Tài liêụ Quản lý thảm họa tại cộng đồng

Mục lục

Lời cảm ơn

Giới thiệu

Tài liệu tham khảo

Chú giải thuật ngữ

Bài 1 Hiểm họa và thảm họa

Bài 2 Đánh giá hiểm họa, tình trạng dễ bị tổn th-ơng và khả năng

Bài 3 Các biện pháp giảm nhẹ rủi ro

Bài 4 Quản lý thảm họa dựa vào cộng đồng

Bài 5 ứng phó thảm họa

A. Tìm kiếm và cứu hộ

B. Cấp phát hàng cứu trợ

C. Thông tin và báo cáo

Bài 6 Lập kế hoạch phòng ngừa thảm họa

pdf106 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 04/07/2013 | Lượt xem: 1201 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liêụ Quản lý thảm họa tại cộng đồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfQuản lý thảm họa tại cộng đồng.pdf
Tài liệu liên quan