý kiến đánh giá ở mức độ 4. Khi chiến lược của công ty thay đổi thì dẫn đến cơ cấu tổ chức của Công ty cũng phải thay đổi để thực hiện mục tiêu chiến lược kinh doanh. Công nghệ kinh doanh của doanh nghiệp Theo kết quả điều tra ở trên thì công nghệ kinh doanh không được đánh giá cao như các nhân tố khác, không có ý kiến nào đánh giá ở mức độ 5 và chỉ có 30% ý kiến đánh giá ở mức độ 4. Công nghệ hiện đại giúp giảm thời gian và chi phí quản lý, làm tinh giảm cơ cấu tổ chức của Công ty Ngày nay khoa học công nghệ ngày càng phát triển, nếu Công ty không thường xuyên cập nhật thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ vào trong quản lý và sản xuất Công ty có thể bị tụt hậu xa so với các đối thủ cạnh tranh. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sẽ giúp cho công ty nâng cao được hiệu quả quản lý, làm tinh giảm bộ máy quản lý Quy mô Quy mô của doanh nghiệp là một trong những nhân tố ảnh hưởng lớn đến cơ cấu tổ chức có tới 70% ý kiến đánh giá ở mức độ 5 và chỉ có 20% ý hiến đánh giá ở mức độ 4. Công ty Cổ Phần Sapa - Geleximco có 5 phòng ban và 3 phân xưởng nên sự phối hợp giữa các bộ phận cần phải được linh hoạt gọn nhẹ thì mới có thể giải quyết công việc tốt được. Môi trường bên ngoài Nhân tố này cũng có ảnh hưởng tương đối tới cơ cấu tổ chức của Công ty với 60% ý kiến đánh giá ở mức độ 4 và 40% ý kiến đánh giá ở mức độ 3 Môi trường kinh tế Những biến động của môi trường kinh tế khi Việt Nam gia nhập WTO đã tác động mạnh đến Công ty, khiến Công ty phải tối thiểu hóa chi phí nâng cao hiệu quả quản lý và hiệu quả của cơ cấu tổ chức để có thể tận dụng được những cơ hội và đối mặt với những thách thức. Môi trường pháp luật: Hiện nay nhà nước đang có chính sách giảm sự can thiệp và bảo hộ của nhà nước đối với các doanh nghiệp để đảm bảo quyền bình đẳng và tự do trong hoạt động SXKD. Để ổn định cơ cấu tổ chức Công ty cần nắm bắt và hiểu rõ những quy định mới và chính sách của nhà nước nhằm có những biện pháp chủ động hơn trước sự thay đổi của các chính sách này. Môi trường chính trị - xã hội: Chính trị - xã hội có ảnh hưởng mạnh tới sự phát triển của kinh tế. Môi trường chính trị - xã hội có ổn định thì kinh tế mới phát triển được. Việt Nam được đánh giá là một nước có nền chính trị - xã hội ổn định, vì vậy mà hiện nay Việt Nam đang thu hút được rất nhiều các nhà đầu tư nước ngoài. Đây là cơ hội tốt cho Công ty để có thể hợp tác với các Công ty và bạn hàng nước ngoài. Chính vì vậy mà Công ty ngày càng phải hoàn thiện hơn về cơ cấu tổ chức để có thể đáp ứng được yêu cầu của chiến lược SXKD trong mỗi giai đoạn. Môi trường ngành: Môi trường ngành ảnh hưởng tới sức ép về cạnh tranh của các doanh nghiệp trong cùng ngành sản xuất bao bì, xuất nhập khẩu hàng tiểu thủ công nghiệp thuộc lĩnh vực kinh doanh của Công ty Sapa – Geleximco. Ngoài ra còn ảnh hưởng bởi tình hình cung cấp của các nguyên vật liệu phục vụ ngành bao bì như việc trồng nguyên vật liệu gỗ, nguyên vật liệu nhựa plastic, nguyên vật liệu mây tre cho sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp. Trình độ quản trị viên Nhân tố này có ảnh hưởng rất lớn đến cơ cấu tổ chức của Công ty có tới 60% ý hiến đánh giá ở mức độ 5. Trong số cán bộ nhân viên làm việc tại các phòng ban thì có 3 người có trình độ trên đại học; 12 người trình độ đại học; trình độ cao đẳng, trung cấp là 36 người; lao động phổ thông là 269 người. trình độ quản trị viên cao cơ cấu tổ chức sẽ linh hoạt thông thoáng hơn. Tổng hợp kết quả phỏng vấn chuyên sâu: Nhằm làm rõ thêm những vấn đề mà phiếu điều tra chưa thực hiện được tôi đã thực hiện phỏng vấn chuyên sau Phó tổng Giám đốc và Trưởng phòng Tổ chức hành chính và thu được kết quả như sau: Sự hợp lý của cơ cấu tổ chức Hiện tại mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty theo kiểu chức năng vẫn còn phù hợp với quy mô và loại hình doanh nghiệp của Công ty. Cụ thể doanh thu và lợi nhuận hàng năm của Công ty trong mấy năm gần đây vẫn tăng nhưng tuy nhiên tốc độ tăng chưa cao. Do đó hiện nay Công ty cũng đang có các biện pháp để nâng cao hiệu quả của cơ cấu tổ chức. Theo mô hình này thì sẽ phát huy được năng lực của các phòng ban nhưng lại hạn chế sự phối hợp giữa các phòng ban. Số lượng các phòng ban Số lượng các phòng ban hi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần Sapa - Geleximco.doc
Tài liệu liên quan