Luận văn Phân tích và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án công trình khoan dầu khí tại xí nghiệp liên doanh vietsovpetro

LỜI CẢM ƠN .1

MỤC LỤC .2

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .6

DANH MỤC HÌNH .7

DANH MỤC BẢNG .8

PHẦN MỞ ĐẦU .9

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ .11

1.1 Dự án đầu tư .11

1.1.1 Khái niệm dự án đầu tư .11

1.1.2 Đặc trưng cơ bản của dự án đầu tư .11

1.2 Quản lý dự án đầu tư .12

1.2.1 Khái niệm quản lý dự án đầu tư .12

1.2.2 Nội dung quản lý dự án .13

1.2.3 Mục tiêu của quản lý dự án đầu tư .16

1.2.4 Đặc trưng cơ bản của quản lý dự án đầu tư .17

1.2.5 Tác dụng của quản lý dự án đầu tư .18

1.3 Chu trình quản lý dự án đầu tư .19

1.3.1 Giai đoạn chuẩn bị đầu tư .19

1.3.2 Thực hiện đầu tư- xây dựng .22

1.3.3 Hoàn thành kết thúc đầu tư .24

1.4 Các lĩnh vực quản lý dự án .26

1.5 Các mô hình tổ chức quản lý dự án đầu tư .27

1.5.1 Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn về quản lý và điều hành dự

án. .28

1.5.2 Căn cứ vào vai trò và trách nhiệm của người lãnh đạo dự án .31

1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý dự án .32

1.6.1 Yếu tố về môi trường bên ngoài của dự án .32

1.6.2 Yếu tố về sự hỗ trợ của các tổ chức bên ngoài dự án .33

1.6.3 Yếu tố bên trong .33

pdf113 trang | Chia sẻ: lanphuong92 | Ngày: 15/10/2020 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phân tích và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án công trình khoan dầu khí tại xí nghiệp liên doanh vietsovpetro, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
64 11.347.630 7.689.056 16 2005-RP2 4631 4275 149.7 252 10.136.057 12.069.079 17 701-RC7 4557 4557 70 55 18.933.544 14.257.862 18 ST-2X 3041 3795 88.8 160 89.704.780 65.411.383 19 MT-2X 4925 4925 206.6 215 27.278.355 33.143.650 20 605-RC6 2098 2190 28 21 9.504.133 5.596.811 21 BC-A1X 4322 130 41.940.951 Dự án chưa HT 22 GT-5XP 4588 100.7 27.124.918 23 ThT-3XP 3779 72.3 18.777.913 24 1217- BK14 5105 101.4 31.767.812 25 9003-BK9 4088 46 12.540.772 26 51-MSP4 5227 200 13.055.301 27 BH-26 4714 146.6 42.779.021 Bảng 2.2 cho thấy mức độ hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng đặt ra còn rất thấp, cụ thể là: - Đầu tiên trong công tác quản lý dự án về thời gian, ban QLDA lập tiến độ các công việc trong quá trình thực hiện đầu tư do phòng kỹ thực hiện dựa trên đặc trưng của dự án này. Qua đó, Ban tiến hành quản lý các phần việc thông qua sơ đồ ngang và hệ thống các báo cáo tiến độ được theo dõi qua từng tuần, tháng, quý. Đối với từng giai đoạn của dự án, cán bộ giám sát tiến độ đều phải lập báo cáo cụ thể, phòng Kế toán s tổng hợp và trình lên trưởng Ban.Tuy nhiên trong quá trình thực hiện quản lý thời gian, vẫn có nhiều phần việc bị chậm hơn. Cụ thể: - 54 - HV: TỐNG THỊ THU HÀ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Khảo sát thiết kế còn chậm so với yêu cầu của Hợp đồng ( tháng) Công tác thiết kế kĩ thuật tổng dự toán, thẩm định phê duyệt còn chậm nguyên nhân là do trong các các bên Liên doanh ở xa nên việc chuyển đi rất mất thời gian. Việc ký kết hợp đồng với các nhà thầu thi công xây lắp cũng còn chậm Tiến độ thực hiện dự án còn chậm từ khâu chuẩn bị cho đến khâu thi công Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Hiện nay BQLDA thực hiện mất rất nhiều thời gian ở khâu này. Nguyên nhân chủ yếu là do khách quan mang lại, thời gian phê duyệt thường kéo dài do phải gửi đi nhiều nơi khác nhau. Giai đoạn thực hiện đầu tư: Hiện nay hầu hết các dự án triển khai thực hiện đều bị chậm so với tiến độ đề ra nguyên nhân chủ yếu chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan là điều kiện địa chất, do các nhà thầu và một phần do khả năng quản lý và điều hành dự án. Giai đoạn kết thúc dự án: Đây là giai đoạn khó khăn và phức tạp nhất trong các giai đoạn thực hiện dự án. Nguyên nhân do các đơn vị thi công và nhà thầu chưa quan tâm đến công tác này vì vậy có những công trình khi thi công xong mất từ 1-2 năm sau vẫn chưa quyết toán được. Bên cạnh đó còn có các nguyên nhân chủ quan làm ảnh hưởng tới tiến độ như: Do nhà thầu làm sai quy trình, công tác giám sát không được chặt ch , môi trường làm việc phức tạp.. - Chất lượng dự án hầu như đáp ứng được yêu cầu, nhưng vẫn có những dự án còn sai so với thiết kế ban đầu đó là do điều kiện địa chất phức tạp và công tác giám sát, chất lượng nhà thầu, năng lực cán bộ công nhân viên trong quá trình thực hiện dự án, năng lực điều hành dự án chưa tương xứng với yêu cầu dự án Ban QLDA luôn đảm bảo tuân thủ theo các nguyên tắc quản lý với tính khách quan, trung thực luôn được đặt lên hàng đầu. - Về chi phí : chi phí của các dự án trên chủ yếu cao hơn so với dự toán ban đầu, vì các chi phí này hầu hết phu thuộc vào thời gian thi công và khối lượng công việc Ban quản lý rất chặt ch những chi phí trong quá trình thực hiện dự án, nhằm tránh phát sinh và tránh thất thoát lãng phí. - 55 - HV: TỐNG THỊ THU HÀ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Mỗi một pha của dự án đều được dự tính một khoản ngân sách nhất định. Tuy nhiên, biên giới chi phí giữa chúng thể hiện tính “mềm”, nghĩa là chi phí giữa các pha trong lịch trình có thể san sẻ lịch trình cho nhau. Điều đó tạo thuận lợi cho nhà quản lý có thể điều chỉnh ngân sách một cách hợp lí, sao cho đến kết thúc dự án vẫn đảm bảo giới hạn ngân sách cho phép. Nhưng liên tiếp trong vài pha vẫn bội chi, đó là dấu hiệu bị phá vỡ kế hoạch ngân sách. Nhà quản lý dự án phải kịp thời tìm kiếm một cách chính xác các nguyên nhân gây bội chi. Nguyên nhân có thể rất nhiều: chi sai nội dung, năng suất thực hiện công việc thấp, lãng phí tài nguyên...; Nếu trong một pha thực hiện dự án có thể tiết kiệm được một khoản chi phí nào đó, được biểu hiện ở nhiều mặt: nhân công, thời gian, nguyên vật liệu... đó là dấu hiệu lợi nhuận Tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án, có nhiều hạng mục có sai sót trong khâu khảo sát làm tăng chi phí của dự án trong tổng dự toán, do vậy trên thực tế, sau khi đã hiệu chỉnh sai lệch, chi phí trên thực tế đã giảm hơn so với tổng dự toán ban đầu. Vì thế, tuy có một số sai sót làm tăng chi phí thực tế trong các khâu nhưng chi phí của toàn bộ dự án cũng không tăng so với dự toán ban đầu. Đối với công tác quản lý chất lượng dự án. Tuy BQL dự án đã nỗ lực hết mình nhưng trên thực tế, do đây là một công tác hết sức trừu tượng nên không thể tránh khỏi những sai sót. Cụ thể: Quản lý chất lượng không tốt trong những khâu khảo sát thiết kế, dẫn đến việc phát hiện ra sai sót trong quá trình thực hiện gây phát sinh thêm chi phí, hoặc dự toán nhầmDo điều kiện địa chất phức tạp nên trong quá trính thi công theo thiết kế ban đầu không đáp ứng được nhiệm vụ đề ra nên phải mở rộng thiết kế khoan thêm dẫn đến chi phí tăng thêm. Đối với thực hiện quản lý chất lượng chủ yếu cung cấp cho công tình đều đúng chủng loại, quy cách theo thỏa thuận trong nội dung Hợp đồng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ các chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất và đối với vật tư sản xuất trong nước còn kèm theo các kết quả thử nghiệm do các cơ quan nhà nước có chức năng về kiểm tra tiêu chuẩn đo lường cấp. Ban QLDA và các nhà thầu đã thực hiện mua bảo hiểm công trình đầy đủ và đúng quy định cho dự án này. - 56 - HV: TỐNG THỊ THU HÀ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 2.2.3 Phân tích các chỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện dự án Quản lý dự án xây dựng là một quá trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực và giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho công trình dự án hoàn thành đúng thời hạn; trong phạm vi ngân sách được duyệt; đạt được các yêu cầu đã định về kỹ thuật, chất lượng; đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường bằng những phương pháp và điều kiện tốt nhất cho phép. Một dự án đầu tư xây dựng thành công có nghĩa là sử dụng nguồn lực được giao một cách hiệu quả và hữu hiệu nhằm hoàn thành các mục tiêu: - Hoàn thành trong thời hạn quy định - Hoàn thành trong chi phí cho phép - Đạt được thành quả mong muốn Trong tất cả các dự án nói chung và các dự án do Ban QLDA nói riêng, ba yếu tố: thời gian, chi phí và mức độ hoàn thiện công việc có mối quan hệ chặt ch với nhau. Tầm quan trong của từng mực tiêu có thể khác nhau giữa các dự án, giữa các thời kì của cùng một dự án, nhưng nói chung, đạt được kết quả tốt nhất đối với mục tiêu này thường phải hi sinh một hoặc hai mục tiêu còn lại. Trong quá trình quản lý dự án, Ban QLDA luôn mong muốn đạt được một cách tốt nhất tất cả các mục tiêu đã đặt ra và cố gắng đạt được sự kết hợp tốt nhất giữa cả 3 mục tiêu, dù có sự đánh đổi mục tiêu hay không. Công tác Quản lý dự án của Ban bao gồm các nội dung như quản lý thời gian và tiến độ dự án, quản lý chi phí, quản lý chất lượng dự án, giám sát và đánh giá dự án kéo dài trong các công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, kết thúc đầu tư thuộc giai đoạn thực hiện đầu tư xây dựng. Trong tất cả các nội dung trên thì quản lí về thời gian, chất lượng và chi phí là ba nội dung quan trọng nhất. Do đó, trong phần này s tập trung vào đánh giá công tác quản lý thời gian, chi phí và chất lượng ở Ban QLDA 2.2.3.1 Phân tích chỉ tiêu tiến độ thực hiện dự án. Mục đích của quản lý thời gian là làm sao để dự án hoàn thành đúng thời hạn trong phạm vi ngân sách và nguồn lực cho phép, đáp ứng những yêu cầu đã định về chất lượng. Quản lý thời gian về cơ sở để giám sát chi phí cũng như các nguồn lực khác - 57 - HV: TỐNG THỊ THU HÀ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ cần cho công việc của dự án. Bởi vậy Ban QLDA luôn luôn chú trọng đặc biệt đến công tác này. Công tác quản lý tiến độ do phòng Kỹ thuật chịu trách nhiệm chính. Tiến độ dự án do phòng Kĩ thuật kết hợp với các nhà thầu lập dựa trên đặc điểm cụ thể của từng dự án. Qua bảng tiến độ thi công dự án mà Ban có thể tiến hành công tác kiểm tra giám sát của mình và kịp thời điều chỉnh cũng như các biện pháp xử lý khi cần thiết đối với các sai phạm do lỗi của các nhà thầu. Công cụ quản lý chủ yếu của Ban là qua sơ đồ GANTT là một trong những công cụ cổ điển nhất mà vẫn được sử dụng phổ biến trong quản lý tiến độ thực hiện dự án. Sơ đồ này được xây dựng vào năm 1 1 bởi Henry L. Gantt, một trong những nhà tiên phong về lĩnh vực quản lý khoa học. Bảng 2.3:Ví dụ về uản lý dự án đối với công trình khoan giếng MSP-465 TT Công tác Mô tả Công tác hời gian (tháng) 1 A Mua vật tư thiết bị, đấu thầu, chọn nhà thầu theo phần việc trong thiết kế - 8 2 B Địa chất công trình, địa chấn phân giải cao - 3 3 C Chọn vị trí đặt giếng A 4 4 D Ra nhiệm vụ thiết kế giếng B 1 5 E Thiết kế giếng C 4 6 F Đưa giàn khoan vào vị trí đặt giếng, lắp đặt các thiết bị khoan trên giàn. Vận chuyển con người, hang hóa, vật tư khoan ra giàn khoan D 1 7 G Khoan cột ống 508mm E 1 8 H Khoan cột ống 340mm F 2 9 I Khoan cột ống 245mm G 5 10 J Khoan cột ống 194mm H 3 11 K Khoan thân trần 165.1 I 2 12 L Công tác thử vỉa, bắn mìn gọi dòng J 4 13 M Kết thúc quá trính thi công và đưa giếng vào vận hành K 2 - 58 - HV: TỐNG THỊ THU HÀ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hình 2.4 ơ đồ tiến độ thực hiện công việc khoan thă dò và khai thác dầu khí Thờigian (tháng) TT Công tác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 A- Mua vật tư thiết bị, đấu thầu, chọn nhà thầu 2 B- Địa chất công trình, địa chấn phân giải cao 3 C- Chọn vị trí đặt giếng 4 D- Ra nhiệm vụ thiết kế giếng 5 E- Thiết kế giếng 6 F- F- Đưa giàn khoan vào vị trí đặt giếng, lắp đặt các thiết bị khoan trên giàn. Vận chuyển con người, hàng hóa, vật tư khoan ra giàn khoan 7 G- Khoan cột ống 508mm 8 H- Khoan cột ống 340mm 9 I- Khoan cột ống 245mm 10 J- Khoan cột ống 194mm 11 K- Khoan thân trần 165.1 12 L- Công tác thử vỉa, bắn mìn gọi dòng 13 M- Kết thúc quá trính thi công và đưa giếng vào vận hành 30 31 29 32 28 33 27 34 26 35 25 36 24 37 23 38 22 21 20 19 18 17 16 Chương trình công tác Thực tế thực hiện Công tác Trên hình 2.5 ta nhận thấy rằng các công tác A-B-C-F-I-K-L đã làm thay đổi thời gian thi công của dự án khoan thăm dò và khai thác dầu khí. Trong đó công - 59 - HV: TỐNG THỊ THU HÀ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ việc A-C làm giảm thời gian thi công còn các công việc B-F-I-K-L làm chậm tiến độ của dự án mà nguyên nhân là do yếu tố khách quan và chủ quan gây ra. Nguyên nhân khách quan dẫn tới việc chậm tiến độ khi thi công các công việc trên là do là công tác dưới lòng đất, nhiều rủi ro, sự cố địa chất không lường trước được như: mất dung dịch, kẹt ống chống, khoan vào vùng có đất đá chặt xít, làm cho tốc độ khoan chậm nên đã phải kéo dài thời gian thi công. Nguyên nhân chủ quan, trong quá trình thi công do không kiểm soát kỹ làm cho quỹ đạo giếng không đi đúng hướng, do máy móc, thiết bị khoan lúc đầu không kiểm soát kỹ, thời gian làm việc căng thẳng do đặc thù của ngành phải làm việc 24/24 tiếng với áp lực caodẫn đến trong quá trình thi công có sai sót là không thể tránh khỏi. Ban QLDA thực hiện quản lý thời gian và tiến độ thực hiện đầu tư bắt đầu ngay từ công tác chuẩn bị đầu tư và càng chặt ch hơn trong công tác thực hiện đầu tư. Đầu tiên là xác định những công việc cần phải thực hiện trong dự án, thứ tự công việc, xác định thời gian thực hiện, thời gian kết thúc công việc và thời gian hoàn thành dự án. Tùy theo từng dự án thì số lượng công việc cũng như công việc có thể khác nhau nhưng trong hầu hết tất cả các dự án mà Ban quản lý đều có những công việc cơ bản như: Công tác khảo sát, thiết kế kĩ thuật xây dựng công trình, dự toán: Đây là công tác đặt nền móng bắt đầu cho quá trình thực hiện giai đoạn thực hiện đầu tư xây dựng dự án. Nó bao gồm các phần việc nhỏ: Lập đề cương khảo sát. Thiết kế và tổng dự toán. Thẩm định lại thiết kế và tổng dự toán. Công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu: Việc thực hiện công tác này có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thi công cũng như chi phí và thời gian thực hiện dự án. Đây là công tác quan trọng nhất trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Các BQL cần phải lưu ý công tác này nhất là đối với việc đấu thầu mua sắm thiết bị cần phải tiến hành trước khi đấu thầu xây lắp. Cần phải quy định rõ ràng trong việc cấp - 60 - HV: TỐNG THỊ THU HÀ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ hành không để ảnh hưởng đến công tác thi công xây lắp. Nhiều dự án trong khi đang tiến hành xây lắp phải dừng lại do tiến độ cung cấp thiết bị không đáp ứng kịp thời. Công tác thi công xây dựng công trình: Sau khi tìm được nhà thầu thực hiện, Ban QLDA bàn giao lại gói thầu cho nhà thầu và các nhà thầu tiến hành thực hiện thi công công trình.Đây là công tác quan trọng nhất để thực hiện dự án, chiếm một thời gian dài nhất trong toàn bộ chu trình quản lý dự án và điều quan trọng hơn là quyết định chất lượng công trình xây dựng, thời hạn xây dựng theo kế hoạch. Công tác giám sát thi công công trình: Công tác này được thực hiên song song cùng với công tác thi công xây dựng, để nhằm đảm bảo quá trình thi công được diễn ra đúng tiến độ, đúng thời gian cho phép, đúng chất lượng và theo đúng chi phí đã được duyệt. Công tác nghiệm thu công trình: Khi công việc xây lắp hoàn thành, bên thầu thông báo lại với Ban QLDA. Ban QLDA s tiến hành nghiệm thu công trình. Nếu thấy hợp lí, Ban QLDA s tiến hành thanh toán cho bên thầu. Trong các công việc cơ bản này s có những công việc nhỏ. Để quản lý tốt thời gian và tiến độ thực hiện công việc, Ban QLDA chia các công việc thành mảng và tiến hành quản lí theo từng giai đoạn. Trước đó, Ban QLDA cũng cần phải xác định được thời gian hoàn thành từng công việc và thứ tự thực hiện các công việc như thế nào. Điều này tùy thuộc vào từng dự án, về quy mô cũng như yêu cầu của từng dự án. Trong công tác Chuẩn bị đầu tư: Về cơ bản, công tác khảo sát thiết kế, tổng dự toán được thực hiện gần như song song với công tác chuẩn bị vị trí đặt giếng. Sau khi đã được Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam phê duyệt, Ban QLDA tiến hành khảo sát điều kiện địa chất , chọn vị trí đặt giếng của dự án, tiếp theo đó một mặt tiến hành lập thiết kế kĩ thuật tổng dự toán,. Trong khoảng thờì gian thiết kế chi tiết và lập dự toán, Ban QLDA tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng. Trong thời gian thực hiện công tác này,Ban QLDA luôn luôn phải đối mặt với việc chậm trễ trong tiến độ thi công công trình. Nếu thực hiện các công việc trong công tác này không tốt s gây ra việc làm tăng thời gian thi công ảnh hưởng - 61 - HV: TỐNG THỊ THU HÀ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ đến tiến độ thi công. Ví dụ như trong Lập thiết kế kĩ thuật tổng dự toán, nếu như công việc này không đạt yêu cầu s dẫn đến việc phải chỉnh sửa nhiều lần, làm cho tiến độ dự án bị chậm lại. Một số đơn vị thực hiện đã khảo sát qua loa, không đúng quy trình kỹ thuật, vì lợi nhuận nhiều đơn vị khảo sát đã bỏ qua một số mũi khoan theo quy định, dùng phương pháp nội suy để có các số liệu về địa chất ... từ đó dẫn đến số liệu khảo sát không chính xác, không đúng với thực tế. Bên cạnh đó việc phê duyệt dự toán và thiết kế mất nhiều thời gian vì phải trình đi nhiều nơi. Các kỳ họp của Ban quản lý vẫn mang tính chất sơ sài nên khi ngân sách được phê duyệt rồi vẫn còn phải chỉnh sửa gây mất nhiều thời gian làm giảm tiến độ. Dưới đây là bảng tổng hợp những sai sót thường xảy ra trong công tác thiết kế và dự toán. Bảng 2.4 Các Sai sót trong công tác thiết kế và dự toán TT Các sai sót thường gặp Mức độ Chậ tiến độ 1 Sai sót trong các bản thiết kế >31% 1 tháng 2 Thiết kế chưa tính đến các QH tương lai >46% 2 tháng 3 TK vượt quá yêu cầu, gây lãng phí vốn XD >21% 1 tháng 4 Thiếu thiết kế chi tiết >66% 2 tháng 5 Thiếu dự toán, chi tiết >66% 1 tháng 6 Dự toán không chính xác, sai >48% 1 tháng 7 Thiết kế không đồng bộ, tương thích >46% 1.5 tháng 8 Dự toán xây dựng có đơn giá không phù hợp >55% 1 tháng (Nguồn: Phòng Kĩ thuật) Như vậy có thể thấy rằng các dự án chậm tiến độ là do nhiều nguyên nhân. Về công tác quản lý dự án của Ban thì lý do chính là: đối với một số công trình dự án Ban chưa có quyền bắt các bên thực hiện mà chỉ mang tính chất thương lượng, vì các bên thực hiện ngoài việc làm cho dự án này còn phải thực hiện cho dự án khác Trong giai đoạn 2007-2012 Liên doanh Việt –Nga Vietsovpetro đã giao cho các Ban QLDA quản lí tất cả 50 công trình các loại trong đó số công trình chậm trễ do: - 62 - HV: TỐNG THỊ THU HÀ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Do năng lực giám sát của cán bộ còn yếu kém. Chưa có sự phối hợp linh hoạt với các Xí nghiệp là thành viên của Vietsovpetro nên công tác thi công còn chưa được đáp ứng yêu cầu. Ban quản lý dự án không được giao quyền mà tất cả các công việc đều phải xin ý kiến chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc. Chính vì những lí do này nên trên thực tế hầu hết các dự án khoan thăm dò và khai thác dầu khí mà Ban QLDA trực tiếp quản lý thường gặp phải khó khăn dẫn đến chậm tiến độ. Điển hỉnh như: Khi một nhiệm vụ được giao cho bên Viện NC&TK làm trong tháng 10 nhưng do khối lượng công việc của Viện trong tháng đó phải làm cho dự án khác nên việc thực hiện gắp là rất khó khăn chính vì thế mà ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Bên cạnh đó các công trình khoan thăm dò và khai thác dầu khí đều năm chơi vơi giữa trời nên chịu ảnh hưởng của điều kiện thời tiết, khí hậu, vì dụ khi gặp bão các công trình đó phải ngừng thi công để chờ thời tiết dẫn tới làm chậm tiến độ thi công. Ngoài ra no còn chịu ảnh hưởng rất lớn tù điều kiện địa chất vì khi khoan vào trong long đất đến vài nghìn mét nên ta không nhìn thấy chinh xác được các rủi ro có thể gặp phải để mà tránh như khi làm việc trên mặt đất. Đối với công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu, đây là công tác có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của công trình cũng như thời gian thi công và chi phí dự án. Ban QLDA cũng rất chú trọng trong việc tổ chức và quản lý hoạt động đấu thầu, nhưng đây là một công tác nhậy cảm và phức tạp nên thường xuyên xảy ra những sai sót. Sai sót này xuất phát từ những nguyên nhân từ phía các nhà thầu cũng như nguyên nhân từ chính Ban QLDA trong quá trình tổ chức đấu thầu, bên cạnh đó là những nguyên nhân khác như quá trình thẩm định Kết quả đấu thầu...Theo thống kê của phòng đấu thầu, nguyên nhân xuất phát từ phía các nhà thầu chiếm khoảng 60%, 30 % xuất phát từ Ban QLDA, và 10% còn lại là các lý do khác. - 63 - HV: TỐNG THỊ THU HÀ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 60% 30% 10% Từ phía nhà thầu Từ phía Ban QLDA Nguyên nhân khác ình 2.5 : Thống kê tỉ lệ các sai sót Trên thực tế, một số gói thầu xây lắp, đấu thầu thường bị kéo dài so với kế hoạch, hầu hết các gói thầu từ thời gian lập hồ sơ mời thầu đến khi có kết quả đấu thầu vượt kế hoạch thông thường từ 1 đến 4 tháng. Nguyên nhân chủ yếu do chưa kiểm tra kỹ từ khi chuẩn bị đấu thầu đến quá trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu, xét thầu nên phải điều chỉnh và thẩm định kết quả đấu thầu kéo dài vì phải xử lý các tình huống trong đấu thầu. Điển hình như: Khi đấu thầu thi công khoan xiên để chống ông 245mm thì tiên lượng của hồ sơ dự thầu của các nhà thầu khác so với tiên lượng theo hồ sơ mời thầu. Khi đó tổ xét thầu phải mất nhiều thời gian kiểm tra lại khối lượng, do trong tổng dự toán đơn vị thiết kế tính thiếu hạng mục như đo LWD trong quá trình khoan hay sau khi khoan khâu thẩm định cũng không phát hiện ra nên khối lượng của hồ sơ mời thầu lấy từ khối lượng của tổng dự toán đã bị thiếu hạng mục đó. Sau khi kiểm tra lại thì giá của nhà thầu dự thầu tính đúng, tính đủ theo quy định và có dự thầu thấp nhất mà vẫn cao hơn giá gói thầu đã được phê duyệt, mà theo quy định của Luật đấu thầu thì giá trúng thầu không được vượt quá giá gói thầu được phê duyệt. Do đó, Ban QLDA phải trình Cá bên Liên doanh phê duyệt hiệu chỉnh lại tổng dự toán cũng như giá trị gói thầu trong kế hoạch đấu thầu và sau hơn 3 tháng thì mới lựa chọn được nhà thầu trúng thầu. Trong công tác thực hiện đầu tư: Sau khi kết thúc công tác chuẩn bị đầu tư và chọn được nhà thầu thi công xây dựng, - 64 - HV: TỐNG THỊ THU HÀ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ban QLDA bàn giao lại cho bên nhà thầu thưc hiện theo thiết kế kỹ thuật đã có. Song song với việc thi công của nhà thầu, Ban QLDA tiến hành giám sát thi công để đảm bảo quá trình thi công diễn ra đúng tiến độ, đúng thời gian đã dự tính và đảm bảo về chất lượng cũng như chi phí được duyệt. Trên thực tế thì có rất nhiều công trình gặp nhiều sai sót vướng mắc, vì thế thường gây chậm tiến độ của công trình. Thứ nhất: Công tác thi công xây dựng dự án thường kéo dài rất lâu vì thế thường bị ảnh hưởng rất nhiều bởi yếu tố khách quan như thời tiết, khí hậu, các yếu tố ảnh hưởng về mặt kinh tế như giá thành nguyên vật liệu tăngĐiều này ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình, làm giảm chất lượng và làm tăng chi phí của dự án. Các rủi ro phát sinh từ những nguyên nhân này thường khó có thể hạn chế được, vì thế Ban QLDA thường phải nghiên cứu các giải pháp nhằm dự đoán và khắc phục những tổn thất mà nó gây ra. Thứ hai: Do những sai sót trước đó trong quá trình lập dự án, quá trình khảo sát, thiết kế hay dự toán, mà Ban QLDA hay bên giám sát không phát hiện ra, làm ảnh hưởng đến quá trình thi công công trình. Thứ ba: Do ý thức và năng lực yếu kém của nhà thầu, vì thế trong một số hạng mục nhà thầu hoàn thành không đạt yêu cầu, vì thế trong giá trình kiểm tra giám sát, Ban QLDA phát hiên ra sai sót nên đã yêu cầu nhà thầu làm lại. Điều này gây chậm tiến độ thi công và ảnh hưởng đến việc xây dựng hạng mục tiếp theo của công trình. Bên cạnh đó, một lý do khiến chậm quá trình thi công đó là: Các nhà thầu xây lắp do phải thi công nhiều công trình khoan cùng một thời điểm nên lực lượng thi công của các nhà thầu bị dàn trải, thiếu cán bộ chủ chốt và công nhân lành nghề, điều này đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện đã cam kết. Do số lượng dự án nhiều, khối lượng công việc lớn nên khả năng đáp ứng theo yêu cầu của chủ đầu tư về nhân lực, máy móc thiết bị, về tiến độ là hết sức khó khăn. - 65 - HV: TỐNG THỊ THU HÀ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Bảng 2.5: Những vướng mắc thường gặp trong quá trình thi công TT Những vướng mắc Mức độ Chậ tiến độ 1 Ảnh hưởng của điều kiện khách quan 98% >3 tháng 2 Sai sót trong các khâu trước 60% > 4 tháng 3 Do ý thức và năng lực nhà thầu yếu kém 30% 2 tháng. 4 Do nhà thầu ôm đồm quá nhiều công trình 70% >2 tháng Nguồn: Phòng Kỹ thuật. Sai sót, vướng mắc thường xẩy ra trong tất cả các công việc của quá trình thực hiện dự án.Nguyên nhân cũng từ nhiều phía, có thể là những nguyên nhân khách quan khó có thể khắc phục, nhưng cũng có thể là những nguyên nhân chủ quan do tinh thần trách nhiệm của cán bộ công nhân viên hay do nặng lực yếu kém của nhà thầu. Vì vậy để giảm bớt những rủi ro và những thiệt hại mà nó gây ra, Ban QLDA thường phải đẩy cao công tác thẩm định, giám sát. Đối với những rủi ro mà nguyên nhân là những điều kiện khách quan, vì thế chúng vẫn tồn tại và khó có thể hạn chế.ban QLDA cần phải có những phương pháp nhằm giảm bớt thiệt hại như: đo lường, phân tích đánh giá lại rủi ro một cách liên tục, xây dựng kế hoạch để đối phó làm giảm mức độ thiệt hại khi nó xẩy ra.Ngoài ra ban QLDA cũng nên sử dụng biên pháp bảo hiểm nhằm dịch chuyển và giảm bớt mức độ thiệt hại đối với những loại rủi ro này. Bên cạnh đó thì cũng có những rủi ro xẩy ra do năng lực yếu kém của các cán bộ trong Ban QLDA, hay trong đơn vị tư vấn khảo sát, giám sát hay của bên nhà thầu. Đối với những rủi ro này, ban QLDA cần phải khắc phục triệt để thông qua việc lựa chọn bên tư vấn, bên nhà thầu thực hiện dự án, đồng thời bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ của mình. Trong công tác kết thúc đầu tư: Sau khi công tác thực hiện đầu tư hoàn thành, nhà thầu s báo cáo lại với Ban QLDA, ban s tiến hành nghiệm thu công trình. Ban QLDA s tiến hành kiểm tra, nghiệm thu công trình trên cơ sở báo caó giảm sát thực hiện thi công, trên tổng khối lượng xây lắp và chi phí. Nếu thấy hợp lý, Ban s tiến - 66 - HV: TỐNG THỊ THU HÀ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ hành thanh toán cho bên nhà thầu.Công tác này nhìn chung thường không gặp vấn đề gây ảnh hưởng nhiều đến tiến độ dự án. 2.2.3.2 Phân tích chỉ tiêu chất lượng thực hiện sự án Quản lý chất lượng dự án là tập hợp các hoạt động của chức năng quản lý, là một quá trình nhằm đảm bảo cho dự án thỏa mãn tốt nhất các yêu cầu và mục tiên đề

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf000000271625_8604_1951905.pdf
Tài liệu liên quan