Luận văn Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty dệt vải công nghiệp Hà Nội

MỤC LỤC

***

Trang

Lời nói đầu

Chương I: Cơ sở lý luận của hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sanr xuất.

I Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất.

1.1 Chi phí sản xuất.

1.1.1 Khái niệm, bản chất, nội dung kinh tế của chi phí sản xuất.

1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất.

1.2 Giá thành sản phẩm.

1.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm.

1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm.

1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

1.4 Vai trò và nhiệm vụ của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

II Hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất.

2.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất.

2.2 Hệ thống phương pháp hạch toán chi phí sản xuất.

2.3 Trình tự hạch toán chi phí sản xuất.

III Kế toán giá thành sản phẩm.

3.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm.

3.2 Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành sản phẩm.

3.3 Đánh giá sản phẩm dở dang.

3.4 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm.

IV Khái quát nội dung, trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại một số nước trên thế giới.

Chương II: Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Dệt Vải Công Nghiệp Hà Nội.

I Vài nét khái quát về công ty Dệt Vải Công Nghiệp Hà Nội.

1.1 Quá trình hình thành vầ phát triển của công ty Dệt Vải Công Nghiệp Hà Nội.

1.2 Một số chỉ tiêu chủ yếu của công ty qua các năm 97-98-99.

1.3 Đặc điểm quy trình công nghệ của công ty.

1.3.1 Các sản phẩm chính của công ty.

1.3.2 Quy trình công nghệ sản xuất một số sản phẩm chủ yếu của công ty.

1.4 Tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất của công ty.

1.4.1 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty.

1.4.2 Tổ chức quản lý sản xuất của công ty.

1.5 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty Dệt Vải Công Nghiệp Hà Nội.

1.5.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty.

1.5.2 Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng trong công ty.

1.5.3 Hệ thống tài khoản kế toán sử dụng trong công ty.

1.5.4 Hệ thống sổ sách vận dụng trong công ty.

1.5.5 Hệ thống báo cáo sử dụng trong công ty.

II Tình hình thực hiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Dệt Vải Công Nghiệp Hà Nội.

2.1 Một số vấn đề chung về công tác quản lý hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty DVCNHN.

2.2 Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất.

2.3 Tổ chức tính giá thành sản phẩm tại công ty DVCNHN.

Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty DVCNHN.

I Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm.

II Nội dung hoàn thiện.

III Một số nhận xét về công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty DVCNHN.

1. Nhận xét chung.

2. Đánh giá chung công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty DVCNHN.

2.1 Những mặt đã làm được.

2.2 Những mặt còn tồn tại.

IV Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty DVCNHN.

Kết luận.

 

doc96 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 17/06/2013 | Lượt xem: 1232 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty dệt vải công nghiệp Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dệt vải công nghiệp Hà Nội.DOC
Tài liệu liên quan