Thiết kế hệ thống quản lý thí sinh và điểm thi

Phần I :Thực thể 2

 

Phần II :Các giả thiết về phụ thuộc hàm và chọn khoá chính 5

 

Phần III:Sơ đồ thực thể của hệ thống và chọn khoá chính 5

 

Phần IV:Thiết kế chương trình 6

 

Phần V :Các bảng dữ liệu mẫu 18

 

Phần VI:Hướng dãn sử dụng 19

 

 

doc21 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 12/09/2015 | Lượt xem: 1320 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế hệ thống quản lý thí sinh và điểm thi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mục lục Trang Phần I :Thực thể 2 Phần II :Các giả thiết về phụ thuộc hàm và chọn khoá chính 5 Phần III:Sơ đồ thực thể của hệ thống và chọn khoá chính 5 Phần IV:Thiết kế chương trình 6 Phần V :Các bảng dữ liệu mẫu 18 Phần VI:Hướng dãn sử dụng 19 Đề 6 thiết kế hệ thống quản lý thí sinh và điểm thi Phần I:Thực thể 1. Nhận diện thực thể của hệ thống - Có 2 thực thể :+Khách hàng +Các hình thức gửi Họ tên Số chứng minh thư Địa chỉ Số điện thoại Số tài khoản Số tiển gủi Hình thức gửi Kì hạn Ngày gửi Quý gủi Số tiên rút Ngày rút Quỹ tiết kiệm Hình thức gửi kỉ hạn Lãi xuất Ngày bắt đầu có hiệu lực Ngày hêt hiêu lực 2.Lập các bảng. Từ 2 thực thể trên ta có thể chia làm ba bảng 2.1.Bảng 1:Danh sách khách hàng gủi tiền Tên thuộc tính Kiểu dữ liệu STT Number TT Number Hoten Text So cmt Text So dien thoai Text Ngay gui Date/Time Quy Number So tien gui Number Hinh thuc gui Text Ki han Number So tai khoan Text Quy tiet kiem Text 2.2.Bảng các hình thức gửi: TT Number Hinh thuc gui Text Ki han(thang) Number Lai xuat 1 Number Ngay bat dau hieu luc 1 Date/Time Ngay het hieu luc 1 Date/Time Lai xuat 2 Number Ngay bat dau hieu luc 2 Date/Time Ngay het hieu luc 2 Date/Time Lai xuat 3 Number Ngay bat dau hieu luc 3 Date/Time Ngay het hieu luc 3 Date/Time 2.3.Bảng khách hàng rút tiền: SST Number TT Number So tai khoan Text So tien rut Number Ngay rut tien Date/Time 2.4.Cụ thể các các bảng được trình bâỳ như sau: Bảng danh sach khach hàng gửi tiền Bảng các hình thức gửi Bảng danh sách khach hàng rút tiền PhầnII:Các giả thiết về phụ thuộc hàm và chọn khoá chính 1.Mỗi khách hàng có thể gửi nhiều khoản tiết kiệm cùng một lúc,do đó với mỗi khách hàng có thể xác định đựơc nhiều số tài khoản.Nhưng mỗi một số tài khoản chỉ xác định duy nhất một khách hàng.Vậy tất cả các thuộc tính không khoá đêu phụ thuộc vào thuộc tính số tài khoản.Ta có thể chọn thuộc tính số tài khoản dể làm khoá chính cho bảng”Danh sách khách hàng gửi tiền”. 2.Do trong các hình thức gửi có loại hình thức gửi rút gốc từng phần,có nghĩa là mỗi khách hàng có thể rút nhiều lần trong thời kì gửi tiết kiệm,hay nói cách khác mỗi số tài khoản không thể xác đinh duy nhất một lần rút của khách nên số tài khoản không thể là khoá chính của bảng “Danh sach khach hang rut tien”.Vì vậy ta chọn thuộc tính “thứ tự” để làm khoá chính. 3.Trong các thuộc tính của bảng “Các hinh thức gửi tiền “ chỉ có thuộc tính thứ tự đựoc xác định duy nhất nên ta chọn thuộc tính “thứ tự “làm khoá chính. Phần III: Sơ đồ thực thể liên kết của hệ thống : Quan hệ giữa các bảng: 1.Quan hệ giữa bảng “Các hình thức gửi tiền” và “danh sách khách hàng gửi tiền”là quan hệ 1_N:Do mỗi hình thức gửi có nhiều khách hàng cùng tham gia,nhưng mỗi khách hàng(nói đúng hơn là mỗi số tài khoản) chỉ xác định duy nhất một hình thức gửi. 2.Quan hệ giữa bảng “Danh sách khách hàng gửi tiền” và bảng”Danh sách khách hàng rút tiền” là quan hệ 1_N vì mỗi môt khách hàng(mà ở đây đặc trưng là số tài khoản) có thể rút tiền nhiều lần,nhưng mỗi một người rut tiền thì chỉ xác định được duy nhất một người gửi tiền. Sơ đồ thực thể liên kết như sau PhầnIV: Thiết kế chương trình: 1.Menu của chương trình gồm có các mục sau: - Cập nhật . - Thống kê. - Tìm kiếm. - Xem thông tin. - Kết thúc. Hình 1.Menu chính của chương trình 2.Menu cập nhật Hình 2.Menu cập nhật Trong menu Cập nhật có các mục sau : Cập nhật khách gửi tiền:Chức năng của mục này là hiển thị biểu mẫu để người sử dụng có thể dễ dàng cập nhật các thông tin về khách hàng(nhập hoặc xoá các thông tin). Biểu mẫu cập nhật khách gửi tiền Cập nhật hình thức gửi:Mục này cho phép ngưoi sử dụng dễ dàng thay đổi các thông tin về hình thúc gủi,chẳng hạn như thay đổi các loại lãi xuất. Biểu mẫu cập nhật các hình thứ gửi Cập nhật khách rút tiền.Mục này có chức cập nhật các thông tin liên quan đến việc rut tiên của khách hàng. Biểu mẫu cập nhật khách rút tiền 3.Menu thống kê: Hình 3.menu thống kê Trong menu Thống kê có các mục sau: Menu con Lượng khách gửi. Menu con Lượng tiền gửi. Menu con Tiền lãi của khách. Khi mở menu Lượng khách gửi thì sẽ có các menu con đổ xuống như hình 4 Hình 4.menu con Lượng khách gửi Ta có thể chọn một trong ba mục Lượng khách gửi mỗi tháng,Lượng khách gửi mỗi quý,Lượng khách gửi cả năm,để xem các thống kê về số khách gửi của mỗi tháng,mỗi quý hay mỗi năm. Bảng thống kê số lượng khách gửi theo mỗi tháng Bảng thống kê số lượng khách gửi theo mỗi quý Bảng thống kê số lượng khách gửi theo mỗi năm Khi mở menu Lượng tiền gửi thì sẽ có các menu con đổ xuống như hình 5 Hình 5.menu con Lượng tiền gửi Ta có thể chọn một trong ba mục Lượng tiền gửi mỗi tháng,Lượng tiền gửi mỗi quý,Lượng tiền gửi mỗi năm để xem các thống kê vể số tiền khach hàng đã gửi trong một tháng,một quý,một năm. Bảng thống kê lượng tiền gủi mỗi tháng Bảng thống kê lượng tiền gủi mỗi quý Bảng thống kê lượng tiền gủi cả năm Khi mở menu Tiền lãi của khách thì sẽ có các menu con đổ xuống như hình 6 Hình 6.menu con Tiền lãi của khách Ta có thể chọn một trong 4 mục Khách kì 1 gủi đúng hạn,Khách kì 2 rut đúng hạn,Khách kì 1 rút trước hạn,Khách kì 2 rút trước hạn để xem các thống kê về tiền lãi của khách hàng.Dưới đây là bảng tính lãi xuất của khách hàng kì 1 rút đúng hạn,các bảng khác cũng có cáu tạo tương tự 4.Menu Tìm kiếm: Hình 7.Menu Tìm kiếm Trong menu tìm kiếm có các mục sau:- theo kì hạn - theo địa chỉ -theo ngày gửi -theo quý tiết kiệm -theo tên khách hàng -theo hình thức gủi -theo số tiền gửi -theo tháng gửi Khi ta chọn một trong các mục trên thì chương trình sẽ đưa ra câu hỏi để người sử dụng có thể đưa ra cac thông số mà theo đó chương trình sẽ tìm kiếm và đưa ra các thông tin về khách hàng tìm được Lời hỏi của chương trình 5.Menu Xem thông tin Hình8.Menu xem thông tin Trong menu Xem thông tin có các mục sau: -Khách gửi nhiều nhất:Khi mở mục này,trương trình sẽ đưa ra cho người sử dụng thông tin về khách hàng có số tiền gủi nhiều nhất trong một khoảng thời gian nhất định. -Khách rút nhiều nhất:mục này có chức năng đưa ra thông tin vể khách hàng đã rút nhiều tiền nhất trong một khoảng thời gian nhất định. - Tiền còn trong tài khoản:mục này có chức năng đưa ra thông tinh về số tiên hiên còn trong tài khoản của khách hàng. 6.Menu Báo cáo: Hình 9.Menu Báo cáo Trong menu Báo cáo có các mục sau: -Danh sách khách hàng trong tháng:mục nay có chức năng đưa ra mẫu của một bản báo cáo vể danh sách khách hàng của từng tháng,và người sử dụng có thể in khi cần thiết Mẫu báo cáo danh sách khách hàng mỗi tháng -Báo cáo thống kê theo năm -Báo cáo thống kê theo tháng -Báo cáo thống kê theo quý Khi người sử dụng chương trình mở một trong ba mục trên thì chương trình sẽ đưa ra một mẫu báo cáo thống kê vể lương khách và lượng tiền gửi của từng tháng , từng quý,từng năm như ỏ trên 7.Menu Kết thúc Hình 10.Menu Kết thúc Trong menu kết thúc có các mục sau: -Thoát vể access:mục này có chức năng giup người sử dụng có thể dễ dàng thoát khỏi chương trình sử dụng để chọn một chương trình khác. -Thoát về win:mục này giúp người sử dụng có thể thoát khỏi chương trình access trở vể win bằng một nut click . Phần V:Các bảng dữ liệu mẫu: 1.Bảng 1:Các loai hình thức gủi tiết kiệm 2.Bảng 2:Danh sách khách hàng gửi tiền 3.Bảng 3:Danh sách khách hảng rút tiền Phần VI:Huớng dẫn sử dụng Chương trình có sử dụng Password với mục đích bảo mật ,vì vậy muốn sử dụng đươc chương trình thi người sử dụng phải biết đuợc password. Password của chương trình la “viet”. Sau khi nhập password chương trình sẽ xuất hiện một màn hình mở đầu. Nguời sử dụng có thể chọn bát đầu để sử dụng chương trình,hoặc thoát để ra khỏi chuơng trình nếu bạn không muốn sử dụng nữa. Màn hình mở đầu Nếu người sử dụng nhấp vào bắt đầu thì chưong trình sẽ xuất hiện Giao diện chính của chương trình và người sử dụng có thể sử dụng chương trình bằng các thao tác trên các menu như đã trình bầy ở trên Màn hình giao diện chính Kết luận Quản lý ngân hàng là một lĩnh vực tuơng đối phức tạp,với nhiều đối tượng khác nhau.Hơn nữa do không có điều kiện khảo sát thực tế ở các ngân hàng,nên việc lập ra được một chương trình quản lý tiết kiệm là tương đối khó khăn.Nhưngdo có sự giúp đỡ chỉ bảo của thầy Nguyễn Văn Nghiễm ,và qua những hiểu biết cơ bản của bản thân về chương trinh access,em đã lập được một chương trình quản lý quỹ tiết kiêm dựa trên phần mềm này.Tuy nhiên như đã nói ở trên,quản lý ngân hàng là một lĩnh vực phức tạp,vì vây chương trình của em mới chỉ đi được vào một lĩnh vực đó là quản lý khách hàng,mà chưa bao quát rộng ra được các lĩnh vực khác. Nếu như có thêm thời gian để tìm hiêu kĩ hơn về sự hoạt động của ngân hàng,và nâng cao khả năng lập trình sử dụng trong access thì chương trình của em sẽ được hoàn thiên hơn và rất có thể sẽ được ứng dụng trong thực tế.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docP0136.doc
Tài liệu liên quan