Luận văn Xây dựng hệ thống điều khiển máy tính từ xa sử dụng công nghệ bluetooth

MỤC LỤC

Danh sáchhình.12

Danh sáchbảng.16

PHẦN I. BLUETOOTH.18

Chương 1 : Tổng quan vềcôngnghệBluetooth.19

1.1 Bluetooth là gì?.19

1.2 Tại sao có tên Bluetooth?.19

1.3 Lịch sửphát triển của Bluetooth.19

Chương 2 : Các tầnggiao thức của Bluetooth.21

2.1 Bluetooth Radio.22

2.2 Baseband.23

2.2.1 Network topology.23

2.2.2 Liên kết SCO vàACL.25

2.2.3 Địa chỉthiết bị.25

2.2.4 Định dạng gói tin.26

2.2.5 Quản lý trạng thái.26

2.2.6 Thiết lập kết nối.27

2.2.7 Các chế độkết nối:.28

2.2.8 Những chức năng khác của Baseband.28

2.3 Link Manager Protocol.29

2.4 Host Controller Interface.29

2.4.1 Những thành phần chức năng của HCI.29

2.4.2 Các lệnh HCI.31

2.4.3 Các sựkiện, mãlỗi, luồng dữliệu HCI.31

2.4.4 Host Controller Transport Layer.32

2.5 Logical link control and adaption protocol(L2CAP).32

2.5.1 Những yêu cầu chức năng của L2CAP.33

2.5.2 Những đặc điểm khác của L2CAP.33

KHOA CNTT – ĐH KHTN

2.6 RFCOMM Protocol.34

2.7 Service Discovery Protocol.34

2.7.1 Thiết lập giao thức SDP.35

2.7.2 Các dịch vụSDP.36

2.7.3 Tìmkiếm dịch vụ.36

2.7.4 Data element.37

Chương 3 : Ưu điểm vàkhuyết điểm của Bluetooth.38

3.1 Ưu điểm.38

3.2 Khuyết điểm.38

3.3 So sánh Bluetooth với một sốcông nghệkhông dây khác.39

3.3.1 Bluetooth và WiFi.39

3.3.2 Bluetooth và Hồng ngoại.42

Chương 4 : Tầm ứngdụngvàtương lai của Bluetooth.45

4.1 Tầm ứng dụng.45

4.1.1 Thiết bịthông minh.45

4.1.2 Thiết bịtruyền thanh:.46

4.1.3 Thiết bịtruyền dữliệu.47

4.1.4 Các ứng dụng nhúng.49

4.1.5 Một số ứng dụng khác.50

4.2 Tương lai của Bluetooth.51

4.2.1 Bluetooth sẽthay thếcái gì?.51

4.2.2 Chính phủbảo trợBluetooth ?.52

4.2.3 Bluetooth là một công nghệmởhay độc quyền.52

4.2.4 Ai sẽhưởng lợi từBluetooth ?.53

4.2.5 Tương lai của Bluetooth.54

PHẦN II. SYMBIAN.56

Chương 5 : Tổng quan vềhệ điều hành Symbian và Series 60.57

5.1 Khái niệm vềSymbian.57

5.2 Lịch sửphát triển của Symbian.57

KHOA CNTT – ĐH KHTN

5.3 Kiến trúc của hệ điều hành Symbian.59

5.3.1 Symbian OS kernel.60

5.3.2 Middleware.60

5.3.3 Application Engine.60

5.3.4 User Interface framework.61

5.3.5 Synchronization technology.61

5.3.6 Java vitual machine implementation.61

5.4 Giới thiệu Series 60.61

Chương 6 : Một sốvấn đềkhi xây dựng ứng dụng trên Symbian.65

6.1 C++ trên Symbian.65

6.1.1 Các kiểu dữliệu.65

6.1.2 Các qui ước đặt tên.67

6.2 Quản lý bộnhớ.71

6.2.1 Các vấn đềvềbộnhớcần biết khi lập trình trên các thiết bịdi động.72

6.2.2 Cách quản lý, hạn chếlỗi “out of memory”.73

6.2.3 Bài học cần nhớ.80

Chương 7 : Lập trình giao tiếp Bluetooth trên Symbian.82

7.1 Tổng quan vềBluetooth API.82

7.1.1 Phân nhómcác hàmBluetooth API.84

7.1.2 Quan hệgiữa cácnhómBluetooth API.84

7.2 Bluetooth socket.85

7.2.1 Mởvà cấu hình Bluetooth socket.86

7.2.2 Xây dựng Bluetooth server socket.89

7.2.3 Xây dựng Bluetooth client socket.93

7.2.4 Trao đổi dữliệu thông qua Bluetooth socket.95

7.3 Một số định nghĩa thông dụng liên quan đến Service DiscoveryProtocol

(SDP).97

7.4 Bluetooth Service DiscoveryDatabase.98

7.5 Bluetooth Service DiscoveryAgent.105

KHOA CNTT – ĐH KHTN

7.6 Bluetooth Security Manager.108

7.7 Bluetooth Device Selection UI.111

7.8 Cấu hình phần cứng Bluetooth cho máy ảo:.115

7.8.1 Sựkhác nhau giữa Bluetooth của máy ảo và thiết bịthật.116

7.8.2 Cài đặt và cấu hình thiết bịBluetooth.117

PHẦN III. ỨNG DỤNG MINH HỌA.119

Chương 8 : Phân tích và thiết kế ứng dụng điều khiển máy tính từxa.120

8.1 Khảo sát hiện trạng.120

8.2 Phântích và xác định yêu cầu.121

8.3 Xây dựng môhình Use-case.122

8.3.1 Xác định Actor và Use case.122

8.3.2 Môhình Use-case.125

8.4 Đặc tảUse case.129

8.4.1 Connect.129

8.4.2 Turn off.130

8.4.3 Control Mouse.130

8.4.4 Control Media Player.133

8.4.5 Control Power point.140

8.4.6 Sleep,Wakeup.142

8.4.7 Shortcut Key.143

8.5 Thiết kếlớp.145

8.5.1 Thiết kếlớp trên client.145

8.5.2 Thiết kếlớp trên server.147

8.6 Xây dựng client, server và thiết kếtruyền, nhận dữliệu.148

8.6.1 Serverside.150

8.6.2 Clientside.151

8.6.3 Gởi và nhận dữliệu.154

8.7 Lưu đồhoạt động.155

8.7.1 Connect.155

KHOA CNTT – ĐH KHTN

8.7.2 Turn off.156

8.7.3 Control Mouse.157

8.7.4 Control Media Player.163

8.7.5 Control Powerpoint.179

8.7.6 Sleep,Wakeup.183

8.7.7 Shortcutkey.183

8.8 Thiết kếmàn hình.185

8.8.1 Thiết kếmàn hình trên client.185

8.8.2 Thiết kếmàn hình trên server.196

Chương 9 : Cài đặt và thửnghiệm.200

9.1 Cài đặt.200

9.2 Thửnghiệm.200

Chương 10 : Tổng kết.203

10.1 Kết luận.203

10.1.1 Kết quả đạt được.203

10.1.2 Hạn chế.203

10.2 Hướng phát triển.204

Phụlục A: Hướngdẫn sửdụngchương trình.205

Phụlục B: Hướngdẫn sửdụngemulator cho Series 60.214

Tài liệu tham khảo.221

pdf224 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 04/07/2013 | Lượt xem: 1325 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Xây dựng hệ thống điều khiển máy tính từ xa sử dụng công nghệ bluetooth, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfXây dựng hệ thống điều khiển máy tính từ xa sử dụng công nghệ bluetooth.pdf
Tài liệu liên quan