Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy tính Casio vào Hóa học

Hoà tan 8,862 gam hỗn hợp: Al, Mg trong 500ml dd HNO3 loãng thu được dd A và 3,316 lít (đktc) hỗn hợp 2 khí không màu có khối lượng 5,18g trong đó có 1 khí bị hoá nâu trong không khí.

a) Tính thành phần theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

b) Cô cạn dd A được bao nhiêu gam muối khan.

c) Tính nồng độ mol/lít của dd HNO3 tham gia phản ứng.

d) Hoà tan dd A vào dd NaOH dư tính khối lượng kết tủa tạo thành.

 

doc26 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 05/06/2013 | Lượt xem: 1565 | Lượt tải: 28download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy tính Casio vào Hóa học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTai lieu huong dan Casio Hoa hoc.doc
Tài liệu liên quan