Một số câu hỏi ôn tập môn Khoa học lớp 5

Câu 4 : Nguyên nhân nào gây ra các bệnh lây qua đường tiêu hóa ? (2 điểm)

Nguyên nhân nào gây ra các bệnh lây qua đường tiêu hóa là do : Ăn uống không hợp vệ sinh, môi trường xung quanh bẩn, uống nước không đun sôi, tay chân bẩn

Câu 5: Em hãy nêu những tính chất của không khí ? (2 điểm)

Không khí trong suốt không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định. Không khí có thể bị nén lại hoặc giản ra.

Câu 6: Để đề phòng tránh tai nạn đuối nước chúng ta cần phải làm gì ? (2 điểm)

- Không chơi đùa gần ao, hồ, sông, suối.

- Chấp hành tốt các quy định về an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy.

- Chỉ tập bơi hoặc bơi ở nơi có người lớn hoặc phương tiện cứu hộ.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 10/12/2018 | Lượt xem: 119 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số câu hỏi ôn tập môn Khoa học lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mon: KH Câu 1 : Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. (1điểm) Đề phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa chúng ta cần ? Giữ vệ sinh ăn uớng, giữ vệ sinh cá nhân và mơi trường sớng. Giữ vệ sinh cá nhân và mơi trường sớng. Ăn thức ăn bán rong ngoài đường. Câu 2 : Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. (1điểm) Tính chất nào sau đây khơng phải là của nước ? Trong suớt. Có hình dạng nhất định. Khơng mùi. Chảy từ cao xuớng thấp. Câu 3 : Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. (1 điểm) Trong khơng khí có những thành phần nào sau đây ? Khí oxi và khí ni tơ. Khí oxi và khí ni tơ là hai thành phần chính, ngoài ra còn có các thành phần khác. Khí oxi, khí ni tơ và khí cac-bơ-níc. Câu 4 : Nguyên nhân nào gây ra các bệnh lây qua đường tiêu hóa ? (2 điểm) Nguyên nhân nào gây ra các bệnh lây qua đường tiêu hóa là do : Ăn uớng khơng hợp vệ sinh, mơi trường xung quanh bẩn, uớng nước khơng đun sơi, tay chân bẩn Câu 5: Em hãy nêu những tính chất của khơng khí ? (2 điểm) Khơng khí trong suớt khơng màu, khơng mùi, khơng vị, khơng có hình dạng nhất định. Khơng khí có thể bị nén lại hoặc giản ra. Câu 6: Để đề phòng tránh tai nạn đuới nước chúng ta cần phải làm gì ? (2 điểm) - Khơng chơi đùa gần ao, hờ, sơng, suới. - Chấp hành tớt các quy định về an toàn khi tham gia các phương tiện giao thơng đường thủy. - Chỉ tập bơi hoặc bơi ở nơi có người lớn hoặc phương tiện cứu hợ. Câu 7 : Nêu 1 ví dụ chứng tỏ nước có thể hòa tan mợt sớ chất ? ( 1 điểm) - Pha nước chanh có đường. - pha muới trong nước. (Tùy theo sự liên hệ thực tế của học sinh mà giáo viên phê điểm)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBai 13 Phong benh sot xuat huyet_12414843.doc
Tài liệu liên quan