Mẫu: Giấy đi đường

Nơi đi: Xuân Lộc

 Tự túc

Nơi đến .

 

Nơi đi: .

 Tự túc

Nơi đến: Xuân Lộc

- Vé người .vé x .đ = .đồng

- Phòng nghỉ đồng

1- Phụ cấp đi đường: cộng .đồng

 

doc1 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 30/11/2018 | Lượt xem: 332 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu: Giấy đi đường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đơn vị: Trường Tiểu học Xuân Lộc 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu sô: C06-HD Bộ phận. Độc lập – Tự do-Hạnh phúc (Ban hành theo QĐ số: Mã đơn vị SDNS: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 Của Bộ trưởng Bộ tài chính) Số:./2008 GIẤY ĐI ĐƯỜNG Cấp cho: .. Chức vụ: .. Được cử đi công tác tại: .. Lý do: Theo Giấy triệu tập (Công văn) số ngày tháng năm 2018 Từ ngày tháng năm 2018 đến ngày tháng năm 2018 Ngày tháng Năm2018 HIỆU TRƯỞNG Tiền ứng trước Lương đồng Công tác phí .đồng Cộng ..đồng Nơi đi và nơi đến Ngày,tháng Phương tiện đi lại Số ngày công tác Lý do lưu trú Chứng nhận của cơ quan (Ký tên, đóng dấu) Nơi đi: Xuân Lộc Tự túc Nơi đến. Nơi đi:.. Tự túc Nơi đến: Xuân Lộc - Vé người..vé x.đ = .đồng - Phòng nghỉ đồng 1- Phụ cấp đi đường: cộng .đồng 2- Phụ cấp lưu trú: Tổng cộng ngày đi công tác: ..đồng Duyệt: Ngàythángnăm 201 Thời gian luu trú được hưởng phụ cấp Duyệt: ..ngày Số tiền được thanh toán.đồng. Người đi công tác Hiệu trưởng Kế toán

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an hoc ki 1_12432423.doc