Số học Lớp 6 - Chương 3: Bài 6 So sánh phân số

QUY TẮC :

Muốn so sánh hai (hay nhiều) phân số không cùng mẫu, ta quy đồng mẫu các

phân số đó rồi so sánh các tử với nhau.

 CHÚ Ý :

Tương tự muốn so sánh hai (hay nhiều) phân số không cùng tử ta cũng có thể

quy đồng tử các phân số đó rồi so sánh các mẫu với nhau.

pdf8 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 31/05/2013 | Lượt xem: 4504 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Số học Lớp 6 - Chương 3: Bài 6 So sánh phân số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bµi 6 ch­¬ng 3:So s¸nh ph©n sè 1 Môn Số học Lớp 6 Bài 6 chương 3 : So sánh phân số I) YÊU CẦU TRỌNG TÂM: 1. Kiến thức: – Nắm vững cách so sánh 2 hay nhiều phân số cùng mẫu và phân số không cùng mẵu. – Biết lập luận có căn cứ , vận dụng linh hoạt các cách so sánh để giải bài toán một cách nhanh chóng. 2. Kĩ năng: Sử dụng tốt kỹ năng tính toán và vận dụng linh hoạt các cách so sánh để giải bài toán. ii) TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : Thời gian Nội dung công việc Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 2’ Ổn định tổ chức 5’ Nêu ví dụ về so sánh phân số Nêu và phân tích ví dụ trên máy chiếu Theo dõi ví dụ trên máy và phát biểu ý kiến 15’ Làm bài tập Chia nhóm học sinh . Quan sát học sinh hoạt động Các nhóm làm bài tập theo hướng dẫn. Trao đổi để đưa ra nhận xét. 15’ Các nhóm trình bày Nghe các nhóm trình bày. Yêu cầu học sinh đánh giá . Trình bày hoạt động theo thứ tự :  Nhóm máy tính.  Nhóm hoạt động A.  Nhóm hoạt động B. 5’ Củng cố Chốt lại cách so sánh 2 hay nhiều phân số cùng mẵu hoặc không cùng mẫu. Làm việc toàn lớp Bµi 6 ch­¬ng 3:So s¸nh ph©n sè 2 3’ Kiểm tra trắc nghiệm Làm bài tập toàn lớp. Bµi 6 ch­¬ng 3:So s¸nh ph©n sè 3 TÓM TẮT BÀI HỌC I/. SO SÁNH HAI PHÂN SỐ CÙNG MẪU : 1/. QUY TẮC : Trong hai phân số cùng mẫu:+ phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn . + phân số nào có tử số nhỏ hơn thì nhỏ hơn . 2/. KÝ HIỆU : a, b, m N, m 0 ta có : m ba m b m a   II/. SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÔNG CÙNG MẪU :  QUY TẮC : Muốn so sánh hai (hay nhiều) phân số không cùng mẫu, ta quy đồng mẫu các phân số đó rồi so sánh các tử với nhau.  CHÚ Ý : Tương tự muốn so sánh hai (hay nhiều) phân số không cùng tử ta cũng có thể quy đồng tử các phân số đó rồi so sánh các mẫu với nhau. III/ VẬN DỤNG : bcad d c b a bcad d c b a   Bµi 6 ch­¬ng 3:So s¸nh ph©n sè 4 NHÓM MÁY TÍNH (I) 1) Tổ chức: 2 học sinh một máy. 2) Cơ sở vật chất: Tệp T71L6_SSphanso.ppt thiết kế trên POWER POINT 3) Hoạt động: Thời gian Nội dung Hướng dẫn hoạt động 15’ Trả lời câu hỏi 5’ Trình bày Cử một đại diện trả lời câu hỏi. Bµi 6 ch­¬ng 3:So s¸nh ph©n sè 5 NHÓM HOẠT ĐỘNG A 1) Tổ chức: Chia ba học sinh một nhóm nhỏ. 2) Cơ sở vật chất: Mỗi nhóm nhỏ một tờ giấy đề và một tờ nháp . Các hoạt động: Công việc Thời gian Làm các hoạt động 15’ Trình bày 5’ Hoạt động1: Hãy so sánh các phân số sau rồi lắp chúng lại theo thứ tự tăng dần và điền các chữ cái tương ứ2ng theo thứ tự đó vào bảng ở dưới để biết được 2 địa danh của Việt Nam năm 1999 được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới. N = 1/6 Ô = 5/8 I =13/-16 M = 1/4 N =17/24 Ơ =-5/6 Y=1/3 H =-23/24 S = 7/12 A =-1/-16 . Hoạt động 2: Cho các lưới sau: X X X X x X x x X x X x x X x x x A B C D a/ Đối với mỗi lưới ô vuông, hãy lập một phân số có tử là số ô đánh dấu là x, mẫu là tổng số ô đánh dấu x và ô trắng. Hãy tìm những cặp phân số cùng mẫu và so sánh chúng với nhau. b/ Sắp xếp các phân số này theo thứ tự tăng dần và cho biết lưới nào sẫm nhất. Hoạt động 3: 'TÌM ĐƯỜNG VỀ NHÀ' Chú chó Kit của em hôm nay bị lạc trong rừng và đang tìm đường về nhà . Giờ đầu tiên, chú đi được 1/3 quãng đường . Giờ thứ hai , chú đi được 1/6 quãng đường . Bµi 6 ch­¬ng 3:So s¸nh ph©n sè 6 Giờ thứ ba , chú đi được 1/7 quãng đường . Hãy so sánh các phần quãng đường mà chú chó đi được trong từng giờ ? NHÓM HOẠT ĐỘNG B (II) 1) Tổ chức: 15 học sinh, ba học sinh một nhóm nhỏ. 2) Cơ sở vật chất cho mỗi nhóm nhỏ: – 1 tờ giấy khổ A0. Công việc Thời gian Làm các hoạt động 15’ Trình bày 5’ Hoạt động 1: Cho các số sau: A= 5/-8 H = 1/4 C = 7/12 M = 1/6 H = -17/24 C = -13/16 O = -1/-3 – Hãy quy đồng mẫu các phân số của dãy rồi sắp xếp theo thứ tự tăng dần – Hãy viết các chữ cái tương ứng với dãy vừa sắp xếp vào bảng trên và cho biết dòng đó viết gì? Hoạt động 2: Cho dãy phân số sau: 3 1, 75 15,  5 1- , 16 4 , 25- 5 , 36 9 , 24 6 , 21- 7- , 42 21 , 6 2 , 20 4- , 28 7 , 21 7 , 34 17 , 101- 101- Em hãy "xây bức tường" bằng cách điền các phân số thích hợp vào các "viên gạch" theo qui tắc các phân số ở cùng một tầng thì bằng nhau và cùng nhỏ hơn tầng trên nó Bµi 6 ch­¬ng 3:So s¸nh ph©n sè 7 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Bài 1: Điền đúng, sai cho các câu sau: 1/ Phân số có mẫu là 18, lớn hơn 2/3 nhưng nhỏ hơn 7/9 là :13/18 2/ Không có phân số nào lớn hơn 12/18 và nhỏ hơn 13/18 3/ Không có phân số cùng mẫu nào lớn hơn 12/18 và nhỏ hơn 13/18 4/ Nếu :21. 65 < 35. 52 thì : 65 52 35 21  TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ Nội dung 0 1 2 Kết quả Biểu diễn phân số Chưa biểu diễn được các phân số trên hình Biểu diễn được các phân số nhưng còn có phân số chưa chính xác Trình bày chính xác các phân số đẹp, rõ ràng. Trình bày Không trình bày được Trình bày được nhưng chưa rõ ràng ,mạch lạc Trình bày rõ ràng ,mạch lạc Bµi 6 ch­¬ng 3:So s¸nh ph©n sè 8 Kiến thức Không thực hiện được phép tính Thực hiện được một số phép tính Thực hiện đầy đủ các phép tính

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfSố học 6 Bài 6 chương 3 - So sánh phân số.pdf
Tài liệu liên quan