Tiểu luận Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò con người và chiến lược trồng người

(Bản scan)

Tại sao phải trồng người?

- Khách quan: Việc đi lên CNXH là điều tất yếu, phù hợp với quy luật phát triển của xã hội. Bên cạnh đó "xây dựng chủ nghĩa xã  hội" và "con người xã hội chủ nghĩa" có mối quan hệ biện chứng với nhau. Mỗi bước xây dựng những con người như vậy là một nấc thang xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Cấp bách lâu dài: Dưới ách thống trị hà khắc, nhân dân mang tư tưởng tiểu nông nặng nề -> chiến lược trồng người trở thành nhiệm vụ cấp bách

 

pdf20 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 07/09/2013 | Lượt xem: 4381 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò con người và chiến lược trồng người, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfQuan điểm Hồ Chí Minh về vai trò con người và chiến lược trồng người.pdf
Tài liệu liên quan