Nhật kí dạy học lớp 3 - Năm học: 2016 - 2017 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Tuần 23

Khởi động:

- HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp chơi trò chơi khởi động tiết học.

- HS viết tên bài vào vở.

- HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu bài trước lớp

1.Hai chị em Xô - phi đã làm gì để giúp nhà ảo thuật?

Việc 1: Em đọc thầm và trả lời các câu hỏi và ghi ra nháp ý trả lời của mình

Việc 2: Viết xong, em chủ động chia sẻ câu trả lời của mình cho bạn bên cạnh để bạn có ý kiến đánh giá và cùng trao đổi lại và bổ sung nếu thiếu.

- Em và bạn đổi vai hỏi và trả lời

Việc 3: Nhóm trưởng đọc câu hỏi và mời bạn trả lời, các bạn khác chú ý nghe, đánh giá và bổ sung cho mình.

- Nhóm trưởng, đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhất của cả nhóm và báo cáo cô giáo.

 

 

doc17 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 519 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nhật kí dạy học lớp 3 - Năm học: 2016 - 2017 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Tuần 23, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 23 Ngày dạy,Thứ năm ngày 9 tháng 2 năm 2017(Dạy CTT2) TOÁN: NHÂN SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ T (T1) I. Mục tiêu: Em biết: - Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số(có nhớ hai lần không liền nhau). II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: - Tất cả các HĐ bắt đầu HĐ cá nhân, cặp đôi, nhóm lớn, chia sẻ trước lớp. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS; -HS còn hạn chế: Giúp HS biết nhân số có 4 chữ số với số có một chữ số ( có nhớ hai lần không liền nhau) vận dụng để đặt tính rồi tính. -HSHTT: Bt bổ sung Tìm tích của số bé nhất có bốn chữ số và số lớn nhất có 1 chữ số? IV. Hoạt động ứng dụng Chia sẻ bài học với người thân. TIẾNG VIỆT: BÀI 23A: TRÒ ẢO THUẬT THẬT LÀ HAY !(T1) I. Mục tiêu: - Đọc và hiểu nội dung câu chuyện Nhà ảo thuật II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, MC, MT HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: - Tất cả các HĐ thêm HĐ cá nhân 2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh 3. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp các em đọc đúng tiếng từ, ngắt nghỉ đúng dấu câu và nắm nghĩa của từ. HSHTT: Giúp các em đọc hay diễn cảm và hiểu được ý nghĩa câu từ, giúp đỡ những em còn hạn chế. IV. Hoạt động ứng dụng; Thực hiện theo sách HDH TIẾNG VIỆT: BÀI 23A: TRÒ ẢO THUẬT THẬT LÀ HAY(T2) I. Mục tiêu: - Đọc và hiểu câu chuyện Nhà ảo thuật - Kể những điều em biết về một môn nghệ thuật. * Tích hợp KNS - Thể hiện sự cảm thông - Tự nhận thức bản thân. -Tư duy sáng tạo, bình luận nhận xét. II. Hoạt động học: B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp chơi trò chơi khởi động tiết học. - HS viết tên bài vào vở. - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu bài trước lớp 1.Hai chị em Xô - phi đã làm gì để giúp nhà ảo thuật? Việc 1: Em đọc thầm và trả lời các câu hỏi và ghi ra nháp ý trả lời của mình Việc 2: Viết xong, em chủ động chia sẻ câu trả lời của mình cho bạn bên cạnh để bạn có ý kiến đánh giá và cùng trao đổi lại và bổ sung nếu thiếu. Em và bạn đổi vai hỏi và trả lời Việc 3: Nhóm trưởng đọc câu hỏi và mời bạn trả lời, các bạn khác chú ý nghe, đánh giá và bổ sung cho mình. - Nhóm trưởng, đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhất của cả nhóm và báo cáo cô giáo. 2. Vì sao hai chị em không nhờ chú Lý dẫn vào rạp Việc 1: Em đọc thầm và trả lời các câu hỏi và ghi ra nháp ý trả lời của mình Việc 2: Viết xong, em chủ động chia sẻ câu trả lời của mình cho bạn bên cạnh để bạn có ý kiến đánh giá và cùng trao đổi lại và bổ sung nếu thiếu. Em và bạn đổi vai hỏi và trả lời Việc 3: Nhóm trưởng đọc câu hỏi và mời bạn trả lời, các bạn khác chú ý nghe, đánh giá và bổ sung cho mình. - Nhóm trưởng, đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhất của cả nhóm và báo cáo cô giáo. 3. Đọc đoạn 4 mỗi em kể về một trò ảo thuật mà chú Lí đã diễn cho hai chị em Xô - phi xem ở nhà Việc 1: Em đọc thầm và trả lời các câu hỏi và ghi ra nháp ý trả lời của mình Việc 2: Viết xong, em chủ động chia sẻ câu trả lời của mình cho bạn bên cạnh để bạn có ý kiến đánh giá và cùng trao đổi lại và bổ sung nếu thiếu. Em và bạn đổi vai hỏi và trả lời Việc 3: Nhóm trưởng đọc câu hỏi và mời bạn trả lời, các bạn khác chú ý nghe, đánh giá và bổ sung cho mình. - Nhóm trưởng, đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhất của cả nhóm và báo cáo cô giáo. 4. Theo em, chị em Xô - phi đã được xem ảo thuật chưa? Việc 1: Em đọc thầm và trả lời các câu hỏi và ghi ra nháp ý trả lời của mình Việc 2: Viết xong, em chủ động chia sẻ câu trả lời của mình cho bạn bên cạnh để bạn có ý kiến đánh giá và cùng trao đổi lại và bổ sung nếu thiếu. Em và bạn đổi vai hỏi và trả lời Việc 3: Nhóm trưởng đọc câu hỏi và mời bạn trả lời, các bạn khác chú ý nghe, đánh giá và bổ sung cho mình. - Nhóm trưởng cho các bạn nêu nội dung bài. - Nhóm trưởng, đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhất của cả nhóm và báo cáo cô giáo. - Ban học tập tổ chức cho các nhóm chia sẻ về các câu hỏi trong bài. 5. Thi đọc truyền điện cả bài giữa các nhóm - CTHĐTQ tổ chức trò chơi truyền điện - Chia sẻ sau khi chơi chọn nhóm đọc đúng hay, tuyên dương. - Hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn chia sẻ sau tiết học. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - GDHS đem lại niềm vui cho người khác thái độ ứng xử, biết tiết kiêm thời gian Như TLHDH HĐGDĐĐ: TÔN TRỌNG ĐÁM TANG T1 I.Mục tiêu: - Biết được những việc cần làm khi gặp đám tang. - Bước đầu biết thông cảm với những người đau thương, mất mát người thân của người khác. * Tích hợp KNS: - Kĩ năng thể hiện sự cảm thông trước sự đau buồn của người khcs. - Kĩ năng ứng xử phù hợp khi gặp đám tang. II Tài liệu và phương tiện: Vở BTĐĐ, phiếu học tập III/ Tiến trình: A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp chơi trò chơi khởi động tiết học. - HS viết tên bài vào vở. - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu bài trước lớp 1. Kể chuyện Đám tang Việc 1: Em lắng nghe GV kể câu chuyện Đám tang Em đọc và trả lời các câu hỏi: Mẹ Hoàng và một số người đi đường đã làm gì khi gặp đám tang. Vì sao mẹ Hoàng lại dừng xe, nhường đường cho đám tang Hoàng đã hiểu ra điều gì sau khi mẹ giải thích? Qua câu chuyện trên, các em thấy cần phải làm gì khi gặp đám tang? Việc 2: Em chủ động chia sẻ câu trả lời của mình cho bạn bên cạnh để bạn có ý kiến đánh giá và cùng trao đổi lại và bổ sung nếu thiếu Việc 3: NT yêu cầu các bạn chia sẻ thống nhất ý kiến báo cáo CTHĐTQ tổ chức cho các nhóm chia sẻ trước lớp Khi người khác đau buồn chúng ta nên làm gì? 2. Đánh giá hành vi Việc 1: Em đọc và hoàn thành phiếu học tập Việc 2: Em chủ động chia sẻ kết quả làm việc và giải thích lí do việc làm đúng và việc làm không đúng ở phiếu học tập. Việc 3: NT yêu cầu các bạn chia sẻ báo cáo những hành vi đúng và hành vi sai CTHĐTQ tổ chức cho các nhóm chia sẻ trước lớp 3. Tự liên hệ - Em tự liện hệ trong nhóm về cách ứng xử của bản thân - Em chủ động chia sẻ về ứng xử của mình khi gặp đám tang - CTHĐTQ tổ chức cho các nhóm chia sẻ trước lớp - Khi đi trên đường gặp đám tang chúng ta cần phải làm gì? - Hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn chia sẻ sau tiết học. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Thực hiện nội dung bài. Ngày dạy,Thứ sáu ngày 10 tháng 2 năm 2017(Dạy CTT3) TIẾNG VIỆT: BÀI 23B: BẠN Đà XEM TRÒ ẢO THUẬT CHƯA? (T1) I. Mục tiêu: - Kể chuyện câu chuyện Nhà ảo thuật II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: - Tất cả các HĐHS bắt đầu từ hoạt động cá nhân, cặp đôi, chia sẻ trong nhóm rồi chia sẻ trước lớp 2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh 3. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp các em kể lại từng đoạn câu chuyện Nhà ảo thuật. Nhận biết được về phép nhân hóa. -HSHTT: Khuyến khích các em kể tồn bộ câu chuyện kết hợp thêm điệu bộ khi kể và hiểu được câu chuyện. IV. Hoạt động ứng dụng Chia sẻ bài học với người thân TIẾNG VIỆT: BÀI 23B: BẠN Đà XEM TRÒ ẢO THUẬT CHƯA? (T2) I. Mục tiêu: - Kể chuyện câu chuyện Nhà ảo thuật * Tích hợp BVMT - GD yêu quê hương đất nước qua câu ca dao : Quê em đồng lúa nương dâu/Bên dòng sông nhỏ, nhịp cầu bắc ngang. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, chữ mẫu Q,từ Quang Trung và câu ứng dụng ,phiếu BT2b HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: HĐ1: HĐHS bắt đầu từ hoạt động cá nhân, cặp đôi, chia sẻ trong nhóm rồi chia sẻ trước lớp HĐ1: Em có suy nghĩ gì về câu tục ngữ? Em cần phải làm gì? 2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Chọn bài 2b 3. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: HS còn hạn chế:- Giúp HS viết đúng quy trình chữ hoa Q và từ, câu ứng dụng của bài. Tìm được các từ ngữ chỉ hoạt động có vần ut/uc. -HSHTT: - Đặt một câu với từ tìm được? IV. Hoạt động ứng dụng Chia sẻ bài học với người thân TOÁN: NHÂN SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ T (T2) I. Mục tiêu: Em biết: - Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số(có nhớ hai lần không liền nhau). - Tìm số bị chia, giải bài toán có hai phép tính II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: - Tất cả các bài tập HS bắt đầu từ hoạt động cá nhân, cặp đôi, chia sẻ trong nhóm rồi chia sẻ trước lớp Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS; -HS còn hạn chế: Giúp HS vận dụng nhân số có 4 chữ số với số có một chữ số ( có nhớ hai lần không liền nhau) để đặt tính rồi tính, giải tốn có lời văn, tìm số bị chia. -HSHTT: Bt bổ sung Tìm thương của số lớn nhất có bốn chữ số và số lớn nhất có 1 chữ số? IV. Hoạt động ứng dụng; Thực hiện theo sách HDH THỦ CÔNG: ĐAN NONG ĐÔI ( T1) I.Mục tiêu: - HS biết cách đan nong đôi. - Đan được nong đôi . Tấm đan tương đối đều và cân đối. - (Đối với HS năng khiếu:- Đan được nong đôi đều, cân đối, trang trí đẹp.) II.Đồ dùng dạy học: - Mẫu đan nong đôi làm bằng giấy ,tranh quy trình đan nong đôi. - Giấy nháp, giấy thủ công, kéo, bút III/ Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.¤n ®Þnh tæ chøc: Nhãm tr­ëng kiÓm tra dông cô – b¸o c¸o chñ tÞch H§TQ – B¸o c¸o GV 2. Bµi míi: HS Nêu mục tiêu  - HS biết cách đan nong đôi.. - Đan được nong đôi . Tấm đan tương đối đều, cân đối. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1. Thực hành đan nong đôi. Yêu cầu nêu các bước đan nong đôi. Ho¹t ®éng c¸ nh©n: ViÖc 1: Em quan s¸t h×nh mÉu kÕt hîp víi SGK ViÖc 2: Em trao ®æi c©u tr¶ lêi víi b¹n bªn c¹nh c¸c b­íc đan nong đôi. Ho¹t ®éng toµn nhãm : ViÖc 1: C¸c b¹n trong nhãm th¶o luËn vµ tr¶ lêi víi nhau c¸c b­íc đan nong đôi. ViÖc2: Nhãm tr­ëng thèng nhÊt c¸c ý kiÕn trong nhãm vµ b¸o c¸o. Ho¹t ®éng toµn líp: - §¹i diÖn c¸c nhãm tr¶ lêi c©u hái , c¸c nhãm kh¸c l¾ng nghe bæ sung( kh«ng nh¾c l¹i ý kiÕn nhãm b¹n) - Nêu các bước + Bước 1: Kẻ, cắt các nan đan. + Bước 2: Đan nong đôi. +Bước 3: Dán nẹp xung quanh tấm đan. - HS bổ sung nếu còn thiếu. - GV nhận xét và nhắc lại các bước. Ho¹t ®éng thùc hµnh Ho¹t ®éng toµn nhãm : - Tổ chức cho HS thực hành đan nong đôi. - Yêu cầu HS thực hành cá nhân. - Nhắc HS làm đúng mẫu. - GV quan sát ,uốn nắn ,gợi ý giúp đỡ các em còn lúng túng hoàn thành sản phẩm. - GV kiểm tra sản phẩm của HS. - Theo dõi giúp đỡ HS yếu. Ho¹t ®éng øng dông 3- Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp - - GV tæ chøc cho c¸c b¹n trong nhãm tiÕn hµnh tr­ng bµy s¶n phÈm víi nhau: - Bình chọn sản phẩm đẹp. - Các bạn chọn sản phẩm đẹp và trưng bày trước lớp. - HS c¸c nhãm tiÕn hµnh nhËn xÐt ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lÉn nhau. - Gv nhËn xÐt s¶n ph©m HS c¸c nhãm.khen ngîi ®éng viªn c¸c em *GV nhËn xÐt tiÕt häc. NhËn xÐt sù chuÈn bÞ bµi, kÕt qu¶ thùc hµnh cña HS DÆn HS chuÈn bÞ giÊy mµu - Nhận xét về tinh thần thái độ, sự chuẩn bị của hs. -Dặn hs chuẩn bị cho tiết sau: ChuÈn bÞ giÊy thñ c«ng, b×a cøng, th­íc, kÐo, keo cho bµi häc sau. HĐNGLL: TẬP HÁT HÒ KHOAN LỆ THỦY (GDĐP) I. Mục tiêu: - Biết bài dân ca "Thương em có đủ mười điều" có làn điệu hò khoan Lệ Thủy - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. - Giáo dục các em yêu thích làn điệu hò khoan Lệ Thủy. II.Chuẩn bị ĐD DH: - Nhạc cụ quen dùng. Bảng phụ chép lời bài hát "Thương em có đủ mười điều" - Tập đệm đàn và hát bài "Thương em có đủ mười điều" - Bộ gõ (thanh phách, xúc xắc) II. Các hoạt động học: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp hát bài hát khởi động tiết học. - GV giới thiệu bài, ghi đề bài - HS viết tên bài vào vở. - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu bài trước lớp 1. Giới thiệu về các làn điệu hò khoan Lệ Thủy: Việc 1: Em đọc và gọi tên các bài hò khoan trong TL Việc 2: Em cùng bạn chia sẻ các bài hát Việc 3: NT yêu cầu các bạn nêu các làn điệu - CTHĐTQ yêu cầu các nhóm chia sẻ trước lớp 2. Thực hành hát hò khoan. Việc 1: Học hát. Việc 2: Thực hành Việc 3: NT tổ chức cho các bạn hát. - CTHĐTQ yêu cầu ban học tập lên tổ chức hát cả lớp, chia sẻ sau khi hát, nêu cảm nghĩ. 3. Tổng kết đánh giá - CTHĐTQ yêu cầu các nhóm chia sẻ sau giờ học. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Chia sẻ bài hát với người thân Ngày dạy,Thứ hai ngày 13 tháng 2 năm 2017(Dạy CTT4) Tiếng việt: BÀI 23B: BẠN Đà XEM TRÒ ẢO THUẬT CHƯA? (T3) I. Mục tiêu: - Nghe viết một đoạn văn - Nhận biết về phép nhân hóa, cách trả lời câu hỏi Như thế nào? II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, Bảng nhóm HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: HĐ3 HĐHS bắt đầu từ hoạt động cá nhân, cặp đôi, chia sẻ trong nhóm rồi chia sẻ trước lớp 2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh 3. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: HS còn hạn chế: Giúp HS nghe-viết đúng chính tả một đoạn văn Người sáng tác Quốc ca Việt Nam. Chữ viết đúng mẫu chữ quy định.Trình bày sạch sẽ. Nhận biết được biện pháp nhân hóa của các sự vật trong bài thơ và viết được câu trả lời. HSHTT: Đặt 1 câu có sử dụng biện pháp nhân hóa. IV. Hoạt động ứng dụng; Thực hiện theo sách HDH TOÁN: BÀI 62: CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ I. Mục tiêu: -Em biết chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số trong các trường hợp: có dư và không có dư, với thương là số có bốn chữ số và ba chữ số. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH,Mô hình ĐH HS: TLHDH,vở III. Hoạt động học: A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Khởi động: - Quản trò tổ chức trò chơi “Ai nhanh, ai đúng” theo hướng dẫn của cô giáo - Chia sẻ sau trò chơi - HS viết tên bài vào vở. - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu bài trước lớp 2. Em đọc và nói cho bạn nghe cách đặt tính và tính 8246 : 2 , 1276 : 4 Việc 1: Em nêu cách đặt tính và tính của phép tính Việc 2: Em chủ động chia sẻ cách đặt tính và tính của mình cho bạn bên cạnh để bạn có ý kiến đánh giá và cùng trao đổi lại và bổ sung nếu thiếu. Em và bạn đổi vai nêu cách đặt tính và tính Việc 3: Nhóm trưởng mời các bạn nêu cách đặt tính và tính của mình, sau đó trong nhóm chia sẻ - CTHĐTQ yêu cầu cả lớp chia sẻ hoạt động vừa thực hiện 3. Đặt tính rồi tính Việc 1: Em đặt tính và tính hai phép tính sau đó dò lại hai phép tính vừa làm Việc 2: Em chủ động chia sẻ cách đặt tính và tính của mình cho bạn bên cạnh để bạn có ý kiến đánh giá và cùng trao đổi lại và bổ sung nếu thiếu. Em và bạn đổi vai nêu cách đặt tính và tính Việc 3: Nhóm trưởng mời các bạn nêu cách đặt tính và tính của mình, sau đó trong nhóm chia sẻ - CTHĐTQ yêu cầu cả lớp chia sẻ hoạt động vừa thực hiện - Hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn chia sẻ sau tiết học. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Như TLHDH Ngày dạy,Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2017(Dạy CTT5) TOÁN: CHIA SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ (T2) I. Mục tiêu: - Em biết chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số trong các trường hợp: có dư và không có dư, với thương là số có bốn chữ số và ba chữ số. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Tất cả các HĐHS bắt đầu từ hoạt động cá nhân, cặp đôi, chia sẻ trong nhóm rồi chia sẻ trước lớp Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS; -HS còn hạn chế: Giúp nắm vận dụng chia số có 4 chữ số cho số có một chữ số để đặt tính và giải tốn có lời văn, tìm thừa số trong phép nhân. - Nêu cách tính HDD1. - Bài toánn cho biết gì? Hỏi gì? Cách làm như thế nào? -Muốn tìm thừa số trong phép nhân em làm thế nào? -HSHTT: Bt bổ sung Tìm thương của số lớn nhất có 4 chữ số với số 5 IV. Hoạt động ứng dụng Thực hiện HĐ ứng dụng. T VIỆT: BÀI 23C:CHÚNG TA CÙNG XEM BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT! (T1) I. Mục tiêu: - Đọc và hiểu bài Chương trình xiếc đặc sắc II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: HĐ3 HĐHS bắt đầu từ hoạt động cá nhân, cặp đôi, chia sẻ trong nhóm rồi chia sẻ trước lớp 2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh 3. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp các em đọc đúng tiếng, từ ,câu, đoạn ,bài và hiểu một số từ ngữ ,nắm ND Chương trình xiếc đặc sắc. HSHTT: Giúp các em đọc hay và đọc diễn cảm bài và hiểu được bài IV. Hoạt động ứng dụng - Chia sẻ bài học cho người thân T việt: BÀI 23C:CHÚNG TA CÙNG XEM BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT! (T2) I. Mục tiêu: - Đọc và hiểu bài Chương trình xiếc đặc sắc - Viết đúng từ ngữ có vần uc/ut - Đặt câu hỏi Như thế nào? * Tích hợp KNS: - Tư duy sáng tạo, nhận xét, bình luận. - Ra quyết định. - Quản lí thời gian. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: - Tất cả các HĐ thêm HĐCN 2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Làm BT 4a 3. Dự kiến phương , án hỗ trợ cho đối tượng HS: Không điều chỉnh HS còn hạn chế:Giúp HS đặt câu hỏi cho bộ phận như thế nào? .Làm được BT 4a tìm được từ có vần ut/ uc. HSHTT: Đặt một câu có từ chứa vần ut/ uc? IV. Hoạt động ứng dụng. - Chúng ta nên tiết tiết kiệm thời gian, giành thời gian vào việc có ích? - Chia sẻ bài học cho người thân. ÔLTV: TUẦN 23 I.Mục tiêu : Đọc và hiểu câu chuyện Thần đồng âm nhạc ; biết nhận xét về những khả năng đặc biệt của một số người. Tìm được các sự vật được nhân hóa trong đoạn thơ, đoạn văn. Đặt và trả lời câu hỏi như thế nào ? Viết đúng từ chứa tiếng bắt đầu l/n Biết kể lại một tiết mục hoặc một buổi biểu diễn nghệ thuật đã xem. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: Vở ÔL HS: Vở ÔL III. Điều chỉnh hoạt động Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS; HS còn hạn chế : BT 1,2, 3, 4, 5, 6 Giúp học sinh đọc và hiểu bài trả lời câu hỏi biết nhận xét về những khả năng đặc biệt của một số người.Tìm được các sự vật được nhân hóa trong đoạn thơ, đoạn văn. Đặt và trả lời câu hỏi như thế nào ?Viết đúng từ chứa tiếng bắt đầu l/n. Biết kể lại một tiết mục hoặc một buổi biểu diễn nghệ thuật đã xem. HSHTT:Hoàn thành các bài tập và phần vận dụng. Tiếp cận và giúp đữ HS chậm tiến bộ IV. Hoạt động ứng dụng Chia sẻ bài học hôm nay với người thân. Ô.L.TOÁN: TUẦN 23 . Mục tiêu: - Thực hiện đúng nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số và áp dụng giải các bài toán có liên quan. - Tìm được số bị chia, giải được bài toán có hai phép tính. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: Vở ÔLT HS: Vở ÔLT III.Điều chỉnh hoạt động : 1.Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 2.Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh IV.Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS; + HS còn hạn chế - Tiếp cận từng hoạt động 3,6 Tuần 22 và HĐ 1,3,5,6 Tuần 23. Thực hiện đúng nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số và áp dụng giải các bài toán có liên quan.Tìm được số bị chia, giải được bài toán có hai phép tính. + HS HTT: Hoàn thành tốt các bài tập làm thêm bài vận dụng .Hỗ trợ giúp đỡ các bạn còn hạn chế. Nắm chắc các kĩ năng của bài học. V. Hoạt động ứng dụng. - Chia sẻ bài học hôm nay với người thân Ngày dạy,Thứ tư ngày 15 tháng 2 năm 2017(Dạy CTT6) T VIỆT: BÀI 23C:CHÚNG TA CÙNG XEM BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT! (T3) I. Mục tiêu: - Viết được một đoạn văn kể về một buổi biểu diễn nghệ thuật * Tích hợp KNS - Thể hiện sự tự tin. - Tư duy sáng tạo: nhận xét bình luận - Ra quyết định. - Quản lí thời gian II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: 2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh 3. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: HS còn hạn chế: :Tiếp cận giúp HS dựa vào gợi ý để hỏi đáp và viết một đoạn văn kể về buổi biểu diễn nghệ thuật.Viết đúng câu, dùng từ chính xác. HSHTT: Viết được một đoạn văn hay, có cảm xúc. IV. Hoạt động ứng dụng; - Cần thể hiện tự tin khi kể , sáng tạo khi viết văn biết sắp xếp thời gian hợp lí Thực hiện theo sách HDH TOÁN: CHIA SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ T (T1) I. Mục tiêu: Em biết chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số trong trường hợp có chữ số 0 ở thương. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, Mô hình ĐH HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: - Tất cả cá HĐ thêm HĐ cá nhân Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS; -HS còn hạn chế: Giúp Hs biết chia số có 4 chữ số cho số có một chữ số ở trong trường hợp có chữ số không ở thương. -HSHTT: Bt bổ sung Tìm thương của 5600 và 8 IV. Hoạt động ứng dụng - Chia sẻ bài học với người thân HĐTT: S INH HOẠT LỚP I.Mục tiêu - Nhận xét hoạt động trong tuần qua, đề ra phương hướng trong tuần tới. -- Múa hát lại những bài hát tập thể. - Giao tiếp Tiếng anh cho học sinh III. Các hoạt động chủ yếu: HĐ1: Sinh hoạt văn nghệ: Ban văn nghệ lên điều hành sinh hoạt văn nghệ. HĐ2: Đánh giá lại tình hình hoạt động trong tuần qua: - CTHĐTQ lªn nhËn xÐt t×nh h×nh ho¹t ®éng cña líp trong tuÇn qua. - Ý Kiến của các nhóm và cá nhân HS. - Ý kiến GVCN : Trong tuÇn qua nhiÒu em ®· cã cã g¾ng. Trong giê häc hợp tác tích cực. CT HĐTQ và NT có tiến bộ trong việc điều hành nhóm hoạt động. Một số em bước đầu đã mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, hợp tác với bạn khá tốt. + Tuy nhiªn trong giê häc một số bạn cßn thiếu chú ý, ý thøc tù gi¸c chưa cao, một số tiết nề nếp vẫn chưa tốt( các tiết CB). -Tình hình học tập đã có nhiều cố gắng tuy nhiên có một số em vẫn còn chậm : Huy, Đạt... Chữ viết chưa đẹp, sai nhiều lỗi quy trình: Sơn, Lĩnh, HĐ3: Đề ra kế hoạch hoạt động trong tuần tới. 1. GV triển khai công việc trọng tâm: - Tiếp tục ổn định nề nếp lớp học, Đi học đúng giờ quy định. -Tích cực hợp tác, chia sẻ trong các hoạt động học tập. -Rèn chữ viết, giữ gìn sách vở, đồ dùng sạch sẽ, cẩn thận. - Giúp đỡ HS yếu, xây dựng đôi bạn cùng tiến tiến bộ. - Có ý thức giữ gìn trường lớp sạch sẽ. - Tham gia nh÷ng trß ch¬i an toµn trong ngµy nghØ. Thực hiện ATGT, an toàn đuối nước. 2. Các ban triển khai xây dựng thống nhất kế hoạch để thực hiện: HĐ4: Sinh hoạt giao tiếp Tiếng Anh. -Ban học tập điều hành sinh hoạt: Ôn lại các từ vựng, cấu trúc TA đã học trong tuần. -Tập thể lớp, nhóm,cá nhân tham gia ôn tập và nhận xét. -GV Nhận xét , dặn dò cuối tuần. TỰ NHIÊN VÀ Xà HỘI: BÀI 17: THÂN CÂY CÓ ĐẶC ĐIỂM GÌ? (T2) I. Mục tiêu: Sau bài học, em: - Nhận dạng và kể được tên một số loại thân cây theo cách mọc hoặc theo cấu tạo. - Nêu được chức năng của thân cây đối với đời sống của cây và ích lợi của thân cây đối với đời sống con người. - Có ý thức trồng, chăm só và bảo vệ cây. * Tích hợp KNS : - Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin : Quan sát và so sánh đặc điểm một số loại thân cây. - Tìm kiếm, phân tích, tổng hợp thông tin để biết giá trị của thân cây, đời sống động vật và con người. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, Phiếu học tập HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Tất cả các HĐ thêm HĐ cá nhân 2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: 3. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: - HS còn hạn chế: Giúp HS kể tên một số loại thân cây nêu được chức năng của thân cây đối với đời sống con người liên hệ được một số cây ở địa phương. - HSHTT: Nhận dạng và kể được tên một số loại thân cây theo cách mọc hoặc theo cấu tạo. Nêu được chức năng của thân cây đối với đời sống của cây và ích lợi của thân cây đối với đời sống con người.Có ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ cây. IV. Hoạt động ứng dụng. Tuyên truyền gia đình và mọi người bảo vệ cây, trồng thêm cây xanh Chia sẻ bài họ TỰ NHIÊN VÀ Xà HỘI: BÀI 18: RỄ CÂY CÓ ĐẶC ĐIỂM GÌ? (T2) I. Mục tiêu: Sau bài học, em: - Nhận dạng và kể tên một số cây. - Nêu được chức năng của rễ đối với đời sống của cây và ích lợi của rễ cây đối với đời sống con người. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, Phiếu học tập HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Tất cả các HĐ thêm HĐ cá nhân 2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: 3. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: - HS còn hạn chế: Giúp HS Nhận dạng và kể tên một số cây. Nêu được chức năng của rễ đối với đời sống của cây và ích lợi của rễ cây đối với đời sống con người. - HSHTT: Nêu được chức năng của rễ đối với đời sống của cây và ích lợi của rễ cây đối với đời sống con người. Tiếp cận giúp đỡ những em còn hạn chế IV. Hoạt động ứng dụng. - Chia sẻ bài học với người thân.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan_23.doc
Tài liệu liên quan