Thực trạng về tình hình sản xuât kinh doanh của Công ty cổ phần dệt 10 - 10

 

Akhái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần dệt 1010: 1

1Quá trinh hình thành và phát triển: 1

2Đặc điểm về tổ chức sản xuất,tổ chức quản lý và qui trình chế tạo sản phẩm: 2

BThực trạng về tình hình sản xuât kinh doanh của Công ty cổ phần dệt 1010: 6

1 Tình hình sản xuất kinh doanh nói chung hiện nay của Công ty: 6

2Các loại kế hoạch và phương án sản xuất kinh doanh của Công ty: 7

 

 

 

 

 

 

doc10 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 07/08/2015 | Lượt xem: 724 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng về tình hình sản xuât kinh doanh của Công ty cổ phần dệt 10 - 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A-khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần dệt 10-10: 1-Quá trinh hình thành và phát triển: Công ty cổ phần dệt 10-10 được thành lập vào ngày 10-10-1974.theo quyết định số262/QĐ-UB - Hà Nội ngày 23 tháng 12 năm 1973 mà tiền thân của nó chính là Xí nghiệp dệt 10-10. Trong những năm đầu mới thành lập Công ty, cũng giống như hầu hết các công ty, xí nghiệp khác của thời kì bao cấp, Công ty dệt 10-10 sản xuất kinh doanh theo kế hoạch của nhà nước giao cho tức là mọi chỉ tiêu về số lượng, chất lượng, chủng loại sản phẩm..v.v. đều do nhà nước giao cho còn giá của sản phẩm lại do Uỷ ban vật giá qui định trên cơ sở xây dựng kế hoạch sản xuất và tiêu thụ của nhà nước. Đây là một thời kì mà mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều phụ thuộc vào kế hoạch của nhà nước. Chính vì thế mà hoạt đọng sản xuất kinh doanh của Công ty mất đi tính chủ động, tự chủ, Công ty khó có khả năng cạnh tranh khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường. Đó cũng chính là cái hạn chế của cơ chế cũ là thiếu năng động, thiếu tính tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh... của các công ty, xí nghiệp nhà nước nói chung. Đến năm 1993 theo quyết định số 285/QĐ-UB - Hà Nội, Xí nghiệp dệt 10-10 được đổi tên thành Công ty dệt 10-10 thuộc sở hữu nhà nước. Theo quyết định số 5784/QĐ-UB - Hà Nội ngày 29 tháng 11 năm 1999 công dệt 10-10 được đổi tên thành Công ty cổ phần dệt 10-10, theo chủ trương cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước của Chính phủ . Hiện nay Công ty cổ phần dệt 10-10 có trụ sở chính đóng tại số 6 Ngô Văn Sở - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội với nhiệm vụ sản xuất các mặt hàng : dệt tuyn, màn tuyn và các sản phẩm làm từ tuyn ... trên cơ sở hạch toán độc lập, lấy thu nhập để bù đắp chi phí và đảm bảo làm ăn có lãi. Trải 26 năm xây dựng và trưởng thành cho đén nay có thể nói Công ty cổ phần dệt 10-10 đã thực sự đi vào cơ chế quản lý mới, hoà nhập với nền kinh tế thị trường. Từ một Công ty có lực lượng lao động khá lớn (với 648 lao động), sinh ra trong cơ chế bao cấp với một bộ máy quản lý kồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả. Để phù hợp với cơ chế mới và nhiệm vụ mới Công ty cũng nhanh tróng chuyển mình, thay đổi những gì mà cơ chế quản lý cũ không còn phù hợp nữa. Công ty đã bố trí và sắp xếp lại lực lượng lao động và tinh giảm bộ máy quản lý xuống còn 454 người, với số lao động hiện có Công ty luôn hoàn thành kế hoạch, ổn định việc làm, tăng thu nhập, đảm bảo đời sống ổn định cho người lao động. Sản phẩm của Công ty đều đạt được những yêu cầu về kĩ thuật và mỹ thuật, đảm bảo uy tín và chiếm được ưu thế trên thị trường trong và ngoài nước. Sau 1 năm đi vào cổ phần hoá và hoạt động cho đến nay, với tổng số vốn kinh doanh của Công ty là 8 tỷ đồng trong đó vốn cố định : 4,928 tỷ đồng và vốn lưu động : 3,072 tỷ đồng. Công ty đã có những dấu hiệu đáng mừng trong kết quả sản xuất kinh doanh của mình và khẳng định hướng đi đúng đắn của doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hoá. 2-Đặc điểm về tổ chức sản xuất,tổ chức quản lý và qui trình chế tạo sản phẩm: Để bảo đảm tốt nguyên tắc trong tỏ chức quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh, chấp hành đúng qui định của Công ty cũng như những qui định, chính sách của đảng và nhà nước, nhằm củng cố và giữ vững cho Công ty ngày càng phát triển, Hội đồng quản trị của Công ty đã ban hành tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế trực tuyến - chức năng. Đặc điểm cơ bản của cơ chế trực tuyến chức năng là mối quan hệ quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh được thực hiện theo một đường thẳng, người thừa hành chỉ nhận lệnh trực tiếp và thi hành mệnh lệnh của người phụ trách tuyến (cấp trên) trực tiếp. Thông tin quản lý được truyền thẳng trực tiếp, nhanh tróng. Đó là ưu thế đặc biệt của kiểu cơ cấu này. Còn cơ cấu tổ chức theo chức năng thì việc phân quuyền được tiến hành theo chức năng (theo chiều ngang giữa các bộ phận quản lý ở cùng 1 cấp). Việc Công ty áp dụng cơ cấu trực tuyến chức năng là nhằm tận dụng được cả ưu nhược điểm của cả 2 loại cơ cấu nói trên, từ đó phát huy được hiệu qua của công tác quản lý trong quá trình sản xuất kinh doanh. HĐQT Giám Đốc PGĐ phụ trách tài chính PGĐ phụ trách kinh doanh Phòng Kế hoạch Phòng Kỹ thuật Phòng Quản lý chất lượng Phòng Tổ chức Phòng Tài vụ Phòng Hành chính + Ytế Phân xưởng dệt Phân xưởng văng sấy Phân xưởng cắt Phân xưởng may 1 Phân xưởng may 2 Sơ đồ : Bộ máy tổ chức công ty cổ phần dệt 10 - 10 B-Thực trạng về tình hình sản xuât kinh doanh của Công ty cổ phần dệt 10-10: 1- Tình hình sản xuất kinh doanh nói chung hiện nay của Công ty: để có thẻ cạnh tranh và đứng vững trên thị trường trong và ngoài nước,những năm qua Công ty luôn cố gắng và không ngừng nâng cao hiệu quả các trang thiêt bị bằng cách tận dụng tối đa cơ sở kĩ thuật hiện có của mình đồng thời cũng đã tiến hành đổi mới, đầu tư một số trang trang thiết bị hiện đại khác nhằm nâng cao năng xuấtvà chất lượng của sản phẩn bán trên thị trường. Ngoài ra Công ty còn tiến hành cải tiến chât lượng cũng như mẫu mã của sản phẩm ,làm cho sản phẩm của Công ty luôn chiếm được lòng tin của khách hàng, kể cả những khách hàng khó tính nhất. Chính vì vậy mà trong những năm vừa qua Công ty luôn đạt được những kết quả hết sức đáng mừng trong sản xuất kinh doanh. điều đó được thể hiện rõ qua các chỉ tiêu kinh tế cụ thể sau: (Đơn vị :triệu đồng). Số TT Chỉ tiêu Năm 1997 Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000 Tốc độ tăng trưởng bình quân (%) 1 Doanh thu 25.459 37.425 35.296 38.000 9,028 Doanh thu xuất khẩu 5.800 7.950 11.100 12.600 29,5 2 Giá trị sản xuất CN 32.500 37.136 37.300 40.000 7,1 3 Nộp NSNN 1.644 1.430 1.004 84 -20,05 4 Lợi nhuận 368 549 145 1.260 50,72 5 Thu nhập bình quân 1,1 1,3 1,35 1,4 8,3 6 Tổng TS cố định 15.006 12.636 13.056 12.339 -0,63 7 Tổng TSLĐ 12.559 15.982 17.469 14.169 0,4 Qua bảng phân tích kinh tế nêu trên ta thấy doanh thu hàng năm của Công ty tăng là 9,028% trong đó riêng hàng xuất khẩu tăng 29,5% . Trong những năm tới công sẽ tiếp tục đầu tư những trang thiết bị mới và hiện đại khác, cải tiến bộ máy quản lý..v.v. tin tưởng chắc chắn rằng Công ty cổ phần dệt 10-10 sẽ đứng vững và phát triển hơn nữa không chỉ chiếm lĩnh thị trường trong nước mà còn vươn xa hơn nữa tới các thị trường quốc tế khác. 2-Các loại kế hoạch và phương án sản xuất kinh doanh của Công ty: * Công tác kế hoạch là công tác không thể thiếu đượctrong hoạt động sản xuât kinh doanh, đặc biệt trong cơ chế thị trường các doanh nghiệp phải tự hạch toán lấy thu nhập để bù đắp chi phí và làm ăn có lãi . Trong Công ty cổ phần dệt 10-10 thì phòng kế hoạch sản xuất có trách nhiệm lập nên hầu hết các kế hoạch căn cứ vào những chỉ tiêu kinh tế của những năm trước, kì trước kết hợp với những mục tiêu mà hội đòng quản trị cũng như ban lãnh đạo của Công ty đã đề ra. Trong đó phòng kế hoạch bao gồm: -1 trưởng phòng -1 phó phòng -1 người làm côngtác thống kê -1 nhân viên phụ trách công tác gia công -2 nhân viên phụ trách công tác giao hàng -1 nhân viên phụ trách công tác giao dịch với khách hàng trong và ngoài nước qua email . Phòng kế hoạch có nhiệm vụ lập nên các kế hoạch sau: - các kế hoạch ngắn hạn -các kế hoạch trong dài hạn. Ngoài ra nhằm đáp ứng nhanh tróng và đầy đủ các yêu cầu của sản xuất quản lý phương tiện vận chuyển tổ chức công tác thống kê từ phòng xuống các phân xưởng sản xuất, phục vụ và chỉ đạo sản xuất, theo đúng kế hoạch thì phòng kế hoạch sản xuất còn lập nên -kế hoạch cung ứng vật tư. Có thể nói phòng kế hoạch sản xuất là đơn vị đầu mối của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong thời gian vừa qua phòng kế hoạch sản xuất của Công ty đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình, góp phần vào sự lớn mạnh vàphát triển của côngty. * Về phương án sản xuất kinh doanh của Công ty : phương án sản xuất kinh doanh của Công ty dệt 10-10 được xây dựng trên cơ sở những mục tiêu chung của Công ty, từ đó đề ra những kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn cụ thể: -mục tiêu chung bao gồm các mục tiêu cụ thể và cáchoạt động chính.ngoài ra còn bao gồm phương án về qui mô sản xuất kimh doanh của Công ty. -kế hoạch đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh bao gồm hệ thống mục tiêu và dự kiến kế hoạch thực hiện. -kế hoạch sản phẩm bao gồm kế hoạch về nâng cao chất lượng sản phẩmvà kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. -kế hoạch sử dụng lao động và tiền lương nhằm đưa ra phưuơng án về công tác sử dụng lao động và sắp xếp lao động hợp lý và khoa học . -ngoài ra Công ty còn có kế hoạch về tài chính nhằm đua ra những phương án về tài chínhtối ưu nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBC490.doc
Tài liệu liên quan