Tiểu luận Cung - Cầu bất động sản, các yếu tố ảnh hưởng tới cung và cầu bất động sản

(Bản scan)

Đất đai là một sản phẩm có nguồn gốc vốn có tự nhiên với sô lượng có giới hạn, con người không thể tự tạo thêm đất đai mới để làm tăng cung theo ý muốn. Giữa các loại đất đai, sự thay đổi về cung loại đất đai này có thể làm thay đổi về cung các loại đất đai khác. Một đặc điểm hết sức quan trọng là đất đai có vị trí cố định và gắn với các điều kiện vốn có về đặc điểm, điều kiện tự nhiên

pdf12 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 10/09/2013 | Lượt xem: 6204 | Lượt tải: 26download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Cung - Cầu bất động sản, các yếu tố ảnh hưởng tới cung và cầu bất động sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhân tích cung-cầu trong thị trường bất động sản và các yếu tố ảnh hưởng đến cung-cầu bất động sản tại Việt Nam.pdf
Tài liệu liên quan