Mẫu Bản sơ kết thi đua cá nhân ( dành cho GV chuyên) học kỳ I

BẢN SƠ KẾT THI ĐUA CÁ NHÂN ( Dành cho GV chuyên)

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018 - 2019

Họ tên giáo viên: .Ngày tháng năm sinh: .

- Hộ khẩu thường trú: .

- Năm vào ngành: ;Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Chức vụ: .

- Nhiệm vụ được giao trong năm học: .

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Căn cứ vào chỉ tiêu kí đăng kí thi đua đầu năm học, trong học kì I vừa qua tôi tự đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ của bản thân như sau:

 

doc12 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 02/03/2019 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu Bản sơ kết thi đua cá nhân ( dành cho GV chuyên) học kỳ I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ọc 2018 - 2019. Căn cứ vào chỉ tiêu kí đăng kí thi đua đầu năm học, trong học kì I vừa qua tôi tự đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ của bản thân như sau: 1. Về tư tưởng chính trị: - Chấp hành tốt chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng, nhà nước, của ngành đề ra. - Chấp hành tốt sự phân công công việc của cơ quan. - Luôn yên tâm công tác, có trách nhiệm cao với công việc được giao, yêu nghề, mến trẻ. - Đoàn kết với bạn bè đồng nghiệp, giúp đỡ nhau trong công tác. 2. Công tác chuyên môn: - Thực hiện soạn, giảng đầy đủ, đúng chương trình thời khóa biểu, bài soạn có trước 3 ngày, soạn đúng đủ theo quy định của nhà trường. Nội dung đảm bảo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của môn học, bài học. Tích hợp nội dung BVMT, GDKNS, GDMT biển đảo, tăng cường lồng ghép giáo dục pháp luật trong các tiết học, môn học và HĐGDNGLL.. - Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình. Đổi mới phương pháp soạn, giảng để học sinh chủ động tiếp thu kiến thức. Kết hợp linh hoạt các phương pháp dạy học giúp giờ học nhẹ nhàng, hiệu quả. - Giảng bài nhiệt tình, có chất lượng, quan tâm tới mọi đối tượng học sinh trong lớp. - Lên lớp đúng giờ, dạy đúng chương trình, thời khoá biểu. - Chấm, chữa bài đúng quy định, đánh giá, nhận xét HS đúng theo thông tư 22. - Thực hiện nghiêm túc "Hai không" trong giáo dục. - Thường xuyên dự giờ thăm lớp, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. - Học sinh tích cực lao động dọn vệ sinh trường, lớp và các công trình công cộng nhằm hình thành ở các em những phẩm chất của người lao động mới: Yêu lao động, quý trọng người lao động, giúp các em có được các kỹ năng lao động phục vụ cho sinh hoạt và chuẩn bị cho học sinh các kỹ năng lao động cần thiết trong tương lai. - Tham gia tích cực các đợt hội giảng, chuyên đề, hội thảo do các cấp tổ chức. * Kết quả cụ thể môn học phụ trách: - Kết quả kiểm tra định kì cuối HKI: Điểm KHỐI I KHỐI II KHỐI III KHỐI IV KHỐI V Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ 10 9 8 7 6 5 Dưới 5 Tổng - Kiến thức, kỹ năng các môn học: Điểm KHỐI I KHỐI II KHỐI III KHỐI IV KHỐI V Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ T H C Tổng 3. Công tác khác: - Thực hiện tốt cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”,... - Vận động HS tham gia ăn bán trú số lượng : 08 em = 25,8 % so với chỉ tiêu đầu năm tăng 3 em. - 100% học sinh lớp của lớp được giáo dục bơi trong đó có số học sinh biết bơi tại nhà trường. - Tham gia tích cực công tác PCGD-XMC tại nhà trường, địa phương. - Luôn coi trọng việc giáo dục kĩ năng sống và hoạt động trải nghiệm cho học sinh. - Tham gia đầy đủ các đợt hội giảng, chuyên đề do nhà trường phân công. - Tham gia đầy đủ, tích cực các công việc khác của tổ, các đoàn thể trong nhà trường. - Tích cực tham gia các lớp học và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn và năng lực chuyên môn. - Thi GVG trường: Đạt. - ĐK Hội giảng: Đợt 1: 01 tiết -XL: 01 Giỏi. - Tổng số tiết dự giờ, thăm lớp: tiết. - Tham gia tự làm 01 đồ dùng dạy học có chất lượng phục vụ cho giảng dạy của lớp mình. Đạt giải ba. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 4. Phương hướng HKII: Duy trì và phát huy các ưu điểm đã đạt được như đã nêu trên. Tích cực ôn tập và nâng cao chất lượng các môn học, đặc biệt là môn Văn và Toán. Liên hệ chặt chẽ với PHHS trong giáo dục và giảng dạy. Kết hợp chặt chẽ và tranh thủ sự ủng hộ của các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường. Kết hợp tốt với đoàn đội và giáo viên bộ môn trong việc giáo dục các em. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 5. Ý kiến đề xuất: 5.1. Đối với đồng nghiệp (GVBM, GVCN khác): .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 5.2. Các tổ chức, đoàn thể: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 5.3. Đối với BGH nhà trường: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 6. Tự nhận: (HTSX nhiệm vụ được giao, HTT nhiệm vụ được giao, Hoàn thành nhiệm vụ được giao,) Hiệp Hòa, ngày 03 tháng 1 năm 2019 Nhận xét đánh giá của tổ Giáo viên ................................................................... .................................................................... .................................................................... Nguyễn Thị Thu Lý .................................................................... Cá nhân:. T/M TỔ Nguyễn Thị Nga TRƯỜNG TH HIỆP HÒA TỔ: 4 - 5 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hiệp Hòa, ngày 03 tháng 01 năm 2019 BẢN SƠ KẾT THI ĐUA CÁ NHÂN ( Dành cho GV buổi 2/ngày) HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018 - 2019 Tên tôi là: ................................................... Ngày tháng năm sinh: ................................................... Ngày vào ngành: ................................................... Chức vụ: ................................................... Nhiệm vụ được giao trong năm học: .................................................... Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Căn cứ vào chỉ tiêu kí đăng kí thi đua đầu năm học, trong HKI vừa qua tôi tự đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện công tác nhiệm vụ của bản thân như sau: 1. Về tư tưởng chính trị: - Chấp hành tốt chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng, nhà nước, của ngành đề ra. - Chấp hành tốt sự phân công công việc của cơ quan. - Luôn yên tâm công tác, có trách nhiệm cao với công việc được giao, yêu nghề, mến trẻ. - Đoàn kết với bạn bè đồng nghiệp, giúp đỡ nhau trong công tác. 2. Công tác chuyên môn: - Thực hiện soạn, giảng đầy đủ, đúng chương trình thời khóa biểu, bài soạn có trước 3 ngày, soạn đúng đủ theo quy định của nhà trường. Nội dung đảm bảo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của môn học, bài học. Tích hợp nội dung BVMT, GDKNS, GDMT biển đảo, tăng cường lồng ghép giáo dục pháp luật trong các tiết học, môn học và HĐGDNGLL.. - Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình. Đổi mới phương pháp soạn, giảng để học sinh chủ động tiếp thu kiến thức. Kết hợp linh hoạt các phương pháp dạy học giúp giờ học nhẹ nhàng, hiệu quả. - Giảng bài nhiệt tình, có chất lượng, quan tâm tới mọi đối tượng học sinh trong lớp. - Lên lớp đúng giờ, dạy đúng chương trình, thời khoá biểu. - Chấm, chữa bài đúng quy định, đánh giá, nhận xét HS đúng theo thông tư 22. - Thực hiện nghiêm túc "Hai không" trong giáo dục. - Thường xuyên dự giờ thăm lớp, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. - Học sinh tích cực lao động dọn vệ sinh trường, lớp và các công trình công cộng nhằm hình thành ở các em những phẩm chất của người lao động mới: Yêu lao động, quý trọng người lao động, giúp các em có được các kỹ năng lao động phục vụ cho sinh hoạt và chuẩn bị cho học sinh các kỹ năng lao động cần thiết trong tương lai. - Tham gia tích cực các đợt hội giảng, chuyên đề, hội thảo do các cấp tổ chức. * Kết quả cụ thể môn học phụ trách: Lớp Môn Sĩ số T H C SL % SL % SL % 3. Công tác khác: - Thực hiện tốt cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”,... - Vận động HS tham gia ăn bán trú số lượng : 08 em = 25,8 % so với chỉ tiêu đầu năm tăng 3 em. - 100% học sinh lớp của lớp được giáo dục bơi trong đó có số học sinh biết bơi tại nhà trường. - Tham gia tích cực công tác PCGD-XMC tại nhà trường, địa phương. - Luôn coi trọng việc giáo dục kĩ năng sống và hoạt động trải nghiệm cho học sinh. - Tham gia đầy đủ các đợt hội giảng, chuyên đề do nhà trường phân công. - Tham gia đầy đủ, tích cực các công việc khác của tổ, các đoàn thể trong nhà trường. - Tích cực tham gia các lớp học và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn và năng lực chuyên môn. - Thi GVG trường: Đạt. - ĐK Hội giảng: Đợt 1: 01 tiết -XL: 01 Giỏi. - Tổng số tiết dự giờ, thăm lớp: tiết. - Tham gia tự làm 01 đồ dùng dạy học có chất lượng phục vụ cho giảng dạy của lớp mình. Đạt giải ba. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 4. Phương hướng HKII: Duy trì và phát huy các ưu điểm đã đạt được như đã nêu trên. Tích cực ôn tập và nâng cao chất lượng các môn học, đặc biệt là môn Văn và Toán. Liên hệ chặt chẽ với PHHS trong giáo dục và giảng dạy. Kết hợp chặt chẽ và tranh thủ sự ủng hộ của các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường. Kết hợp tốt với đoàn đội và giáo viên bộ môn trong việc giáo dục các em. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 5. Ý kiến đề xuất: 5.1. Đối với đồng nghiệp (GVBM, GVCN khác): .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 5.2. Các tổ chức, đoàn thể: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 5.3. Đối với BGH nhà trường: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 6. Tự nhận: (HTSX nhiệm vụ được giao, HTT nhiệm vụ được giao, Hoàn thành nhiệm vụ được giao,) Hiệp Hòa, ngày 03 tháng 1 năm 2019 Nhận xét đánh giá của tổ Giáo viên ................................................................... .................................................................... .................................................................... Nguyễn Viết Thế .................................................................... Cá nhân:. T/M TỔ Nguyễn Thị Nga TRƯỜNG TH HIỆP HÒA TỔ: 4 - 5 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hiệp Hòa, ngày 03 tháng 01 năm 2019 BẢN SƠ KẾT THI ĐUA CÁ NHÂN ( Dành cho GV chuyên) HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018 - 2019 Họ tên giáo viên: ..........................................Ngày tháng năm sinh: ................ - Hộ khẩu thường trú: .................................................. - Năm vào ngành: ;Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: - Chức vụ: ................................................... - Nhiệm vụ được giao trong năm học: .................................................... Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Căn cứ vào chỉ tiêu kí đăng kí thi đua đầu năm học, trong học kì I vừa qua tôi tự đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ của bản thân như sau: 1. Về tư tưởng chính trị: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 2. Công tác chuyên môn: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. * Kết quả cụ thể môn học phụ trách: - Kết quả kiểm tra định kì cuối HKI: Điểm KHỐI I KHỐI II KHỐI III KHỐI IV KHỐI V Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ 10 9 8 7 6 5 Dưới 5 Tổng - Kiến thức, kỹ năng các môn học: Điểm KHỐI I KHỐI II KHỐI III KHỐI IV KHỐI V Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ T H C Tổng 3. Công tác khác: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. - Thi GVG trường: Đạt. - ĐK Hội giảng: Đợt 1: 01 tiết -XL: 01 Giỏi. - Tổng số tiết dự giờ, thăm lớp: tiết. - Tham gia tự làm 01 đồ dùng dạy học có chất lượng phục vụ cho giảng dạy của lớp mình. 4. Phương hướng HKII: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 5. Ý kiến đề xuất: 5.1. Đối với đồng nghiệp (GVBM, GVCN khác): .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 5.2. Các tổ chức, đoàn thể: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 5.3. Đối với BGH nhà trường: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 6. Tự nhận: (HTSX nhiệm vụ được giao, HTT nhiệm vụ được giao, Hoàn thành nhiệm vụ được giao,) Hiệp Hòa, ngày 03 tháng 1 năm 2019 Nhận xét đánh giá của tổ Giáo viên ................................................................... .................................................................... .................................................................... Nguyễn Thị Thu Lý Cá nhân:. T/M TỔ Nguyễn Thị Nga TRƯỜNG TH HIỆP HÒA TỔ: 4 - 5 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hiệp Hòa, ngày 03 tháng 01 năm 2019 BẢN SƠ KẾT THI ĐUA CÁ NHÂN ( Dành cho GV buổi 2/ngày) HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018 - 2019 Tên tôi là: ................................................... Ngày tháng năm sinh: ................................................... Ngày vào ngành: ................................................... Chức vụ: ................................................... Nhiệm vụ được giao trong năm học: .................................................... Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Căn cứ vào chỉ tiêu kí đăng kí thi đua đầu năm học, trong HKI vừa qua tôi tự đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện công tác nhiệm vụ của bản thân như sau: 1. Về tư tưởng chính trị: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 2. Công tác chuyên môn: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. * Kết quả cụ thể môn học phụ trách: Lớp Môn Sĩ số T H C SL % SL % SL % 3. Công tác khác: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. - Thi GVG trường: Đạt. - ĐK Hội giảng: Đợt 1: 01 tiết -XL: 01 Giỏi. - Tổng số tiết dự giờ, thăm lớp: tiết. - Tham gia tự làm 01 đồ dùng dạy học có chất lượng phục vụ cho giảng dạy của lớp mình. 4. Phương hướng HKII: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 5. Ý kiến đề xuất: 5.1. Đối với đồng nghiệp (GVBM, GVCN khác): .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 5.2. Các tổ chức, đoàn thể: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 5.3. Đối với BGH nhà trường: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 6. Tự nhận: (HTSX nhiệm vụ được giao, HTT nhiệm vụ được giao, Hoàn thành nhiệm vụ được giao,) Hiệp Hòa, ngày 03 tháng 1 năm 2019 Nhận xét đánh giá của tổ Giáo viên ................................................................... .................................................................... .................................................................... Nguyễn Viết Thế .................................................................... Cá nhân:. T/M TỔ Nguyễn Thị Nga TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA TỔ VĂN PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hiệp Hòa, ngày 03 tháng 01 năm 2019 BẢN SƠ KẾT THI ĐUA CÁ NHÂN ( Dành cho nhân viên) HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018 - 2019 Tên tôi là: ................................................... Ngày tháng năm sinh: ................................................... Ngày vào ngành: ................................................... Chức vụ: ................................................... Nhiệm vụ được giao trong năm học: .................................................... Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Căn cứ vào chỉ tiêu kí đăng kí thi đua đầu năm học, trong HKI vừa qua tôi tự đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện công tác nhiệm vụ của bản thân như sau: 1. Về tư tưởng chính trị: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 2. Công tác chuyên môn (việc phụ trách): .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. * Kết quả cụ thể công việc phụ trách: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 3. Công tác khác: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 4. Phương hướng HKII: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 5. Ý kiến đề xuất: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .....................................................................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMẫu BC Sơ kết HKI GVNV.doc.doc
Tài liệu liên quan