Thiết kế thi công công trình của Xí nghiệp xây lắp công trình Biển

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT: 1

2. MỤC ĐÍCH: 1

2.1.1 Đây là qui trình chế tạo và lắp ráp trên bờ của chân đế CPP3 thuộc vùng mỏ Bạch Hổ bao gồm:Chân đế,cặp tàu,cọc chân đế. 1

3. CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO: 2

4. QUI TRÌNH CHẾ TẠO VÀ LẮP RÁP CHÂN ĐẾ: 2

4.1 Các hạng mục chế tạo chân đế CPP3 bao gồm: 2

4.2 Trình tự chế tào và lắp ráp: 2

4.2.1 Công tác chuẩn bị và cắt chi tiết: 2

4.2.2 Gia công chế tạo Row 2(Xem CPP-CPC-JK-1102,1112) 2

4.2.3 Dựng Panel Row 2: 3

4.2.4 Gia cố chế tao Row 3(Xem CPP-CPC-JK-1103,1112) 3

4.2.5 Dựng Panel Row 3: 3

4.2.6 Lắp không gian: 3

4.2.7 Gia công chế tạo Row 1(Xem CPP-CPC-JK-1101,1112) 3

4.2.8 Dựng Panel Row 1: 4

4.2.9 Lắp không gian: 4

4.2.10 Gia cố chế tao Row 4(Xem CPP-CPC-JK-1104,1112) 4

4.2.11 Dựng Panel Row 4: 5

4.2.12 Lắp không gian: 5

4.2.13 Hoàn thiện chân đế: 5

5. SƠ ĐỒ KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH: 6

6. HỒ SƠ VÀ TÀi LIỆU LIÊN QUAN: 7

6.1 Hồ sơ: 7

6.2 Tài liệu liên quan: 7

 

doc7 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 19/01/2016 | Lượt xem: 10951 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế thi công công trình của Xí nghiệp xây lắp công trình Biển, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT: -KCĐ:Khối chân đế. -PKT:Phòng kỹ thuật. -XNXL:Xí nghiệp Xây Lắp Công Trình Biển. -XNLD:Xí nghiệp liên doanh “VietSovpetro”. -XNKCKL:Xí nghiệp kết cấu kim loại và lắp máy. -CPP3:Chân đế giàn công nghệ trung tâm số 3. (Central Processing Platform No.3) MỤC ĐÍCH: Đây là qui trình chế tạo và lắp ráp trên bờ của chân đế CPP3 thuộc vùng mỏ Bạch Hổ bao gồm:Chân đế,cặp tàu,cọc chân đế. Qui trình này mô tả trình tự gia công,viện pháp lắp đặt các kết cấu của chân đế. CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO: TCVN-ISO 9002:96(TT-01¸TT-20) QUI TRÌNH CHẾ TẠO VÀ LẮP RÁP CHÂN ĐẾ: Các hạng mục chế tạo chân đế CPP3 bao gồm: Row 1 Row 2 Row 3 Row A Row B Row C Mặt ngang D1 ở độ cao (+)4.500 Mặt ngang D2 ở độ cao (-)12.000 Mặt ngang D3 ở độ cao (-)29.500 Mặt ngang D4 ở độ cao (-)48.000 Hệ thống thông thủy (Flooding System). Cặp tàu. Mặt sàn và lan can trên mặt ngang D1 của chân đế. Oáng thải. Oáng cọc và ống chuyển tiếp. Trình tự chế tào và lắp ráp: Công tác chế tạo và lắp dựng chân đế CPP3 tuân thủ theo bản vẽ thiết kế của VSP. Công tác chuẩn bị và cắt chi tiết: 1.Chuẩn bị mặt bằng gối kê. 2.Tiếp nhận vật tư,cắt,vát ống và kiển tra chi tiết. 3.Làm sạch bề mặt kim loại và sơn chi tiết. 4.Chế tao chi tiết. Gia công chế tạo Row 2(Xem CPP-CPC-JK-1102,1112) 1.Bố trí mặt bằng, kê gối. 2.Tổ hợp ống đường biên. 3.Lắp ráp ống đường biên vào vị trí. 4.Lắp ống ngang và các ống chéo. 5.Kiểm tra kích thước. 6.Hàn và kiểm tra chất lượng hàn. 7.Lắp các chi tiết phụ (Mã căn tâm,flooding system,cột chống ăn mòn,chuẩn bị tó chống,) trên Row 2. 8.Làm sạch bề mặt và sơn chống ăn mòn. 9.Nghiệm thu trước khi dựng Row 2(QF 50) Dựng Panel Row 2: 1.Gia cố gối 2.Móc cáp nâng dựng Panel 3.Kiểm tra kích thước và độ phẳng của Panel. 4.Cố định Panel,chống tó. 5.Kiểm tra Panel Gia cố chế tao Row 3(Xem CPP-CPC-JK-1103,1112) 1.Bố trí mặt bằng, kê gối. 2.Tổ hợp ống đường biên. 3.Lắp ráp ống đường biên vào vị trí. 4.Lắp ống ngang và các ống chéo. 5.Kiểm tra kích thước. 6.Hàn và kiểm tra chất lượng hàn. 7.Lắp các chi tiết phụ (Mã căn tâm,flooding system,cột chống ăn mòn,chuẩn bị tó chống,) trên Row 3. 8.Làm sạch bề mặt và sơn chống ăn mòn. 9.Nghiệm thu trước khi dựng Row 3(QF 50) Dựng Panel Row 3: 1.Gia cố gối 2.Móc cáp nâng dựng Panel 3.Kiểm tra kích thước và độ phẳng của Panel. 4.Cố định Panel,chống tó. 5.Kiểm tra Panel Lắp không gian: 1.Chế tạo các ống không gian 2.Lắp cục chống ăn mòn. 3.Kiểm tra kích thước các ống không gian trước khi lắp ráp. 4.Làm sạch bêg mặt và sơn chống ăn mòn. 5.Lắp các ống ngang của các mặt D 6.Lắp các ống chéo còn lại 7.Hàn và kiểm tra chất lượng hàn. Tất cả các mối hàn được hàn theo trình tự sao cho biến dạng hàn nhỏ nhất.Việc kiểm tra kích phải được và trong khi tổ chức cũng như trước và sau khi hàn.Nếu dung sai kích thước nằm ngoài phạm vi cho phép sẽ được điều chỉnh lại. 8.Nghiệm thu sau khi lắp dựng Row 2+3. Gia công chế tạo Row 1(Xem CPP-CPC-JK-1101,1112) 1.Bố trí mặt bằng, kê gối. 2.Tổ hợp ống đường biên. 3.Lắp ráp ống đường biên vào vị trí. 4.Lắp ống ngang và các ống chéo. 5.Kiểm tra kích thước. 6.Hàn và kiểm tra chất lượng hàn. 7.Lắp các chi tiết phụ (Mã căn tâm,flooding system,cột chống ăn mòn,chuẩn bị tó chống,) trên Row 1. 8.Làm sạch bề mặt và sơn chống ăn mòn. 9.Nghiệm thu trước khi dựng Row 1(QF 50) Dựng Panel Row 1: 1.Gia cố gối 2.Móc cáp nâng dựng Panel 3.Kiểm tra kích thước và độ phẳng của Panel. 4.Cố định Panel,chống tó. 5.Kiểm tra Panel Lắp không gian: 1.Chế tạo các ống không gian 2.Lắp cục chống ăn mòn. 3.Kiểm tra kích thước các ống không gian trước khi lắp ráp. 4.Làm sạch bêg mặt và sơn chống ăn mòn. 5.Lắp các ống ngang của các mặt D 6.Lắp các ống chéo còn lại 7.Hàn và kiểm tra chất lượng hàn. Tất cả các mối hàn được hàn theo trình tự sao cho biến dạng hàn nhỏ nhất.Việc kiểm tra kích phải được và trong khi tổ chức cũng như trước và sau khi hàn.Nếu dung sai kích thước nằm ngoài phạm vi cho phép sẽ được điều chỉnh lại. 8.Nghiệm thu sau khi lắp dựng Row 1. Gia cố chế tao Row 4(Xem CPP-CPC-JK-1104,1112) 1.Bố trí mặt bằng, kê gối. 2.Tổ hợp ống đường biên. 3.Lắp ráp ống đường biên vào vị trí. 4.Lắp ống ngang và các ống chéo. 5.Kiểm tra kích thước. 6.Hàn và kiểm tra chất lượng hàn. 7.Lắp các chi tiết phụ (Mã căn tâm,flooding system,cột chống ăn mòn,chuẩn bị tó chống,) trên Row 4. 8.Làm sạch bề mặt và sơn chống ăn mòn. 9.Nghiệm thu trước khi dựng Row 4(QF 50) Dựng Panel Row 4: 1.Gia cố gối 2.Móc cáp nâng dựng Panel 3.Kiểm tra kích thước và độ phẳng của Panel. 4.Cố định Panel,chống tó. 5.Kiểm tra Panel Lắp không gian: 1.Chế tạo các ống không gian 2.Lắp cục chống ăn mòn. 3.Kiểm tra kích thước các ống không gian trước khi lắp ráp. 4.Làm sạch bêg mặt và sơn chống ăn mòn. 5.Lắp các ống ngang của các mặt D 6.Lắp các ống chéo còn lại 7.Hàn và kiểm tra chất lượng hàn. Tất cả các mối hàn được hàn theo trình tự sao cho biến dạng hàn nhỏ nhất.Việc kiểm tra kích phải được và trong khi tổ chức cũng như trước và sau khi hàn.Nếu dung sai kích thước nằm ngoài phạm vi cho phép sẽ được điều chỉnh lại. 8.Nghiệm thu sau khi lắp dựng Row 1+4. Hoàn thiện chân đế: 1.Lắp ráp các kết cấu phụ. 2.Sơn sửa các mối hàn. 3.Nghiệm thu công trình. 4.Tháo dỡ dàn giáo. 5.Bàn giao công trình. SƠ ĐỒ KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH: HỒ SƠ VÀ TÀi LIỆU LIÊN QUAN: Hồ sơ: -Biên bản nghiệm thu của hội đồng XNXL. -QF-09 -QF-50 Tài liệu liên quan:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXD11.doc
Tài liệu liên quan