Một số bài luyên tập môn Toán 2

Bài 1: Đặt tính rồi tính

49 + 25 46 + 18 34 + 19 67 + 27 35 + 38

 .1

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

 

Bài 3: Tính nhẩm

9+ 4 + 2 = . 3 + 4 + 9 = . 5 + 9 + 1 = . 9 + 4 + 4 = .

8 + 2 + 4 = . 8 + 2 + 6 = . 8 + 3 + 5 = . 8 + 4 + 6 = .

Bài 4: Lớp 2A có 16 học sinh nữ và 14 học sinh nam. Hỏi lớp 2A có tất cả bao nhiêu học sinh?

 

docx7 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 28/11/2018 | Lượt xem: 333 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số bài luyên tập môn Toán 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 4 LUYỆN TOÁN 1 Bài 1: Tính 39 69 29 9 97 87 8 49 + + + + + + + + 32 25 70 81 2 8 36 17 . .. . . Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống + 6 = 70 45 + = 64 19 + 1 + 20 = .. 10+ 4 + 30= Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống. 1dm = .. cm 20cm = .dm 4dm = cm 60cm = .dm 4dm2cm = .. cm 5dm13cm =.. cm 5dm + 2cm = cm Bài 4: Hình bên có (1 điểm) Có hình tam giác Bài 5: Hà có 20 cái bút chì, chị cho Hà thêm 7 cái bút chì, mẹ cho Hà thêm 10 cái bút nữa. Vậy sau khi được cho thêm Hà có tất cả . cái bút chì. Bài 6: Nhà Nga nuôi 18 con gà và 1 chục con vịt. Vậy nhà Nga nuôi tất cả bao nhiêu con gà và vịt? Tóm tắt Bài giải ............... LUYỆN TOÁN 2 Bài 1: Tính nhẩm 9 + 6 + 3 = . 9 + 7 + 3 = .. 9 + 8 + 1 = .. 9 + 9 + 0 = .. 8 + 5 + 2=. 8 + 7 + 2= ... 8 + 8 + 2= 8 + 9 + 3= .. Bài 2: Điền >; <; = 45 +9 .. 9 + 45 5+ 39 .. 40 48 + 4 . 53 67 .. 54 + 9 12cm .. 1dm2cm 3dm9cm .. 40cm + 2cm 2dm3cm 32cm Bài 3: Điền số 9 + ...... = 11 9 + ...... = 12 ...... + 9 = 10 9 + ...... = 17 9 + ...... = 13 6 + ...... = 15 . ..... + 9 = 18 7 + ...... = 16 Bài 4: Tính Số hạng 9 29 9 49 59 55 4 78 42 30 Số hạng 7 8 43 5 6 8 56 9 38 49 Tổng Bài 5: Một bến xe có 27 ô tô đã rời bến, trong bến còn lại 14 ô tô chưa rời bến. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu ô tô trong bến xe đó? Tóm tắt Bài giải ............... Bài 6: Tìm tổng của 20 và số lớn nhất nhỏ hơn 34. Vậy tổng cần tìm đó là . Bài 7: Kẻ thêm 1 đường thẳng để hình dưới có 3 tam giác, 3 tứ giác. LUYỆN TOÁN 3 Bài 1: Đặt tính rồi tính 49 + 25 46 + 18 34 + 19 67 + 27 35 + 38 ..............1 Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống: Bài 3: Tính nhẩm 9+ 4 + 2 = .. 3 + 4 + 9 = .. 5 + 9 + 1 = .. 9 + 4 + 4 = .. 8 + 2 + 4 = .. 8 + 2 + 6 = .. 8 + 3 + 5 = .. 8 + 4 + 6 = ... Bài 4: Lớp 2A có 16 học sinh nữ và 14 học sinh nam. Hỏi lớp 2A có tất cả bao nhiêu học sinh? Tóm tắt Bài giải ............... Bài 5: Đồng hồ chỉ mấy giờ? Bài 6: Điền số 5dm 3cm =  cm 15dm + 10dm + 4dm =  dm Bài 7: Nếu chữ số hàng đơn vị của số 30 tăng thêm 3 đơn vị nữa thì ta được số mới là.  LUYỆN TIẾNG VIỆT 1 Họ tên: Lớp:. Bài 1. Điền vào từng chỗ trống iên hoặc yên cho phù hợp: t....... bộ ch...... đấu lặng ......... bình ....... nối l....... ........ ngựa Bài 2. Gạch dưới những từ ngữ viết đúng chính tả: con dao giao thông rêu rao dao nhiệm vụ giá đỗ rổ rá dá tiền quý giá thầy dáo Sửa các từ viết sai cho đúng chính tả Bài 3. Điền vào từng chỗ trống ân hoặc âng cho phù hợp: b....... việc xa g....... n... đỡ ...... viên ph........... LUYỆN TIẾNG VIỆT 2 Họ tên: Tìm từ chỉ sự vật: Từ chỉ người Từ chỉ đồ vật Từ chỉ con vật Từ chỉ cây cối .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... Đặt câu theo mẫu Ai là gì? với từ chỉ người, chỉ đồ vật, chỉ con vật, chỉ cây cối vừa tìm được ở bài tập 1 3. Ngắt đoạn sau thành 3 câu rồi viết lại cho đúng chính tả: Mùa xuân bắt đầu từ tháng giêng đến tháng ba thời tiết rất ấm áp mặt trời chiếu những tia nắng dịu dàng làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc mùa xuân có bao nhiêu là hoa đẹp. Bài 8: Tổng của 10 và số tròn chục liền trước của 90 là Bài 9: Nếu tăng chữ số ở hàng đơn vị của số 50 thêm 3 đơn vị nữa thì được số mới là: .. Bài 7: 12cm = 1dm  cm dm 7cm = 57cm Bài 2: Một cửa hàng buổi sáng bán được 21 xe máy, buổi chiều bán được số xe máy bằng số liền sau của số 12. Vậy buổi chiều cửa hàng đó bán được  xe máy. Bài 3: Tìm tổng của 20 và số lớn nhất nhỏ hơn 34. Vậy tổng cần tìm đó là . Bài 4: Nếu chữ số hàng đơn vị của số 30 tăng thêm 3 đơn vị nữa thì ta được số mới là.  Bài 5: Cho các số: 4 và 3. Hãy tìm tổng lớn nhất của 2 số có hai chữ số được lập từ các số đã cho. Vậy tổng cần tìm là.. Bài 7: Tổng của 10 và số tròn chục liền trước của 90 là Tìm số có hai chữ số giống nhau mà tổng các chữ số bằng 6. Vậy số cần tìm là..

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxphieu bai tap tang cuong mon toan lop 2 tuan 4_12411628.docx
Tài liệu liên quan