Sổ kế hoạch giảng dạy

Tư tưởng chính trị

- Chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước

- Thực hiện nghiêm túc quy chế, nội quy của nhà trường

- Chấp hành tốt các cuộc vận động,các phong trào do trường và các tổ chức đoàn thể phát động

 

doc22 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 12/03/2019 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Sổ kế hoạch giảng dạy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
là giải pháp đột phá và lâu dài để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường với các đoàn thể, xã hội, giữa giáo viên với học sinh và phụ huynh học sinh. - Gắn kết hoạt động cung cấp tri thức với kĩ năng thực hành và vận dụng. Thực hiện tốt mục tiêu giáo dục dạy người thông qua dạy chữ và dạy nghề. 2. Nhiệm vụ phát triển chuyên môn nghiệp vụ: a/ Yêu cầu: - Truyền đạt vấn đề ngắn gọn nhưng có chiều sâu, chính xác và gần gũi thực tế, đúng chính sách và quan điểm của Đảng, Nhà nước. - Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách cá nhân. Giáo án: soạn đầy đủ, kịp thời, theo chuẩn kiến thức kỹ năng, áp dụng các kỹ thuật và phương pháp dạy học tích cực, có tích hợp, lồng ghép theo địa chỉ. - Lên lớp đúng giờ, đảm bảo có hiệu quả, chất lượng. - Quản lý tốt học sinh trong giờ dạy, hướng dẫn học sinh phương pháp học tập có hiệu quả. - Thực hiện qui định chuyên môn của nhà trường: + Đầy đủ, kịp thời hồ sơ số sách. + Lên lịch báo giảng đầu tuần. + Cho điểm chính xác, trung thực, khách quan, ñuùng quy cheá. + Chấm trả bài, cập nhật điểm đúng thời hạn. - Xây dựng được một tập thể đồng thuận, đoàn kết nhất trí một lòng làm tốt mọi nhiệm vụ, kế hoạch năm học, thực hiện dân chủ hóa trường học, xã hội hóa giáo dục. - Biết coi trọng chất lượng và luôn có giải pháp tối ưu để nâng cao chất lượng dạy học. b/ Chỉ tiêu: - Hồ sơ sổ sách: đạt tốt. - Đảm bảo 100% đủ tiết dạy theo phân phối chương trình không cắt xén, thêm bớt. - Thực hiện đúng theo thời khóa biểu và kế hoạch năm học do tổ và trường đề ra. - Sử dụng 100% đồ dùng dạy học hiện có. - Thực hiện tốt 100% tiết thực hành. - Chỉ tiêu chất lượng bộ môn: 87% c/ Biện pháp thực hiện: - Tăng cường học tập và thực hiện về đổi mới PPDH như vận dụng bản đồ tư duy vào dạy học, áp dụng CNTT vào dạy học, lồng ghép giáo dục kĩ năng sống và giáo dục môi trường. Có trách nhiệm khi soạn bài và thực hiện giảng dạy, soạn bài theo đúng quy chế chuyên môn. Thực hiện nghiêm chỉnh các nhiệm vụ chuyên môn mà cấp trên giao cho. Nộp hồ sơ sổ sách đúng thời gian và đủ số lượng để kiểm tra theo kế hoạch. - Thường xuyên cập nhật và trau dồi phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa mọi hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh. Xác định rõ yêu cầu, mục tiêu và kĩ năng cần đạt ở từng bài học, hiểu rõ đặc điểm tâm sinh lí của từng học sinh, cấu trúc chương trình. Sử dụng phương pháp dạy học phù hợp, khả thi và có khả năng tự đánh giá ưu khuyết điểm trong quá trình dạy học. - Giáo dục học sinh ý thức tự học, phương pháp tự học kết hợp với tài liệu phù hợp với chủ đề. Thường xuyên kiểm tra và định hướng kết quả hoạt động tự học. - Tăng cường kĩ năng thực hành và luyện tập của học sinh. Xác định rõ mục tiêu giáo dục của từng bài học. - Thực hiện đúng qui định của ngành, đảm bảo dạy đúng chương trình, chuẩn kiến thức kĩ năng. Không cắt xén chương trình. - Tích cực trong hoạt động viết chuyên đề, sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học, dự giờ học tập kinh nghiệm của đồng nghiệp. Bản thân phải tự tin trong quá trình soạn giáo án, quản lí tốt giờ học bằng kiến thức và kinh nghiệm giảng dạy. Nâng cao hiệu quả tiết thao giảng và tiết dạy tốt. 3. Nhiệm vụ học tập,giảng dạy: a/ Yêu cầu: - Tăng cường công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. - Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá. - Cố gắng học hỏi việc sử dụng công nghệ thông tin trong soạn, giảng. - Kết hợp các phương pháp dạy học mới phù hợp với mỗi tiết học, đặc trưng bộ môn, đối tượng học sinh nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. b/ Chỉ tiêu: - Thao giảng: 6 tiết/năm. - Dự giờ: 18 tiết/năm. - Sử dụng đồ dùng dạy học có sẳn trong các tiết dạy - Chỉ tiêu chất lượng bộ môn:  Môn Lớp TS Giỏi- Khá TB Yếu-Kém SL % SL % SL % c/ Biện pháp thực hiện: - Tích cực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn. - Thường xuyên trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, nhất là đối với những bài khó. - Tích cực tham gia thao giảng, dự giờ, trao đổi rút kinh nghiệm -> kinh nghiệm cho bản thân. - Thường xuyên cập nhật và trau dồi phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa mọi hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh. Xác định rõ yêu cầu, mục tiêu và kĩ năng cần đạt ở từng bài học, hiểu rõ đặc điểm tâm sinh lí của từng học sinh, cấu trúc chương trình. Sử dụng phương pháp dạy học phù hợp, khả thi và có khả năng tự đánh giá ưu khuyết điểm trong quá trình dạy học. - Giáo dục học sinh ý thức tự học, phương pháp tự học kết hợp với tài liệu phù hợp với chủ đề. Thường xuyên kiểm tra và định hướng kết quả hoạt động tự học. - Tăng cường kĩ năng thực hành và luyện tập của học sinh. Xác định rõ mục tiêu giáo dục của từng bài học. - Làm đồ dùng dạy học theo kế hoạch đề ra trong năm học và cùng tham gia làm đồ dạy học dự thi. - Với các lớp có nhiều học sinh khá phải dạy kiến thức nâng cao, mở rộng.Còn các lớp đại trà khi giảng bài phải chú ý tới việc tinh giản kiến thức sao cho dễ hiểu, dễ tiếp thu bài. Phần trọng tâm phải nhấn mạnh, khắc sâu, đặc biệt chú ý tới HS yếu ,kém - Thực hiện tốt quy định về kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kỉ năng - Đổi mới phương pháp, nội dung kiểm tra đánh giá để đánh giá sát và đúng đối với năng lực của từng HS, chống quay cóp, sử dụng tài liệu trong các giờ kiểm tra - Kiểm tra 1 tiết theo đúng phân phối chương trình. - Tích cực làm đồ dùng dạy học để hỗ trợ cho bài giảng - Dành nhiều thời gian đọc, nghiên cứu tài liệu , tìm hiểu qua những phương tiện thông tin đại chúng, qua mạng internet và qua thực tế cuộc sống để bổ sung kiến thức cho bài soạn, từ đó làm cho bài giảng thêm phong phú, sinh động giúp HS dễ hiểu dễ tiếp thu kiến thức - Thực hiện soạn giảng theo chương trình giảm tải của BGD 5. Các hoạt động khác: a/ Yêu cầu: - Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của bản thân để đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thúc đẩy và hướng dẫn đồng nghiệp. - Kết hợp với GVCN, phụ huynh, các lực lượng ngoài nhà trường giáo dục học sinh cá biệt. - Làm công tác thống kê một cách chính xác, kịp thời. - Tham gia các phong trào thể thao và văn nghệ theo năng lực. - Liên hệ thư viện tìm đọc sách báo tham khảo để nâng cao tay nghề. - Cùng với nhóm thống kê khác để hoàn thành hồ sơ phổ cập giáo dục kịp thời, chính xác, khoa học. b/ Chỉ tiêu: - Có đầy đủ các loại sổ theo quy định chất lượng tốt, ghi chép đầy đủ, trình bày khoa học. - Giáo dục tốt đạo đức học sinh cá biệt. - Thực hiện tốt sổ tay ghi chép. - Hoàn thành các loại thống kê (kêt cả thống kê phổ cập) chính xác, đúng qui định. - Viết đầy đủ các loại biên bản trong các cuộc họp. c/ Biện pháp thực hiện: - Bản thân phải khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. - Thường xuyên kết hợp với các thầy, cô bộ môn và đoàn đội để thực hiện tốt hoạt động ngoại khoá,... - Kết hợp mọi thành phần trong xã hội cùng giáo dục đạo đức học sinh. - Tham gia đầy đủ các phong trào do công đoàn, Đội thiếu niên đề ra trong năm học. IV. ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA: 1. Đ/v tập thể  lớp: không 1. Đ/v giáo viên chủ nhiệm: không 2. Đ/v bản thân: Lao động tiên tiến. V. ĐỀ XUẤT:         1. Đối với tổ chuyên môn.. 2. Đối với Ban giám hiệu.. DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH \ TRƯỜNGTHCS LÝ THƯỜNG KIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ :HÓA - SINH -TD Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Phú văn, ngày tháng năm 2017 KẾ HOẠCH HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018 A. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH: - Coâng vaên soá 04/ HD- PGD năm 2017 cuûa Phoøng GD & ÑT Buø Gia Maäp veà höôùng daãn thöïc hieän nhieäm vuï GDTrH naêm hoïc -2017- 2018 -  Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường THCS Lý Thường Kiệt; - Căn cứ vào việc phân công phân nhiệm năm học của Ban giám hiệu trường THCS Lý Thường Kiệt và kế hoạch hoạt động của tổ; B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO : I. Công tác tư tưởng : - Luôn chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị của ngành và nghị quyết của nhà trường. Tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trị và các cuộc vận động khác do nhà trường, công đoàn và các bộ phận tổ chức. - Tiếp tục coi phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là giải pháp đột phá và lâu dài để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường với các đoàn thể, xã hội, giữa giáo viên với học sinh và phụ huynh học sinh. II. Công tác chuyên môn: 1.Thực hiện quy chế: Thực hiện nghiêm túc qui định chuyên môn của nhà trường 2.Thực hiện hồ sơ: - Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách cá nhân. Giáo án: soạn đầy đủ, kịp thời, theo chuẩn kiến thức kỹ năng, áp dụng các kỹ thuật và phương pháp dạy học tích cực, có tích hợp, lồng ghép theo địa chỉ. 3.Thực hiện chương trình:Thực hiện đúng theo phân phối chương trình 4.TB – ĐDDH:Sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học hiện có 5.Dạy học ứng dụng CNTT:Ứng dụng CNTT trong giảng dạy ,thao giảng 6.Dự giờ, thao giảng:Dự giờ, thao giảng đúng quy định (Dự giờ 2 tiết/tháng.Thao giảng :6 tiết/năm) 7.Kiểm tra, đánh giá: + Cho điểm chính xác, trung thực, khách quan, ñuùng quy cheá. + Chấm trả bài, cập nhật điểm đúng thời hạn. C. MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU HỌC KÌ I NĂM HỌC : - Thao giảng:6 tiết /năm - Dự giờ:18 tiết /năm - Sử dụng TB – ĐDDH - Ứng dụng CCTT - Hồ sơ – giáo án - Học lực – Hạnh kiểm:chất lượng cao - Chuyên cần:Duy trì tốt sĩ số lớp chủ nhiệm - Giờ giấc, ngày công:đảm bảo không vi phạm quy chế chuyên môn DUYỆT CỦA TTCM Người lập Huỳnh Thành Trung KEÁ HOAÏCH HOAÏT ÑOÄNG Tháng 9/2017 Chủ đề: Vui hội đến trường Tuần Nhiệm vụ trong tháng Kết quả thực hiện Tư tưởng chính trị Công tác chuyên môn Công tác khác Tuần3 - Chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước - Thực hiện nghiêm túc quy chế, nội quy của nhà trường - Chấp hành tốt các cuộc vận động,các phong trào do trường và các tổ chức đoàn thể phát động - Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn. - Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn. - Xây dựng kế hoạch dạy học bộ môn. - Thực hiện chương trình tuần 3 -Kí duyệt giáo án trước khi lên lớp Tham gia các hoạt động phong trào do trường phát động -Tổ chức hoạt động NGLL lớp chủ nhiệm -Thực hiện đúng CT -Thực hiện tốt kí duyệt giáo án hang tuần Tuần 4 -Chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước - Thực hiện nghiêm túc quy chế, nội quy của nhà trường - Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn. - Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn. - Xây dựng kế hoạch dạy học bộ môn. - Thực hiện chương trình tuần 4 -Kí duyệt giáo án trước khi lên lớp -Dự giờ :1 tiết -Hướng dẫn HS lao động quét dọn sân trường vào ngày 9.9.2014 -Thực hiện đúng CT -Dự giờ: chưa đạt Tuần 5 - Chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước - Thực hiện nghiêm túc quy chế, nội quy của nhà trường - Chấp hành tốt các cuộc vận động,các phong trào do trường và các tổ chức đoàn thể phát động - Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn. - Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn. - Xây dựng kế hoạch dạy học bộ môn. - Thực hiện chương trình tuần 5 - Dư giờ : 1tiết -Kí duyệt giáo án trước khi lên lớp -Thao giảng: 1tiết (Ứng dụng CNTT trong giảng dạy ) -Tham gia tốt các phong trào do trường tổ chức -Thực hiện đúng CT -Dự giờ: đạt -Thao giảng đủ có ứng dụng CNTT Tuần 6 - Chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước - Thực hiện nghiêm túc quy chế, nội quy của nhà trường - Chấp hành tốt các cuộc vận động,các phong trào do trường và các tổ chức đoàn thể phát động - Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn. - Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn. - Xây dựng kế hoạch dạy học bộ môn. - Thực hiện chương trình tuần 6 - Dư giờ : 2tiết -Kí duyệt giáo án trước khi lên lớp - Cập nhật điểm vào sổ điểm điện tử. -Tham gia các hoạt động phong trào trong học tâp do liên đội phát động -Thực hiện đúng CT -Dự giờ: đạt - Đánh giá chung: Những việc làm được: Tham gia tốt các phong trào do nhà trường ,các tổ chức Đoàn thể ,liên đội phát động Thực hiện đúng đủ theo phân phối chương trình Hoàn thành việc dạy bù các lớp thiếu tiết theo quy định -Hướng dẫn HS lao động theo đúng kế hoạch Tồn tại: TTCM Giáo viên Huỳnh Thành Trung KEÁ HOAÏCH HOAÏT ÑOÄNG Tháng 10/2017 Chủ đề: Chào mừng ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành giáo dục và ngày phụ nữ Việt Nam. Tuần Nhiệm vụ trong tháng Kết quả thực hiện Tư tưởng chính trị Công tác chuyên môn Công tác khác Tuần 7 - Chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước - Thực hiện nghiêm túc quy chế, nội quy của nhà trường - Chấp hành tốt các cuộc vận động,các phong trào do trường và các tổ chức đoàn thể phát động - Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn. - Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn. - Xây dựng kế hoạch dạy học bộ môn. - Thực hiện chương trình tuần 7 - Dư giờ : 1tiết -Kí duyệt giáo án trước khi lên lớp -Thao giảng: 1tiết (Ứng dụng CNTT trong giảng dạy ) Tham gia các hoạt động phong trào do trường phát động -Hướng dẫn HS lao động quét dọn sân trường vào ngày 30.9.2014 -Tổ chức hoạt động NGLL lớp chủ nhiệm Thực hiện đúng CT Thao giảng đủ có ứng dụng CNTT Dự giờ: đạt Tuần 8 -Chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước - Thực hiện nghiêm túc quy chế, nội quy của nhà trường - Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn. - Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn. - Xây dựng kế hoạch dạy học bộ môn. - Thực hiện chương trình tuần 8 - Dư giờ : 1tiết -Kí duyệt giáo án trước khi lên lớp -Tiên hành dạy bù cho những lớp thiếu tiết -Thực hiện đúng CT -Dự giờ: đạt -Dạy bù :hoàn thành tốt Tuần 9 - Chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước - Thực hiện nghiêm túc quy chế, nội quy của nhà trường - Chấp hành tốt các cuộc vận động,các phong trào do trường và các tổ chức đoàn thể phát động - Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn. - Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn. - Xây dựng kế hoạch dạy học bộ môn. - Thực hiện chương trình tuần 9 - Dư giờ : 1tiết -Kí duyệt giáo án trước khi lên lớp -Tiến hành ôn tập cho HS chuẩn bị kiểm tra 1 tiết -Ra đề kiểm tra một tiết -Tham gia tốt các phong trào chào mừng ngày 20/10 -Thực hiện đúng CT -Dự giờ: đạt Tuần 10 - Chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước - Thực hiện nghiêm túc quy chế, nội quy của nhà trường - Chấp hành tốt các cuộc vận động,các phong trào do trường và các tổ chức đoàn thể phát động - Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn. - Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn. - Xây dựng kế hoạch dạy học bộ môn. - Thực hiện chương trình tuần 10 - Dư giờ : 1tiết -Kí duyệt giáo án trước khi lên lớp -Kiểm tra một tiết -Tham gia các hoạt động phong trào trong học tâp do lien đội phát động để chào mừng ngày 20/10 -Hướng dẫn lớp lao động ngày 23/10 -Thực hiện đúng CT -Dự giờ: đạt -Thực hiện kiểm tra 1 tiết đúng quy định Tuần 11 - Chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước - Thực hiện nghiêm túc quy chế, nội quy của nhà trường - Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn. - Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn. - Xây dựng kế hoạch dạy học bộ môn. Thực hiện chương trình tuần 11 - Dư giờ : 2tiết -Kí duyệt giáo án trước khi lên lớp - Cập nhật điểm vào sổ điểm điện tử. -Tham gia các hoạt động phong trào trong học tâp do liên đội phát động -Thực hiện đúng CT -Dự giờ: chưa đạt Đánh giá chung: Những việc làm được: Tham gia tốt các phong trào do nhà trường ,các tổ chức Đoàn thể ,liên đội phát động Thực hiện đúng đủ theo phân phối chương trình Hoàn thành việc dạy bù các lớp thiếu tiết theo quy định -Hướng dẫn HS lao động theo đúng kế hoạch Tồn tại: TTCM Giáo viên Huỳnh Thành Trung KẾ HOẠCH THÁNG 11 Chủ đề:Tôn sư trọng đạo .Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Tuần/ Thời gian Nhiệm vụ trong tháng Kết quả thực hiện Tư tưởng chính trị Công tác chuyên môn Công tác khác Tuần 12 - Chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước - Thực hiện nghiêm túc quy chế, nội quy của nhà trường - Chấp hành tốt các cuộc vận động,các phong trào do trường và các tổ chức đoàn thể phát động - Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn. - Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn. - Xây dựng kế hoạch dạy học bộ môn. - Thực hiện chương trình tuần 12 - Dư giờ : 1tiết -Kí duyệt giáo án trước khi lên lớp -Thao giảng: 1tiết (Ứng dụng CNTT trong giảng dạy ) Tham gia các hoạt động phong trào do trường phát động -Tổ chức hoạt động NGLL lớp chủ nhiệm Thực hiện đúng CT Thao giảng đủ có ứng dụng CNTT Dự giờ: Tuần 13 - Chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước - Thực hiện nghiêm túc quy chế, nội quy của nhà trường - Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn. - Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn. - Xây dựng kế hoạch dạy học bộ môn. - Thực hiện chương trình tuần 13 - Dư giờ : 1tiết -Kí duyệt giáo án trước khi lên lớp -Thực hiện đúng CT -Dự giờ: đạt Tuần 14 - Chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước - Thực hiện nghiêm túc quy chế, nội quy của nhà trường - Chấp hành tốt các cuộc vận động,các phong trào do trường và các tổ chức đoàn thể phát động - Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn. - Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn. - Xây dựng kế hoạch dạy học bộ môn. - Thực hiện chương trình tuần 14 - Dư giờ : 1tiết -Kí duyệt giáo án trước khi lên lớp -Tham gia tốt các phong trào chào mừng ngày 20/11 -Thực hiện đúng CT -Dự giờ: Tuần 15 - Chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước - Thực hiện nghiêm túc quy chế, nội quy của nhà trường - Chấp hành tốt các cuộc vận động,các phong trào do trường và các tổ chức đoàn thể phát động - Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn. - Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn. - Xây dựng kế hoạch dạy học bộ môn. - Thực hiện chương trình tuần 10 - Dư giờ : 1tiết -Kí duyệt giáo án trước khi lên lớp - Cập nhật điểm vào sổ điểm điện tử. -Tham gia các hoạt động phong trào trong học tâp do lien đội phát động -Thực hiện đúng CT -Dự giờ: Đánh giá chung: Những việc làm được: Tham gia tốt các phong trào do nhà trường ,các tổ chức Đoàn thể ,liên đội phát động Thực hiện đúng đủ theo phân phối chương trình Hoàn thành việc dạy bù các lớp thiếu tiết theo quy định -Hướng dẫn HS lao động theo đúng kế hoạch TTCM Giáo viên TRẦN GIANG THỦY Huỳnh Thành Trung KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 Chủ đề:Chào mừng quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Tuần/ Thời gian Nhiệm vụ trong tháng Kết quả thực hiện Tư tưởng chính trị Công tác chuyên môn Công tác khác Tuần 16 - Chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước - Thực hiện nghiêm túc quy chế, nội quy của nhà trường - Chấp hành tốt các cuộc vận động,các phong trào do trường và các tổ chức đoàn thể phát động - Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn. - Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn. - Xây dựng kế hoạch dạy học bộ môn. - Thực hiện chương trình tuần 12 - Dư giờ : 1tiết -Kí duyệt giáo án trước khi lên lớp Tham gia các hoạt động phong trào do trường phát động -Tổ chức hoạt động NGLL lớp chủ nhiệm Thực hiện đúng CT Thao giảng đủ có ứng dụng CNTT Dự giờ: Tuần 17 - Chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước - Thực hiện nghiêm túc quy chế, nội quy của nhà trường - Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn. - Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn. - Xây dựng kế hoạch dạy học bộ môn. - ôn tập thi học kỳ. - Hoàn thành kế hoạch ra đề kiểm tra HKI. Tuần 18 - Chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước - Thực hiện nghiêm túc quy chế, nội quy của nhà trường -Chấp hành tốt các cuộc vận động,các phong trào do trường và các tổ chức đoàn thể phát động - Thực hiện chuyên môn theo phân công. - Duy trì và thực hiện tốt nề nếp chuyên môn. - Hoàn thành bộ hồ sơ cá nhân - Trường kiểm tra - Taäp trung kiểm tra học kỳ I. - Cập nhật điểm vào sổ điểm điện tử. -Thực hiện tốt kế hoạch do nhà trường phát động Tuần 19 - Chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước - Thực hiện nghiêm túc quy chế, nội quy của nhà trường -Chấp hành tốt các cuộc vận động,các phong trào do trường và các tổ chức đoàn thể phát động - Hoàn thành chấm bài kiểm tra HKI. - Giáo dục HS truyền thống ngày Thành lập Quân đội nhân dân VN 22/12. - Sơ kết HKI, hoàn thành chương trình HKI. - Cập nhật điểm vào sổ điểm điện tử -Tham gia các hoạt động phong trào trong học tâp do liên đội phát động : Đánh giá chung: Những việc làm được: Tham gia tốt các phong trào do nhà trường ,các tổ chức Đoàn thể ,liên đội phát động Thực hiện đúng đủ theo phân phối chương trình Hoàn thành việc dạy bù các lớp thiếu tiết theo quy định -Hướng dẫn HS lao động theo đúng kế hoạch TTCM Giáo viên TRẦN GIANG THỦY Huỳnh Thành Trung KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1 Tuần/ Thời gian Nhiệm vụ trong tháng Kết quả thực hiện Tư tưởng chính trị Công tác chuyên môn Công tác khác Tuần 20 - Chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước - Thực hiện nghiêm túc quy chế, nội quy của nhà trường - Chấp hành tốt các cuộc vận động,các phong trào do trường và các tổ chức đoàn thể phát động - Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn. - Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn. - Xây dựng kế hoạch dạy học bộ môn. - Thực hiện chương trình tuần20-23 - Dư giờ : 1tiết -Kí duyệt giáo án trước khi lên lớp Tham gia các hoạt động phong trào do trường phát động -Tổ chức hoạt động NGLL lớp chủ nhiệm -Thực hiện tốt kế hoạch do nhà trường phát động Tuần 21 - Chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước - Thực hiện nghiêm túc quy chế, nội quy của nhà trường - Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn. - Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn. - Xây dựng kế hoạch dạy học bộ môn. Chuẩn bị đoàn thanh tra về .......... Tuần 22 - Chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước - Thực hiện nghiêm túc quy chế, nội quy của nhà trường -Chấp hành tốt các cuộc vận động,các phong trào do trường và các tổ chức đoàn thể phát động - Thực hiện chuyên môn theo phân công. - Duy trì và thực hiện tốt nề nếp chuyên môn. - Hoàn thành bộ hồ sơ cá nhân Chuẩn bị đoàn thanh tra về ...................................... Tuần 23 - Chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước - Thực hiện nghiêm túc quy chế, nội quy của nhà trường -Chấp hành tốt các cuộc vận động,các phong trào do trường và các tổ chức đoàn thể phát động - Thực hiện chuyên môn theo phân công. - Duy trì và thực hiện tốt nề nếp chuyên môn. - Hoàn thành bộ hồ sơ cá nhân Dự giờ 1 tiết ...................................... -Tham gia các hoạt động phong trào trong học tâp do liên đội phát động : Đánh giá chung: Những việc làm được: Tham gia tốt các phong trào do nhà trường ,các tổ chức Đoàn thể ,liên đội phát động Thực hiện đúng đủ theo phân phối chương trình Hoàn thành việc dạy bù các lớp thiếu tiết theo quy định -Hướng dẫn HS lao động theo đúng kế hoạch TTCM Giáo viên TRẦN GIANG THỦY Huỳnh Thành Trung III. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA CÁ NHÂN TRONG NĂM: Thời gian Nội dung công việc 8 - 2015 - Ổn định nề nếp HS, thực hiện công tác giảng dạy. - Tham gia tập huấn công tác chuyên môn. - Họp tổ CM thực hiện kế hoạch tháng 8, thống nhất phân công giảng dạy, thảo luận chỉ tiêu chuyên môn. - Hình thành hồ sơ số sách đầu năm học theo quy ®Þnh cña nhµ tr­êng. - Soạn giảng theo phân công. - Xây dựng kế hoạch hoạt động cá nhân. - Tham gia đầy đủ các buổi hội họp của nhà trường, tổ, đoàn thể. 9 - 2015 - Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn. - Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn. - Xây dựng kế hoạch dạy học bộ môn. - Tập trung nâng cao chất lượng giờ dạy, chất lượng bài soạn, sử dụng tốt các thiết bị dạy học. - Dự giờ 2 tiết - Tích cực phát huy đổi mới phương pháp dạy học. - Cùng với GVBM tiếp tục ổn định nề nếp HS. - Tham gia dự giờ thao giảng và rút kinh nghiệm các tiết dự giờ. - Tham gia hội nghị CBCC năm học 2014 – 2015. - Tăng cường các biện pháp giáo dục học sinh. - Cập nhật điểm vào sổ điểm điện tử. - Nộp HSSS. - Thực hiện tiết NGLL. 10 - 2015 - Thực hiện chuyên môn theo phân công. - Tham gia các hoạt động chào mừng ngày thành lập Hội liên hiệp PNVN 20/10. - Dự giờ và rút kinh nghiệm các tiết dạy. - Tăng cường các biện pháp giáo dục học sinh. - Thảo luận về những đổi mới trong cách ra đề (xây dựng ma trận và xây dựng thư viện đề bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng); kiểm tra và đánh giá học sinh. - Cập nhật điểm vào sổ điểm điện tử. - Dự giờ 2 tiết - Thao giảng 1t - Ra đề và chấm bài kiểm tra theo quy định. - Nộp HSSS. - Thực hiện tiết NGLL. 11 - 2015 - Thực hiện chuyên môn theo phân công. - Cập nhật điểm vào sổ điể

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docke hhoach ca nhan_12298106.doc