Luận văn Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học tự chọn ở tiểu học trên địa bàn huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa

MỤC LỤC

Trang

Mở đầu 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Mục đích nghiên cứu 2

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3

4. Giả thuyết khoa học 3

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3

6. Phương pháp nghiên cứu 3

7. Đóng góp của luận văn 4

8. Cấu trúc của luận văn 4

Chương 1. Cơ sở lÝ luận của việc dạy học tự chọn ở bậc TH 5

1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu 5

1.1.1. Dạy học tự chọn ở tiểu học trong các nghiên cứu ở nước ngoài 5

1.1.2. Dạy học tự chọn ở tiểu học trong các nghiên cứu trong nước 11

1.2. Một số khái niệm 14

1.2.1. Dạy học và dạy học tự chọn 14

1.2.2. Chất lượng và chất lượng dạy học tự chọn 16

1.2.3. Biện pháp và biện pháp nâng cao chất lượng dạy học tự chọn 18

1.3. Nội dung, chương trình dạy học bậc TH 19

1.4. Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh tiểu học liên quan đến việc dạy học tự chọn 24

1.5. Sự cần thiết phải tổ chức dạy học tự chọn ở TH 28

1.5.1. Dạy học tự chọn ở tiểu học góp phần thực hiện có chất lượng chương trình giáo dục phổ thông 28

1.5.2. Dạy học tự chọn ở tiểu học để đáp ứng nhu cầu của thực tế phát triển giáo dục tiểu học 30

1.6. Kết luận chương 1 32

 

Chương 2. Thực trạng dạy học tự chọn ở bậc tiểu học trên địa bàn huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá 33

2.1. Khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, giáo dục của huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá 33

2.1.1. Tình hình kinh tế- xã hội 33

2.1.2. Tình hình giáo dục 34

2.2. Thực trạng dạy học tự chọn ở bậc tiểu học trên địa bàn huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá 35

2.2.1. Khảo sát thực trạng 35

2.2.2. Phân tích kết quả khảo sát 36

2.3. Nguyên nhân của thực trạng 46

2.3.1. Nguyên nhân thành công 46

2.3.2. Nguyên nhân hạn chế, thiếu sót 48

2.4. Kết luận chương 2 50

Chương 3. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học tự chọn ở bậc tiểu học trên địa bàn huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá 53

3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học tự chọn ở bậc tiểu học 53

3.1.1. Nguyên tắc mục tiêu 53

3.1.2. Nguyên tắc hiệu quả 53

3.1.3. Nguyên tắc khả thi 53

3.2. Các biện pháp 54

3.2.1. Nhóm biện pháp liên quan đến việc xây dựng nội dung dạy học tự chọn. 54

3.2.2. Nhóm biện pháp liên quan đến lựa chọn phương pháp dạy học tự chọn 67

3.2.3. Nhóm biện pháp liên quan đến cách thức tổ chức dạy học tự chọn 75

3.2.4. Nhóm biện pháp đảm bảo các điều kiện cho dạy học tự chọn ở bậc tiểu học 89

 

3.3. Khảo nghiệm về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp 94

3.4. Tổ chức thực nghiệm 96

3.4.1. Mục đích thực nghiệm 96

3.4.2. Đối tượng thực nghiệm 96

3.4.3. Nội dung và cách thức tiến hành 97

3.4.4. Tiêu chí đánh giá kết quả thực nghiệm 97

3.4.6. Kết quả thực nghiệm 100

3.4.7. Đánh giá chung về kết quả thực nghiệm 103

3.5. Kết luận chung3 104

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 105

1. Kết luận 105

2. Kiến nghị 106

TÀI LIỆU THAM KHẢO 109

PHỤ LỤC

 

docChia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 22/10/2013 | Lượt xem: 3315 | Lượt tải: 19download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học tự chọn ở tiểu học trên địa bàn huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLV GDTH Lien.doc