Tiểu luận Quản lý nội dung bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học ở trường THCS số I Bắc Lý

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 2

Lý do chọn đề tài. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2

NỘI DUNG 4

I/ Những cơ sở khoa học của việc quản lí nội dung

bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng

dạy các môn học ở trường trung học cơ sở. 4

1/ Lý luận Mác-Lê nin về vị trí giáo dục-Đào tạo. 4

2/ Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt nam, tư tưởng

Hồ Chí Minh về Giáo dục- Đào tạo. 4

3/ Vị trí , vai trò,nhiệm vụ giáo viên trung học cơ sở. 6

4/ Yêu cầu về giáo viên trung học cơ sở. 8

5/ Quản lý nội dung bồi dưởng giáo viên trung học cơ sở. 8

6/ Vai trò, trách nhiệm của Hiệu trưởng. 10

II/ Thực trạng công tác quản lý nội dung bồi dưỡng

đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các

môn học ở trường trung học cơ sở số 1 Bắc lý. 11

1/ Đặc điểm, tình hình giáo dục phường Bắc lý. 11

2/ Thực trạng công tác quản lý nội dung bồi dưỡng

đội ngũ giáo viên ở trường trung học cơ sở số 1 Bắc lý. 11

III/ Phương hướng-giải pháp-kiến nghị. 15

1/ Phương hướng. 15

2/ Một số giải pháp về quản lý nội dung bồi dưỡng

đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các

môn học ở trường trung học cơ sơ số 1 Bắc lý. 15

3/ Kiến nghị. 21

KẾT LUẬN 22

 

 

 

 

 

 

 

doc25 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 13/09/2013 | Lượt xem: 6036 | Lượt tải: 79download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Quản lý nội dung bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học ở trường THCS số I Bắc Lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
á của hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục. -Gìn giữ phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu tôn trọng học sinh, đoàn kết giúp đỡ các bạn đồng nghiệp. -Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn, Đội trong các hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh. -Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật pháp. Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm: Ngoài các quy định của giáo viên bộ môn như trên, giáo viên chủ nhiệm còn có các nhiệm vụ sau: -Tìm hiểu, nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp. -Cộng tác chặt chẽ với phụ huynh trong quá trình giáo dục. Phối hợp với Đoàn, Đội và các tổ chức xã hội khác trong quá trình giáo dục học sinh. -Nhận xét, đánh giá, xếp loại học sinh, ghi vào học bạ cuối kì và cuối năm. Đề xuất khen thưởng, kỉ luật học sinh. Báo cáo thường kì hoặc đột xuất tình hình lớp cho hiệu trưởng. 4/ YÊU CẦU VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THCS Trước hết, người giáo viên phải là người công dân tốt, có đầy đủ hai phẩm chất “ Tài-Đức”. Đây chính là hai mặt để tạo nên nhân cách, sự phát triển toàn diện của con người. Người giáo viên THCS phải có trình độ sư phạm tối thiểu là trình độ cao đẳng sư phạm. Giáo viên THCS phải là người có đạo đức trong sáng, nhận thức đúng đắn về quan điểm, đường lối của Đảng. Đặc biệt là quan điểm của Đảng về giáo dục. Vận dụng quan điểm chính thống vào giảng dạy. Kiên định đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Không ngừng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị để làm nền tảng cho công tác chuyên môn của mình. Trong môi trường văn hoá nhà trường, giáo viên không thể đến với học sinh một cách tuỳ tiện mà phải tuân theo chuẩn mực nhà trường. Tri thức giáo viên đưa đến cho học sinh phải là tri thức khoa học, chuẩn mực cuộc sống giáo viên đưa đến cho học sinh phải là chuẩn mực nhà trường. Trong nhà trường THCS, giáo viên đến với học sinh không phải bằng phương pháp thuyết trình cổ điển, mà phải là người trọng tài, tổ chức, điều khiển các hoạt động, học tập của học sinh. Khi dạy điều gì, môn gì, nội dung gì, giáo viên phải giao việc, hướng dẫn rồi tổ chức cho học sinh làm. Dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh. “Một thầy giáo tồi là người truyền đạt chân lý cho học sinh. Một thầy giáo giỏi là người giúp học sinh đi tìm chân lý ấy”. 5/ QUẢN LÝ NỘI DUNG BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC MÔN HỌC Ở TRƯỜNG THCS */ Nội dung bồi dưỡng: + Bồi dưỡng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp: - Về tư tưởng, chính trị, đạo đức: Người giáo viên THCS phải là người trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, không ngừng nâng cao nhận thức chính trị. Luôn có ý thức yêu lao động, trọng lẽ phải, có tinh thần làm chủ tập thể. Làm việc khoa học, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không ngừng học tập tu dưỡng về kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ. - Về phẩm chất nghề nghiệp: Bồi dưỡng lòng yêu nghề, mến trẻ, say mê với nghề nghiệp; luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Xử lý mọi tình huống trong giảng dạy, trong giáo dục và trong mọi hoàn cảnh có tính nhân văn, tính sư phạm cao. Đây chính là nội dung cốt lõi trong công tác bồi dưỡng tư tưởng, chính trị cho giáo viên, nhất là trong thời kì đất nước ta đang phát triển, nền kinh tế thị trường đang sôi động dễ ảnh hưởng đến nhận thức đội ngũ giáo viên. + Bồi dưỡng về trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy: Nội dung chương trình dạy học bậc THCS rất phong phú nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức và kĩ năng về con người và môi trường xã hội xung quanh con người, những kiến thức và kĩ năng nhằm giáo dục học sinh trở thành con người toàn diện. Những nội dung này được sắp xếp bố trí thể hiện vào nội dung 13 môn học. Trong mỗi môn học lại có những yêu cầu về kiến thức và phương pháp dạy khác nhau. Mỗi tiết dạy trên lớp giáo viên đồng thời phải tập trung chú ý đến nội dung, phương pháp và quy trình tổ chức cho học sinh học tập. Vừa tập trung chú ý theo dõi cả lớp vừa phát hiện và giúp đỡ kịp thời từng học sinh khi các em gặp khó khăn. Có thể nói việc dạy học của giáo viên là công việc vừa có tính khoa học vừa có tính nghệ thuật. Lao động sư phạm không phải là loại lao động đơn giản mà là loại lao động đòi hỏi trí tuệ, tâm hồn và kỹ năng nghề nghiệp. Do nghề sư phạm vừa có tính khoa học vừa có tính nghệ thuật nên bản thân người giáo viên liên tục được bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao vốn sống, vốn hiểu biết về tri thức khoa học, đồng thời phải nghiên cứu tìm hiểu phương pháp dạy học THCS, đặc biệt phương pháp giảng dạy từng bộ môn theo tinh thần đổi mới: Phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm, hướng vào hình thành, phát huy những kỹ năng, cách học, phát huy vai trò tổ chức hướng dẫn của giáo viên. Cùng với việc bồi dưỡng những tri thức khoa học, phương pháp giảng dạy bộ môn, còn phải bồi dưỡng năng lực hoạt động tập thể, năng lực thuyết phục cảm hoá học sinh, khả năng hoà nhập, tiếp cận các đối tượng, ứng xử tình huống sư phạm, bồi dưỡng kĩ năng văn nghệ, thể dục thể thao... + Bồi dưỡng vật chất, tinh thần cho đội ngũ GV THCS: Ông cha ta thường nói: “Có thực mới vực được đạo”. Muốn có chất lượng giảng dạy tốt thì trước hết đội ngũ giáo viên phải có một cuộc sống vật chất, tinh thần ổn định. Quản lý nhà nước đối với trường học không chỉ chú ý đến quản lý công việc ở trường của GV mà phảỉ quan tâm thăm hỏi, chăm sóc đến đời sống, sinh hoạt ở gia đình đồng nghiệp. Nếu chỉ quan tâm đến chất lượng giảng dạy, công tác của GV là chưa đủ, chưa phải là quản lý nhà trường tốt. Ngày nay kinh tế xã hội đã phát trtiển, cuộc sống của GV cũng tạm đỡ vất vả. Nhưng đại đa số GV vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa cuộc sống còn khó khăn. Điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giảng dạy và hoạt động của GV. Quản lý nhà trường quan tâm đúng mức đến đời sống GV cả vật chất lẫn tinh thần chính là quản lý tốt chất lượng giảng dạy và công tác của GV, cũng chính là quản lý tốt tới sự phát triển của nhà trường. Công tác quản lý, đòi hỏi người hiệu trưởng phải biết chăm lo đội ngũ GV của đơn vị mình cả về vật chất lẫn tinh thần. */ Hình thức quản lý nội dung bồi dưỡng: Hiệu trưởng phải tham mưu với Phòng Giáo dục để gửi GV đi đào tạo theo các hệ dài hạn (chuyên tu) hoặc hệ ngắn hạn (tại chức) để GV nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ tốt cho việc giảng dạy. Hiệu trưởng quản lý có kế hoạch công tác bồi dưỡng thường xuyên theo các nội dung bồi dưỡng từng chu kỳ của Bộ được triển khai hàng năm. Hiệu trưởng quản lý công tác tự bồi dưỡng và tổ chức các hoạt động bồi dưỡng thường xuyên tại đơn vị như: Quản lý việc học tập, triển khai các chuyên đề giảng dạy cụ thể từng môn; việc học tập các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của ngành giáo dục; Mời các chuyên viên giỏi bộ môn về trường nói chuyện chuyên đề về phương pháp dạy học bộ môn. Tổ chức cho GV làm đề tài khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm về nâng cao chất lượng giảng dạy các bộ môn. Tổ chức tốt hội thảo khoa học về phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng dạy học. Tổ chức có hiệu quả việc thăm lớp, dự giờ, dạy thử, dạy mẫu, rút kinh nghiệm bài học. Tổ chức hội thi “Lao động sáng tạo” thi làm đồ dùng, thi sáng kiến, thi tiết dạy trên lớp. Tổ chức xây dựng thói quen đọc sách, tạp chí, tài liệu tham khảo, tích luỹ các tư liệu phục vụ giảng dạy bộ môn. 6/ VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG THCS VỀ QUẢN LÝ NỘI DUNG BỒI DƯỠNG GV NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY: Hiệu trưởng là người quản lý nhà nước về giáo dục tại một trường học. Hiệu trưởng phải là một nhà giáo có tâm hồn, có phẩm chất cao đẹp, có trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đồng thời Hiệu trưởng là người hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ GV. Hiệu trưởng phải là trung tâm của mọi sự hoạt động của tập thể sư phạm, phải nhận thức đúng đắn công tác bồi dưỡng và là tấm gương sáng trong trường về công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng quản lý. Muốn có học sinh giỏi, phải có thầy giáo giỏi; Muốn có đội ngũ giáo viên tốt, có năng lực công tác, hiệu trưởng phải luôn đặt mình là “Con chim đầu đàn”. Vai trò của hiệu trưởng cực kỳ quan trọng, có thể nói nó quyết định đến toàn bộ vấn đề xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ GV trong trường. Trong tình hình giáo dục hiện nay, hiệu trưởng phải đa năng, có trình độ hiểu biết về tâm lý quản lý, tâm lý giao tiếp, tâm lý tiếp cận, tâm lý lứa tuổi học sinh THCS. Phải có bộ óc tổ chức tốt, nhìn xa, thấy rộng để có kế hoạch bồi dưỡng trước mắt, lâu dài, thường xuyên cho đội ngũ GV kịp thời. Để bồi dưỡng có chất lượng đội ngũ GV trước hết hiệu trưởng phải tự bồi dưỡng bản thân mình, tạo cho mình đủ uy tín chuyên môn trong tập thể GV. Người hiệu trưởng phải là mẫu lý tưởng về công tác tự bồi dưỡng, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, xứng đáng là tấm gương sáng cho GV noi theo, xứng đáng là con chim đầu đàn, là chỗ dựa vững chắc cho đội ngũ GV trong trường. II/ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NỘI DUNG BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CÁC MÔN HỌC CHO GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THCS SỐ 1 BẮC LÝ 1/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH GIÁO DỤC Ở PHƯỜNG BẮC LÝ Phường Bắc Lý được thành lập từ năm 1992, được chia tách từ xã Lý Ninh, một xã mà đã có phong trào giáo dục mạnh mẽ trong những năm đổi mới. Phường Bắc Lý có diện tích 2290 ha, dân số với 2580 hộ, 12568 nhân khẩu, được chia thành 15 tiểu khu. Đây là phường vừa rộng về diện tích, vừa đông về dân số tập hợp người dân của 35 tỉnh thành. Kinh tế đa dạng: Nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, buôn bán nhỏ. Phường Bắc Lý là vùng công nghiệp phía Bắc của thị xã Đồng Hới, nơi hội tụ của giao thông, nơi giao lưu của buôn bán. Tình hình chính trị cơ bản ổn định, tình hình đời sống nhân dân đang gặp nhiều khó khăn còn 25% hộ nghèo. Trên địa bàn Phường có 6 trường: -2 trường mầm non -2 trường tiểu học -2 trường THCS GD Bắc Lý được Đảng ủy, ủy ban và nhân dân rất quan tâm. Hội đồng nhân dân Phường có đề án về giáo dục Bắc Lý 2001-2005. Các trường học của Bắc Lý là những đơn vị tiên tiến xuất sắc, đơn vị tiên tiến của giáo dục Đồng Hới. Tuy nhiên, mới chia tách nên CSVC trường học còn hạn chế. Trang thiết bị nâng cao chất lượng còn khó khăn. Phải phấn đấu lâu dài. Lãnh đạo địa phương nhận thức được vai trò của Giáo dục, phần nào khơi dậy tiềm năng trong đội ngũ giáo viên, giáo dục Bắc Lý là một trong những đơn vị dẫn đầu của thị xã Đồng Hới. 2/ THỰC TRANG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NỘI DUNG BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THCS SỐ 1 BẮC LÝ Trường THCSssố 1 Bắc Lý đóng trên địa bàn tiểu khu 5 nằm về phía Tây Nam của Phường. Chủ yếu tuyển sinh học sinh các tiểu khu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 10. Năm học 2002-2003 trường có 16 lớp với 593 học sinh. Tình hình giáo viên tương đối ổn định, phần lớn là giáo viên có gia đình ở trên địa phương. Trình độ đào tạo đa dạng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm không đồng đều. Trường có 35 cán bộ giáo viên, trong đó có 27 nữ. CSVC trường đang gặp một số khó khăn về phòng học. Trường mới có một nhà cao tầng cho 12 lớp học 2 ca và một phòng thực hành, một phòng máy vi tính. Địa điểm của trường nằm gần chợ Công đoàn nên mặt trái của cơ chế thị trường dễ tác động ảnh hưởng vào khâu hình thành nhân cách cho học sinh và giáo viên. Đội ngũ giáo viên không được trẻ hóa, đa phần là giáo viên lớn tuổi. Đặc điểm giáo viên già thì mẫu mực, giàu kinh nghiệm nghề nghiệp nhưng tiếp thu cái mới lại chậm, đổi mới phương pháp đối với các đối tượng này là chậm, là khó khăn. Trong 3 năm bằng nhiều hình thức bồi dưỡng, và tự bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhà trường đã nâng cao dần một bước về trình độ nhận thức và nhiệt tình công tác. Qua các hội thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi cấp trường, cấp thị, cấp tỉnh. Số lượng giáo viên giỏi, học sinh giỏi tăng đáng kể. Ba năm 2001, 2002, 2003 Trường THCS số 1 Bắc Lý đạt trường tiên tiến xuất sắc. Về trình độ đào tạo: Bản thống kê của trường năm học 2000- 2001: Tổng số Nam Nữ Độ tuổi Hệ đào tạo 25-30 31-55 56 10 + 3 CĐ ĐH Trên ĐH 35 8 27 1 31 3 6 14 15 0 Nhìn vào bảng ta thấy đội ngũ giáo viên của trường được đào tạo ở nhiều hệ khác nhau. GV đạt chuẩn bậc THCS là từ CĐSP : 29đồng chí. Số GV trên chuẩn: Không GV nữ :27 đ/c GV già Từ 31-35 tuổi: 31đ/c Từ 56 tuổi trở lên: 3 đ/c Chỉ có 1 GV tuổi 30. Sau ba năm triển khai quản lý nội dung bồi dưỡng đội ngũ GV nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn ở trường THCS số 1 Bắc Lý, bước đầu đã đạt được một số kết quả đáng phấn khởi như sau: -Trước hết thanh toán được hiện tượng dạy yếu, dạy trung bình. Chất lượng giảng dạy các môn học của đội ngũ GV được nâng lên rõ rệt. Đội ngũ giáo viên giỏi các cấp tăng. Tập thể sư phạm nhà trường là một tập thể vững về chuyên môn có tinh thần dân chủ cao, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt. Luôn tận tụy say sưa với nghề nghiệp . -Từ kết quả công tác bồi dưỡng GV mà chất lượng học tập của học sinh chuyển biến rõ: Không còn biểu hiện càn quấy, mất trật tự trường học. Thanh toán được học sinh yếu về đạo đức. Chất lượng hai mặt giáo dục qua hàng năm tăng. Số học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp thị duy trì, phát huy cả số lượng và chất lượng. Trường THCS số 1 Bắc Lý liên tục đạt trường tiên tiến cấp tỉnh. Kết quả cụ thể: Kết quả nâng cao trình độ đội ngũ GV: Năm học Tổng số G.V Hệ đào tạo 10+3 CĐ ĐH 2000-2001 35 18 8 9 2001-2002 35 16 8 11 2002-2003 35 6 14 15 Kết quả bồi dưỡng đội ngũ GV: Năm học TSGV Đảng viên GV giỏi GV khá GV TB GV yếu Tổ tiên tiến Trường tiên tiến 2000-2001 35 13 5 24 5 1 3 TTXS 2001-2002 35 16 9 24 2 0 3 TTXS 2002-2003 35 23 13 22 0 0 3 TTXS Kết quả chất lượng học sinh qua hàng năm: Năm học HS đạt giải Hạnh kiểm Học lực Liên đội T% K% TB% G% K% TB% Y% V.M.X.S 2000-2001 13 51 41 8 16 33 32 19 V.M.X.S 2001-2002 35 58 36 6 18 35 29 18 V.M.X.S 2002-2003 51 65 30 5 21 39 28 12 V.M.X.S Trước tình hình đổi mới phương pháp, đổi mới nội dung giảng dạy, thay sách giáo khoa, một bộ phận giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, chưa nắm bắt kịp thời, chưa áp dụng được phương pháp dạy học mới. Bên cạnh đó vấn đề thiếu thốn cơ sở vật chất kĩ thuật dạy học là các trở ngại lớn. Vấn đề đặt ra cho công tác quản lý nhà trường là phải làm sao mà trên cơ sở thực tế trẻ hóa được đội ngũ, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học cho đội ngũ giáo viên là cả một công việc của người quản lý và tập thể GV THCS số 1 Bắc Lý. Chất lượng giảng dạy các môn học của GV qua kiểm tra năm học 2000-2001 Môn học Dạy đạt yêu cầu trở lên Dạy chưa đạt yêu cầu Số lượng % Số lượng % Toán 469 61 300 39 Văn-Tiếng việt 515 67 254 33 Lý 574 75 195 25 Hóa 551 72 218 28 Sinh 669 87 100 13 Sử 655 85 114 15 Địa 647 84 122 16 GDCD 673 89 96 11 Kỷ thuật 687 91 82 9 Ngoại ngữ 483 63 386 37 Thể dục 701 93 68 7 Chất lượng học tập của học sinh đối với các bộ môn thiếu hào hứng phấn khởi, hàng năm số học sinh thi lại các môn từ 18-20%, học sinh giỏi các bộ môn bị hạn chế. Đặc biệt là các môn học cơ bản như Toán-Lý-Văn-Anh. Đạo đức của học sinh cũng diễn ra nhiều vấn đề: Các biểu hiện càn quấy ngoài lớp học, trêu chọc GV lúc giảng bài, biểu hiện chấn lột lẫn nhau, không có ý thức tổ chức kỷ luật, thiếu trách nhiệm trong bảo vệ CSVC nhà trường. Nguyên nhân của vấn đề trên thì có nhiều, nhưng có các nguyên nhân chủ yếu sau: - Công tác quản lý nội dung bồi dưỡng đội ngũ GV thiếu kế hoạch dài hạn, Hiệu trưởng nhà trường chưa đặt đúng vị trí, vai trò công tác bồi dưỡng GV, chưa quản lý được nội dung bồi dưỡng theo yêu cầu mà sự nghiệp đổi mới đòi hỏi. Bồi dưỡng nội dung gì? Đối tượng nào cần bồi dưỡng, mặt nào chưa được cụ thể mà mới là nêu ra bồi dưỡng cho tất cả GV. - Công tác quản lý nội dung bồi dưỡng đội ngũ GV chưa tranh thủ được sự lãnh đạo của chi bộ Đảng trong nhà trường. Hay nói cách khác: Đảng chưa lãnh đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ GV, một số cá nhân Đảng viên chưa thấy được tầm quan trọng của tự học để chuẩn hóa trình độ; Tự rèn để xứng đáng với vị trí, vai trò người thầy giáo. Một số tiết dạy chưa đạt yêu cầu trong đó vẫn có Đảng viên. Chi bộ chưa làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, trước năm học 2000-2001 chi bộ chưa năm nào đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. Công tác bồi dưỡng phát triển Đảng hầu như mất trắng. - Công tác quản lý nội dung bồi dưỡng đội ngũ GV chưa chú ý đúng mức đến nội dung bồi dưỡng chính trị tư tưởng, đạo đức, nhận thức lý luận, việc học tập chính trị, nghe nói chuyện thời sự, việc thực hiện quy định của chuyên môn có làm song thiếu thường xuyên, thiếu kiểm tra đôn đốc. Các biểu hiện tùy tiện trong việc làm, tự do phát ngôn không đúng nơi, đúng lúc kéo dài trong GV, thậm chí có đơn thư tố cáo nặc danh. - Công tác quản lý nội dung bồi dưỡng đội ngũ theo các chu kỳ làm thiếu chặt chẽ, chỉ tiếp thu tại các lớp bồi dưỡng, không tổ chức thực hành tại trường, có môn thực hành nhưng cũng làm có đầu việc, thiếu chất lượng, không mang lại hiệu quả thiết thực. - Công tác quản lý nội dung bồi dưỡng nâng cao trình độ theo yêu cầu chuẩn hóa từ Bộ đến Sở không có kế hoạch, chỉ yêu cầu giáo viên nâng cao trình độ mà không mở các lớp để cho họ có cơ hội học. Hoặc có tổ chức thì lại mở lớp trong năm học gây khó khăn cho vừa học lại vừa giảng dạy . - Phong trào thi đua phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi, dạy khá chưa được chú ý và cũng chưa tổ chức liên tục, rộng rãi, chưa trở thành động lực của công tác bồi dưỡng. Kế hoạch thi đua, nhân điển hình về gương bồi dưỡng tốt trong trường chưa được chú ý. Trước những thực trạng yếu kém trên làm cho công tác bồi dưỡng tại trường THCS số 1 Bắc Lý không đáp ứng được yêu cầu của việc đổi mới nội dung chương trình sách giáo khoa. Ban lãnh đạo nhà trường, trực tiếp là đồng chí hiệu trưởng băn khoăn trăn trở. Làm sao mà cũng trên những đội ngũ hiện có, được tổ chức, sắp xếp, bồi dưỡng để họ nhanh chóng vừa nâng cao trình độ chuyên môn theo chuẩn vừa bồi dưỡng phương pháp giảng dạy để đón nhận đổi mới chương trình sách giáo khoa. Phương pháp giảng dạy đó là một nội dung cần tháo gỡ một cách tích cực nhất, hiệu quả nhất. III/ PHƯƠNG HƯỚNG - GIẢI PHÁP - KIẾN NGHỊ 1/ PHƯƠNG HƯỚNG: Quán triệt tinh thần Nghị quyết TW IV(khóa VII), nghị quyết TWII (khóa VIII), kết luận của hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành TW Đảng khóa IX và chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ GD-ĐT. Căn cứ vào tình hình thực tế của đội ngũ GV trước yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp dạy học các môn ở trường THCS. Trường THCS số I Bắc Lý triển khai toàn diện, đồng bộ với các bước đi phù hợp, tích cực có hiệu quả nội dung bồi dưỡng đội ngũ GV nhằm nâng cao chất lượng dạy tốt các môn học. 2/ MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ QUẢN LÝ NỘI DUNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC MÔN HỌC Ở TRƯỜNG THCS SỐ I BẮC LÝ: 2.1/ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp GD-ĐT nói chung và nội dung bồi dưỡng đội ngũ GV nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn ở trường THCS: Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Lịch sử cách mạng Việt Nam chứng tỏ rằng: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Giáo dục Phổ thông là một bộ phận của nền GD quốc dân, nó nằm trong chiến lược con người, là bộ phận của Cách mạng XHCN, với mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài để thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Vì vậy phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp GD bằng đường lối, chiến lược và các định hướng về chính sách, bằng sự thuyết phục và gương mẫu của các Đảng viên. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trước hết là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng với sự nghiệp GD. Các tổ chức cơ sở Đảng cần nhận thức đúng đắn và thấm nhuần quan điểm của Đảng, xem GD-ĐT là “Quốc sách hàng đầu”. GD đóng vai trò then chốt trong toàn bộ sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc, là một động lực đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, vươn lên trình độ tiên tiến của thế giới. Các cấp ủy Đảng cần quán triệt hơn nữa nghị quyết TW II (khóa VIII) để thấy được vị trí, vai trò quan trọng của sự nghiệp giáo dục phổ thông trong xã hội trước mắt cũng như lâu dài, từ đó có sự quan tâm đầu tư đúng mức cho Giáo dục phổ thông. Phải nhận thức rõ: Giáo dục phổ thông là nền tảng văn hóa của đất nước, là sức mạnh tương lai của dân tộc, nó đặt những cơ sở ban đầu rất quan trọng cho sự nghiệp phát triển toàn diện con người Việt Nam XHCN. Vì vậy, ngành học phải nằm trong sự quản lý của nhà nước mới có thể ổn định và phát triển. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp Giáo dục phổ thông còn thể hiện ở việc củng cố lại các tổ chức cơ sở Đảng trong trường tiểu học, THCS, THPT. Các chi bộ, đảng bộ ở các trường học phải làm tốt công tác tư tưởng chính trị, phải giữ vững sự đoàn kết nội bộ. Thực hiện dân chủ, công khai, công bằng, và bình đẳng về nghĩa vụ quyền lợi của cán bộ giáo viên. Đảm bảo mọi lợi ích mọi thành viên theo đúng luật pháp, lợi ích nhà nước. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ GV đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu mục tiêu giáo dục-đào tạo. Chi bộ trường học phải thường xuyên chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh trong điều kiện kinh tế thị trường, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống “Diễn biến hòa bình”. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên đây, đòi hỏi cấp ủy Đảng phải làm tốt công tác thông tin định kì để cán bộ giáo viên tiếp cận nhanh với chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng và nhà nước. Đồng thời với việc củng cố tổ chức và hoạt động của chi bộ Đảng trong trường học, cần phải làm tốt công tác phát triển Đảng viên mới trong đội ngũ cán bộ, giáo viên trong nhà trường. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, nhưng đối với trường học, ngành giáo dục là một cấp bách. Bởi nhìn chung các trường học số lượng Đảng viên đang chiếm tỉ lệ thấp. Mức chênh lệch giữa các vùng, miền; giữa các ngành học, bậc học; giữa các trường còn khá xa. Chăm lo công tác phát triển Đảng chẳng những thể hiện trách nhiệm đối với hiện tại mà còn đối với cả tương lai của Đảng, tăng sinh lực cho Đảng, trẻ hóa đội ngũ, đảm bảo sự thừa kế và phát triển. Muốn vậy, các chi bộ nhà trường phải làm tốt công tác đào tạo nguồn để lựa chọn, giúp đỡ bồi dưỡng kết nạp những thầy, cô ưu tú đủ tiêu chuẩn. Cần quan tâm trước hết đến các thầy cô giáo trong ban giám hiệu, các đồng chí phụ trách đoàn thể, các giáo viên có thành tích xuất sắc, các tổ trưởng bộ môn của nhà trường. Các cấp ủy phải đặt công tác phát triển Đảng thành chương trình, kế hoạch cụ thể, có tổ chức chỉ đạo sát sao, chặt chẽ mang lại hiệu quả thiết thực. 2.2/ Quản lý nội dung bồi dưỡng về nhận thức, tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng đội ngũ giáoviên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy: Ngày nay chúng ta đang tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà trong điều kiện bùng nổ thông tin và khoa học công nghệ. Sự nghiệp này chỉ có thể thành công khi chúng ta có đủ nguồn nhân lực chất lượng cao. Muốn vậy, các nhà trường nói chung, nhà trường THCS nói riêng phải chủ động có biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đó là trình độ người dạy, khả năng tiếp thu của người học; cơ sở vật chất thiết bị ...Nội dung sách giáo khoa mới và phương pháp giảng dạy mới. Khi xã hội ngày càng phát triển, yêu cầu về khoa học kĩ thuật ngày càng cao thì nhận thức của con người chúng ta lại trở nên cũ kĩ, lạc hậu với thời đại, cần được biến đổi nhất là trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo. Đối với đội ngũ giáo viên sự học tập hơn bao giờ, hơn ai hết càng được đề cao. Sự học tập có khởi đầu mà không có kết thúc. Nếu giáo viên dừng lại, không tự bồi dưỡng về mọi mặt thì sẽ không đáp ứng được trước phương pháp mới, thay sách mới mà toàn ngành đang thực hiện. Quá trình dạy học-hiểu theo tiếp cận hệ thống- gồm 6 thành tố cơ bản: Mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, tổ chức, đánh giá tương tác với nhau tạo thành một chỉnh thể vận hành trong môi trường giáo dục của nhà trường và môi trường kinh tế-xã hội của cộng đồng. THCS là cấp học phổ cập, nhằm nâng cao mặt bằng dân trí, chuẩn bị đào tạo nguồn nhân lực cho CNH-HĐH. Chúng ta đang phấn đấu đẩy nhanh tiến độ để đến 2005 các thành phố, đô thị, vùng kinh tế phát triển đạt chuẩn quốc gia về phổ cập THCS và đến 2010 hoàn thành phổ cập THCS trong cả nước. Nghị quyết TW IV (khóa VII) đã đề ra nhiệm vụ: “Đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các cấp học, bậc học”. Nghị quyết TW II (khóa VIII) nhận định : “Phương pháp giáo dục- đào tạo chậm được đổi mới, chưa phát huy được tính chủ động sáng tạo của nguời học”. Trước tình hình đó, lãnh đạo nhà trường đã làm cho mỗi cán bộ giáo vi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDOwnload- Tiểu luận kết thúc khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên, tốt nghiệp các lớp trung cấp chính trị- QUẢN LÝ NỘI DUN.doc
Tài liệu liên quan