Ôn Tuần 5 môn: Toán 2

Bài số 5*: Trong vườn có nhiều hơn 6 cây táo và không quá 10 cây bưởi. Biết số cây táo ít hơn số cây bưởi. Hỏi:

a) Táo và bưởi mỗi loại có ít nhất bao nhiêu cây?

b) Táo và bưởi mỗi loại có nhiều nhất bao nhiêu cây?

 

doc2 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 01/03/2019 | Lượt xem: 225 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn Tuần 5 môn: Toán 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 5 Môn: Toán Họ và tên: .............................................................................................................. Lớp : ................................................................................................................... Bài 1: Điền vào chỗ ........ a. 9 + ....... =13 ...... + 8 = 17 ...... + 9 = 16 b. 8 + ...... = 15 8 + ...... = 13 9 + ...... = 14 c. 13 = 8 + ...... 14 = 8 + ...... 17 = 8 + ...... d. 15 = ...... + 8 12 = ...... + 8 11 = ...... + 8 Bài 2: Tính tổng các số sau rồi viết kết quả theo thứ tự từ bé đến lớn? 35 + 19 = .............. 15 + 68 = ........... 78 + 13 = ............ 29 + 7 = ............... 16 + 18 = .......... 39 + 4 = .............. Bài 3: Lớp học có 18 học sinh nữ. Số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 3 bạn. Tính số học sinh nam? Giải ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... Bài 4: Viết tên các hình có ở mỗi hình vẽ? A B C M N P G E D S R Q a) Có 3 hình chữ nhật: b) Có 3 hình tứ giác: ............................................ ............................................ Bài số 5*: Trong vườn có nhiều hơn 6 cây táo và không quá 10 cây bưởi. Biết số cây táo ít hơn số cây bưởi. Hỏi: a) Táo và bưởi mỗi loại có ít nhất bao nhiêu cây? b) Táo và bưởi mỗi loại có nhiều nhất bao nhiêu cây? ............................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Tuần 5 Môn: Tiếng việt Họ và tên: .............................................................................................................. Lớp : ................................................................................................................... Bài 1: Điền vào chỗ chấm ................. - Tên của em:.......................................................................................................... - Tên của mẹ em: ................................................................................................... - Tên 1 dòng sông hoặc 1 ngọn núi: ...................................................................... - Tên phường nơi em ở: ...................................................................... Bài 2: Điền tiếp ý của em vào chỗ trống để mỗi dòng sau thành câu: a. Bạn thân của em là ...................................................................... b. ...................................................................... là giáo viên c. Đồ chơi em thích là ...................................................................... d. Món ăn em thích là...................................................................... Bài 3: Viết 1 câu theo mẫu Ai (cái gì) - là gì? để: a. Giới thiệu nghề nghiệp của bố em hoặc của mẹ em? ................................................................................................................................ b. Giới thiệu người em yêu nhất trong gia đình? ................................................................................................................................ c. Giới thiệu quyển sách em thích? ................................................................................................................................ Bài 4*: Hãy tách đoạn văn sau thành 3 câu rồi viết lại cho đúng chính tả? Đa buồn rầu ngồi bên cửa sổ cạnh chỗ em ngồi có một con chim bồ câu Đa kể cho chim nghe về nỗi buồn của em. ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an hoc ki 1_12498293.doc
Tài liệu liên quan