Thiết kế cao ốc thương mại - Căn hộ Hiệp Phú quận 9

 

Phiếu giao nhiệm vụ đồ án .

Lời cảm ơn .

 

PHẦN I : KIẾN TRÚC Trang 1

 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH

I)SƯ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ .2

II)TỔNG QUAN VE KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH . .2

III)PHÂN KHU CHỨC NĂNG .3

IV)ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU-THUỶ VĂN TP HỒ CHÍ MINH . .4

V)GIẢI PHÁP ĐI LẠI .5

VI)CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT KHÁC .5

 CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

I)PHÂN TÍCH HỆ CHỊU LỰC NHÀ 11

II)GIẢI PHÁP KẾT CẤU . 11

III)ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH. . 11

IV)ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH .12

V)CẤU TẠO CÔNG TRÌNH .12

PHẦN II : KẾT CẤU

CHƯƠNGI: TÍNH HỒ NƯỚC MÁI

I)SƠ ĐỒ CẤU TẠO .14

II)XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG . .15

III)TÍNH TOÁN CÁC BO PHẬN CỦA HO NƯỚC . .17

III.1.TínhUA3

III.2.Tính bản đáy .20

III.3.Tính bản thành . . .21

III.4.Tính hệ dầm nắp .24

III.5.Tính hệ dầm đáy .37

 

doc183 trang | Chia sẻ: NguyễnHương | Ngày: 14/07/2017 | Lượt xem: 587 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế cao ốc thương mại - Căn hộ Hiệp Phú quận 9, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
62 76 5.25 BAONL Combination Max -4.2739 19.586 8.73426 76 7 BAONL Combination Max -4.2739 25.4785 -22.6843 76 0 BAONL Combination Min -7.3733 -1.5832 44.70105 76 1.75 BAONL Combination Min -7.3733 4.1901 41.79792 76 3.5 BAONL Combination Min -7.3733 9.633 24.80671 76 5.25 BAONL Combination Min -7.3733 15.0758 -3.25797 76 7 BAONL Combination Min -7.3733 20.5187 -41.69553 77 0 COMB1 Combination -2.725 -10.9963 -12.4003 77 0.625 COMB1 Combination -2.725 -9.0426 -6.13813 77 1.25 COMB1 Combination -2.725 -7.0889 -1.09703 77 1.875 COMB1 Combination -2.725 -5.1352 2.72301 77 2.5 COMB1 Combination -2.725 -3.1815 5.32198 77 0 COMB2 Combination -2.6716 -9.905 -10.50141 77 0.625 COMB2 Combination -2.6716 -8.1256 -4.86682 77 1.25 COMB2 Combination -2.6716 -6.3463 -0.34435 77 1.875 COMB2 Combination -2.6716 -4.5669 3.066 77 2.5 COMB2 Combination -2.6716 -2.7875 5.36422 77 0 COMB3 Combination -2.7683 -10.0997 -11.67706 77 0.625 COMB3 Combination -2.7683 -8.3204 -5.92078 77 1.25 COMB3 Combination -2.7683 -6.541 -1.27662 77 1.875 COMB3 Combination -2.7683 -4.7616 2.25542 77 2.5 COMB3 Combination -2.7683 -2.9822 4.67534 77 0 COMB4 Combination -2.6282 -10.8016 -11.22465 77 0.625 COMB4 Combination -2.6282 -8.8479 -5.08417 77 1.25 COMB4 Combination -2.6282 -6.8942 -0.16476 77 1.875 COMB4 Combination -2.6282 -4.9405 3.53359 77 2.5 COMB4 Combination -2.6282 -2.9868 6.01086 77 0 COMB5 Combination -2.6287 -10.8145 -11.29752 77 0.625 COMB5 Combination -2.6287 -8.8608 -5.14896 77 1.25 COMB5 Combination -2.6287 -6.9071 -0.22147 77 1.875 COMB5 Combination -2.6287 -4.9534 3.48496 77 2.5 COMB5 Combination -2.6287 -2.9997 5.97032 77 0 COMB6 Combination -2.7679 -10.0868 -11.60419 77 0.625 COMB6 Combination -2.7679 -8.3074 -5.85599 77 1.25 COMB6 Combination -2.7679 -6.528 -1.21991 77 1.875 COMB6 Combination -2.7679 -4.7486 2.30405 77 2.5 COMB6 Combination -2.7679 -2.9692 4.71589 77 0 COMB7 Combination -3.1023 -9.4028 -9.34472 77 0.625 COMB7 Combination -3.1023 -7.6234 -4.024 77 1.25 COMB7 Combination -3.1023 -5.8441 0.18459 77 1.875 COMB7 Combination -3.1023 -4.0647 3.28106 77 2.5 COMB7 Combination -3.1023 -2.2853 5.26541 77 0 COMB8 Combination -1.9131 -10.8937 -13.91739 77 0.625 COMB8 Combination -1.9131 -9.1143 -7.66492 77 1.25 COMB8 Combination -1.9131 -7.3349 -2.52456 77 1.875 COMB8 Combination -1.9131 -5.5555 1.50367 77 2.5 COMB8 Combination -1.9131 -3.7761 4.41978 77 0 COMB9 Combination -2.8507 -10.6926 -11.30669 77 0.625 COMB9 Combination -2.8507 -8.7564 -5.22888 77 1.25 COMB9 Combination -2.8507 -6.8201 -0.36125 77 1.875 COMB9 Combination -2.8507 -4.8838 3.29622 77 2.5 COMB9 Combination -2.8507 -2.9475 5.74351 77 0 COMB10 Combination -3.2384 -10.2406 -10.26567 77 0.625 COMB10 Combination -3.2384 -8.3044 -4.47035 77 1.25 COMB10 Combination -3.2384 -6.3681 0.1148 77 1.875 COMB10 Combination -3.2384 -4.4318 3.48977 77 2.5 COMB10 Combination -3.2384 -2.4955 5.65458 77 0 COMB11 Combination -2.1681 -11.5824 -14.38108 77 0.625 COMB11 Combination -2.1681 -9.6461 -7.74717 77 1.25 COMB11 Combination -2.1681 -7.7098 -2.32344 77 1.875 COMB11 Combination -2.1681 -5.7736 1.89012 77 2.5 COMB11 Combination -2.1681 -3.8373 4.89351 77 0 COMB12 Combination -3.1903 -9.2585 -8.55667 77 0.625 COMB12 Combination -3.1903 -7.4791 -3.32617 77 1.25 COMB12 Combination -3.1903 -5.6997 0.79221 77 1.875 COMB12 Combination -3.1903 -3.9203 3.79846 77 2.5 COMB12 Combination -3.1903 -2.1409 5.69259 77 0 COMB13 Combination -2.12 -10.6002 -12.67207 77 0.625 COMB13 Combination -2.12 -8.8208 -6.60299 77 1.25 COMB13 Combination -2.12 -7.0414 -1.64603 77 1.875 COMB13 Combination -2.12 -5.262 2.19881 77 2.5 COMB13 Combination -2.12 -3.4827 4.93153 77 0 COMB14 Combination -3.2774 -9.4337 -9.61476 77 0.625 COMB14 Combination -3.2774 -7.6543 -4.27474 77 1.25 COMB14 Combination -3.2774 -5.8749 -0.04684 77 1.875 COMB14 Combination -3.2774 -4.0955 3.06894 77 2.5 COMB14 Combination -3.2774 -2.3162 5.0726 77 0 COMB15 Combination -2.2072 -10.7755 -13.73016 77 0.625 COMB15 Combination -2.2072 -8.9961 -7.55156 77 1.25 COMB15 Combination -2.2072 -7.2167 -2.48507 77 1.875 COMB15 Combination -2.2072 -5.4373 1.46929 77 2.5 COMB15 Combination -2.2072 -3.6579 4.31153 77 0 COMB16 Combination -3.1513 -10.0654 -9.20758 77 0.625 COMB16 Combination -3.1513 -8.1291 -3.52179 77 1.25 COMB16 Combination -3.1513 -6.1929 0.95384 77 1.875 COMB16 Combination -3.1513 -4.2566 4.21929 77 2.5 COMB16 Combination -3.1513 -2.3203 6.27457 77 0 COMB17 Combination -2.081 -11.4071 -13.32299 77 0.625 COMB17 Combination -2.081 -9.4709 -6.79861 77 1.25 COMB17 Combination -2.081 -7.5346 -1.4844 77 1.875 COMB17 Combination -2.081 -5.5983 2.61964 77 2.5 COMB17 Combination -2.081 -3.662 5.5135 77 0 COMB18 Combination -3.1517 -10.077 -9.27317 77 0.625 COMB18 Combination -3.1517 -8.1408 -3.5801 77 1.25 COMB18 Combination -3.1517 -6.2045 0.9028 77 1.875 COMB18 Combination -3.1517 -4.2682 4.17553 77 2.5 COMB18 Combination -3.1517 -2.3319 6.23808 77 0 COMB19 Combination -2.0814 -11.4188 -13.38858 77 0.625 COMB19 Combination -2.0814 -9.4825 -6.85692 77 1.25 COMB19 Combination -2.0814 -7.5462 -1.53544 77 1.875 COMB19 Combination -2.0814 -5.61 2.57587 77 2.5 COMB19 Combination -2.0814 -3.6737 5.47701 77 0 BAONL Combination Max -1.9131 -9.2585 -8.55667 77 0.625 BAONL Combination Max -1.9131 -7.4791 -3.32617 77 1.25 BAONL Combination Max -1.9131 -5.6997 0.95384 77 1.875 BAONL Combination Max -1.9131 -3.9203 4.21929 77 2.5 BAONL Combination Max -1.9131 -2.1409 6.27457 77 0 BAONL Combination Min -3.3858 -11.5824 -14.38108 77 0.625 BAONL Combination Min -3.3858 -9.6461 -7.74717 77 1.25 BAONL Combination Min -3.3858 -7.7098 -2.52456 77 1.875 BAONL Combination Min -3.3858 -5.7736 1.46929 77 2.5 BAONL Combination Min -3.3858 -3.8373 4.31153 78 0 COMB1 Combination -2.725 -1.5764 5.32198 78 0.875 COMB1 Combination -2.725 0.6689 5.71898 78 1.75 COMB1 Combination -2.725 2.9143 4.15133 78 2.625 COMB1 Combination -2.725 5.1596 0.61904 78 3.5 COMB1 Combination -2.725 7.4049 -4.8779 78 0 COMB2 Combination -2.6716 -1.2365 5.36422 78 0.875 COMB2 Combination -2.6716 0.8366 5.53917 78 1.75 COMB2 Combination -2.6716 2.9096 3.9002 78 2.625 COMB2 Combination -2.6716 4.9827 0.44731 78 3.5 COMB2 Combination -2.6716 7.0557 -4.8195 78 0 COMB3 Combination -2.7683 -1.4312 4.67534 78 0.875 COMB3 Combination -2.7683 0.6419 5.02066 78 1.75 COMB3 Combination -2.7683 2.7149 3.55205 78 2.625 COMB3 Combination -2.7683 4.788 0.26953 78 3.5 COMB3 Combination -2.7683 6.861 -4.82691 78 0 COMB4 Combination -2.6282 -1.3817 6.01086 78 0.875 COMB4 Combination -2.6282 0.8636 6.23749 78 1.75 COMB4 Combination -2.6282 3.109 4.49948 78 2.625 COMB4 Combination -2.6282 5.3543 0.79681 78 3.5 COMB4 Combination -2.6282 7.5996 -4.8705 78 0 COMB5 Combination -2.6287 -1.3946 5.97032 78 0.875 COMB5 Combination -2.6287 0.8507 6.20826 78 1.75 COMB5 Combination -2.6287 3.096 4.48156 78 2.625 COMB5 Combination -2.6287 5.3413 0.79021 78 3.5 COMB5 Combination -2.6287 7.5867 -4.86579 78 0 COMB6 Combination -2.7679 -1.4182 4.71589 78 0.875 COMB6 Combination -2.7679 0.6548 5.04989 78 1.75 COMB6 Combination -2.7679 2.7279 3.56997 78 2.625 COMB6 Combination -2.7679 4.8009 0.27613 78 3.5 COMB6 Combination -2.7679 6.874 -4.83162 78 0 COMB7 Combination -3.1023 -0.7343 5.26541 78 0.875 COMB7 Combination -3.1023 1.3388 5.00093 78 1.75 COMB7 Combination -3.1023 3.4118 2.92253 78 2.625 COMB7 Combination -3.1023 5.4849 -0.96979 78 3.5 COMB7 Combination -3.1023 7.5579 -6.67602 78 0 COMB8 Combination -1.9131 -2.2251 4.41978 78 0.875 COMB8 Combination -1.9131 -0.152 5.45976 78 1.75 COMB8 Combination -1.9131 1.921 4.68583 78 2.625 COMB8 Combination -1.9131 3.9941 2.09797 78 3.5 COMB8 Combination -1.9131 6.0671 -2.3038 78 0 COMB9 Combination -2.8507 -1.3478 5.74351 78 0.875 COMB9 Combination -2.8507 0.8803 5.94806 78 1.75 COMB9 Combination -2.8507 3.1084 4.20303 78 2.625 COMB9 Combination -2.8507 5.3364 0.50844 78 3.5 COMB9 Combination -2.8507 7.5645 -5.13574 78 0 COMB10 Combination -3.2384 -0.8958 5.65458 78 0.875 COMB10 Combination -3.2384 1.3323 5.46364 78 1.75 COMB10 Combination -3.2384 3.5603 3.32313 78 2.625 COMB10 Combination -3.2384 5.7884 -0.76695 78 3.5 COMB10 Combination -3.2384 8.0165 -6.80661 78 0 COMB11 Combination -2.1681 -2.2376 4.89351 78 0.875 COMB11 Combination -2.1681 -0.0095 5.87659 78 1.75 COMB11 Combination -2.1681 2.2186 4.9101 78 2.625 COMB11 Combination -2.1681 4.4467 1.99404 78 3.5 COMB11 Combination -2.1681 6.6748 -2.8716 78 0 COMB12 Combination -3.1903 -0.5899 5.69259 78 0.875 COMB12 Combination -3.1903 1.4831 5.30181 78 1.75 COMB12 Combination -3.1903 3.5562 3.09711 78 2.625 COMB12 Combination -3.1903 5.6292 -0.92151 78 3.5 COMB12 Combination -3.1903 7.7023 -6.75404 78 0 COMB13 Combination -2.12 -1.9317 4.93153 78 0.875 COMB13 Combination -2.12 0.1414 5.71476 78 1.75 COMB13 Combination -2.12 2.2144 4.68408 78 2.625 COMB13 Combination -2.12 4.2875 1.83948 78 3.5 COMB13 Combination -2.12 6.3605 -2.81904 78 0 COMB14 Combination -3.2774 -0.7652 5.0726 78 0.875 COMB14 Combination -3.2774 1.3079 4.83515 78 1.75 COMB14 Combination -3.2774 3.3809 2.78378 78 2.625 COMB14 Combination -3.2774 5.454 -1.0815 78 3.5 COMB14 Combination -3.2774 7.527 -6.76071 78 0 COMB15 Combination -2.2072 -2.1069 4.31153 78 0.875 COMB15 Combination -2.2072 -0.0338 5.2481 78 1.75 COMB15 Combination -2.2072 2.0392 4.37075 78 2.625 COMB15 Combination -2.2072 4.1123 1.67948 78 3.5 COMB15 Combination -2.2072 6.1853 -2.82571 78 0 COMB16 Combination -3.1513 -0.7206 6.27457 78 0.875 COMB16 Combination -3.1513 1.5075 5.9303 78 1.75 COMB16 Combination -3.1513 3.7356 3.63646 78 2.625 COMB16 Combination -3.1513 5.9637 -0.60695 78 3.5 COMB16 Combination -3.1513 8.1917 -6.79994 78 0 COMB17 Combination -2.081 -2.0623 5.5135 78 0.875 COMB17 Combination -2.081 0.1658 6.34325 78 1.75 COMB17 Combination -2.081 2.3938 5.22343 78 2.625 COMB17 Combination -2.081 4.6219 2.15403 78 3.5 COMB17 Combination -2.081 6.85 -2.86494 78 0 COMB18 Combination -3.1517 -0.7322 6.23808 78 0.875 COMB18 Combination -3.1517 1.4959 5.904 78 1.75 COMB18 Combination -3.1517 3.7239 3.62034 78 2.625 COMB18 Combination -3.1517 5.952 -0.61289 78 3.5 COMB18 Combination -3.1517 8.1801 -6.7957 78 0 COMB19 Combination -2.0814 -2.074 5.47701 78 0.875 COMB19 Combination -2.0814 0.1541 6.31695 78 1.75 COMB19 Combination -2.0814 2.3822 5.20731 78 2.625 COMB19 Combination -2.0814 4.6103 2.14809 78 3.5 COMB19 Combination -2.0814 6.8384 -2.8607 78 0 BAONL Combination Max -1.9131 -0.5899 6.27457 78 0.875 BAONL Combination Max -1.9131 1.5511 6.34325 78 1.75 BAONL Combination Max -1.9131 3.7792 5.22343 78 2.625 BAONL Combination Max -1.9131 6.0073 2.15403 78 3.5 BAONL Combination Max -1.9131 8.2354 -2.3038 78 0 BAONL Combination Min -3.3858 -2.2376 4.31153 78 0.875 BAONL Combination Min -3.3858 -0.152 4.83515 78 1.75 BAONL Combination Min -3.3858 1.921 2.78378 78 2.625 BAONL Combination Min -3.3858 3.9941 -1.0815 78 3.5 BAONL Combination Min -3.3858 6.0671 -7.10324 79 0 COMB1 Combination 1.5391 -8.3541 -11.29419 79 0.875 COMB1 Combination 1.5391 -6.426 -4.82787 79 1.75 COMB1 Combination 1.5391 -4.4979 -0.04866 79 2.625 COMB1 Combination 1.5391 -2.5698 3.04345 79 3.5 COMB1 Combination 1.5391 -0.6416 4.44844 79 0 COMB2 Combination 1.6905 -8.9707 -11.36626 79 0.875 COMB2 Combination 1.6905 -6.7226 -4.50044 79 1.75 COMB2 Combination 1.6905 -4.4746 0.39835 79 2.625 COMB2 Combination 1.6905 -2.2266 3.33011 79 3.5 COMB2 Combination 1.6905 0.0215 4.29483 79 0 COMB3 Combination 1.6451 -9.4611 -11.97617 79 0.875 COMB3 Combination 1.6451 -7.2131 -4.68123 79 1.75 COMB3 Combination 1.6451 -4.965 0.64668 79 2.625 COMB3 Combination 1.6451 -2.717 4.00755 79 3.5 COMB3 Combination 1.6451 -0.4689 5.40138 79 0 COMB4 Combination 1.5844 -7.8637 -10.68428 79 0.875 COMB4 Combination 1.5844 -5.9356 -4.64708 79 1.75 COMB4 Combination 1.5844 -4.0075 -0.29698 79 2.625 COMB4 Combination 1.5844 -2.0794 2.36601 79 3.5 COMB4 Combination 1.5844 -0.1512 3.34189 79 0 COMB5 Combination 1.6848 -8.9593 -11.35264 79 0.875 COMB5 Combination 1.6848 -6.7113 -4.49675 79 1.75 COMB5 Combination 1.6848 -4.4632 0.39211 79 2.625 COMB5 Combination 1.6848 -2.2152 3.31392 79 3.5 COMB5 Combination 1.6848 0.0328 4.2687 79 0 COMB6 Combination 1.5448 -8.3655 -11.30782 79 0.875 COMB6 Combination 1.5448 -6.4374 -4.83156 79 1.75 COMB6 Combination 1.5448 -4.5093 -0.04241 79 2.625 COMB6 Combination 1.5448 -2.5811 3.05963 79 3.5 COMB6 Combination 1.5448 -0.653 4.47457 79 0 COMB7 Combination -0.0989 -2.7002 5.73034 79 0.875 COMB7 Combination -0.0989 -0.7721 7.2495 79 1.75 COMB7 Combination -0.0989 1.156 7.08156 79 2.625 COMB7 Combination -0.0989 3.0841 5.22651 79 3.5 COMB7 Combination -0.0989 5.0122 1.68435 79 0 COMB8 Combination 3.1103 -13.2871 -26.45833 79 0.875 COMB8 Combination 3.1103 -11.359 -15.67568 79 1.75 COMB8 Combination 3.1103 -9.4308 -6.58014 79 2.625 COMB8 Combination 3.1103 -7.5027 0.82829 79 3.5 COMB8 Combination 3.1103 -5.5746 6.54961 79 0 COMB9 Combination 1.702 -9.1974 -12.10321 79 0.875 COMB9 Combination 1.702 -6.9814 -5.025 79 1.75 COMB9 Combination 1.702 -4.7653 0.11416 79 2.625 COMB9 Combination 1.702 -2.5493 3.31428 79 3.5 COMB9 Combination 1.702 -0.3332 4.57536 79 0 COMB10 Combination 0.0916 -3.554 3.28373 79 0.875 COMB10 Combination 0.0916 -1.6259 5.54994 79 1.75 COMB10 Combination 0.0916 0.3022 6.12905 79 2.625 COMB10 Combination 0.0916 2.2304 5.02104 79 3.5 COMB10 Combination 0.0916 4.1585 2.22593 79 0 COMB11 Combination 2.9798 -13.0822 -25.68607 79 0.875 COMB11 Combination 2.9798 -11.154 -15.08272 79 1.75 COMB11 Combination 2.9798 -9.2259 -6.16649 79 2.625 COMB11 Combination 2.9798 -7.2978 1.06265 79 3.5 COMB11 Combination 2.9798 -5.3697 6.60467 79 0 COMB12 Combination 0.2279 -4.1089 3.21887 79 0.875 COMB12 Combination 0.2279 -1.8929 5.84463 79 1.75 COMB12 Combination 0.2279 0.3232 6.53136 79 2.625 COMB12 Combination 0.2279 2.5392 5.27904 79 3.5 COMB12 Combination 0.2279 4.7553 2.08767 79 0 COMB13 Combination 3.1161 -13.6371 -25.75094 79 0.875 COMB13 Combination 3.1161 -11.421 -14.78803 79 1.75 COMB13 Combination 3.1161 -9.205 -5.76418 79 2.625 COMB13 Combination 3.1161 -6.9889 1.32064 79 3.5 COMB13 Combination 3.1161 -4.7729 6.46641 79 0 COMB14 Combination 0.187 -4.5503 2.66995 79 0.875 COMB14 Combination 0.187 -2.3342 5.68192 79 1.75 COMB14 Combination 0.187 -0.1182 6.75484 79 2.625 COMB14 Combination 0.187 2.0979 5.88873 79 3.5 COMB14 Combination 0.187 4.3139 3.08357 79 0 COMB15 Combination 3.0753 -14.0784 -26.29985 79 0.875 COMB15 Combination 3.0753 -11.8624 -14.95075 79 1.75 COMB15 Combination 3.0753 -9.6463 -5.54069 79 2.625 COMB15 Combination 3.0753 -7.4303 1.93033 79 3.5 COMB15 Combination 3.0753 -5.2142 7.46231 79 0 COMB16 Combination 0.1324 -3.1126 3.83265 79 0.875 COMB16 Combination 0.1324 -1.1845 5.71265 79 1.75 COMB16 Combination 0.1324 0.7436 5.90556 79 2.625 COMB16 Combination 0.1324 2.6717 4.41135 79 3.5 COMB16 Combination 0.1324 4.5999 1.23003 79 0 COMB17 Combination 3.0207 -12.6408 -25.13716 79 0.875 COMB17 Combination 3.0207 -10.7127 -14.92001 79 1.75 COMB17 Combination 3.0207 -8.7846 -6.38998 79 2.625 COMB17 Combination 3.0207 -6.8564 0.45295 79 3.5 COMB17 Combination 3.0207 -4.9283 5.60877 79 0 COMB18 Combination 0.2227 -4.0987 3.23113 79 0.875 COMB18 Combination 0.2227 -1.8826 5.84795 79 1.75 COMB18 Combination 0.2227 0.3334 6.52573 79 2.625 COMB18 Combination 0.2227 2.5495 5.26447 79 3.5 COMB18 Combination 0.2227 4.7655 2.06416 79 0 COMB19 Combination 3.111 -13.6268 -25.73867 79 0.875 COMB19 Combination 3.111 -11.4108 -14.78471 79 1.75 COMB19 Combination 3.111 -9.1947 -5.7698 79 2.625 COMB19 Combination 3.111 -6.9787 1.30607 79 3.5 COMB19 Combination 3.111 -4.7626 6.4429 79 0 BAONL Combination Max 3.1461 -2.7002 5.73034 79 0.875 BAONL Combination Max 3.1461 -0.7721 7.2495 79 1.75 BAONL Combination Max 3.1461 1.156 7.08156 79 2.625 BAONL Combination Max 3.1461 3.0841 5.88873 79 3.5 BAONL Combination Max 3.1461 5.0122 7.46231 79 0 BAONL Combination Min -0.0989 -14.0784 -26.58811 79 0.875 BAONL Combination Min -0.0989 -11.8624 -15.67568 79 1.75 BAONL Combination Min -0.0989 -9.6463 -6.58014 79 2.625 BAONL Combination Min -0.0989 -7.5027 0.45295 79 3.5 BAONL Combination Min -0.0989 -5.5746 1.23003 80 0 COMB1 Combination 1.5391 0.8637 4.44844 80 0.625 COMB1 Combination 1.5391 2.4965 3.39839 80 1.25 COMB1 Combination 1.5391 4.1293 1.32785 80 1.875 COMB1 Combination 1.5391 5.7621 -1.76319 80 2.5 COMB1 Combination 1.5391 7.3949 -5.87473 80 0 COMB2 Combination 1.6905 1.6273 4.29483 80 0.625 COMB2 Combination 1.6905 3.5839 2.66632 80 1.25 COMB2 Combination 1.6905 5.5404 -0.185 80 1.875 COMB2 Combination 1.6905 7.4969 -4.25915 80 2.5 COMB2 Combination 1.6905 9.4534 -9.55613 80 0 COMB3 Combination 1.6451 1.1369 5.40138 80 0.625 COMB3 Combination 1.6451 3.0934 4.07939 80 1.25 COMB3 Combination 1.6451 5.05 1.53457 80 1.875 COMB3 Combination 1.6451 7.0065 -2.23307 80 2.5 COMB3 Combination 1.6451 8.963 -7.22354 80 0 COMB4 Combination 1.5844 1.3541 3.34189 80 0.625 COMB4 Combination 1.5844 2.9869 1.98533 80 1.25 COMB4 Combination 1.5844 4.6197 -0.39172 80 1.875 COMB4 Combination 1.5844 6.2525 -3.78927 80 2.5 COMB4 Combination 1.5844 7.8853 -8.20732 80 0 COMB5 Combination 1.6848 1.6387 4.2687 80 0.625 COMB5 Combination 1.6848 3.5952 2.6331 80 1.25 COMB5 Combination 1.6848 5.5517 -0.22532 80 1.875 COMB5 Combination 1.6848 7.5083 -4.30657 80 2.5 COMB5 Combination 1.6848 9.4648 -9.61065 80 0 COMB6 Combination 1.5448 0.8523 4.47457 80 0.625 COMB6 Combination 1.5448 2.4851 3.43162 80 1.25 COMB6 Combination 1.5448 4.1179 1.36817 80 1.875 COMB6 Combination 1.5448 5.7507 -1.71577 80 2.5 COMB6 Combination 1.5448 7.3835 -5.82021 80 0 COMB7 Combination -0.0989 6.5176 1.68435 80 0.625 COMB7 Combination -0.0989 8.1504 -2.89939 80 1.25 COMB7 Combination -0.0989 9.7832 -8.50362 80 1.875 COMB7 Combination -0.0989 11.416 -15.12834 80 2.5 COMB7 Combination -0.0989 13.0488 -22.77356 80 0 COMB8 Combination 3.1103 -4.0693 6.54961 80 0.625 COMB8 Combination 3.1103 -2.4365 8.58266 80 1.25 COMB8 Combination 3.1103 -0.8037 9.5952 80 1.875 COMB8 Combination 3.1103 0.8291 9.58725 80 2.5 COMB8 Combination 3.1103 2.4619 8.5588 80 0 COMB9 Combination 1.702 1.2626 4.57536 80 0.625 COMB9 Combination 1.702 3.1867 3.18494 80 1.25 COMB9 Combination 1.702 5.1109 0.59193 80 1.875 COMB9 Combination 1.702 7.035 -3.20368 80 2.5 COMB9 Combination 1.702 8.9592 -8.20187 80 0 COMB10 Combination 0.0916 5.6638 2.22593 80 0.625 COMB10 Combination 0.0916 7.2966 -1.8242 80 1.25 COMB10 Combination 0.0916 8.9294 -6.89482 80 1.875 COMB10 Combination 0.0916 10.5622 -12.98594 80 2.5 COMB10 Combination 0.0916 12.195 -20.09756 80 0 COMB11 Combination 2.9798 -3.8643 6.60467 80 0.625 COMB11 Combination 2.9798 -2.2316 8.50964 80 1.25 COMB11 Combination 2.9798 -0.5988 9.39411 80 1.875 COMB11 Combination 2.9798 1.034 9.25809 80 2.5 COMB11 Combination 2.9798 2.6668 8.10157 80 0 COMB12 Combination 0.2279 6.3511 2.08767 80 0.625 COMB12 Combination 0.2279 8.2753 -2.48306 80 1.25 COMB12 Combination 0.2279 10.1994 -8.25639 80 1.875 COMB12 Combination 0.2279 12.1235 -15.23231 80 2.5 COMB12 Combination 0.2279 14.0477 -23.41082 80 0 COMB13 Combination 3.1161 -3.1771 6.46641 80 0.625 COMB13 Combination 3.1161 -1.2529 7.85077 80 1.25 COMB13 Combination 3.1161 0.6712 8.03254 80 1.875 COMB13 Combination 3.1161 2.5954 7.01172 80 2.5 COMB13 Combination 3.1161 4.5195 4.78831 80 0 COMB14 Combination 0.187 5.9097 3.08357 80 0.625 COMB14 Combination 0.187 7.8339 -1.21131 80 1.25 COMB14 Combination 0.187 9.758 -6.70878 80 1.875 COMB14 Combination 0.187 11.6822 -13.40883 80 2.5 COMB14 Combination 0.187 13.6063 -21.31148 80 0 COMB15 Combination 3.0753 -3.6184 7.46231 80 0.625 COMB15 Combination 3.0753 -1.6943 9.12253 80 1.25 COMB15 Combination 3.0753 0.2299 9.58016 80 1.875 COMB15 Combination 3.0753 2.154 8.8352 80 2.5 COMB15 Combination 3.0753 4.0782 6.88764 80 0 COMB16 Combination 0.1324 6.1052 1.23003 80 0.625 COMB16 Combination 0.1324 7.738 -3.09596 80 1.25 COMB16 Combination 0.1324 9.3708 -8.44244 80 1.875 COMB16 Combination 0.1324 11.0036 -14.80942 80 2.5 COMB16 Combination 0.1324 12.6364 -22.19689 80 0 COMB17 Combination 3.0207 -3.423 5.60877 80 0.625 COMB17 Combination 3.0207 -1.7902 7.23788 80 1.25 COMB17 Combination 3.0207 -0.1574 7.8465 80 1.875 COMB17 Combination 3.0207 1.4754 7.43461 80 2.5 COMB17 Combination 3.0207 3.1082 6.00224 80 0 COMB18 Combination 0.2227 6.3613 2.06416 80 0.625 COMB18 Combination 0.2227 8.2855 -2.51296 80 1.25 COMB18 Combination 0.2227 10.2096 -8.29268 80 1.875 COMB18 Combination 0.2227 12.1338 -15.27499 80 2.5 COMB18 Combination 0.2227 14.0579 -23.45988 80 0 COMB19 Combination 3.111 -3.1668 6.4429 80 0.625 COMB19 Combination 3.111 -1.2427 7.82087 80 1.25 COMB19 Combination 3.111 0.6815 7.99626 80 1.875 COMB19 Combination 3.111 2.6056 6.96905 80 2.5 COMB19 Combination 3.111 4.5298 4.73924 80 0 BAONL Combination Max 3.1461 6.5176 7.46231 80 0.625 BAONL Combination Max 3.1461 8.2855 9.12253 80 1.25 BAONL Combination Max 3.1461 10.2096 9.5952 80 1.875 BAONL Combination Max 3.1461 12.1338 9.58725 80 2.5 BAONL Combination Max 3.1461 14.0579 8.5588 80 0 BAONL Combination Min -0.0989 -4.0693 1.23003 80 0.625 BAONL Combination Min -0.0989 -2.4365 -3.09596 80 1.25 BAONL Combination Min -0.0989 -0.8037 -8.50362 80 1.875 BAONL Combination Min -0.0989 0.8291 -15.27499 80 2.5 BAONL Combination Min -0.0989 2.4619 -23.45988 81 0 COMB1 Combination 0.4723 -9.7186 -13.3531 81 0.875 COMB1 Combination 0.4723 -7.4705 -5.83288 81 1.75 COMB1 Combination 0.4723 -5.2225 -0.2797 81 2.625 COMB1 Combination 0.4723 -2.9744 3.30645 81 3.5 COMB1 Combination 0.4723 -0.7264 4.92557 81 0 COMB2 Combination 0.4235 -9.1229 -13.33244 81 0.875 COMB2 Combination 0.4235 -7.1947 -6.1935 81 1.75 COMB2 Combination 0.4235 -5.2666 -0.74167 81 2.625 COMB2 Combination 0.4235 -3.3385 3.02306 81 3.5 COMB2 Combination 0.4235 -1.4104 5.10068 81 0 COMB3 Combination 0.4463 -8.6078 -12.62741 81 0.875 COMB3 Combination 0.4463 -6.6796 -5.93917

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docIN PL KHUNG-DAM DOC.doc
 • docCHUONG 4- KHUNG TRUC 8.doc
 • docchuong1-HO NUOC HOAN THANH.doc
 • docCHUONG12-KT.doc
 • docTINH DAM DOC TRUC C.doc
 • docCHUONG3-DAMDOCTRUC-C.doc
 • dwgKT-01.dwg
 • docCHUONG 5-MONG COC EP.doc
 • docCHUONG 6- MONG COC KN.doc
 • docchuong 3-san da xong.doc
 • dwgKT-02.dwg
 • dwgKT-03.dwg
 • dwgKT-04.dwg
 • docCHUONG 2.doc
 • docchuong 2-cau thang da xong.doc
 • dwgKHUNG8-2.dwg
 • dwgCOC EP.dwg
 • dwgKHUNG8-1.dwg
 • dwgCOC NHOI.dwg
 • dwgKHUNG8-3.dwg
 • dwgCHUONG 1 HO NUOC.dwg
 • dwgSAN DIEN HINH.dwg
 • docBANG TINH SAN.doc
 • dwgDAM DOC TRUC C.dwg
 • dwgcau thang da xong.dwg
 • docMUC LUC.doc
 • docTAI LIEU THAM KHAO.doc
 • docbia PHU LUC.doc
 • docBIA.doc
 • docLOI CAM ON.doc