Phiếu kiểm tra lớp 5 (kiểm tra định kì cuối học kì 1) năm học 2017 – 2018 mô Toán

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính

a. 59,37 + 24,16 b. 69,42 – 15,34

Câu 9: (1 điểm) 10 người làm xong một công việc phải hết 8 ngày. Nay muốn làm xong công việc đó trong 4 ngày thì cần bao nhiêu người? (Mức làm của mỗi người như nhau)

 

doc3 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 05/12/2018 | Lượt xem: 313 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phiếu kiểm tra lớp 5 (kiểm tra định kì cuối học kì 1) năm học 2017 – 2018 mô Toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH AN PHIẾU KIỂM TRA LỚP 5 (Kiểm tra định kì cuối học kì 1) Năm học 2017 – 2018 Họ và tên người coi, chấm thi Họ và tên học sinh: Lớp: 1. Họ và tên giáo viên dạy: 2. Môn: TOÁN (Thời gian làm bài: 40 phút) Phần I. Trắc nghiệm: (7 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng Câu 1: (1 điểm)  Số được viết thành số thập phân là: A. 95 B. 0,95 C. 0,095 D. 0,0095 Câu 2: (1 điểm) 8472kg =...................tấn Số thích hợp viết vào chỗ chấm: A. 8472 B. 8,472 C. 84,72 D. 847,2 Câu 3: (1 điểm) Số lớn nhất trong các số 5,798 ; 5,897 ; 5,978 ; 5,879 là: A. 5,978                B. 5,798              C. 5,897                  D. 5,879 Câu 4: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm 2 tạ 50 kg = .tạ A. 25                B. 2,5              C. 0,25                  D. 0,025 Câu 5: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 627m2 = . ha A. 627                B. 0,627              C. 0,0627 D. 0,00627 Câu 6: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm 3m2 = ..dm2 A. 30                B. 300              C. 3000 D. 30 000 Câu 7: (1 điểm) Giá trị của chữ số 7 trong số 2,017 là: A. 7 B. C. D. PHẦN TỰ LUẬN Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính a. 59,37 + 24,16                 b. 69,42 – 15,34 ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Câu 9: (1 điểm) 10 người làm xong một công việc phải hết 8 ngày. Nay muốn làm xong công việc đó trong 4 ngày thì cần bao nhiêu người? (Mức làm của mỗi người như nhau) ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Câu 10 (1 điểm) Một cửa hàng có 600 quyển vở. Ngày thứ nhất bán được 40% số vở, ngày thứ hai bán được 30% số vở còn lại. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quyển vở? ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Phần I: Trắc nghiệm. Khoanh đúng mỗi câu cho 1 điểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 Đáp án C B A B C B D Phần II. Câu 8: Đặt tính đúng và tính đúng mỗi ý cho 0,5 điểm + a. 59,37 24,16 83,53 - b. 69,42 15,34 54,08 Câu Bài giải Điểm 9 8 ngày gấp 4 ngày số lần là: 0,25 8 : 4 = 2 (lần) 0,25 Muốn làm xong công việc đó trong 4 ngày cần số người là: 0,2 10 2 = 20 (người) 0,2 Đáp số: 20 người 0,1 10 Ngày đầu cửa hàng bán được số quyển vở là: 0,1 600 : 100 40 = 240 (quyển) 0,1 Sau ngày thứ nhất cửa hàng còn số quyển vở là: 0,1 600 – 240 = 360 (quyển) 0,2 Ngày thứ hai cửa hàng bán đuợc số quyển vở là: 0,1 360 : 100 30 = 108 (quyển) 0,1 Cửa hàng còn lại số quyển vở là: 0,1 360 – 108 = 252 (quyển) 0,1 Đáp số: 252 quyển 0,1 Học sinh làm đúng bằng cách khác vẫn cho điểm tối đa của bài đó

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDe cuoi hoc ki I toan 5_12313865.doc
Tài liệu liên quan