Nhật kí dạy học lớp 2 - Năm học 2016 - 2017 - Tuần 22

1.Tính độ dài của đường gấp khúc ( theo mẫu):

 Em làm bài tập vào vở.

 Em chia sẻ cách giải bài bài toán tính độ dài đường gấp khúc với bạn.

 Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn chia sẻ bài làm trước nhóm.

 Việc 2: Nhóm trưởng báo cô giáo nhóm đã hoàn thành hoạt động 1.

2. Một đoạn dây thép được uốn như hình vẽ. Tính độ dài đoạn dây đó:

 Em quan sát hình vẽ. Tính độ dài đoạn dây đó:

 Em chia sẻ cách giải với bạn bên cạnh.

 Việc 1 : Nhóm trưởng mời các bạn trình bày kết quả hoạt động 2 trước nhóm.

Việc 2: Nhóm trưởng báo cáo với cô giáo nhóm đã hoàn thành hoạt động 2.

3. a) Dùng chữ ghi tên đường gấp khúc sau:

 b) Tính độ dài đường gấp khúc trên.

 Việc 1: Em thực hiện ghi tên đường gấp khúc vào phiếu học tập

Việc 2: Em tính độ dài đường gấp khúc vào phiếu học tập.

 

 

doc9 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 867 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nhật kí dạy học lớp 2 - Năm học 2016 - 2017 - Tuần 22, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 22 Thứ hai ngày 6 tháng 2 năm 2017 Buổi sáng TOÁN: BÀI 59. ĐƯỜNG GẤP KHÚC- ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC ( T2) I.Mục tiêu: - Em biết tính độ dài đường gấp khúc. Biết dùng chữ ghi tên đường gấp khúc. II. Hoạt động học: * Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức cho cả lớp chơi trò chơi khởi động. - Gv ghi đề bài trên bảng. HS ghi đề bài vào vở. - Em đọc mục tiêu bài học. - Ban học tập chia sẻ mục tiêu bài học trước lớp. + Để thực hiện mục tiêu bài học chúng ta cần làm gì? B.Hoạt động cơ bản 1.Tính độ dài của đường gấp khúc ( theo mẫu): Em làm bài tập vào vở. Em chia sẻ cách giải bài bài toán tính độ dài đường gấp khúc với bạn. Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn chia sẻ bài làm trước nhóm. Việc 2: Nhóm trưởng báo cô giáo nhóm đã hoàn thành hoạt động 1. 2. Một đoạn dây thép được uốn như hình vẽ. Tính độ dài đoạn dây đó: Em quan sát hình vẽ. Tính độ dài đoạn dây đó: . Em chia sẻ cách giải với bạn bên cạnh. Việc 1 : Nhóm trưởng mời các bạn trình bày kết quả hoạt động 2 trước nhóm. Việc 2: Nhóm trưởng báo cáo với cô giáo nhóm đã hoàn thành hoạt động 2. 3. a) Dùng chữ ghi tên đường gấp khúc sau: b) Tính độ dài đường gấp khúc trên. Việc 1: Em thực hiện ghi tên đường gấp khúc vào phiếu học tập Việc 2: Em tính độ dài đường gấp khúc vào phiếu học tập. Em chia sẻ cách ghi tên đường gấp khúc và cách tính đường gấp khúc với bạn. Việc 1: Nhóm trưởng mời bạn trình kết quả hoạt động 3. Việc 2: Nhóm trưởng báo cáo cô giáo khi nhóm hoàn thành hoạt động 3. Việc 1: Bạn học tập điều hành chia sẻ trước lớp. + Mời 1 bạn trình bày kết quả HĐ , cho các bạn đối chiếu kết quả. + Mời 1 bạn trình bày kết quả HĐ 2, cho các bạn đối chiếu kết quả. + Mời 1 bạn trình bày kết quả HĐ 3. Mời bạn chia sẻ. Việc 2: Báo cáo với cô giáo các bạn đã hoàn thành hoạt động1, 2, 3. Việc 3: Nghe cô giáo hướng dẫn. + Đường gấp khúc gồm mấy đoạn thẳng? + Tính độ dài đường gấp khúc, ta tính gì? C.Hoạt động ứng dụng: a) Em dùng đoạn dây điện ( hoặc dây đồng) uốn thành một đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng. b) Em đưa lại cho mẹ đoạn dây đó rồi đố mẹ uốn thành một đường gấp khúc gồm 4 đoạn thẳng. * * * * * * * * * * TIẾNG VIỆT: BÀI 22A. VÌ SAO MỘT TRÍ KHÔN LẠI HƠN TRĂM TRÍ KHÔN ( TIẾT 1) 1) Chuẩn bị đồ dùng ( phương tiện, thiết bị dạy học): - Vở ghi đầu bài, tranh ảnh minh họa trong sách, sách hướng dẫn học Tiếng Việt. 2) Điều chỉnh hoạt động dạy học: - Theo lô gô sách hướng dẫn học Tiếng Việt 3) Điều chỉnh nội dung dạy học - Theo sách hướng dẫn học Tiếng Việt 4) Dự kiến phương án hổ trợ cho học sinh: - Giúp các em đọc đúng bài tập đọc. 5) Hướng dẫn ứng dụng. - Em đọc bài tập đọc " Một trí khôn hơn trăm trí khôn" cho mẹ nghe. * * * * * * * * * * TIẾNG VIÊT: BÀI 22A. VÌ SAO MỘT TRÍ KHÔN LẠI HƠN TRĂM TRÍ KHÔN ( TIẾT 2) 1) Chuẩn bị đồ dùng ( phương tiện, thiết bị dạy học): - Vở ghi đầu bài, sách hướng dẫn học Tiếng Việt. 2) Điều chỉnh hoạt động dạy học: - Theo lô gô sách hướng dẫn học Tiếng Việt 2) Điều chỉnh nội dung dạy học: - Theo sách hướng dẫn học Tiếng Việt. 4) Dự kiến phương án hổ trợ cho học sinh: - Giúp HS đọc và hiểu nội dung bài tập đọc. 5) Hướng dẫn ứng dụng. - Đọc và chia sẻ nội dung bài đọc cùng người thân. * * * * * * * * * * Buổi chiều TIẾNG VIÊT: BÀI 22A. VÌ SAO MỘT TRÍ KHÔN LẠI HƠN TRĂM TRÍ KHÔN ( TIẾT 3) 1) Chuẩn bị đồ dùng dạy học: ( phương tiện, thiết bị dạy học): Vở ghi đầu bài, sách hướng dẫn học TV 2) Điều chỉnh hoạt động dạy học: - Theo lô gô sách hướng dẫn học Tiếng Việt 3) Điếu chỉnh nội dung dạy học: - Theo sách hướng dẫn học Tiếng Việt 4) Dự kiến phương án hổ trợ cho học sinh: + Gợi ý để H biết nói lời xin lỗi theo tình huống cụ thể. 5) Hướng dẫn phần ứng dụng. - Chia sẻ cách nói lời xin lỗi với bố mẹ * * * * * * * * * * ÔN T VIÊT: TUẦN 22 - TIẾT 1 Mục tiêu: - Đọc và hiểu câu chuyện Gà trắng và đàn ngan; biết phát biểu ý kiến nhận xét về đặc điểm của một số loài vật. ( Làm bài tập 1,2,3 trang 24-26) 1) Chuẩn bị đồ dùng ( phương tiện, thiết bị dạy học): - Vở HD em tự ôn luyện Tiếng Việt 2) Điều chỉnh hoạt động dạy học: - Thêm logo nhóm. lớp 3) Điều chỉnh nội dung dạy học - Thực hiện theo vở ôn luyện 4) Dự kiến phương án hổ trợ cho học sinh: - Giúp HS chậm như Thắng, Thủy, Lệ đọc và hiểu câu chuyện Gà trống và đàn ngan. 5) Hướng dẫn ứng dụng. - Chia sẻ bài đọc "Gà trống và đàn ngan"cùng người thân * * * * * Thứ ba ngày 7 tháng 2 năm 2017 Buổi sáng TIẾNG VIÊT: BÀI 22B. ĐẶC ĐIỂM CỦA MỖI LOÀI CHIM ( TIẾT 1) 1) Chuẩn bị đồ dùng dạy học (phương tiện, thiết bị dạy học): - Vở ghi đầu bài, tranh minh họa trong sách hướng dẫn học, Mẫu chữ hoa. 2) Điều chỉnh hoạt động dạy học: - Theo lô gô sách hướng dẫn học Tiếng Việt 3) Điều chỉnh nội dung dạy học: - Theo sách hướng dẫn học Tiếng Việt 4) Dự kiến phương án hổ trợ cho học sinh: - Gợi ý để HS chậm kể được đoạn, HSNK kể được toàn bài. 5) Hướng dẫn phần ứng dụng. - Kể câu chuyện "Một trí khôn hơn trăm trí khôn" cho người thân nghe. * * * * * * * * * * * TIẾNG VIÊT: BÀI 22B. ĐẶC ĐIỂM CỦA MỖI LOÀI CHIM ( TIẾT 2) 1) Chuẩn bị đồ dùng dạy học (phương tiện, thiết bị dạy học): - Vở ghi đầu bài, Phiếu học tập HDD2 T54 2) Điều chỉnh hoạt động dạy học: - Theo lô gô sách hướng dẫn học Tiếng Việt 3) Điều chỉnh nội dung dạy học: - Theo sách hướng dẫn học Tiếng Việt 4) Dự kiến phương án hổ trợ cho học sinh: - Gợi ý để H nắm được đặc điểm của một số loài chim 5) Hướng dẫn phần ứng dụng. - Chia sẻ đặc điểm các loài chim cùng người thân * * * * * * * * Buổi chiều TOÁN: BÀI 60. EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC 1) Chuẩn bị đồ dùng dạy học (phương tiện, thiết bị dạy học): - Vở ghi toán, phiếu học tập. 2) Điều chỉnh hoạt động dạy học: - Theo lô gô sách hướng dẫn học Toán 3) Điều chỉnh nội dung dạy học: - Theo sách hướng dẫn học Toán. 4) Dự kiến phương án hổ trợ cho học sinh: + Gợi ý giúp HS (Thắng, Long, Thủy) giải được bài giải, tính được độ dài đường gấp khúc . 5) Hướng dẫn phần ứng dụng. - Thực hiện theo sách hướng dẫn. * * * * * ÔN TOÁN: TUẦN 21 - TIẾT 1 Mục tiêu: Nhận dạng, gọi tên, tính được độ dài đường gấp khúc. Tính được giá trị biểu thức số có hai dấu phép tính nhân và cộng hoặc trừ Học sinh làm các bài tập 1,2,3,4,5 trang 16,17 1) Chuẩn bị đồ dùng ( phương tiện, thiết bị dạy học) - Vở hướng dẫn em tự ôn luyện Toán 2) Điều chỉnh hoạt động dạy học - Thực hiện theo vở hướng dẫn 3) Điều chỉnh nội dung dạy học - Thực hiện theo vở hướng dẫn 4) Dự kiến phương án hổ trợ cho học sinh: - HD học sinh chậm tính đúng giá trị biểu thức có hai dấu tính nhân và cộng/trừ. 5) Hướng dẫn ứng dụng. - Đọc các bảng nhân cho người thân nghe. * * * * * Thứ tư ngày 8 tháng 2 năm 2017 Buổi sáng TIẾNG VIÊT: BÀI 22B. ĐẶC ĐIỂM CỦA MỖI LOÀI CHIM ( TIẾT 3) 1) Chuẩn bị đồ dùng dạy học (phương tiện, thiết bị dạy học): - Vở ghi đầu bài. vở TV1, bảng nhóm 2) Điều chỉnh hoạt động dạy học: - Theo lô gô sách hướng dẫn học Tiếng Việt 3) Điều chỉnh nội dung dạy học: - Theo sách hướng dẫn học Tiếng Việt 4) Dự kiến phương án hổ trợ cho học sinh: + Gợi ý giúp HS viết đúng chính tả, nắm được tiếng chứa tiếng bắt đầu r/d. 5) Hướng dẫn ứng dụng. - Phát phiếu ghi nội dung hoạt động ứng dụng cho học sinh làm ở nhà. * * * * * TIẾNG VIÊT: BÀI 22C. LAO ĐỘNG LÀ ĐÁNG QUÝ ( TIẾT 1) 1) Chuẩn bị đồ dùng dạy học (phương tiện, thiết bị dạy học): - Vở ghi đầu bài, tranh như sách hướng dẫn 2) Điều chỉnh hoạt động dạy học: - Theo lô gô sách hướng dẫn học Tiếng Việt 3) Điều chỉnh nội dung dạy học: - Theo sách hướng dẫn học Tiếng Việt 4) Dự kiến phương án hổ trợ cho học sinh: - HD học sinh đọc đúng và hiểu nội dung bài đọc. 5) Hướng dẫn phần ứng dụng. - Đọc bài Cò và cuốc cho người thân nghe. * * * * * To¸n BÀI 61. PHÉP CHIA ( TIẾT 1) 1) Chuẩn bị đồ dùng ( phương tiện, thiết bị dạy học): - Vở ghi toán, Các tấm bìa hình vuông. 2) Điều chỉnh hoạt động dạy học: - Sau HĐ 4 bổ sung thêm lô gô cả lớp. 2) Điều chỉnh nội dung dạy học: - Theo sách hướng dẫn học Toán 4) Dự kiến phương án hổ trợ cho học sinh: - Giúp học sinh nắm được cách chia 5) Hướng dẫn ứng dụng. - Chia sẻ cách chia với người thân: Chia 8 cái kẹo cho hai anh em, chia 10 bông hoa cho 5 bạn...... * * * * ÔN T VIÊT: TUẦN 22 - TIẾT 2 Mục tiêu: - Sử dụng được các từ ngữ về loài chim; sử dụng đúng dấu chấm, dấu phẩy khi viết câu - Viết đúng từ có chứa các tiếng bắt đầu bằng r/d/gi. ( Làm các bài tập 4,5,6,7 trang 27,28) 1) Chuẩn bị đồ dùng ( phương tiện, thiết bị dạy học): - Vở HD tự ôn luyện Tiếng Việt 2) Điều chỉnh hoạt động dạy học: - Theo hướng dẫn của vở ôn luyện 3) Điều chỉnh nội dung dạy học - Theo hướng dẫn của vở ôn luyện 4) Dự kiến phương án hổ trợ cho học sinh: - Giúp Hs nắm được các từ ngữ về loài chim. 5) Hướng dẫn ứng dụng. - Thực hiện theo vở ôn luyện. * * * * * Thứ năm ngày 9 tháng 2 năm 2017 Buổi chiều TOÁN BÀI 61. PHÉP CHIA ( TIẾT 2) 1) Chuẩn bị đồ dùng dạy học (phương tiện, thiết bị dạy học): - Vở ghi toán, phiếu học tập. 2) Điều chỉnh hoạt động dạy học: - HĐ 1, 2 bổ sung thêm lô gô cặp đôi, nhóm, cả lớp sau HĐ 2. 3) Điều chỉnh nội dung dạy học: - Theo sách hướng dẫn học Toán 4) Dự kiến phương án hổ trợ cho đối tượng học sinh: + Gợi ý giúp HS(Thắng, Long, Thủy, Lệ) nắm cách giải bài toán 5) Hướng dẫn ứng dụng: - Thực hiện theo sách hướng dẫn. * * * * * TIẾNG VIÊT: BÀI 22C. LAO ĐỘNG LÀ ĐÁNG QUÝ ( TIẾT 2) 1) Chuẩn bị đồ dùng dạy học (phương tiện, thiết bị dạy học): - Vở ghi đầu bài, phiếu học tập. 2) Điều chỉnh hoạt động dạy học: - Theo lô gô sách hướng dẫn học Tiếng Việt 3) Điều chỉnh nội dung dạy học: - Theo sách hướng dẫn học Tiếng Việt 4) Dự kiến phương án hổ trợ cho học sinh: + Giúp HS phân biệt được tiếng bắt đầu r/d/gi; thanh hỏi/ngã. 5) Hướng dẫn phần ứng dụng. - Nêu các từ có tiếng bắt đầu đầu r/d/gi; thanh hỏi/ngã. * * * * * ÔN TOÁN TUẦN 21 - TIẾT 2 Mục tiêu: - Vận dụng được bảng nhân 2,3,4,5 để tính được giá trị biểu thức và giải các bài toán có lời văn. Làm các bài tập 6,7,8 trang 18 1) Chuẩn bị đồ dùng ( phương tiện, thiết bị dạy học) - Vở hướng dẫn em tự ôn luyện Toán 2) Điều chỉnh hoạt động dạy học - Thưc hiện theo vở hướng dẫn 3) Điều chỉnh nội dung dạy học - Thưc hiện theo vở hướng dẫn 4) Dự kiến phương án hổ trợ cho học sinh: - Giúp đỡ học sinh còn chậm thuộc chắc chắn bảng nhân 2 và vận dụng trong giải toán có lời văn - HD HSKH làm bài nhanh chính xác 5) Hướng dẫn ứng dụng. - Thực hiện theo vở ôn luyện * * * * * Thứ sáu ngày 10 tháng 2 năm 2017 TIẾNG VIÊT: BÀI 22C. LAO ĐỘNG LÀ ĐÁNG QUÝ ( TIẾT 3) 1) Chuẩn bị đồ dùng dạy học (phương tiện, thiết bị dạy học): - Vở ghi đầu bài, vở tập làm văn. 2) Điều chỉnh hoạt động dạy học: - Theo lô gô sách hướng dẫn học Tiếng Việt 3) Điều chỉnh nội dung dạy học - Theo sách hướng dẫn học Tiếng Việt 4) Dự kiến phương án hổ trợ cho học sinh: - Gợi ý để H thực hiện hoạt động học tập kịp thời. 5) Hướng dẫn phần ứng dụng. - Thực hiện theo sách hướng dẫn. * * * * * TOÁN: BÀI 62. BẢNG CHIA 2. MỘT PHẦN HAI ( TIẾT 1) 1) Chuẩn bị đồ dùng dạy học (phương tiện, thiết bị dạy học): - Vở ghi toán, Các hình vuông - tam giác- tròn 2) Điều chỉnh hoạt động dạy học: - Theo lô gô sách hướng dẫn học Toán 3) Điều chỉnh nội dung dạy học: - Theo sách hướng dẫn học Toán 4) Dự kiến phương án hổ trợ cho đối tượng học sinh: - Gợi ý cách lập và thuộc bảng chia 2, nắm được một phần hai. 5) Hướng dẫn ứng dụng 1. Nói với người thân trong gia đình, hôm nay cô giáo dạy: " Một ohaanf hai còn gọi là một nữa" 2. Em đọc bảng chia hai cho mẹ nghe. * * * * * GDTT: SINH HOẠT SAO Mục tiêu: - Biết cách thực hiện các nội dung sinh hoạt sao. - Hát múa bài hát chủ điểm tháng 2. - Tích cực tham gia các nội dung sinh hoạt sao nhi đồng . 1) Chuẩn bị: các tiết mục văn nghệ, các trò chơi. 2) Anh chị phụ trách sao điều hành sinh hoạt: Sao nhi đồng 3) Các nội dung sinh hoạt của các sao: - Đọc lời hứa của nhi đồng: - Hát bài “ sao của em”, Bài hát truyền thống: Nhanh bước nhanh nhi đồng. - Chị phụ trách nhận xét vệ sinh - Triển khai nội dung sinh hoạt sao theo chủ đề, chủ điểm tháng 2. - Tập bài hát múa theo chủ điểm tháng 2. 4) Đọc lời hứa nhi đồng và đọc băng reo: Nhi đồng: chăm chăm chăm Nhi đồng ; ngoan ngoan ngoan. 5) chị phụ trách sao nhận xét giờ sinh hoạt sao. * * * * * * * * * * *

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 22- L3.doc
Tài liệu liên quan