Nội dung tích hợp an ninh quốc phòng môn Giáo dục công dân cấp THCS

GDCD 9

Bài 3: Dân chủ và kỉ luật

Bài 4: Bảo vệ hòa bình.

Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Bài 10: Lí tưởng sống của thanh niên.

 

docx2 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 02/03/2019 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nội dung tích hợp an ninh quốc phòng môn Giáo dục công dân cấp THCS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NỘI DUNG TÍCH HỢP AN NINH QUỐC PHÒNG MÔN GDCD CẤP THCS Năm học 2018-2019 GDCD 6 GDCD 7 GDCD 8 GDCD 9 HỌC KÌ 1 Bài 6: Tôn trọng kỉ luật: Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa Bài 5: Pháp luật và kỉ luật Bài 3: Dân chủ và kỉ luật Bài 7: Tích cực tự giác trong các hoat động chính trị, xã hội. Bài 4: Bảo vệ hòa bình. Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Bài 10: Lí tưởng sống của thanh niên. HỌC KÌ 2 Bài 14: Thực hiện trật tự ATGT. Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa. Bài 15: Phòng ngừa tai nạ vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại. Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân. Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. Bài 16: Quyền tự do tín ngường và tôn giáo Bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trong tài sản người khác. Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm chỗ ở. Bài 17: Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bài 17: Quyền khiếu nại , tố cáo của công dân Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc Bài 18: Quyền đảm bảo thư tín, điện thoại, điện tín. Bài 18: Quyền tự do ngôn luận. Bài 18: Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Bài 20: Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bài 21: PHáp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxgiao duc cong dan 9_12522330.docx