Ôn tập học kỳ 2 English 6 - Nguyễn Thị Hồng Duyên

5. Post - Reading:

* Writing:

- Ss discuss in groups of 4 - Answer the questious:

"Which sports do you do ?"

- They write down on their books the other's answers

- T monitors and helps.

+ Write about the sports you plays

Example: "I play soccer, surim and."

V. Homework:

- Review sports vocabulary

- Do exercise A3-4 (p104/105 - WB)

- Be ready for the new lesson:

 

doc88 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 1135 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn tập học kỳ 2 English 6 - Nguyễn Thị Hồng Duyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTiếng anh 6- ôn tập hkii.doc
Tài liệu liên quan