Thi giữa kỳ II – Năm học 2017 - 2018 môn Tin học 6 - Mã đề 180

Câu 16: Trong các chương trình dưới đây, chương trình nào là chương trình soạn thảo văn bản?

 A. Microsoft Excel. B. Microsoft Word

 C. Microsoft Paint. D. Internet Explorer.

Câu 17: Chọn câu gõ sai quy tắc trong các câu sau đây?

 A. Nước Việt Nam (thủ đô là Hà Nội).

 B. Trời nắng, ánh mặt trời rực rỡ.

 C. Trường em xanh, sạch đẹp.

 D. Ôi , trăng sáng quá!

Câu 18: Có thể gõ chữ Việt từ bàn phím theo những kiểu cơ bản nào?

 A. Times New Roman và Vni

 B. Kiểu Telex và Vni.

 C. Kiểu Vni.

 D. Kiểu Telex.

 

doc3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 07/03/2019 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thi giữa kỳ II – Năm học 2017 - 2018 môn Tin học 6 - Mã đề 180, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT VĂN LÂM TRƯỜNG THCS LƯƠNG TÀI ( Đề có 3 trang ) THI GIỮA KỲ II – NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN TIN – 6 Thời gian làm bài : 45 Phút Mã đề 180 Họ tên :............................................................... Số báo danh : ................... Câu 1: Sử dụng phím Delete để xóa từ ONE, em cần đặt con trỏ soạn thảo ở đâu? A. Ngay trước kí tự O. B. Ngay cuối từ ONE C. Ngay trước kí tự N. D. Ngay trước kí tự E. Câu 2: Các tính chất của định dạng kí tự là: A. Phông chữ, cỡ chữ, hình ảnh; B. Phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu sắc; C. Phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, hình ảnh; D. Phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ Câu 3: Muốn khởi động chương trình soạn thảo văn bản ta thực hiện thao tác nào sau đây? A. Nháy chuột vào biểu tượng trên màn hình Desktop. B. Nháy nút phải chuột lên biểu tượng trên màn hình Destop C. Nháy đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình Destop. D. Nháy đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình Destop Câu 4: Chức năng chính của Microsoft Word là gì? A. Tạo các tệp tin đồ hoạ. B. Soạn thảo văn bản. C. Tính toán và lập bảng biểu. D. Tạo các tập tin thực thi Câu 5: Biểu tượng của Microsoft Word thường có hình dạng: A. B. C. D. Câu 6: Nháy lần lượt các nút nào để được chữ in đậm và gạch chân : A. B. C. D. Câu 7: Cụm từ “Cố gắng” được gõ theo kiểu TELEX là? A. Cos gawngs B. Cows gawngs C. Coos gangs D. Coos gawngs Câu 8: Sau khi khởi động, Word mở một văn bản mới có tên tạm thời là: A. Doc B. Document 1 C. Wordoc D. Chưa có tên Câu 9: Trong soạn thảo văn bản các dấu ; : ! ? được đặt như thế nào? A. Không có quy định nào. B. Sát với từ trước nó, tiếp theo là dấu cách nếu sau đó vẫn còn nội dung; C. Sát với từ sau nó. D. Cách từ trước và sau nó một dấu cách Câu 10: Khi soạn thảo văn bản, các dấu ngắt câu như: dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm phẩy, dấu hai chấm phải đặt: A. Sau từ hai dấu cách; B. Sát vào từ đứng trước nó, tiếp theo là dấu cách nếu sau đó vẫn còn nội dung; C. Sau từ một dấu cách; D. Không bắt buộc; Câu 11: Thanh công việc thường nằm ở đâu của màn hình: A. nằm bên phải của màn hình B. nằm giửa màn hình C. cạnh trên màn hình D. cạnh dưới của màn hình Câu 12: Hệ soạn thảo văn bản có thể làm được những việc gì? A. Nhập,chỉnh sửa,trình bày văn bản. B. Nhập và lưu văn bản. C. Sửa đổi văn bản. D. Chỉ sửa được lỗi đánh văn bản Câu 13: Để lưu văn bản trên máy tính, em sử dụng nút lệnh: A. Save B. Open C. New D. Cut Câu 14: Trình tự nào là hợp lí nhất khi soạn thảo văn bản? A. Chỉnh sửa, trình bày, gõ văn bản, in ấn. B. Gõ văn bản, chỉnh sửa, trình bày, in ấn. C. Gõ văn bản, trình bày, in ấn, chỉnh sửa. D. Gõ văn bản, trình bày, chỉnh sửa, in ấn. Câu 15: Dòng chữ “Bác Hồ ở chiến khu” được định dạng gì? A. Kiểu chữ nghiêng; B. Kiểu chữ đậm. C. Vừa kiểu chữ ngiêng vừa kiểu chữ gạch chân; D. Vừa kiểu chữ đậm vừa kiểu chữ nghiêng; Câu 16: Trong các chương trình dưới đây, chương trình nào là chương trình soạn thảo văn bản? A. Microsoft Excel. B. Microsoft Word C. Microsoft Paint. D. Internet Explorer. Câu 17: Chọn câu gõ sai quy tắc trong các câu sau đây? A. Nước Việt Nam (thủ đô là Hà Nội). B. Trời nắng, ánh mặt trời rực rỡ. C. Trường em xanh, sạch đẹp. D. Ôi , trăng sáng quá! Câu 18: Có thể gõ chữ Việt từ bàn phím theo những kiểu cơ bản nào? A. Times New Roman và Vni B. Kiểu Telex và Vni. C. Kiểu Vni. D. Kiểu Telex. Câu 19: Định dạng văn bản là: A. thay đổi kiểu dáng của các đoạn văn bản B. thay đổi kiểu dáng của các kí tự, thay đổi kiểu dáng của các đoạn văn bản và các đối tượng khác trên trang văn bản C. thay đổi kiểu dáng của các kí tự; D. thay đổi kiểu dáng của các kí tự, thay đổi kiểu dáng của các đoạn văn bản; Câu 20: Chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân... được gọi là: A. Phông chữ; B. Cỡ chữ. C. Kiểu chữ. D. Màu chữ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docde 180.doc