Luận văn Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp in xây dựng

MỤC LỤC

 

Lời cảm ơn

Mục lục

Lời mở đầu

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành ở Doanh nghiệp

I. Chi phí sản xuất và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất.

1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất.

1.1 Chi phí sản xuất.

1.2 Phân loại sản xuất.

2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và căn cứ xác định

2.1 Khái niệm

2.2 Căn cứ xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất

3. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất.

3.1 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

3.2. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp.

3.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung.

3.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn Doanh nghiệp.

4. Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ

4.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

4.2 Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng hoàn thành tương đương.

4.3 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức.

II. Giá thành sản phẩm và các phương pháp tính giá thành.

1. Giá thành sản phẩm và các loại giá thành sản phẩm.

1.1 Khái niệm giá thành.

1.2 Các loại giá thành sản phẩm.

2. Đối tượng tính giá thành và căn cứ xác định

3. Các phương pháp tính giá thành.

3.1 Phương pháp tính giá thành giản đơn.

3.2 Phương pháp tính giá thành phân bước.

3.3 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng.

Chương 2: Thực trạng về tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp in xây dựng.

I. Đặc điểm chung của xí nghiệp in xây dựng.

1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp in và xây dựng.

2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ của xí nghiệp in xây dựng.

2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh.

2.2 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất.

3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp in xây dựng.

4. Bộ máy kế toán của xí nghiệp in xây dựng

II. Tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp in xây dựng.

1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở xí nghiệp in xây dựng.

1.1 Đặc điểm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất ở xí nghiệp in xây dựng.

1.2 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất.

1.3 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất.

1.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp.

2. Đánh giá sản phẩm làm dở ở xí nghiệp in xây dựng.

3. Kế toán tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp in xây dựng.

3.1 Đối tượng tính giá thành

3.2 Kỳ tính giá thành

3.3 Phương pháp tính giá thành sản phẩm.

Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp in xây dựng.

I. Những ưu điểm và những mặt cần tiếp tục hoàn thiện.

1. Ưu điểm.

2. Những mặt hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện.

II. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp in xây dựng.

Kết luận

 

doc69 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 15/06/2013 | Lượt xem: 1116 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp in xây dựng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp In Xây dựng.DOC
Tài liệu liên quan