Số bài toán giải theo phương pháp ion và hệ phương trình có số mol, khối lượng không đồng nhất

Bài 14: A là dung dịch H2SO4, B là dung dịch NaOH. Trộn 0,3 lít B với 0,2 lít Ata được 0,5

lít dung dịch C. Lấy 20ml dung dịch C, thêm một ít quỳ tím vào thấy có màu xanh. Sau đó

thêm từ từ dung dịch HCl 0,05M tới khi quỳ đổi thành màu tím thấy hết 40ml axit.

Trộn 0,2 lít B với 0,3 lít A ta được 0,5 lít dung dịch D. Lấy 20ml dung dịch D, thêm

một ít quỳ tím vào thấy có màu đỏ. Sau đó thêm từ từ dung dịch NaOH 0,1M tới khi quỳ

đổi thành màu tím thấy hết 80ml xút.

a) Tính nồng độ mol của các dung dịch A và B.

b) Trộn VBlít NaOH vào VAlít H2SO4ở trên ta thu được dung dịch E. Lấy V ml dung

dịch E cho tác dụng với 100ml dung dịch BaCl20,15M được kết tủa F. Mặt khác lấy V

ml dung dịch E cho tác dụng với 100ml dung dịch AlCl31M được kết tủa G. Nung F

hoặc G ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thì đều thu được 3,262 gam chất rắn.

Tính tỉ lệ VB: VA ?

 

pdf7 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 1984 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Số bài toán giải theo phương pháp ion và hệ phương trình có số mol, khối lượng không đồng nhất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfSố bài toán giải theo phương pháp ion vμ hệ phương trình có số mol, khối lượng không đồng nhất.pdf
Tài liệu liên quan