Luận văn Thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài thông qua thị trường chứng khoán Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DÒNG VỐN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP NƯỚC

NGOÀI . 01

1.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự dịch chuyển dòng vốn quốc tế . 01

1.2. Tác động của dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài đếnsự phát triển nền

kinh tế . 03

1.2.1. Đặc trưng của dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài . 03

1.2.1.1. Tính thanh khoản .03

1.2.1.2. Tính bất ổn . 03

1.2.1.3. Tínhđa dạng .03

1.2.2. Ảnh hưởng củadòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài đến nền kinh tế . 04

1.2.3. Lợi ích và rủi ro trong việc tiếp cận dòng vốn FPI . 08

1.2.3.1. Lợi íchcủa dòng vốn FPI .08

1.2.3.2. Những rủi ro của dòng vốn FPI .09

1.3. Thực trạng và xu hướng của dòng vốn FPI chảy vào các thị trường đang nổi

giai đoạn 1990 – 2006. 10

1.3.1. Thực trạng và xu hướng của dòng vốn FPI chảy vào các thị trường đang nổi

giai đoạn 1990 – 2006. 10

1.3.2. Đặc điểm của dòng vốn FPI chảy vào các các thị trường đang nổi giai đoạn

1990 – 2006. . 14

1.4. Kinh nghiệm thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trong tiến trình

hội nhập kinh tế quốc tế ở một số quốc gia trên thế giới . 17

1.4.1. Bài học kinh nghiệm từ thực trạng thu hút dòng vốn FPI ở Thái Lan . 19

1.4.2. Trung Quốc thành công trong việc điều tiết sự di chuyển dòng vốn FPI (phụ

lục số 5) . 20

1.4.3. Nhận xét chung về việc thu hút dòng vốn FPI ở Thái Lan và Trung Quốc 21

Kết luận chương 1. 23

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT DÒNG VỐN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP NƯỚC

NGOÀI TRÊN TTCK VIỆT NAM THỜI GIANQUA. 24

2.1. Bối cảnh chung của nền kinhtế Việt Nam giai đoạn 2001 - 2006 . 24

2.1.1. Những thànhtựu đạt được. 24

2.1.2. Hạn chế và tồn tại . 25

2.2. Kết quả thu hút dòng vốn đầu tưgián tiếp nước ngoài trên TTCK Việt Nam

thời gian qua. 26

2.2.1. Môi trường đầu tư trở nên hấpdẫn hơn . 26

2.2.2. Kết quả thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài thông qua TTCK Việt

Nam thời gian qua. 33

2.2.2.1. Niêm yết CK trên TTCK quốc tế .34

2.2.2.2. Thông qua các quỹ đầu tư quốc tế .39

2.3. Đánh giá vai trò nhà đầu tư nước ngoài đối với sự phát triển thị trường

chứng khoán Việt Nam (phụ lục số 01). . 47

2.4. Đánh giá vai trò của dòng vốn FPI đối với sự tăng trưởng GDP của Việt

Nam (phụ lục số 02). . 51

Kết luận chương 2 . 57

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THU HÚT DÒNG VỐN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP NƯỚC

NGOÀI THÔNG QUA TTCK VIỆT NAM. 58

3.1. Xu hướng dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài chảy vào Việt Nam khi Việt

Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới. 58

3.1.1. Triển vọng bùng nổ đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam . 58

3.1.2. Thời cơ và thách thức khi Việt Nam hội nhập tài chính quốc tế. 59

3.1.2.1. Thời cơ.59

3.1.2.2. Những thách thức.60

3.2. Giải pháp thu hút dòng vốnđầu tư gián tiếp nước ngoài thông qua TTCK

Việt Nam . 61

3.2.1. Phát triểnTTCK Việt Nam. 63

3.2.1.1. Hoàn thiện hơn nữa khung pháp lý nhằm khuyến khích tổ chức và cá nhân

tham gia vào TTCK Việt Nam .63

3.2.1.2. Tăng cung CK cho thị trường về số lượng, chất lượng và chủng loại .63

3.2.1.3. Nâng cao chất lượng hoạt động của các Sở giao dịch và Trung tâm lưu ký CK

.64

3.2.1.4.Nâng cao năng lực quảnlý nhà nước đối với TTCK.65

3.2.1.5. Sở giao dịch CK nên đăng ký một mã số BIS (Bank Identifier Code) .66

3.2.1.6. Khuyến khích phát triểncác quỹ đầu tư trong nước .66

3.2.1.7. Thành lập các tổ chức định mức tín nhiệm .67

3.2.2. Khuyến khích các nhà đầu tư quốc tế tham gia vào TTCK Việt Nam. 67

3.2.2.1. Tăng cường thu hút nhiều quỹ ĐTNN tham gia vào TTCK Việt Nam .67

3.2.2.2. Tăng cường hợp tác Quốc tế .68

3.2.2.3. Bảo đảm môi trường kinh tế vĩ mô ổn định cho việc thu hút dòng vốn FPI

.68

3.2.2.4. Mở room đến 100% cho DN niêm yết không thuộc ngành nghề đầu tư có điều

kiện .68

3.2.2.5. Quảng bá thông tin về đầu tưtại Việt Nam trên trường quốc tế .70

3.2.3. Kiểm soát nhằm hạn chế sự đảo ngượcdòng vốn. 71

3.2.3.1. Kiểm soát trực tiếp.72

3.2.3.2. Kiểm soát gián tiếp .73

Kết luận chương 3 . 75

KẾT LUẬN CHUNG . 76

PHỤ LỤC

Phụ lục 01:Số liệu quy mô giao dịch tổng hợp qua các tháng từ năm 2000

–2006.

Phụ lục 02: Đánh giá vai trò của dòng vốn FPI đối với sự tăng trưởng GDP của

Việt Nam.

Phụ lục 03: Khủng hoảng tài chính - tiền tệ ởmột số nước đang phát triển trong

thập kỷ 1990.

Phụ lục 04: Trung Quốc thành công trong việc điều tiết sự di chuyển dòng vốn

FPI.

Phụ lục 05:Tình hình hoạt động của thị trườngchứng khoán Việt Nam kể từ khi

thành lập và đi vào hoạt động cho đến nay.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

pdf112 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 08/06/2013 | Lượt xem: 3308 | Lượt tải: 32download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài thông qua thị trường chứng khoán Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài thông qua thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf
Tài liệu liên quan