Thiết kế tổ chức thi công Khối chân đế

PHỤ LỤC 1 : Kết quả tính trọng tâm – trọng lượng Panel, mặt ngang, chân đế.

PHỤ LỤC 2 : Kết quả tính toán bằng Sap2000 quá trình quay dựng Panel A, góc lật = 0o.

PHỤ LỤC 3 : Kết quả tính toán bằng Sap2000 quá trình quay dựng Panel A, góc lật = 30o.

PHỤ LỤC 4 : Kết quả tính toán bằng Sap2000 quá trình quay dựng Panel A, góc lật = 60o.

PHỤ LỤC 5 : Kết quả tính toán bằng Sap2000 quá trình quay dựng Panel A, góc lật = 90o.

PHỤ LỤC 6 : Kết quả tính toán bằng Sap2000 quá trình di chuyển Panel B.

 

 

doc7 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 19/01/2016 | Lượt xem: 9135 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế tổ chức thi công Khối chân đế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC PHỤ LỤC 1 : Kết quả tính trọng tâm – trọng lượng Panel, mặt ngang, chân đế. PHỤ LỤC 2 : Kết quả tính toán bằng Sap2000 quá trình quay dựng Panel A, góc lật a = 0o. PHỤ LỤC 3 : Kết quả tính toán bằng Sap2000 quá trình quay dựng Panel A, góc lật a = 30o. PHỤ LỤC 4 : Kết quả tính toán bằng Sap2000 quá trình quay dựng Panel A, góc lật a = 60o. PHỤ LỤC 5 : Kết quả tính toán bằng Sap2000 quá trình quay dựng Panel A, góc lật a = 90o. PHỤ LỤC 6 : Kết quả tính toán bằng Sap2000 quá trình di chuyển Panel B. KẾT QUẢ TÍNH TRỌNG TÂM – TRỌNG LƯỢNG PANEL, MẶT NGANG, CHÂN ĐẾ KẾT QUẢ TÍNH TOÁN BẰNG SAP2000 QUÁ TRÌNH QUAY DỰNG PANEL A GÓC LẬT a = 0O KẾT QUẢ TÍNH TOÁN BẰNG SAP2000 QUÁ TRÌNH QUAY DỰNG PANEL A GÓC LẬT a = 30O KẾT QUẢ TÍNH TOÁN BẰNG SAP2000 QUÁ TRÌNH QUAY DỰNG PANEL A GÓC LẬT a = 60O KẾT QUẢ TÍNH TOÁN BẰNG SAP2000 QUÁ TRÌNH QUAY DỰNG PANEL A GÓC LẬT a = 90O KẾT QUẢ TÍNH TOÁN BẰNG SAP2000 QUÁ TRÌNH DI CHUYỂN PANEL B

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTieu de Phu Luc.doc
Tài liệu liên quan