Luận văn Hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty xuất nhập khẩu mỹ nghệ Thăng Long - Bộ Thương mại

Mục lục

Lời mở đầu 1

Chương I: Lý luận cơ bản về lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu 3

I- Khái quát chung về hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hoá 3

1- Đặc điểm kinh doanh xuất khẩu hàng hoá trong nền kinh tế thị trường 3

2- Ý nghĩa, nhiệm vụ của hạch toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu trong các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu 4

II- HẠCH TOÁN QUÁ TRÌNH MUA HÀNG 6

1- Các phương thức mua hàng 6

2- Tính giá hàng hoá mua vào 6

3- Hạch toán tổng hợp quá trình mua hàng 7

III- HẠCH TOÁN QUÁ TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ 14

1- Các phương thức xuất khẩu hàng hoá 14

2- Tính giávốn của hàng hoá xuất khẩu 16

3- Hạch toán tổng hợp quá trình xuất khẩu hàng hoá 18

IV – Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 20

1- Hạch toán chi phí bán hàng 20

2- Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 21

V- HẠCH TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ 23

VI- Chứng từ, sổ kế toán sử dụng trong hạch toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu và xác định kết quả tiêu thụ 25

1- Chứng từ sử dụng 25

2- Tổ chức sổ kế toán 25

VII - Liên hệ với kế toán quốc tế 26

Chương II- Thực tế công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty xuất nhập khẩu mỹ nghệ Thăng Long 28

I- ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU MỸ NGHỆ THĂNG LONG 28

1- Quá trình hình thành và phát triển 28

2- Đặc điểm sản xuất kinh doanh và chức năng của Công ty 28

3- Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 30

4- Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 31

II- Thực tế công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty xuất nhập khẩu mỹ nghệ Thăng Long 34

1- Hạch toán quá trình mua hàng 34

2- Hạch toán quá trình xuất khẩu hàng hoá 47

3- Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 57

4- Hạch toán thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ 59

5- Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp và xác định kết quả tiêu thụ 61

Chương III- phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu và nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty xuất nhập khẩu mỹ nghệ thăng long 69

I- Nhận xét đánh giá công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty xuất nhập khẩu mỹ nghệ Thăng Long- Phương hướng hoàn thiện 69

1- Ưu điểm 70

2- Tồn tại trong công tác hạch toán kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty xuất nhập khẩu mỹ nghệ Thăng Long- Phương hướng hoàn thiện 71

II- Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty xuất nhập khẩu mỹ nghệ Thăng Long 75

Kết luận 77

 

doc86 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 22/06/2013 | Lượt xem: 1053 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty xuất nhập khẩu mỹ nghệ Thăng Long - Bộ Thương mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển Hàng hóa xuất khẩu và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty xuất nhập khẩu Mỹ nghệ Thăng Long –Bộ TM.doc
Tài liệu liên quan